SB   RUS FC [RUS D1 19] Fakel Voronezh vs Kryliya Sovetov [RUS D1 3] 2018-02-13

Vui lòng chọn:
Tần suất cập nhật:
Thời gian Tỷ Số Đội Chủ Châu Á Đội Khách Cập nhật Trạng thái
0 - 1.00 *0.5 0.84 02-13 16:17 Run
1.00 *0.5 0.84 02-13 15:31 Hiện tại
0.98 *0.5 0.86 02-13 15:31 Hiện tại
1.02 *0.5 0.82 02-13 15:29 Hiện tại
0.90 *0.5 0.94 02-13 15:28 Hiện tại
0.94 *0.5 0.90 02-13 15:26 Hiện tại
0.94 *0.5 0.86 02-13 15:26 Hiện tại
0.94 *0.5 0.90 02-13 15:26 Hiện tại
0.98 *0.5 0.82 02-13 15:25 Hiện tại
1.02 *0.5 0.82 02-13 15:01 Đầu tiên
Thời gian Tỷ Số Tài Tài Xỉu Xỉu Cập nhật Trạng thái
0 - 0.92 2 0.90 02-13 16:17 Run
0.92 2 0.90 02-13 15:58 Hiện tại
0.93 2 0.89 02-13 15:58 Hiện tại
0.88 2 0.94 02-13 15:53 Hiện tại
Đóng 02-13 15:53 Hiện tại
1.13 2/2.5 0.70 02-13 15:53 Hiện tại
Đóng 02-13 15:53 Hiện tại
0.88 2 0.94 02-13 15:53 Hiện tại
1.13 2/2.5 0.70 02-13 15:31 Hiện tại
1.01 2/2.5 0.81 02-13 15:31 Hiện tại
0.96 2/2.5 0.86 02-13 15:01 Đầu tiên
Thời gian Tỷ Số Chủ Hòa Khách Cập nhật Trạng thái
0 - 4.00 3.05 1.84 02-13 16:17 Run
4.15 3.15 1.84 02-13 15:58 Hiện tại
4.10 3.20 1.84 02-13 15:31 Hiện tại
4.00 3.35 1.82 02-13 15:01 Đầu tiên
Vui lòng lưu ý: Màu xanh lá cây là Sớm, Màu đỏ là Live, Màu anh da trời là Betting