• Đăng ký đăng nhập
 • Phân loại chuyên gia kiến nghị
 • Kiến nghị và Đọc hiểu
 • Rút tiền
 • Đảm bảo an toàn
 • Thuật ngữ chuyên ngành
 • Giới thiệu cách chơi
 • 1. Đăng ký tài khoản như thế nào ?

  1) Ấn vào "Đăng ký miễn phý" phía trên trang web.

  2) Điền thông tin đăng ký liên quan, sau khi xác nhận không có sai sót thì gửi đi.

  3) Đăng ký thành công

 • 2. Quên mật mã đăng nhập thì phải làm sao ?

  Có thể tìm lại mật mã thông qua chức năng đặt lại mật mã ban đầu của Tỷ Số Nhất, quy trình như sau:

  1) Ấn vào "Đăng nhập" ở bất kỳ trang nào.

  2) Ấn "Quên mật mã".

  3) Sau khi điền tài khoản và thông tin cá nhân xong thì gửi đi.

  4) Điền mã xác minh nhận được từ số di động.

  5) Thiết lập mật mã đăng nhập mới.

 • 3. Sửa mật mã đăng nhập như thế nào ?

  1) Đăng nhập tài khoản, vào "Của tôi".

  2) Ấn vào Biệt danh, vào mục "Hồ sơ cá nhân".

  3) Ấn vào "Sửa mật mã đăng nhập".

  4) Điền mã xác minh nhận được từ số di động đã gán ràng buộc.

  5) Thiết lập mật mã đăng nhập mới.

 • 4. Không nhận được mã xác minh di động thì phải làm như thế nào ?

  Thông thường khi không nhận được mã xác minh thì cần xác nhận lại có xảy ra những trường hợp sau đây không :

  1) Kiểm tra xem sau khi ấn vào "Nhận mã xác minh" có hiện thời gian đếm ngược lên không ?

  2) Liên hệ với nhà cung cấp xem có bị liệt vào danh sách đen hay không ?

  3) Tin nhắn có bị phần mềm 360 Security hay các phần mềm quản lý di động khác chặn hay không, kiến nghị kiểm tra tin nhắn trong inbox.

  4) Có nằm ngoài vùng tín hiệu hay không ?

  5) Số di động có đang sử dụng bình thường hay không ?

  Sau khi xác nhận những trường hợp trên, nếu vẫn không nhận được mã xác minh thì có thể liên hệ Hỗ trợ khách hàng để tra cứu.

 • 5. Một người có thể đăng ký nhiều tài khoản không ?

  Một người có thể đăng ký nhiều tài khoản, nhưng 1 số di động chỉ được đăng ký 1 tài khoản.

 • 6. Thiết lập biệt danh như thế nào ?

  Biệt danh hiển thị tên người dùng trê

  1) Đăng nhập tài khoản, vào "Kiến nghị/Tip của tôi".

  2) Ấn vào "Hồ sơ của tôi", vào "Hồ sơ của tôi".

  3) Ấn vào "Sửa biệt danh" là có thể thiết lập hoặc sửa biệt danh.

  4) Mỗi người dùng chỉ được sửa biệt danh 1 lần.

 • 7. Thiết lập chữ ký cá nhân như thế nào ?

  Chữ ký hiển thị trên trang cá nhân, chữ ký đặc trưng cá nhân để nhiều người biết đến bạn hơn. Quy trình thiết lập như sau:

  1) Đăng nhập tài khoản, vào "Kiến nghị/Tip của tôi".

  2) Ấn vào "Hồ sơ của tôi", vào mục "Hồ sơ của tôi".

  3) Ấn vào "Sừa chữ ký cá nhân" là có thể thiết lập hoặc sửa chữ ký.