SB   MEX D1((c)) [10] Chivas Guadalajara vs Cruz Azul [13] 2018-01-14

Vui lòng chọn:
Tần suất cập nhật:
Thời gian Tỷ Số Đội Chủ Châu Á Đội Khách Cập nhật Trạng thái
0 - 0.76 0 1.13 01-14 11:18 Run
0.82 0 1.08 01-14 11:05 Hiện tại
0.83 0 1.07 01-14 11:04 Hiện tại
0.85 0 1.05 01-14 10:55 Hiện tại
0.87 0 1.03 01-14 10:51 Hiện tại
0.85 0 1.05 01-14 10:44 Hiện tại
0.83 0 1.07 01-14 10:06 Hiện tại
0.84 0 1.06 01-14 10:06 Hiện tại
0.82 0 1.08 01-14 09:00 Hiện tại
0.81 0 1.09 01-14 08:50 Hiện tại
0.82 0 1.08 01-14 03:19 Hiện tại
0.83 0 1.07 01-14 01:14 Hiện tại
1.14 0/0.5 0.77 01-13 15:18 Hiện tại
1.17 0/0.5 0.75 01-13 14:37 Hiện tại
1.14 0/0.5 0.77 01-13 06:09 Sớm
1.07 0/0.5 0.81 01-13 05:34 Sớm
1.08 0/0.5 0.82 01-13 05:33 Sớm
1.07 0/0.5 0.81 01-12 21:38 Sớm
1.12 0/0.5 0.77 01-12 20:08 Đầu tiên
Thời gian Tỷ Số Tài Tài Xỉu Xỉu Cập nhật Trạng thái
1.07 2/2.5 0.79 01-14 10:59 Hiện tại
1.08 2/2.5 0.78 01-14 10:58 Hiện tại
1.13 2/2.5 0.74 01-14 10:57 Hiện tại
1.08 2/2.5 0.78 01-14 10:55 Hiện tại
1.06 2/2.5 0.80 01-14 10:38 Hiện tại
0.72 2 1.16 01-14 09:46 Hiện tại
0.68 2 1.21 01-14 07:18 Hiện tại
0.67 2 1.23 01-14 07:18 Hiện tại
Đóng 01-14 07:18 Hiện tại
0.98 2/2.5 0.88 01-14 07:18 Hiện tại
0.96 2/2.5 0.90 01-13 19:05 Hiện tại
1.21 2.5 0.68 01-12 20:44 Sớm
1.16 2.5 0.72 01-12 20:38 Sớm
1.06 2.5 0.80 01-12 20:08 Đầu tiên
Thời gian Tỷ Số Chủ Hòa Khách Cập nhật Trạng thái
0 - Đóng 01-14 11:17 Run
2.45 3.15 2.80 01-14 10:55 Hiện tại
2.45 3.15 2.75 01-14 10:52 Hiện tại
2.45 3.20 2.75 01-14 10:46 Hiện tại
2.45 3.20 2.80 01-14 10:46 Hiện tại
2.42 3.20 2.80 01-14 09:13 Hiện tại
2.42 3.20 2.75 01-14 09:13 Hiện tại
2.42 3.30 2.75 01-14 01:15 Hiện tại
2.42 3.35 2.75 01-13 19:05 Hiện tại
2.41 3.35 2.74 01-13 16:48 Hiện tại
2.41 3.30 2.78 01-13 16:48 Hiện tại
2.45 3.25 2.75 01-13 11:59 Sớm
2.45 3.20 2.75 01-13 08:26 Sớm
2.36 3.20 2.75 01-13 06:04 Sớm
2.35 3.20 2.75 01-13 05:36 Sớm
2.35 3.20 2.76 01-13 05:35 Sớm
2.36 3.20 2.76 01-13 05:34 Sớm
2.36 3.25 2.75 01-13 05:33 Sớm
2.36 3.25 2.71 01-12 22:29 Sớm
2.35 3.20 2.76 01-12 22:26 Sớm
2.36 3.25 2.71 01-12 20:44 Sớm
2.34 3.35 2.68 01-12 20:15 Sớm
Đóng 01-12 20:14 Sớm
2.34 3.35 2.68 01-12 20:14 Đầu tiên
Vui lòng lưu ý: Màu xanh lá cây là Sớm, Màu đỏ là Live, Màu anh da trời là Betting