SB   Australian cloth Holland Park Hawks FC vs Peninsula Power 2018-03-13

Vui lòng chọn:
Tần suất cập nhật:
Thời gian Tỷ Số Đội Chủ Châu Á Đội Khách Cập nhật Trạng thái
0 - 0.80 *1.0 1.02 03-13 17:30 Run
0.80 *1.0 1.02 03-13 17:02 Hiện tại
0.85 *1.0 0.97 03-13 16:31 Hiện tại
0.90 *1.0 0.92 03-13 16:31 Hiện tại
0.85 *1.0 0.97 03-13 16:03 Hiện tại
0.80 *1.0 1.02 03-13 15:35 Hiện tại
0.70 *1.0 1.13 03-13 14:41 Hiện tại
0.75 *1.0 1.07 03-13 14:38 Hiện tại
0.92 *1.0 0.90 03-13 14:25 Hiện tại
0.95 *1.0 0.87 03-13 14:25 Hiện tại
0.90 *1.0 0.92 03-13 14:24 Hiện tại
0.85 *1.0 0.97 03-13 13:46 Hiện tại
0.80 *1.0 1.02 03-13 13:26 Hiện tại
0.85 *1.0 0.97 03-13 13:05 Hiện tại
0.86 *1.0 0.96 03-13 13:05 Hiện tại
0.80 *1.0 0.96 03-13 12:21 Đầu tiên
Thời gian Tỷ Số Tài Tài Xỉu Xỉu Cập nhật Trạng thái
0 - Đóng 03-13 17:24 Run
0.75 3.5/4 1.05 03-13 17:24 Hiện tại
0.85 3.5/4 0.95 03-13 17:06 Hiện tại
0.90 3.5/4 0.90 03-13 16:02 Hiện tại
0.80 3.5/4 1.00 03-13 16:00 Hiện tại
0.75 3.5/4 1.00 03-13 15:59 Hiện tại
0.75 3.5/4 1.05 03-13 15:59 Hiện tại
0.80 3.5/4 1.00 03-13 15:59 Hiện tại
0.70 3.5/4 1.11 03-13 15:17 Hiện tại
0.75 3.5/4 1.05 03-13 13:58 Hiện tại
0.85 3.5/4 0.95 03-13 13:26 Hiện tại
0.89 3.5/4 0.95 03-13 13:06 Hiện tại
0.89 3.5/4 0.91 03-13 13:05 Hiện tại
0.85 3.5/4 0.91 03-13 12:21 Đầu tiên
Thời gian Tỷ Số Chủ Hòa Khách Cập nhật Trạng thái
0 - 3.75 4.40 1.60 03-13 17:30 Run
3.75 4.40 1.60 03-13 17:02 Hiện tại
3.90 4.45 1.57 03-13 16:59 Hiện tại
4.05 4.50 1.54 03-13 16:59 Hiện tại
Đóng 03-13 16:58 Hiện tại
4.05 4.45 1.54 03-13 16:31 Hiện tại
3.90 4.45 1.57 03-13 16:04 Hiện tại
3.70 4.45 1.60 03-13 16:01 Hiện tại
3.60 4.50 1.61 03-13 15:36 Hiện tại
3.25 4.50 1.73 03-13 15:35 Hiện tại
3.25 4.25 1.73 03-13 14:41 Hiện tại
Đóng 03-13 14:39 Hiện tại
3.50 4.45 1.64 03-13 14:39 Hiện tại
Đóng 03-13 14:37 Hiện tại
4.00 4.60 1.53 03-13 14:25 Hiện tại
3.85 4.50 1.57 03-13 13:06 Hiện tại
3.80 4.45 1.58 03-13 12:27 Đầu tiên
Vui lòng lưu ý: Màu xanh lá cây là Sớm, Màu đỏ là Live, Màu anh da trời là Betting