x Vấn đề phản hồi
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Cách biệt XH

Cách biệt XH

Lựa chọn nhà cái

Lựa chọn nhà cái

Nhắc nhở

Nhắc nhở

Tất cả 100 trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả
Hot
06-25 06:30 MLS Kết Thúc [11] 2 Columbus Crew 4:1 Montreal Impact 2  [17]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.00 0.5/1 0.84 1.08 1 0.76
SB 1.03 0.5/1 0.85 0.82 0.5/1 1.08
VinBet 1.08 0.5/1 0.84 0.84 0.5/1 1.08
SBO 1.08 0.5/1 0.84 1.08 0.5/1 0.84
IBC 1.06 0.5/1 0.86 0.84 0.5/1 1.08
ISN 1.08 0.5/1 0.84 0.85 0.5/1 1.07
Pinnacle
06-25 06:35 ARG B M Kết Thúc [5] 3 Defensores de Belgrano 1:1 Deportivo Moron 3  [1]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.75 *0/0.5 1.07 0.55 0 1.36
VinBet 0.85 *0/0.5 0.99 0.55 0 1.33
SBO 0.77 *0/0.5 1.07 0.46 *0/0.5 1.61
IBC 0.56 *0/0.5 1.38 0.60 0 1.31
ISN 0.82 *0/0.5 0.98 0.87 0/0.5 0.93
Pinnacle
06-25 07:00 MLS Kết Thúc [19] 4 Minnesota United 2:2 Vancouver Whitecaps 2  [14]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.02 0/0.5 0.82 1.04 0/0.5 0.80
SB 1.03 0/0.5 0.85 0.82 0 1.08
VinBet 1.02 0/0.5 0.90 1.16 0/0.5 0.78
SBO 0.82 0 1.11 0.82 0 1.11
IBC 1.01 0/0.5 0.91 1.17 0/0.5 0.77
ISN 1.02 0/0.5 0.90 1.16 0/0.5 0.78
Pinnacle
06-25 07:30 MLS Kết Thúc [2] 3 Chicago Fire 4:0 Orlando City 4  [5]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.74 0.5/1 1.10 0.84 1 1.00
SB 0.94 0.5/1 0.94 0.87 1 1.03
VinBet 0.89 0.5/1 1.03 0.86 1 1.06
SBO 0.94 0.5/1 0.98 0.90 0.5/1 1.02
IBC 0.92 0.5/1 1.00 0.87 1 1.05
ISN 0.94 0.5/1 0.98 0.89 1 1.03
Pinnacle
06-25 10:30 AUS WPL Kết Thúc [1]  South Melbourne (w) 9:2 Senior NTC Women's  [6]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB
VinBet
SBO
IBC
ISN 0.86 2.5 0.94 0.94 2.5/3 0.86
Pinnacle
06-25 11:00 Japan Football League Kết Thúc [16] 2 Urayasu SC 0:2 Maruyasu Industries 1  [13]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.76 0 1.00 0.80 0 1.02
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 11:00 Japan Football League Kết Thúc [9] 2 Veertien Kuwana 0:5 Mio Biwako Shiga 2  [14]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.77 0.5/1 0.99 0.78 0.5/1 1.04
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 11:00 Japan Football League Kết Thúc [15]  Ohira Tochigi UVA SC 2:3 Honda Lock SC 1  [10]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.71 *0/0.5 1.05 1.00 *0/0.5 0.82
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 11:00 Japan Football League Kết Thúc [11] 2 Nara Club 2:2 Vanraure Hachinohe FC  [5]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.75 *0.5 1.07 0.75 *0.5 1.07
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 11:00 AUS QSL Kết Thúc [12] 2 Sunshine Coast FC 0:2 North Queensland Fury  [8]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.85 *2.0 0.97 0.85 *2.0 0.97
VinBet
SBO
IBC
ISN 1.01 *1.5/2 0.79 1.01 *1.5/2 0.79
Pinnacle
06-25 11:00 Australia NPL Women - Queensland Kết Thúc Nữ Peninsula Power 2:2 Queensland University(w) 1
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.75 4.5/5 0.95 1.25 4.5/5 0.50
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 11:30 NPL Youth - New South Wales Kết Thúc 2 APIA Leichhardt Tigers U20 1:1 South Coast Wolves FC U20 1 2
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.75 0.5 0.95 0.75 0.5 1.07
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 11:30 Australia NPL - Northern NSW Kết Thúc 2 1 Lake Macquarie City FC 0:3 Broad Mido 1
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.70 *0/0.5 1.00 0.78 *0/0.5 0.98
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 12:00 Aus VD1 Kết Thúc [6]  Melbourne Heart (Youth) 2:2 Eastern Lions SC 1  [19]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.85 1/1.5 0.91 0.73 1/1.5 1.03
VinBet
SBO
IBC
ISN 0.85 1/1.5 0.95 0.84 1/1.5 0.96
Pinnacle
06-25 12:00 Aus VD1 Kết Thúc [17] 6 Nunawading City 3:1 Richmond 1  [18]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.91 0/0.5 0.85 1.02 0/0.5 0.74
VinBet
SBO
IBC
ISN 0.94 0/0.5 0.86 1.07 0/0.5 0.73
Pinnacle
06-25 12:00 Aus VD1 Kết Thúc [16]  Werribee City 2:0 Whittlesea Ranges 1  [12]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.75 *0/0.5 1.01 0.69 *0/0.5 1.07
VinBet
SBO
IBC
ISN 0.76 *0/0.5 1.04 0.76 *0/0.5 1.04
Pinnacle
06-25 12:00 NPL Women - South Australia Kết Thúc 1 Northern Tigers FC (women) 1:3 Maca Searle Women
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.95 *1.5 0.75 1.07 *1.5 0.75
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 13:00 Australia NPL Women - Queensland Kết Thúc Souths United Nữ 2:1 The Gap NPL (Nữ)
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.80 *1/1.5 0.90 0.72 *1/1.5 0.98
VinBet
SBO
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 14:00 AUS BPL Kết Thúc [6] 2 Queensland Lions SC 2:0 Souths United 1 3  [3]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.95 0.5 0.81 0.74 0.5 1.11
VinBet 0.88 0.5 0.92 1.21 1 0.62
SBO 0.91 0.5 0.93 0.91 0.5 0.93
IBC 0.88 0.5 0.92 0.75 0.5 1.09
ISN 0.88 0.5 0.92 0.96 0.5/1 0.84
Pinnacle
06-25 16:00 JPN D1 Kết Thúc [11] 1 Vegalta Sendai 2:4 Cerezo Osaka 1  [2]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.06 *0/0.5 0.80 0.76 *0.5 1.10
SB 1.03 *0/0.5 0.85 0.70 *0.5 1.25
VinBet 1.12 *0/0.5 0.81 0.71 *0.5 1.23
SBO 1.02 *0/0.5 0.90 1.02 *0/0.5 0.90
IBC 1.11 *0/0.5 0.82 0.72 *0.5 1.25
ISN 1.07 *0/0.5 0.85 1.03 *0/0.5 0.89
Pinnacle
06-25 16:00 JPN D1 Kết Thúc [5]  Yokohama Marinos 2:0 Vissel Kobe 2  [9]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.08 0/0.5 0.78 0.88 0/0.5 0.98
SB 1.05 0/0.5 0.83 0.56 0 1.51
VinBet 1.11 0/0.5 0.82 0.56 0 1.52
SBO 0.92 0/0.5 1.00 0.92 0/0.5 1.00
IBC 1.07 0/0.5 0.85 0.60 0 1.47
ISN 0.87 0 1.05 0.92 0/0.5 1.00
Pinnacle
06-25 16:00 JPN D1 Kết Thúc [10]  Jubilo Iwata 2:0 FC Tokyo 2  [7]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.90 *0/0.5 0.96 0.80 *0.5 1.06
SB 0.90 *0/0.5 0.98 1.47 0 0.58
VinBet 0.82 *0/0.5 1.11 1.05 *0/0.5 0.87
SBO 0.82 *0/0.5 1.11 0.82 *0/0.5 1.11
IBC 0.91 *0/0.5 1.01 1.04 *0/0.5 0.88
ISN 0.86 *0/0.5 1.06 1.04 *0/0.5 0.88
Pinnacle
06-25 16:00 JPN D1 Kết Thúc [13] 2 Shimizu S-Pulse 1:0 Ventforet Kofu 1  [14]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.82 0.5 1.04 1.00 0.5/1 0.86
SB 0.83 0.5 1.05 1.04 0.5/1 0.86
VinBet 1.02 0.5/1 0.90 0.77 0.5 1.17
SBO 1.12 0.5/1 0.81 1.19 0.5/1 0.76
IBC 0.82 0.5 1.11 0.75 0.5 1.20
ISN 0.86 0.5 1.06 1.04 0.5/1 0.88
Pinnacle
06-25 16:00 KOR D1 Kết Thúc [6] 3 Suwon Samsung Bluewings 3:3 Giang Nguyên FC 4  [5]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.00 0.5 0.80 1.08 0.5/1 0.72
SB 1.03 0.5 0.85 0.91 0.5 0.99
VinBet 1.06 0.5 0.82 0.90 0.5 1.02
SBO 0.92 0.5 1.00 0.92 0.5 1.00
IBC 0.92 0.5 1.00 0.90 0.5 1.02
ISN 1.06 0.5 0.82 0.89 0.5 0.99
Pinnacle
06-25 16:00 JPN D2 Kết Thúc [3] 1 Yokohama FC 0:1 Shonan Bellmare 3  [2]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.80 *0/0.5 1.04 0.82 *0/0.5 1.02
SB 0.78 *0/0.5 1.11 1.28 0 0.68
VinBet 0.85 *0/0.5 1.07 0.89 *0/0.5 1.03
SBO 0.85 *0/0.5 1.07 0.85 *0/0.5 1.07
IBC 0.83 *0/0.5 1.09 0.85 *0/0.5 1.07
ISN 0.85 *0/0.5 1.07 0.86 *0/0.5 1.06
Pinnacle
06-25 16:00 JPN D2 Kết Thúc [7] 1 Mito Hollyhock 2:1 Kamatamare Sanuki  [20]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.86 0.5 0.98 0.84 0/0.5 1.00
SB 1.12 0.5/1 0.77 0.88 0/0.5 1.02
VinBet 1.17 0.5/1 0.77 1.14 0.5 0.79
SBO 1.11 0.5/1 0.82 1.20 0.5/1 0.75
IBC 1.21 0.5/1 0.74 1.17 0.5 0.77
ISN 1.02 0.5 0.90 0.84 0/0.5 1.08
Pinnacle
06-25 16:00 JPN D2 Kết Thúc [17] 2 Machida Zelvia 2:4 Tokyo Verdy 1  [6]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.84 0 1.00 0.84 0 1.00
SB 0.88 0 1.00 1.20 0/0.5 0.73
VinBet 1.21 0/0.5 0.73 0.88 0 1.04
SBO 1.23 0/0.5 0.73 1.23 0/0.5 0.73
IBC 0.80 0 1.13 0.86 0 1.06
ISN 0.82 0 1.11 0.88 0 1.04
Pinnacle
06-25 16:30 JPN D1 Kết Thúc [4] 2 Kashima Antlers 2:0 Albirex Niigata 1  [18]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.94 1/1.5 0.92 0.76 1 1.10
SB 0.90 1/1.5 0.98 1.16 1/1.5 0.76
VinBet 0.78 1 1.16 1.17 1/1.5 0.77
SBO 0.78 1 1.16 0.78 1 1.16
IBC 0.98 1/1.5 0.94 1.19 1/1.5 0.76
ISN 1.01 1/1.5 0.91 0.82 1 1.11
Pinnacle
06-25 16:30 JPN D1 Kết Thúc [17] 1 Sanfrecce Hiroshima 0:3 Omiya Ardija  [16]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.06 0.5/1 0.80 0.72 0.5 1.14
SB 0.80 0.5 1.08 0.74 0.5 1.19
VinBet 0.77 0.5 1.17 1.01 0.5/1 0.91
SBO 0.78 0.5 1.16 0.78 0.5 1.16
IBC 0.77 0.5 1.17 1.01 0.5/1 0.91
ISN 1.04 0.5/1 0.88 1.00 0.5/1 0.92
Pinnacle
06-25 16:30 JPN D2 Kết Thúc [8] 1 Nagoya Grampus 2:0 V-Varen Nagasaki  [4]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.00 0.5 0.84 1.06 0.5 0.78
SB 0.98 0.5 0.90 0.87 0/0.5 1.03
VinBet 0.94 0.5 0.98 1.16 0.5 0.78
SBO 0.94 0.5 0.98 1.04 0.5 0.88
IBC 1.03 0.5 0.89 1.16 0.5 0.78
ISN 1.04 0.5 0.88 0.87 0/0.5 1.05
Pinnacle
06-25 16:30 SPA D4 Kết Thúc 7 1 Alaves B 3:0 Ontinyent CF 1 3
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.82 0.5 1.00 0.88 0.5 0.94
VinBet 0.80 0.5 1.00 0.80 0.5 0.96
SBO 0.84 0.5 1.00 0.84 0.5 1.00
IBC 0.84 0.5 1.00 0.88 0.5 0.96
ISN 0.80 0.5 1.00 0.80 0.5 1.00
Pinnacle
06-25 17:00 JPN D1 Kết Thúc [3] 2 Gamba Osaka 1:1 Kawasaki Frontale  [6]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.86 0 1.00 0.96 0 0.90
SB 1.08 0/0.5 0.80 1.33 0/0.5 0.65
VinBet 1.11 0/0.5 0.78 0.99 0 0.93
SBO 1.13 0/0.5 0.80 1.13 0/0.5 0.80
IBC 1.16 0/0.5 0.78 1.00 0 0.92
ISN 0.87 0 1.05 0.96 0 0.96
Pinnacle
06-25 17:00 JPN D1 Kết Thúc [1] 1 Kashiwa Reysol 2:1 Consadole Sapporo 3  [15]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.82 1 1.04 0.78 1 1.08
SB 0.80 1 1.08 1.12 1/1.5 0.79
VinBet 0.87 1 1.05 0.82 1 1.11
SBO 0.87 1 1.05 0.85 1 1.07
IBC 0.82 1 1.11 0.82 1 1.11
ISN 1.00 1 0.92 0.82 1 1.11
Pinnacle
06-25 17:00 JPN D1 Kết Thúc [12] 1 Sagan Tosu 2:1 Urawa Red Diamonds 1  [8]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.80 *1.0 1.06 0.96 *0.5/1 0.90
SB 1.05 *0.5/1 0.83 0.93 *0.5/1 0.97
VinBet 1.05 *0.5/1 0.82 0.97 *0.5/1 0.95
SBO 0.93 *0.5/1 0.99 0.93 *0.5/1 0.99
IBC 1.13 *0.5/1 0.80 0.94 *0.5/1 0.98
ISN 0.88 *1.0 1.04 0.96 *0.5/1 0.96
Pinnacle
06-25 17:00 KOR D1 Kết Thúc [7]  FC Seoul 1:2 Sangju Sangmu Phoenix 2  [9]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.82 0.5 0.98 0.86 0.5 0.94
SB 0.85 0.5 1.03 0.95 0.5 0.95
VinBet 0.84 0.5 1.04 0.96 0.5 0.96
SBO 0.97 0.5 0.95 0.93 0.5 0.99
IBC 0.87 0.5 1.05 0.98 0.5 0.94
ISN 0.90 0.5 0.98 0.96 0.5 0.92
Pinnacle
06-25 17:30 JPN D2 Kết Thúc [21] 2 Thespakusatsu Gunma 0:4 Oita Trinita 1  [11]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.90 *0.5 0.94 0.82 *0.5 1.02
SB 0.90 *0.5 0.98 1.17 *0/0.5 0.75
VinBet 0.96 *0.5 0.96 0.85 *0.5 1.07
SBO 0.84 *0.5 1.08 0.84 *0.5 1.08
IBC 0.97 *0.5 0.95 0.85 *0.5 1.07
ISN 0.93 *0.5 0.99 0.86 *0.5 1.06
Pinnacle
06-25 18:00 THA PR Kết Thúc [17] 2 Thailand Honda FC 0:2 Rajnavy Rayong FC 1  [13]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.84 0/0.5 0.86 0.90 0/0.5 0.80
SB 0.85 0/0.5 0.91 0.98 0/0.5 0.88
VinBet 0.94 0/0.5 0.92 0.88 0/0.5 0.89
SBO 0.88 0/0.5 1.00 0.92 0/0.5 0.96
IBC 0.92 0/0.5 0.96 1.04 0/0.5 0.84
ISN 0.88 0/0.5 0.92 0.88 0/0.5 0.92
Pinnacle
06-25 18:35 Siêu Cup TQ Kết Thúc [1] 3 Guangzhou Evergrande Taobao FC 2:0 Hebei China Fortune 1 4  [3]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.04 1/1.5 0.66 0.78 1 0.92
SB 1.00 1/1.5 0.82 1.19 1/1.5 0.70
VinBet 1.04 1/1.5 0.78 0.88 1 1.00
SBO 1.04 1/1.5 0.80 1.04 1/1.5 0.80
IBC 1.01 1/1.5 0.83 0.93 1 0.95
ISN 1.04 1/1.5 0.80 0.87 1 1.01
Pinnacle
06-25 18:35 Siêu Cup TQ Kết Thúc [2] 1 Shanghai SIPG 4:1 Henan Jianye 2  [14]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.84 1.5/2 0.86 1.00 1.5 0.70
SB 0.97 2/2.5 0.85 1.11 1.5 0.76
VinBet 0.94 2 0.90 0.98 1/1.5 0.90
SBO 0.94 2 0.90 1.02 2 0.82
IBC 1.04 2 0.80 0.98 1/1.5 0.90
ISN 0.80 1.5/2 1.04 0.95 1/1.5 0.93
Pinnacle
06-25 19:00 KAZ PR Kết Thúc [10]  Akzhayik Oral 2:2 FK Taraz 3  [8]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.82 0/0.5 1.00 0.68 0/0.5 1.16
VinBet 0.69 0/0.5 1.13 0.65 0/0.5 1.10
SBO 0.72 0/0.5 1.13 0.67 0/0.5 1.20
IBC 0.68 0/0.5 1.19 0.70 0/0.5 1.16
ISN 0.70 0/0.5 1.16 0.65 0/0.5 1.23
Pinnacle
06-25 19:00 KAZ PR Kết Thúc [2]  Lokomotiv Astana 3:0 Okzhetpes 1  [9]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.90 2/2.5 0.92 0.97 2 0.85
VinBet 0.93 2/2.5 0.77 0.97 2 0.87
SBO 0.93 2/2.5 0.91 1.04 2 0.80
IBC 0.98 2 0.86 0.92 2 0.92
ISN 0.97 2 0.87 0.97 2 0.87
Pinnacle
06-25 19:00 THA D1 Kết Thúc [9] 2 1 Chiangmai FC 4:0 Samut Songkhram FC 1 4  [13]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.77 0.5/1 0.99 0.50 1 1.51
VinBet 0.83 0.5/1 0.95 1.19 1.5/2 0.64
SBO 1.00 0.5/1 0.88 0.58 0.5/1 1.42
IBC
ISN 0.85 0.5/1 0.95 0.96 1.5 0.84
Pinnacle
06-25 20:00 SWE D2 Kết Thúc [16]  Gefle 0:1 Atvidabergs  [13]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.94 0.5 0.76 0.94 0.5 0.76
SB 0.80 0/0.5 1.08 0.83 0/0.5 1.07
VinBet 0.80 0/0.5 1.08 1.13 0.5 0.80
SBO 0.87 0/0.5 1.05 0.87 0/0.5 1.05
IBC 0.78 0/0.5 1.16 1.12 0.5 0.81
ISN 1.03 0.5 0.89 0.86 0/0.5 1.06
Pinnacle
06-25 20:00 NOR AL Kết Thúc [5] 2 Mjondalen IF 2:4 Floro 2  [12]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 1.08 1/1.5 0.80 1.29 1/1.5 0.65
VinBet 1.06 1/1.5 0.80 1.03 1 0.88
SBO 1.06 1 0.86 1.06 1 0.86
IBC 1.11 1/1.5 0.82 1.25 1/1.5 0.72
ISN 1.07 1/1.5 0.81 1.01 1 0.87
Pinnacle
06-25 20:00 KAZ PR Kết Thúc [5] 2 Tobol Kostanai 1:2 FC Shakhtyor Karagandy 2  [11]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.90 1 0.92 1.28 1 0.60
VinBet 1.11 1 0.67 0.65 0.5 1.23
SBO 1.13 1 0.72 1.01 0.5/1 0.83
IBC 1.16 1 0.70 1.47 1 0.52
ISN 0.80 0.5 1.04 0.65 0.5 1.23
Pinnacle
06-25 20:30 UZB D1 Kết Thúc [15]  Neftchi Fargona 0:2 Metallurg Bekobod 4  [10]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.95 0.5 0.75 0.80 0.5 0.96
VinBet 0.84 0.5 0.80 0.80 0.5 0.90
SBO 0.95 0.5 0.85 0.95 0.5 0.85
IBC 0.93 0.5 0.83 0.91 0.5 0.85
ISN
Pinnacle
06-25 21:00 BRA D1 Kết Thúc [12] 2 Vasco da Gama (n) 1:0 Atletico Goianiense  [19]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.96 1 0.86 0.94 1 0.88
SB 0.98 1 0.90 0.72 0.5/1 1.21
VinBet 1.02 1 0.90 0.99 1 0.93
SBO 1.02 1 0.90 1.00 1 0.92
IBC 1.00 1 0.92 0.99 1 0.93
ISN 0.98 1 0.94 0.99 1 0.93
Pinnacle
06-25 21:00 UZB D1 Kết Thúc [5] 2 OTMK Olmaliq 0:0 Kuruvchi Kokand Qoqon 2  [2]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.95 0.5 0.75 0.80 0.5 1.02
VinBet
SBO 0.90 0.5 0.90 0.90 0.5 0.90
IBC
ISN
Pinnacle
06-25 22:00 FICC Kết Thúc 2 Chile 1:1 Úc 4
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.76 1/1.5 1.10 0.84 1.5 1.02
SB 1.07 1.5 0.81 0.60 1/1.5 1.42
VinBet 0.83 1/1.5 1.08 0.57 1/1.5 1.47
SBO 0.83 1/1.5 1.09 1.02 1.5 0.90
IBC 0.83 1/1.5 1.09 0.55 1/1.5 1.58
ISN 0.88 1/1.5 1.04 1.04 1.5/2 0.88
Pinnacle
06-25 22:00 FICC Kết Thúc 1 Đức 3:1 Cameroon 1 1
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.80 1/1.5 1.06 0.92 1/1.5 0.94
SB 0.94 1/1.5 0.94 1.19 1.5 0.74
VinBet 0.95 1/1.5 0.97 0.95 1/1.5 0.97
SBO 0.95 1/1.5 0.97 0.94 1/1.5 0.98
IBC 0.93 1/1.5 0.99 0.94 1/1.5 0.98
ISN 0.92 1/1.5 1.00 0.93 1/1.5 0.99
Pinnacle
06-25 22:00 SWE D2 Kết Thúc [9]  Falkenberg 3:1 Syrianska FC 1  [11]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 0.66 0/0.5 1.04 1.00 0.5 0.70
SB 0.86 0/0.5 1.02 0.65 0/0.5 1.33
VinBet 0.85 0/0.5 1.04 0.95 0.5 0.97
SBO 0.98 0.5 0.94 0.98 0.5 0.94
IBC 1.12 0.5 0.81 0.95 0.5 0.97
ISN 0.88 0/0.5 1.04 0.95 0.5 0.97
Pinnacle
06-25 22:00 SWE D2 Kết Thúc [15] 1 IK Frej (n) 0:1 GAIS Goteborg 2  [14]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao 1.00 0/0.5 0.70 1.00 0/0.5 0.70
SB 1.00 0/0.5 0.88 0.92 0/0.5 0.98
VinBet 1.03 0/0.5 0.89 0.58 0 1.49
SBO 0.92 0/0.5 1.00 0.92 0/0.5 1.00
IBC 1.02 0/0.5 0.90 0.60 0 1.47
ISN 1.03 0/0.5 0.89 0.93 0/0.5 0.99
Pinnacle
06-25 22:00 BLR D1 Kết Thúc [8] 1 FK Vitebsk 0:1 FC Slutsk 1  [6]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.97 0/0.5 0.85 0.87 0/0.5 0.95
VinBet 0.94 0/0.5 0.90 1.26 0.5 0.63
SBO 0.94 0/0.5 0.90 0.94 0/0.5 0.90
IBC 0.92 0/0.5 0.92 0.92 0/0.5 0.92
ISN 0.95 0/0.5 0.89 0.95 0/0.5 0.89
Pinnacle
06-25 22:00 ACT M Kết Thúc [19] 5 Sportivo Dock Sud 2:1 Club Lujan 3  [10]
Nhà cái Chủ ăn Đầu Khách ăn Chủ ăn Live Khách ăn Chi tiết
Xổ số Macao
SB 0.99 *0/0.5 0.77 0.99 *0/0.5 0.77
VinBet
SBO
IBC