x Vấn đề phản hồi
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Cách biệt XH

Cách biệt XH

Lựa chọn nhà cái

Lựa chọn nhà cái

Nhắc nhở

Nhắc nhở

Tất cả 126 trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả
Hot
08-19 05:15 BRA D2 Chưa Đá [5]  Juventude VS Vila Nova  [3]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 1.95 2.92 3.10 43.53806935693329 29.075080563705452 27.386850079361263 0.8377772342471167     0.8985812670904236     0.8141757492155759 84.89923524601993
SB 2.19 3.00 3.45 42.28718514432801 30.869645155359443 26.843169700312558 0.9408882784621464     0.9231999319422161     0.9060988176753989 92.60893546607832
VinBet 2.16 2.92 3.40 42.10490601886407 31.14609486326932 26.74899911786659 0.9279993979352678     0.8985812670904236     0.8929669507525669 90.94659700074641
SBO 2.16 2.92 3.40 42.10490601886407 31.14609486326932 26.74899911786659 0.9279993979352678     0.8985812670904236     0.8929669507525669 90.94659700074641
IBC 2.10 2.92 3.55 43.2764163152841 31.123450089759118 25.600133594956798 0.9022216368815102     0.8985812670904236     0.9323625515210625 90.88047426209663
ISN 2.04 2.90 3.74 44.46612768330081 31.27962085308057 24.254251463618623 0.876443875827753     0.8924266008774754     0.9822636458278238 90.71090047393365
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 06:00 CHI D1((a)) Chưa Đá [13]  Audax Italiano VS Temuco  [6]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 2.05 3.32 3.05 43.675731631046595 26.968448748086 29.355819620867386 0.8589054701071954     0.9362144846221395     0.9120396921238036 89.53524984364552
SB 2.19 3.35 2.90 41.51265890396325 27.138126268561045 31.349214827475695 0.9175624290413454     0.9446742540614963     0.8671852810357478 90.91272299967952
VinBet 2.25 3.20 3.10 41.17036729611952 28.94791450508404 29.881718198796424 0.9427011257274097     0.9023754068647131     0.9269911624864892 92.63332641626893
SBO 2.25 3.20 3.10 41.17036729611952 28.94791450508404 29.881718198796424 0.9427011257274097     0.9023754068647131     0.9269911624864892 92.63332641626893
IBC 2.21 3.15 3.2 41.802309909386864 29.32796980944285 28.869720281170302 0.9259419946033668     0.8882757911324517     0.9568941032118597 92.38310489974498
ISN 2.16 3.26 3.02 42.055531824006835 27.865014950875693 30.07945322511747 0.9049930806983134     0.9192949457434262     0.9030688099061925 90.83994873985476
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 06:10 PAR D1 Chưa Đá [6]  FC Nacional Asuncion VS Sportivo Luqueno  [4]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.25 3.25 2.84 40.24855554344271 27.864384606998797 31.887059849558486 0.9025585978518779     0.9185490551026293     0.8980999220131782 90.55924997274609
VinBet 2.24 3.31 2.83 40.51442634153514 27.417617826295686 32.06795583216916 0.8985472263058695     0.9355068838122163     0.8949375983441177 90.75231500503872
SBO 2.28 3.05 2.83 39.1666175089278 29.2786517771657 31.554730713906494 0.9145927124899027     0.862022959404006     0.8949375983441177 89.29988792035537
IBC 2.23 3.05 2.93 40.1245515649765 29.336967209802488 30.53848122522102 0.8945358547598611     0.862022959404006     0.9265608350347228 89.47774998989759
ISN 2.24 3.31 2.83 40.51442634153514 27.417617826295686 32.06795583216916 0.8985472263058695     0.9355068838122163     0.8949375983441177 90.75231500503872
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 06:30 BRA D2 Chưa Đá [8]  Criciúma VS Oeste Itapolis  [12]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 1.90 2.95 3.20 44.68639053254439 28.7810650887574 26.53254437869823 0.8877497998660497     0.8272436421431332     0.8074934067857704 84.90414201183434
SB 1.98 3.30 3.65 46.67519181585678 28.005115089514064 25.31969309462915 0.9251287388077781     0.9253911929058777     0.9210471671150192 92.41687979539641
VinBet 1.95 3.30 3.55 46.724498953036196 27.60993119952139 25.66556984744242 0.9111116367046299     0.9253911929058777     0.8958129981529638 91.11277295842058
SBO 1.95 3.30 3.55 46.724498953036196 27.60993119952139 25.66556984744242 0.9111116367046299     0.9253911929058777     0.8958129981529638 91.11277295842058
IBC 1.95 3.25 3.55 46.52686762778506 27.916120576671034 25.557011795543904 0.9111116367046299     0.9113701142254856     0.8958129981529638 90.72739187418087
ISN 1.85 3.20 4.00 49.00459418070444 28.330781010719754 22.6646248085758 0.8643879630274696     0.8973490355450936     1.0093667584822128 90.6584992343032
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 07:00 MEX D1((a)) Chưa Đá [14]  Monarcas Morelia VS Pachuca  [15]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 2.70 3.10 2.35 33.11363636363637 28.840909090909093 38.04545454545455 0.8796387120780165     0.8950923385519536     0.9058507878613509 89.4068181818182
SB 2.60 3.40 2.47 35.494505494505496 27.142857142857146 37.362637362637365 0.8470595005195714     0.9817141777666588     0.9521069983053346 92.28571428571429
VinBet 2.94 3.1 2.40 31.512071156289707 29.885641677255393 38.602287166454886 0.9578288198182845     0.8950923385519536     0.9251242088796774 92.64548919949172
SBO 2.94 3.1 2.40 31.512071156289707 29.885641677255393 38.602287166454886 0.9578288198182845     0.8950923385519536     0.9251242088796774 92.64548919949172
IBC 2.93 3.1 2.40 31.585650604967096 29.853534281468903 38.560815113564004 0.95457089866244     0.8950923385519536     0.9251242088796774 92.5459562725536
ISN 2.81 3.28 2.26 32.25733457498195 27.63509455966441 40.10757086535366 0.915475844792306     0.9470654420807767     0.8711586300283628 90.64311015569926
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 07:30 BRA D2 Chưa Đá [15]  Goias VS America MG  [1]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 2.45 2.85 2.40 34.71640654739247 29.843928435477736 35.43966501712981 0.7946535086830625     0.8562768952037664     0.9004886296898973 85.05519604111154
SB 2.86 3.15 2.43 32.41605366467203 29.431718565384763 38.1522277699432 0.9276363407483911     0.9464113052252153     0.9117447375610211 92.70991348096199
VinBet 2.88 3.00 2.38 31.54490510020147 30.283108896193404 38.171986003605134 0.9341233081662121     0.9013441002144909     0.8929845577758148 90.84932668858022
SBO 2.88 3.00 2.38 31.54490510020147 30.283108896193404 38.171986003605134 0.9341233081662121     0.9013441002144909     0.8929845577758148 90.84932668858022
IBC 2.83 2.98 2.43 32.110217854973236 30.493931721333645 37.39585042369311 0.91790588962166     0.8953351395463942     0.9117447375610211 90.87191652957426
ISN 2.81 3.03 2.40 32.276534267186854 29.9330235283152 37.79044220449794 0.9114189222038389     0.9103575412166357     0.9004886296898973 90.69706129079506
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 08:00 Mexico H2((a)) Chưa Đá [9]  Atlante VS Correcaminos UAT  [8]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.94 3.3 3.30 45.961002785515326 27.019498607242344 27.019498607242344 0.8916434540389973     0.8916434540389973     0.8916434540389973 89.16434540389973
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 08:30 Mexico H2((a)) Chưa Đá [11]  Venados FC VS Leones Univ Guadalajara  [16]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.13 3.10 3.05 41.92068101709193 28.803564698840585 29.275754284067485 0.9043415182438376     0.9000421166906751     0.8695255692751086 89.29105056640581
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 2.11 3.10 3.27 42.994015531625216 29.26366863604168 27.742315832333087 0.8958500485889659     0.9000421166906751     0.9322454464031492 90.7173727717292
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 09:00 MLS Chưa Đá [11]  Portland Timbers VS New York Red Bulls  [4]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 1.80 3.60 3.50 49.64539007092199 24.822695035460995 25.531914893617024 0.9302723740131588     0.8855177927291177     0.8302169742655491 89.36170212765958
SB 1.78 4.10 4.05 53.37168938030342 23.17112368218051 23.457186937516074 0.9199360143019014     1.0085063750526062     0.9606796416501354 95.00160709694009
VinBet 1.80 3.7 3.95 51.48846221595913 25.048441078034173 23.46309670600669 0.9302723740131588     0.9101155091938153     0.9369591566711196 92.67923198872644
SBO 1.81 3.7 3.90 51.19562903569147 25.044348258000422 23.760022706308096 0.9354405538687874     0.9101155091938153     0.9250989141816118 92.66408855460156
IBC 1.79 3.65 4.05 51.74948801876389 25.37851604207873 22.871995939157376 0.9251041941575302     0.8978166509614666     0.9606796416501354 92.63158355358736
ISN 1.81 3.95 4.10 52.6401326160797 24.121174692431456 23.238692691488843 0.9354405538687874     0.9716098003555597     0.9725398841396431 95.27864003510426
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-19 09:00 MEX D1((a)) Chưa Đá [18]  Club Tijuana VS Santos Laguna  [13]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 2.35 3.25 2.60 38.06734992679356 27.52562225475842 34.40702781844802 0.935585719248258     0.9340506691975171     0.8176433497290202 89.45827232796486
SB 2.35 3.30 2.85 39.42156554542596 28.072933039924553 32.50550141464948 0.935585719248258     0.9484206794928635     0.8962629025875798 92.64067903175102
VinBet 2.33 3.10 3.05 39.75278017196074 29.87870251634468 30.368517311694593 0.9276232875950812     0.890940638311478     0.9591585448744274 92.62397780066851
SBO 2.33 3.10 3.05 39.75278017196074 29.87870251634468 30.368517311694593 0.9276232875950812     0.890940638311478     0.9591585448744274 92.62397780066851
IBC 2.25 3.15 3.15 41.1764705882353 29.411764705882355 29.411764705882355 0.8957735609823745     0.9053106486068243     0.9906063660178513 92.64705882352942
ISN 2.23 3.28 2.87 40.702003190923584 27.67239851090232 31.625598298174072 0.8878111293291978     0.942672675374725     0.9025524668162647 90.76546711575959
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 07:00 Bra YL Kết Thúc 2 Cruzeiro (Youth) 1:0 Sao Paulo (Youth) 1
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.09 6.10 26.00 81.92614249776588 14.639261528289316 3.4345959739448007 0.8929949532256481     0.8929949532256483     0.8929949532256481 89.29949532256481
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 15:00 IDN ISL Kết Thúc [10] 2 Arema Malang 3:0 Persiba Balikpapan  [17]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 0.0     0.0     0.0
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 1.56 3.88 4.93 58.190557313214896 23.396203455828672 18.41323923095644 0.9077726940861525     0.9077726940861524     0.9077726940861524 90.77726940861524
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 17:30 Aus VD1 Kết Thúc [4] 1 Dandenong City SC 1:2 Eastern Lions SC 1  [18]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.82 3.90 3.35 49.75247524752475 23.21782178217822 27.02970297029703 0.9054950495049505     0.9054950495049505     0.9054950495049506 90.54950495049505
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 17:30 AUS WPL Kết Thúc [2]  Calder United SC Women 4:0 Nữ Bayside United 1  [9]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 0.0     0.0     0.0
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 17:30 Brisbane Premier League (women) Kết Thúc Nữ Gap 1:3 Eastern Suburbs FC BPL (women)
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.40 3.75 2.16 36.34894991922455 23.263327948303715 40.38772213247172 0.8723747980613893     0.8723747980613893     0.8723747980613893 87.23747980613894
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 19:00 CZE U19 Kết Thúc [10] 2 Mlada Boleslav U19 1:1 Tescoma Zlin U19 3  [8]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.80 3.65 3.45 49.63050546851907 24.475317765297074 25.894176766183858 0.8933490984333432     0.8933490984333432     0.8933490984333431 89.33490984333432
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 20:00 ARM D1 Kết Thúc [5] 2 Banants Yerevan 2:2 Alashkert FC 2  [1]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 3.85 3.50 1.74 23.18763326226013 25.506396588486147 51.305970149253746 0.8492384145670865     0.8507075175272897     0.9332651870405292 89.27238805970151
VinBet 4.10 3.70 1.65 21.77246790299572 24.126248216833094 54.101283880171195 0.9043837661623517     0.8993193756717063     0.8849928497798121 89.26711840228245
SBO 4.20 3.70 1.63 21.22321145793011 24.091213006299046 54.685575535770845 0.926441906800458     0.8993193756717063     0.874265663721875 89.13748812330647
IBC 4.05 3.80 1.64 22.049249929238606 23.49985847721483 54.45089159354656 0.8933546958432986     0.9236253047439145     0.8796292567508436 89.29946221341635
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 20:00 UZB D1 Kết Thúc [12] 2 Dinamo Samarqand 0:0 Pakhtakor 3  [4]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 4.10 3.25 1.67 21.201585968475946 26.74661614484658 52.05179788667748 0.8692650247075138     0.8692650247075139     0.8692650247075138 86.92650247075137
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 20:30 ISR D2 Kết Thúc [4]  Hapoel Petah Tikva 1:0 Hapoel Katamon Jerusalem 3  [3]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.25 3.35 2.78 40.30642054921988 27.07147648828201 32.622102962498104 0.9068944623574473     0.9068944623574473     0.9068944623574473 90.68944623574473
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 20:30 ISR D2 Kết Thúc [1] 3 1 Hapoel Hadera 1:3 Ironi Nir Ramat HaSharon 5  [1]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.95 3.30 3.50 46.553808948004836 27.50906892382104 25.937122128174124 0.9077992744860942     0.9077992744860942     0.9077992744860943 90.77992744860943
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 20:30 ISR D2 Kết Thúc [7] 2 Maccabi Herzliya 0:2 Hapoel Afula 5  [8]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.20 3.25 2.95 41.276504143795066 27.941018189645895 30.782477666559032 0.9080830911634915     0.9080830911634916     0.9080830911634915 90.80830911634915
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 20:30 ISR D2 Kết Thúc [5] 2 Hapoel Natzrat Illit 0:1 Hapoel Marmorek lrony Rehovot 1  [1]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.55 3.05 2.62 35.595447560079286 29.76012828793514 34.64442415198556 0.9076839127820218     0.9076839127820217     0.9076839127820219 90.76839127820217
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 20:30 ISR D2 Kết Thúc [8] 3 Hapoel Ramat Gan 0:2 Hapoel Kfar Saba 3  [3]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.05 3.35 3.20 44.393829588984374 27.166373330572526 28.439797080443114 0.9100735065741796     0.9100735065741796     0.9100735065741796 91.00735065741796
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 21:00 RUS YthC Kết Thúc [14] 2 Spartak Moscow Youth 3:1 Lokomotiv Moscow U21 2  [4]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.04 3.60 2.83 43.7155656248391 24.77215385407549 31.51228052108543 0.8444003410865699     0.960440963019008     0.9035881750147997 89.17975387467176
VinBet 2.19 3.25 2.82 40.80896595022775 27.498964747999626 31.69206930177262 0.9064886014605824     0.8670647582810489     0.9003952839370087 89.37163543099878
SBO 2.19 3.25 2.83 40.85471755942201 27.52979429388745 31.615488146690534 0.9064886014605824     0.8670647582810489     0.9035881750147997 89.47183145513421
IBC 2.21 3.30 2.70 40.189445196211096 26.914749661705006 32.89580514208389 0.9147670361771174     0.8804042161007573     0.8620805910035192 88.8186738836265
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 21:00 UZB D1 Kết Thúc [1] 2 Lokomotiv Tashkent 1:2 Metallurg Bekobod  [10]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 8.00 4.95 1.22 10.900918789147818 17.617646527915664 71.48143468293651 0.8720735031318254     0.8720735031318254     0.8720735031318254 87.20735031318254
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 21:00 RUS D2 Kết Thúc [11]  Zenit-Izhevsk 3:1 Syzran 1  [2]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 3.20 3.20 2.02 27.900552486187845 27.900552486187845 44.19889502762431 0.8928176795580112     0.8928176795580112     0.8928176795580112 89.28176795580112
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 21:30 RUS D2 Kết Thúc [6] 2 FK Biolog 0:0 SKA Rostov 2  [4]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.20 3.30 2.75 40.54054054054053 27.027027027027025 32.43243243243243 0.8918918918918918     0.8918918918918917     0.8918918918918918 89.18918918918918
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:00 BLR D1 Kết Thúc [16] 2 Naftan Novopolotsk 0:1 Dnepr Mogilev 1  [11]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 4.00 3.20 1.79 22.298349423855495 27.87293677981937 49.82871379632513 0.9261144972959322     0.8942706484660329     0.8753311184743833 89.19339769542198
VinBet 4.06 3.28 1.82 22.378503201427524 27.70022042615724 49.921276372415235 0.9400062147553712     0.9166274146776836     0.8900014724152946 90.85672299779574
SBO 3.65 3.10 1.90 24.3993371996686 28.72825186412593 46.87241093620547 0.845079478782538     0.8663246907014693     0.9291224162577251 89.0575807787904
IBC 3.65 3.20 1.85 24.30961913561236 27.728159326557844 47.962221537829784 0.845079478782538     0.8942706484660329     0.9046718263562061 88.73010984498511
ISN 4.06 3.28 1.82 22.378503201427524 27.70022042615724 49.921276372415235 0.9400062147553712     0.9166274146776836     0.8900014724152946 90.85672299779574
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:00 RUS YthC Kết Thúc [6]  Rubin Kazan (R) 4:0 FK Anzhi Youth 1  [11]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.90 3.65 3.25 47.5022524777255 24.727199919911904 27.7705476023626 0.8822135214474185     0.9435518218992729     0.9008016729058382 90.25427970767844
VinBet 1.98 3.35 3.30 45.64032697547684 26.975476839237057 27.384196185286108 0.9193593539294151     0.8659996173596067     0.9146601601813127 90.36784741144415
SBO 1.94 3.30 3.25 45.77074086719016 26.907647661317856 27.321611471491973 0.9007864376884168     0.853074249936329     0.9008016729058382 88.79523728234892
IBC 1.88 3.55 3.10 46.81584208959034 24.792614965754883 28.391542944654784 0.8729270633269194     0.9177010870527175     0.859226211079415 88.01378312842984
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:00 RUS D2 Kết Thúc [1] 1 Chertanovo Moscow 3:0 Lokomotiv Moscow (B) 1  [3]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.07 3.50 2.86 43.192723255894236 25.54541061134316 31.261866132762613 0.8940893713970105     0.8940893713970106     0.8940893713970106 89.40893713970107
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:00 RUS D2 Kết Thúc [9] 4 Sokol 1:1 Zorkyi Krasnogorsk 3  [13]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.13 3.35 2.85 41.96057749357242 26.679411958599776 31.360010547827805 0.8937603006130925     0.8937603006130925     0.8937603006130924 89.37603006130925
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:00 RUS D2 Kết Thúc [8] 3 Mordovia Saransk 2:1 FC Lada Togliatti 3  [7]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.30 4.85 6.90 68.66023799753796 18.403775133360693 12.935986869101354 0.8925830939679936     0.8925830939679935     0.8925830939679935 89.25830939679935
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:00 RUS D2 Kết Thúc [4]  Torpedo Vladimir 3:0 Znamya Truda 2  [14]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.23 5.30 8.20 72.35494880546077 16.79180887372014 10.853242320819115 0.8899658703071673     0.8899658703071675     0.8899658703071673 88.99658703071674
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:30 RUS D2 Kết Thúc [2] 4 Tekstilshchik Ivanovo 3:1 Dnepr Smolensk 1  [11]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.33 4.60 6.70 67.22065912015529 19.435538397784033 13.343802482060676 0.8940347662980654     0.8940347662980654     0.8940347662980653 89.40347662980655
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:30 RUS D2 Kết Thúc [6]  KAMAZ Naberezhnye Chelny 2:0 Neftekhimik Nizhnekamsk 2  [10]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.02 3.10 3.30 44.17479920545816 28.784869159685634 27.0403316348562 0.8923309439502547     0.8923309439502547     0.8923309439502546 89.23309439502547
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:30 FIN D3 A Kết Thúc [12] 3 1 EsPa 2:5 Viikingit 3  [3]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 4.75 4.85 1.46 19.11020551364918 18.716180657697652 62.17361382865316 0.8772644994408889     0.9714363141185423     0.8979242209895594 90.77347618983362
VinBet 4.94 4.62 1.46 18.339115398418723 19.609357157616557 62.05152744396473 0.9123550794185246     0.925368200253127     0.8979242209895594 90.5952300681885
SBO 4.90 4.10 1.48 18.16222687818018 21.706076025142174 60.13169709667764 0.9049675888969171     0.8212142036878399     0.9102245527839369 88.9949117030829
IBC 4.85 4.35 1.46 18.392968331426747 20.50710262239534 61.09992904617789 0.8957332257449077     0.8712882404980741     0.8979242209895594 89.20589640741973
ISN 4.94 4.62 1.46 18.339115398418723 19.609357157616557 62.05152744396473 0.9123550794185246     0.925368200253127     0.8979242209895594 90.5952300681885
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:30 FIN D3 A Kết Thúc [11] 3 NuPS 3:3 FC Jazz 2  [8]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 4.10 4.10 1.63 22.146739130434785 22.146739130434785 55.706521739130444 0.8763225648259334     0.9650452711287534     0.8979440066814293 90.80163043478261
VinBet 4.24 3.97 1.63 21.41677505618052 22.87333154614745 55.709893397672026 0.9062457743565752     0.9344462747271102     0.8979440066814293 90.8071262382054
SBO 4.40 3.55 1.64 20.31544420406169 25.179705492358156 54.504850303580156 0.94044372810588     0.8355879786602621     0.9034528656181253 89.38795449787145
IBC 4.05 3.65 1.66 21.981171434272344 24.39006693391863 53.62876163180903 0.8656357042792757     0.8591256681999878     0.914470583491517 89.02374430880299
ISN 4.31 3.92 1.62 21.00847564162791 23.09860459576946 55.892919762602645 0.9212073791218959     0.9226774299572472     0.8924351477447336 90.54653001541628
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:30 RUS D2 Kết Thúc [12] 1 FC Pskov 747 0:4 Dolgiye Prudy 2  [10]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 3.05 3.30 2.05 29.307917253330444 27.087620491714503 43.60446225495506 0.8938914762265785     0.8938914762265786     0.8938914762265786 89.38914762265786
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 22:45 BUL D1 Kết Thúc [12] 3 Botev Plovdiv 1:2 Cherno More Varna 1  [1]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.15 3.15 2.95 41.4704897913645 28.30525493696307 30.22425527167243 0.8680700096500662     0.9406988590662515     0.8779552486820317 89.16155305143367
VinBet 2.26 2.92 3.13 40.063824377756156 31.00830242935921 28.927873192884633 0.9124828938647207     0.8720129106264934     0.9315253994490709 90.54424309372891
SBO 2.18 3.05 3.00 40.95975647969918 29.276153811719418 29.764089708581405 0.8801826144358811     0.9108354032228785     0.8928358461173204 89.29226912574421
IBC 2.26 2.99 2.87 39.31885140367196 29.71926560946441 30.961882986863625 0.9124828938647207     0.8929173297168548     0.8541462927855697 88.86060417229861
ISN 2.26 2.92 3.13 40.063824377756156 31.00830242935921 28.927873192884633 0.9124828938647207     0.8720129106264934     0.9315253994490709 90.54424309372891
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 23:00 DEN SASL Kết Thúc [3] 1 AC Horsens 0:0 Aalborg 2  [13]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.85 3.30 2.51 33.34339713785399 28.796570255419358 37.86003260672665 0.9467499702164236     0.9800847673740044     0.9307372262931866 95.02868184288388
VinBet 2.83 3.05 2.51 32.72937927260445 30.36857158736741 36.902049140028126 0.9401061107763085     0.9058359213608222     0.9307372262931866 92.62414334147059
SBO 2.83 3.05 2.51 32.72937927260445 30.36857158736741 36.902049140028126 0.9401061107763085     0.9058359213608222     0.9307372262931866 92.62414334147059
IBC 2.80 3.05 2.53 33.060559970866095 30.350678006041004 36.588762023092904 0.9301403216161355     0.9058359213608222     0.9381534591720166 92.56956791842505
ISN 2.80 3.35 2.58 34.233770348952355 28.61330059016913 37.15292906087851 0.9301403216161355     0.994934536576641     0.9566940413690922 95.85455697706658
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 23:00 POL D1 Kết Thúc [10] 2 Lechia Gdansk 2:3 Sandecja Nowy Sacz 3  [11]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.61 3.80 5.10 57.49206443383073 24.35847993117565 18.149455634993625 0.9148934608335402     0.9738254077765808     0.8949140741733389 92.56222373846748
VinBet 1.65 3.55 5.20 56.113686450338164 26.081009195227594 17.805304354434224 0.9376237331523857     0.9097579467386477     0.9124614089610515 92.58758264305797
SBO 1.62 3.60 5.40 57.14285714285715 25.71428571428572 17.142857142857142 0.9205760289132516     0.9225714389462345     0.9475560785364767 92.57142857142858
IBC 1.63 3.50 5.40 56.57496931780764 26.34777142515042 17.077259257041934 0.926258596992963     0.8969444545310612     0.9475560785364767 92.21719998802645
ISN 1.62 3.59 5.24 56.80482664073777 25.63337581002652 17.561797549235724 0.9205760289132516     0.920008740504717     0.9194803428761367 92.0238191579952
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 23:00 BLR D1 Kết Thúc [9] 2 FC Gomel 0:1 FK Isloch Minsk 3  [15]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.95 3.15 3.40 45.60843181092304 28.23379112104759 26.157777068029386 0.9248555692783225     0.8946332309592618     0.8217954467674824 88.93644203129992
VinBet 1.87 3.15 4.00 48.51658612656668 28.801909859263397 22.681504014169924 0.8869127766925452     0.8946332309592618     0.9668181726676263 90.7260160566797
SBO 1.92 3.30 3.40 46.586945690084704 27.105132037867463 26.307922272047833 0.9106270220586559     0.9372348133858933     0.8217954467674824 89.44693572496263
IBC 1.85 3.05 3.85 47.913903906967256 29.062531877996534 23.023564215036213 0.8774270785461009     0.866232176008174     0.9305624911925904 88.64072222788943
ISN 1.87 3.15 4.00 48.51658612656668 28.801909859263397 22.681504014169924 0.8869127766925452     0.8946332309592618     0.9668181726676263 90.7260160566797
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 23:00 EST D1 Kết Thúc [6] 3 JK Sillamae Kalev 1:2 Nõmme Kalju FC 2  [2]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 7.70 5.50 1.23 11.547127300037552 16.165978220052573 72.28689447990988 0.769568838746421     0.9332097133210805     0.8983692470133766 88.91288021028915
VinBet 9.18 5.59 1.23 9.895471285906108 16.250523507087316 73.85400520700657 0.917485966193785     0.9484804177208799     0.8983692470133766 90.84042640461809
SBO 10.00 4.70 1.24 8.934813270374685 19.0102410007972 72.0549457288281 0.9994400503200274     0.797470118656196     0.9056730620297456 89.34813270374686
IBC 9.20 5.20 1.22 9.699119373776908 17.159980430528375 73.14090019569471 0.9194848462944251     0.8823073653217488     0.8910654319970078 89.23189823874755
ISN 9.18 5.59 1.23 9.895471285906108 16.250523507087316 73.85400520700657 0.917485966193785     0.9484804177208799     0.8983692470133766 90.84042640461809
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 23:00 FIN D3 A Kết Thúc [7] 4 Kiffen Helsinki 1:2 JaPS 1  [8]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.90 3.45 3.50 47.765031645569614 26.30537974683544 25.929588607594933 0.8945103727288692     0.8967537395626716     0.9424675638759934 90.75356012658227
VinBet 1.98 3.45 3.05 44.98236614299455 25.815966655979484 29.20166720102597 0.9321739673700848     0.8967537395626716     0.8212931628062228 89.06508496312921
SBO 1.91 3.50 3.20 46.67250072925783 25.469850397966415 27.857648872775766 0.8992183220590213     0.9097501705708261     0.8616846298294798 89.14447639288244
IBC 1.90 3.40 3.40 47.22222222222222 26.38888888888889 26.38888888888889 0.8945103727288692     0.8837573085545168     0.915539919193822 89.72222222222221
ISN 1.86 3.49 3.59 48.755345767552996 25.98422439187638 25.260429840570637 0.8756785754082616     0.9071508843691951     0.9667024440899474 90.68494312764858
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 23:00 ROM D2 Kết Thúc [5] 3 CS Mioveni 3:0 Olimpia Satu Mare 2  [7]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 1.80 3.35 3.35 48.201438848920866 25.899280575539567 25.899280575539567 0.8676258992805755     0.8676258992805755     0.8676258992805755 86.76258992805755
VinBet 0.0     0.0     0.0
SBO 0.0     0.0     0.0
IBC 0.0     0.0     0.0
ISN 0.0     0.0     0.0
Pinnacle 0.0     0.0     0.0
08-18 23:15 KSA PR Kết Thúc [4] 2 Al-Baten 2:0 Uhud 1  [6]
Nhà cái Chủ Thắng Hòa Khách Thắng Chủ thắng% Hòa% Khác thắng% Kelly criterion Hoàn trả% Chi tiết
Xổ số Macao 0.0     0.0     0.0
SB 2.38 3.40 2.60 38.235294117647065 26.764705882352942 35.0 0.9144382648160381     0.9352258691071244     0.8858611049173672 91.0
VinBet 2.23 3.36 2.81 40.69532384798734 27.009098863396357 32.295577288616286 0.8568056010671281     0.9242232118235112     0.9574114249299239 90.75057218101176
SBO 2.41 3.05 2.66 37.08952596906845 29.306805765722938 33.60366826520863 0.9259647975658201     0.8389526178755086     0.9063040534923834 89.38575758545497
IBC 2.52 3.25 2.40 35.39341138034304 27.443506670296763 37.1630819493602 0.9682287509816874     0.8939659042935748     0.8177179430006467 89.19139667846447
ISN 2.23 3.36 2.81 40.69532384798734 27.009098863396357 32.295577288616286 0.8568056010671281     0.9242232118235112     0.9574114249299239 90.75057218101176
Pinnacle 0.0     0.0     0.