TOP

Nikolaj Nyholm: " Sẽ có 3 -4 sự kiện 2018"

Sau khi Blast Pro Series đã kết thúc, chúng tôi dừng lại ở văn phòng giải trí RFRSH ngồi với tổng giám đốc và sáng lập Nikolaj Nyholm cho một cuộc phỏng vấn về công ty của mình lần đầu thâm nhập vào tổ chức các sự kiện.42 tuổi nói chuyện về vấn đề kỹ thuật một ngày, gây ra lần đầu tiên hai vòng trong round robin buộc phải trì hoãn đến ngày hai, lúc chiều dài và giải thích những gì bước họ đã để ngăn chặn những vấn đề xảy ra sau này trong các giải đấu.


Nyholm sau đó thảo luận ngày hai, đánh giá các sự kiện và các ý tưởng của họ như một toàn thể, và chia sẻ một số RFRSH của kế hoạch cho năm 2018, 2019:

Bạn có thể đi qua các vấn đề trên một ngày và quyết định rằng bạn đã có để làm cho ngày tiến triển?

Để có những điều từ đầu, hầu hết các cầu thủ đến đã vào ngày thứ ba, bay từ Oakland. Tất cả các đội đã có ngăn cản Bắc, Astralis rõ ràng là đã đi về nhà sớm một chút từ sự kiện này, do đó, họ đã dành một số ngày ở nhà. Chúng tôi đã có ba trong số các đội bóng ở đây trong văn phòng của RFRSH, nơi chúng tôi đang ngồi, trong phòng của chúng tôi, thực hành. Tối thứ tư, chúng tôi đặt phòng thực hành tại những khách sạn và không trước khi thứ năm đã làm chúng tôi thực sự có được quyền truy cập vào đấu trường. Tối thứ tư đã có một buổi hòa nhạc Queen, họ cần phải tháo rời tất cả mọi thứ và giai đoạn bắt đầu được xây dựng vào buổi sáng thứ năm.

Cho một thực tế rằng chúng tôi có các định dạng có hai vòng round robin vào ngày thứ sáu, chúng tôi muốn làm điều đó trong một không gian nhỏ hơn. Chúng tôi ban đầu đã suy nghĩ về làm việc đó ra khỏi đấu trường và chúng tôi vẫn đang xem xét mà cho tương lai, chúng tôi rõ ràng cần phải đánh giá làm thế nào để làm điều đó tốt nhất, chúng ta đi đầy đủ về studio một nơi nào đó, chúng tôi có thuê một rạp chiếu phim với phòng cho hàng ngàn người hâm mộ , hoặc chúng tôi làm điều đó như là một phần nhỏ của một kinh nghiệm arena. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi đã thiết lập trên tầng thứ ba của các trường, do đó, không ở đó, mà tất nhiên một số người đã xem phần đầu của dòng có thể nhìn thấy chúng tôi đã không ở trên chính trường. Chúng tôi thực sự có thể nhìn thấy các trường từ đó, nhưng chúng tôi không ra có trên ghế, họ vẫn xây dựng trên sàn nhà. Chúng tôi đã thiết lập các gian hàng sáu cầu thủ có cùng với tiện nghi admin cho Graham ["messioso" Pitt] và nhóm của ông của quản trị viên.

Điều gì xảy ra ban đầu: sau khoảng hai vòng, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy CPU gai trên máy chủ, tất nhiên kết quả là tụt hậu giữa các cầu thủ. Chúng tôi đi qua lần đầu tiên một máy chủ, chúng tôi đi qua các máy chủ sao lưu, chúng tôi thực sự không đặt bất kỳ trò chơi sống đó, nhưng khi chúng tôi đã có các đội đăng nhập cho loại một warmup – loại thực tế, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy cùng một CPU gai xảy ra lần nữa. Chúng tôi sử dụng một máy chủ thứ ba, máy chủ này PGL thời gian, cùng một vấn đề, và cuối cùng chúng tôi quyết định rằng chúng ta sẽ chơi mà không sản xuất trên máy chủ FACEIT. Điều gì xảy ra, các đội kết nối, có được bắt đầu, không có vấn đề gì, và đột nhiên, sau khoảng 1-4 vòng tùy thuộc vào phù hợp với những gì đã xảy ra, tất cả mọi thứ treo cùng một lúc. Những người chơi kết nối đến các máy chủ FACEIT chỉ đơn giản là biến mất. Tại thời điểm đó, admin nối đến các máy chủ vẫn lên và chạy, do đó, nó không có hoàn toàn là gì để làm với máy chủ FACEIT, họ đã chạy như họ đã được nghĩa vụ phải và chúng tôi tất nhiên siêu, siêu hạnh phúc với họ có thể mất điều này. Vì vậy điều duy nhất mà chúng tôi có thể kết luận vào thời điểm đó là chúng tôi có một số loại vấn đề kết nối.

Đối với những người quan tâm về mặt kỹ thuật, các cầu thủ đang trên cùng một switch vật lý như các quản trị viên nhưng trên VLAN khác nhau. Vì lý do bảo mật chúng tôi đã thiết lập một VLAN riêng biệt vì vậy mà chúng tôi có thể kiểm soát những người chơi truy cập vào phần còn lại của mạng nhưng cũng có thể truy cập các cầu thủ-cho một thực tế chúng tôi đột nhiên đang chơi trên máy chủ internet công cộng — để các trang web khác. Và tất nhiên các quản trị viên cần truy cập đầy đủ, do đó, họ đã được thiết lập trên một VLAN riêng biệt, và đó là những gì đã rơi. VLAN với các quản trị viên là vẫn còn hoạt động. Chính xác những gì đã xảy ra có chúng ta đang vẫn chẩn đoán. Cho dù đây là một số kết nối nghèo một nơi nào đó, cho dù đó là một vấn đề phần cứng, các bản ghi đã được gửi đến Cisco để xem xét ngay bây giờ, nhưng vấn đề là chúng tôi thực sự không thể hoàn toàn kiểm tra những gì đã xảy ra trở lại sau đó. Chúng tôi đã phải gỡ bỏ tất cả các máy tính, tất cả thiết bị, tất cả cáp cho một thực tế đây là khu vực mà qua đó người hâm mộ sẽ di chuyển nửa ngày sau đó, buổi sáng thứ bảy.

Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ đẩy các trận đấu đầu tiên vào buổi sáng thứ bảy thay vì có chơi treo xung quanh, treo xung quanh, treo xung quanh thành phố, chờ đợi một cái gì đó xảy ra, cho chúng tôi một cách đầy đủ thời gian để kiểm tra các thiết lập trong đấu trường, chắc chắn rằng chúng tôi cũng nhận được trở lên phần cứng bổ sung vào mạng lưới các bên, và thực sự tiếp tục để kiểm tra những gì đang xảy ra và loại bỏ tất cả những rủi ro có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên mạng. Vì vậy, chúng tôi gửi tất cả các cầu thủ nhà quay lại khách sạn may mắn chỉ là quanh góc từ trường, cho họ để có được một số giấc ngủ.Kết quả (Tiếng Việt) 2:Nyholm sau đó thảo luận ngày thứ hai, đánh giá các sự kiện và ý tưởng của họ như một toàn thể, và chia sẻ một số kế hoạch RFRSH cho năm 2018 và 2019: 

Ông có thể đi qua các vấn đề về ngày đầu tiên và quyết định mà bạn phải làm là ngày tiến triển?

Để có những điều từ khi bắt đầu, hầu hết các cầu thủ bước vào đã vào thứ Ba, bay từ Oakland. Tất cả các đội đã có chặn Bắc, Astralis rõ ràng đã phải về nhà một chút đầu từ sự kiện đó, vì vậy họ đã trải qua vài ngày ở nhà. Chúng tôi đã có ba trong số các đội ở đây trong văn phòng RFRSH, nơi chúng tôi đang ngồi bây giờ, trong phòng của chúng tôi, thực hành. tối thứ tư chúng ta đặt các phòng thực hành tại các khách sạn và không phải trước thứ năm đã chúng tôi thực sự có được quyền truy cập vào đấu trường. tối thứ tư đã có một buổi hòa nhạc Queen, họ cần phải tháo rời tất cả mọi thứ và giai đoạn đang bắt đầu được xây dựng vào sáng thứ Năm.

Căn cứ vào thực tế rằng chúng ta có định dạng có hai vòng round robin vào thứ Sáu, chúng tôi muốn làm điều đó trong một không gian nhỏ hơn. Chúng tôi đã bước đầu đã suy nghĩ về việc nó ra khỏi đấu trường và chúng tôi vẫn xem xét rằng trong tương lai, chúng tôi rõ ràng là cần phải đánh giá như thế nào để làm điều đó tốt nhất, chúng ta đi đầy đủ về phòng thu ở đâu đó, chúng ta thuê một rạp chiếu phim với phòng cho một ngàn người hâm mộ, hay chúng ta làm điều đó như là một phần nhỏ của một kinh nghiệm đấu trường. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi đã thiết lập trên tầng thứ ba của đấu trường, vì vậy không trong, trong đó tất nhiên một số người nhìn thấy phần đầu của con suối có thể thấy chúng tôi đã không có trong đấu trường chính. Chúng tôi thực sự có thể nhìn thấy trên trường từ đó, nhưng chúng tôi đã không ra có trên ghế, họ vẫn xây dựng trên sàn nhà. Chúng tôi đã thiết lập các gian hàng Sáu người chơi có cùng với các cơ sở quản trị cho Graham ["

Chuyện gì xảy ra ban đầu là: sau khoảng hai vòng chúng tôi bắt đầu nhìn thấy gai CPU trên máy chủ, mà kết quả trong quá trình lag giữa các cầu thủ. Chúng tôi đi qua một máy chủ đầu tiên, chúng tôi đi qua các máy chủ sao lưu, chúng tôi thực sự không đặt bất kỳ trò chơi sống ở đó, nhưng khi chúng tôi có đội đăng nhập cho loại một thực tế hâm lại kiểu, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy những gai CPU tương tự xảy ra một lần nữa . Chúng tôi sử dụng một máy chủ thứ ba, máy chủ thời gian này PGL của, vấn đề tương tự, và cuối cùng chúng tôi quyết định rằng chúng ta sẽ chơi nó mà không sản xuất trên các máy chủ FaceIt. Chuyện gì xảy ra ở đó, các đội bóng kết nối, bắt đầu, không có vấn đề gì, và đột nhiên, sau khoảng 1-4 vòng tùy thuộc vào những gì trận đấu đã xảy ra, tất cả mọi thứ cùng một lúc bị treo. kết nối các cầu thủ đến các máy chủ FaceIt chỉ đơn giản là biến mất. Tại thời điểm đó, kết nối đến các máy chủ quản trị vẫn đang lên và chạy, vì vậy nó có hoàn toàn không có gì để làm với các máy chủ FaceIt, họ đã chạy như họ đã dự định và chúng tôi tất nhiên siêu, siêu hạnh phúc với họ là có thể thực hiện việc này trên. Vì vậy, điều duy nhất mà chúng ta có thể kết luận tại thời điểm đó là chúng ta có một số loại vấn đề kết nối.

Đối với những người về mặt kỹ thuật liên quan, các cầu thủ đang trên switch vật lý tương tự như các quản trị viên nhưng trên VLAN khác nhau. Vì lý do bảo mật chúng tôi đã thiết lập một VLAN riêng biệt để chúng ta có thể kiểm soát quyền truy cập vào phần còn lại của mạng mà còn các cầu thủ các cầu thủ truy cập - vì thực tế chúng ta đột nhiên chơi trên các máy chủ internet công cộng - các trang web khác. Và tất nhiên các quản trị viên cần truy cập đầy đủ, vì vậy họ đã được thiết lập trên một VLAN riêng biệt, và đó là những gì bị rơi. VLAN với các quản trị viên vẫn còn hoạt động. Chính xác những gì đã xảy ra ở đó chúng tôi vẫn chẩn đoán. Cho dù đây là một số kết nối kém nơi nào đó, cho dù đó là một vấn đề phần cứng, các bản ghi đã được trình lên Cisco để xem xét ngay bây giờ, nhưng vấn đề là chúng ta thực sự không thể hoàn toàn kiểm tra những gì đã xảy ra trở lại sau đó. Chúng tôi đã phải loại bỏ tất cả các máy tính, tất cả các thiết bị,

Chúng tôi quyết định rằng chúng ta sẽ đẩy các trận đấu đầu tiên vào buổi sáng thứ bảy thay vì có các cầu thủ treo xung quanh, treo xung quanh, treo xung quanh, chờ đợi một cái gì đó xảy ra, cho chúng ta có đủ thời gian để kiểm tra đầy đủ các thiết lập trong đấu trường, chắc chắn rằng chúng tôi cũng nhận thêm phần cứng back-up ở phía mạng, và thực sự tiếp tục kiểm tra những gì đang xảy ra và loại bỏ tất cả những rủi ro có thể xảy ra bất cứ nơi nào trên mạng. Vì vậy, chúng tôi gửi tất cả các cầu thủ nhà trở về khách sạn, đó là may mắn chỉ quanh góc từ đấu trường, để họ ngủ một chút.


Tôi đoán bạn đã không nhận được giấc ngủ nhiều sau đó.

Tôi hoàn toàn nhận giấc ngủ không có gì, tôi ngủ một vài giờ đêm nay và tôi rất biết ơn cho điều đó, nhưng không, ra khỏi sự tôn trọng đối với những người chơi và đặc biệt là cho những người hâm mộ, tôi nghĩ rằng nó là xa một khởi đầu lý tưởng cho bất kỳ giải đấu. Và thậm chí còn tồi tệ hơn khi bạn là người mới, thậm chí còn tồi tệ hơn khi bạn đang làm một cái gì đó một cách mới, rõ ràng là một thực tế rằng chúng tôi đột nhiên chơi ba trò chơi đồng thời đặt thêm áp lực trên các máy chủ, mạng lưới, tất cả mọi thứ. Nó giải quyết những thứ nhất định, như không có cầu thủ chuyển đổi máy tính ở tất cả, tất nhiên các giải đấu khác có thể làm điều đó là tốt. Một trong những điều mà không có vấn đề với gì đã có vấn đề máy tính, các vấn đề trình điều khiển, vv, mà các cầu thủ thường phàn nàn về trong trường hợp khác khi họ phải sử dụng máy tính đã được sử dụng bởi người chơi khác và họ trao đổi SSDs, vẫn còn sẽ có một số vấn đề phần cứng.

Vì vậy, những gì chúng tôi làm là chúng tôi đi xuống đến sự căng thẳng kiểm tra tất cả mọi thứ với tất cả 30 cầu thủ máy tính chạy trên trường, mà bằng cách này không được các máy tính tương tự đã được sử dụng trước đó. Cho sự kiện này, chúng tôi đã có tổng cộng 80 máy tính cá nhân, hai lần 30 cho các cầu thủ và sau đó một 20 bổ sung cho một sự kết hợp của bản sao lưu và quản trị một vài máy tính cá nhân. Đối với chúng tôi điều quan trọng nhất trong đó là buổi tối thứ sáu vào buổi sáng thứ bảy đã là hai yếu tố, chẩn đoán các vấn đề và tìm ra một số trong những điều chúng tôi đã lo lắng về. Lần đầu tiên và trước hết, ban đầu chúng tôi tin rằng- và đây cũng là lý do tại sao chúng tôi đã gửi hai tin nhắn khác nhau — đây là vấn đề máy chủ. Chúng tôi kết luận cuối khi chúng tôi đã cycled qua ba bộ của máy chủ và máy chủ FACEIT rằng họ đã thực sự không vấn đề máy chủ, nhưng họ đã là các vấn đề mạng. Không có phần cứng mạng từ lên cầu thang đến tầng dưới, hoàn toàn tách biệt mạng, không bao giờ chạm vào nhau. Chúng ta có phần cứng bổ sung dự phòng, chúng tôi sẽ sử dụng phần cứng từ tầng trên là phần cứng sao lưu cho downstairs trong đấu trường. Nguy cơ đã được gỡ bỏ.

Chúng tôi đã đi qua tất cả các yếu tố nguy cơ trên máy chủ của chúng tôi, tôi nghĩ rằng nhiều máy chủ quản trị viên có lẽ biết rằng GOTV có thể là phần nào của một con heo trong tình huống khác nhau, và được đưa ra một thực tế rằng chúng tôi thậm chí đã phải chạy nhiều trường hợp GOTV để cung cấp cho sự chậm trễ khác nhau cho các nhà khai thác khác nhau. Ví dụ, nhà điều hành cá cược của chúng tôi cần thiết quyền truy cập vào dữ liệu nhanh hơn so với những gì đang được gửi bởi GOTV đến một số các đối tác co giật. Chúng tôi loại bỏ đó, có nghĩa là các nhà điều hành cá cược — tất nhiên chúng tôi mất tiền, nhưng sau đó ít chúng ta loại bỏ đó là một nguy cơ bổ sung. Họ không còn có thể nhận được quyền truy cập vào dữ liệu nhanh hơn so với các nhà cung cấp khác. Chúng tôi xem xét rất nhiều các bản demo ghi vào bộ nhớ, mà chúng tôi cũng cảm thấy là một rủi ro và chúng tôi thực sự quyết định và được xác định không phải để làm các bản thu âm bản demo đã là chúng tôi để chạy máy chủ địa phương của chúng tôi.

Cuối cùng, chúng ta căng thẳng thử nghiệm mạng với CS chạy trên tất cả 30 máy tính tất cả kết nối đến máy chủ, tất cả kết nối đến các máy chủ bên ngoài, ý nghĩa riêng máy chủ tại FACEIT, và cuối cùng chúng tôi quyết định cho các giải đấu để chạy với các máy chủ FACEIT. Tất nhiên chúng tôi biết ơn đối với FACEIT để cung cấp cho chúng tôi, mà luôn luôn có nghĩa là như sao lưu, nhưng chúng tôi thực sự quyết định để sử dụng như là hệ phục vụ chính của chúng tôi. Và lý do cũng có thể là rằng chúng tôi đã có sub-10 miliseconds ping đến các máy chủ FACEIT tất cả cùng. PGL, người đã làm việc sản xuất trong trò chơi, cảm thấy tự tin rằng đó là nhiều hơn đủ cho họ, rõ ràng đã có mạng lưới riêng của chúng tôi ping sub-milisecond, nó sẽ là tốt hơn, nhưng điều này là một trong những mà chúng tôi cảm thấy chắc chắn sẽ không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ vấn đề gì về phía máy chủ.

Đó là về cơ bản những gì đã xảy ra, tôi có thể nói rằng nó không cho đến 4:45 sáng thứ bảy mà tôi cảm thấy tự tin khi chúng tôi đã có chẩn đoán chính mình ra khỏi mọi vấn đề mà chúng tôi cảm thấy có thể xảy ra. Từ khoảng 05 chúng tôi ngồi xuống và đặt cùng các kế hoạch chính xác của hệ phục vụ chính, thứ cấp các máy chủ, máy chủ Đệ Tam, và cùng với Graham tôi ngồi xuống và kế hoạch cho thứ bảy trên giải pháp sao lưu và chính xác làm thế nào chúng ta hoạt động nó. Trên các máy chủ trên mạng riêng của chúng tôi, chúng tôi thực sự loại bỏ các bản demo ghi, chúng tôi thông báo đối tác cá cược của chúng tôi về sự thay đổi trong khả năng của họ để có được dữ liệu và vv.. Các cầu thủ đầu tiên, NiP, cho thấy lên tại khoảng 9 giờ sáng ngày thứ bảy buổi sáng để bắt đầu thiết trong khi chất tẩy rửa và carpenters và vv. đã vẫn còn hoàn thiện những điều cuối cùng trên sân khấu.

Bạn có cảm thấy hài lòng với cách ngày hai đã đi tổng thể?

Tuyệt đối, đó là không có gì từ một ngày xảy ra vào ngày 2, do đó, đã có không có máy chủ hoặc mạng vấn đề gì. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng đã có một số glitches nhỏ trong việc sản xuất trong trò chơi mà ảnh hưởng đến dòng, điều này là tất cả liên quan đến HUD và vv. Tôi có thể cung cấp cho tín dụng PGL cho một thực tế rằng họ cũng đã dành thời gian vào buổi tối thứ sáu chẩn đoán máy chủ và mạng vấn đề, họ nên có lẽ đã chi tiêu vào hoàn thiện những điều cuối cùng để sản xuất thực tế vào ngày thứ bảy. Vì vậy, đó là hiệu quả sự cố tràn dầu-over, tràn-qua các hiệu ứng khácKết quả (Tiếng Việt) 2:Tôi đoán bạn đã không nhận được nhiều giấc ngủ sau đó.

Tôi hoàn toàn đã không có giấc ngủ nào, tôi ngủ một vài giờ tối nay và tôi rất biết ơn vì điều đó, nhưng không có, trong sự tôn trọng đối với các cầu thủ và đặc biệt đối với người hâm mộ, tôi nghĩ rằng đó là cách xa một sự khởi đầu lý tưởng cho bất kỳ giải đấu. Và thậm chí tồi tệ hơn khi bạn là người mới, thậm chí tệ hơn khi bạn đang làm một cái gì đó một cách mới, rõ ràng thực tế là chúng ta đang đột nhiên chơi ba trò chơi đồng thời đặt thêm áp lực lên các máy chủ, mạng, tất cả mọi thứ. Nó giải quyết những điều nhất định, giống như không có người chơi chuyển đổi máy tính ở tất cả, tất nhiên các giải đấu khác có thể làm điều đó là tốt. Một trong những điều mà không có vấn đề với bất cứ điều gì là vấn đề máy tính, các vấn đề lái xe, vv, các cầu thủ thường phàn nàn về các trường hợp khác khi họ phải sử dụng máy tính đã được sử dụng bởi những người chơi khác và họ trao đổi ổ SSD,

Vì vậy, những gì chúng tôi làm là chúng tôi đi xuống để kiểm tra căng thẳng mọi thứ với tất cả 30 máy tính máy nghe nhạc chạy trong đấu trường, đó là bằng cách này không phải là máy tính tương tự mà đã được sử dụng trước đó. Đối với sự kiện này, chúng ta đã có tổng cộng 80 máy tính, hai lần 30 cho các cầu thủ và sau đó thêm 20 cho một sự kết hợp của sao lưu và một vài máy tính admin. Đối với chúng tôi điều quan trọng nhất trong thời gian đó buổi tối thứ Sáu để sáng thứ bảy là hai yếu tố, chẩn đoán vấn đề và tìm ra một số trong những điều chúng tôi đã quan tâm. Trước hết, ban đầu chúng tôi tin rằng - và đây cũng là lý do tại sao chúng tôi đã gửi ra hai thông điệp khác nhau - đây là những vấn đề máy chủ. Chúng tôi kết luận cuối cùng khi chúng tôi đã đạp xe qua ba bộ máy chủ và các máy chủ FaceIt rằng họ thực sự không vấn đề máy chủ nhưng họ các vấn đề mạng. Không ai trong số các phần cứng mạng từ trên lầu đi xuống cầu thang, hoàn toàn mạng riêng biệt, không bao giờ chạm vào nhau. Chúng tôi đã nhận phần cứng sao lưu bổ sung, chúng ta sẽ sử dụng phần cứng từ trên lầu như phần cứng sao lưu cho tầng dưới trong đấu trường. nguy cơ đã bị xóa.

Chúng tôi đã đi qua tất cả các yếu tố nguy cơ trên các máy chủ của chúng tôi, tôi nghĩ rằng nhiều quản trị viên máy chủ có thể biết rằng GOTV có thể được một số của một con heo trong những tình huống khác nhau, và đưa ra thực tế là chúng tôi thậm chí đã phải chạy nhiều trường GOTV để cung cấp cho chậm trễ khác nhau cho khác nhau nhà khai thác. Ví dụ, nhà điều hành cá cược của chúng tôi cần truy cập đến dữ liệu nhanh hơn so với những gì đang được gửi bởi GOTV để một số đối tác Twitch của chúng tôi. Chúng tôi lấy ra rằng, có nghĩa là các nhà điều hành cá cược - tất nhiên chúng ta mất đi số tiền đó, nhưng sau đó ít nhất chúng ta lấy đó là một nguy cơ bổ sung. Họ không còn có thể nhận được quyền truy cập vào dữ liệu nhanh hơn so với các nhà cung cấp khác. Chúng tôi nhìn rất nhiều ở bản demo ghi vào bộ nhớ, mà chúng tôi cũng cảm thấy là một rủi ro và chúng tôi thực sự quyết định và được xác định không phải làm bản ghi âm bản demo đã được chúng tôi để chạy các máy chủ địa phương của chúng tôi.

Cuối cùng, chúng tôi căng thẳng thử nghiệm mạng với CS chạy trên tất cả 30 máy tính tất cả các kết nối đến máy chủ, tất cả các kết nối đến các máy chủ bên ngoài, có nghĩa là máy chủ riêng tại FaceIt, và cuối cùng chúng tôi quyết định cho giải đấu để chạy với các máy chủ FaceIt. Tất nhiên chúng tôi biết ơn FaceIt cho việc cung cấp chúng tôi, mà luôn luôn có nghĩa là sao lưu, nhưng chúng tôi thực sự đã quyết định sử dụng như các máy chủ chính của chúng tôi. Và lý do cũng được rằng chúng tôi đã có sub-10 miliseconds ping đến các máy chủ FaceIt tất cả cùng. PGL, người đang làm việc sản xuất trong game, cảm thấy tự tin rằng đó là đầy đủ hơn cho họ, rõ ràng là mạng riêng của chúng tôi đã ping phụ milisecond, nó sẽ là tốt hơn, nhưng đây là một trong đó chúng tôi cảm thấy được chắc chắn sẽ không để cung cấp cho chúng tôi bất kỳ vấn đề nào về phía máy chủ.

Đó là cơ bản những gì đã xảy ra, tôi có thể nói rằng đó không phải là cho đến 4:45 sáng thứ bảy mà tôi cảm thấy tự tin khi chúng ta đã chẩn đoán chính mình ra khỏi mọi vấn đề mà chúng tôi cảm thấy có thể xảy ra. Từ khoảng 5:00 chúng tôi ngồi xuống và cùng nhau đưa các kế hoạch chính xác của máy chủ chính, máy chủ thứ cấp, máy chủ đại học, và cùng với Graham Tôi ngồi xuống và đã làm kế hoạch cho Thứ tư vào các giải pháp sao lưu và làm thế nào một cách chính xác, chúng ta sẽ sử dụng nó. Trên các máy chủ trên mạng riêng của chúng tôi, chúng tôi thực sự loại bỏ các ghi âm bản demo, chúng tôi thông báo đối tác cá cược của chúng tôi về sự thay đổi trong khả năng của họ để có được dữ liệu và vân vân. Các cầu thủ đầu tiên, NiP, xuất hiện vào khoảng 9:00 sáng thứ bảy để bắt đầu thiết lập trong khi các chất tẩy rửa và thợ mộc và vân vân vẫn kết thúc những điều cuối cùng trên sân khấu.Tuyệt đối, không có gì từ ngày đầu tiên đã xảy ra vào ngày thứ hai, vì vậy không có máy chủ hoặc mạng có vấn đề gì. Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng có một số trục trặc nhỏ trong việc sản xuất trong game mà ảnh hưởng đến dòng, đây là tất cả liên quan đến HUD và vân vân. Tôi phải từ bỏ tín dụng PGL cho thực tế là họ cũng dành thời gian vào tối thứ Sáu chẩn đoán máy chủ và mạng vấn đề, mà họ có lẽ đã được chi tiêu cho xong những điều cuối cùng cho việc sản xuất thực tế vào thứ bảy. Vì vậy, đó là hiệu ứng lan tỏa, hiệu ứng lan tỏa khác

nhin xa hơn thì thứ bạn quan tâm là gì?

Đó là Úc, nhưng, trên thực tế, những gì tôi nghĩ rằng tôi proudest về là biết rằng những người đã có lễ Tạ ơn trong U. S. đi du lịch đến Copenhagen để xem vụ nổ chuyên nghiệp. Điều đó sẽ tương đương với hầu hết người châu Âu đi du lịch ngày Giáng sinh để xem một giải đấu ở Mỹ hoặc ở Nam Phi...

Nếu bạn có bất cứ điều gì khác, một tuyên bố cuối cùng hoặc một thông báo để các fan hâm mộ?

Tôi muốn đưa ra một lời xin lỗi ngay cho thứ sáu. Tôi cũng xin lỗi mà tôi đã không nhận được trên các dòng hoặc một cái gì đó để giải thích tình hình sâu hơn, tôi phải nói rằng, khi tôi đứng dậy trên ghế đó để thông báo cho các cầu thủ mà chúng ta trì hoãn cho đến thứ bảy, tôi đã có về một triệu tùy chọn khác nhau đi qua đầu của tôi về những gì đã thực sự xảy ra. Phải, nó đã là trước hết là một quyết định để di chuyển nó vào thứ bảy và sau đó chúng tôi đã dành cho tất cả vào ban đêm, vì vậy tôi nên có lẽ nói chuyện với bạn vào sáng thứ bảy và cho bạn những câu chuyện tại điểm đó.

Nhưng cùng một lúc, không đá rơi từ trái tim của tôi cho đến khi trò chơi đầu tiên đã trực tiếp vào buổi sáng mà không có khán giả, và sau đó cuối cùng mà các trò chơi đã sống tại 2 chiều vào buổi chiều. Sau đó, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã gửi cho chúng tôi xây dựng ý kiến, tôi muốn cảm ơn các cầu thủ người chắc chắn đã có hỗ trợ. Nhận được một cái ôm từ kennyS sau khi nói với ông rằng ông sẽ không chơi vào buổi tối thứ sáu và nói với tôi ", đó là được rồi, chúng tôi hiểu, chúng tôi đã thông qua điều này trước đây." Và sau đó tôi nghĩ rằng tôi muốn cảm ơn Semmler và đội bay của ông trên bàn làm việc cho paddling, paddling, paddling và paddling thêm. Nếu tôi có thể làm cho một mái chèo với lá vàng, là chiếc cúp đã được thực hiện trong số đó sẽ là những gì Semmler nhận được qua đêm. Tôi nghĩ rằng đó là một nhóm hoàn toàn tuyệt vời của những người xung quanh đây, đồng nghiệp của tôi có đổ mồ hôi con lừa của mình ra để làm cho điều này xảy ra và tôi biết ơn đối với họ là tốt.


TIN LIÊN QUAN

  • 6

TIN HOT

Giải đấu
Giải đấu
XH Đội bóng Thắng Hòa Bại Điểm
Xem chi tiết>>