x Vấn đề phản hồi
Xem thêm thống kê kèo
Thống kê tỷ số các trận đã kết thúc:Tổng số các trận có số liệu kèo trong ngày 0 trận,Trong đó chủ nhà thắng tỷ số 0 Trận,Hòa 0 Trận,Chủ nhà thua tỷ số 0 Trận
Lưu lựa chọn Xóa lựa chọn
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Chọn kèo
Chọn kèo
Cách biệt XH
Cách biệt XH
Tất cả 79 trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả
Chọn League Thời gian Trạng thái Chủ nhà Đội khách Góc/H1 Tỷ lệ Kèo Á Tỷ lệ Dữ liệu
Liga Premier 09:30 Kết Thúc 1-1 5-6
1-1
Phân tích
Champion vs Champion Series 11:00 Kết Thúc
Ba
2-2 7-1
2-1
Phân tích
RUS D2 12:00 Kết Thúc 0-2 8-4
0-1
Phân tích
Champion vs Champion Series 13:00 Kết Thúc 1-1 5-4
0-0
Phân tích
Chinese Taipei Premier League 14:30 Kết Thúc 1-1 1-4
1-0
Phân tích
Champion vs Champion Series 15:00 Kết Thúc 1-0 7-3
0-0
Phân tích
SPA D4 15:45 Kết Thúc 1-1 1-2
0-0
0.96 1.03
0.5/1 2.5
0.88 0.79
Phân tích
SPA D4 16:30 Kết Thúc 3-1 3-6
1-1
Phân tích
SPA D4 16:30 Kết Thúc 0-0 8-2
0-0
0.99 1.02
0/0.5 2.5/3
0.85 0.80
Phân tích
SPA D4 16:30 Kết Thúc 2-1 1-1
2-0
Phân tích
SPA D4 16:45 Kết Thúc 0-6 1-5
0-4
1.20 0.74
*0/0.5 2.5
0.67 1.05
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 1-0 9-5
0-0
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 1-0 4-6
0-0
0.93 1.06
0.5 2/2.5
0.90 0.74
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 1-2 10-3
1-1
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 4-2 3-5
1-1
0.97 0.95
0.5 3
0.77 0.85
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 0-0 4-5
0-0
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 0-0 4-4
0-0
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 2-2 8-1
1-1
1.14 1.02
0.5/1 2/2.5
0.71 0.65
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 1-1 3-5
0-1
1.19 0.97
*0/0.5 2
0.68 0.85
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 1-2 0-6
0-1
1.02 1.03
*0/0.5 2.5/3
0.81 0.79
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 2-0 4-6
0-0
0.96 1.11
0.5 2.5
0.88 0.72
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 0-0 6-5
0-0
0.81 0.85
*0/0.5 2.5
1.04 0.94
Phân tích
SPA D4 17:00 Kết Thúc 0-0 5-11
0-0
Phân tích
SPA D4 17:30 Kết Thúc 2-0 5-4
0-0
0.79 0.93
0.5 2/2.5
1.00 0.89
Phân tích
SPA D4 17:30 Kết Thúc 3-3 5-8
2-1
Phân tích
SPA D4 17:30 Kết Thúc 3-2 3-4
2-2
Phân tích
RUS YthC 18:00 Kết Thúc 1-4 5-0
1-3
0.82 1.00
*0/0.5 3/3.5
1.00 0.80
Phân tích
SPA D4 18:00 Kết Thúc 3-1 4-10
2-1
0.91 1.05
0/0.5 2.5
0.92 0.72
Phân tích
SPA D4 18:00 Kết Thúc 6-1 2-0
2-0
Phân tích
CZE U19 18:00 Kết Thúc 2-0 3-5
2-0
0.89 0.98
1 3/3.5
0.95 0.84
Phân tích
WCU17 18:30 Kết Thúc 1-3 3-6
0-2
0.87 0.89
*1.0 3/3.5
0.97 0.93
Phân tích
ALG U21 19:00 Kết Thúc 0-0 6-5
0-0
Phân tích
ALG U21 19:00 Kết Thúc 1-4 4-3
0-3
Phân tích
SVK U19 A 19:00 Kết Thúc 2-0 5-6
0-0
Phân tích
BUL U19 19:30 Kết Thúc 4-0 5-6
2-0
Phân tích
EGY D1 19:45 Kết Thúc 1-1 8-3
0-1
0.87 1.00
*0.5/1 2/2.5
0.99 0.86
Phân tích
ALG U21 20:30 Kết Thúc 2-2 5-1
0-1
Phân tích
WCU17 21:30 Kết Thúc 1-3 5-5
1-1
0.94 0.82
0.5 2.5/3
0.90 1.00
Phân tích
ALG D1 22:00 Kết Thúc 1-1 1-5
1-1
0.95 1.02
0.5 2/2.5
0.85 0.77
Phân tích
ALG D1 22:00 Kết Thúc 1-0
USM Blida [16]
5-4
1-0
1.02 1.01
0.5/1 2/2.5
0.78 0.78
Phân tích
LIT D1 22:00 Kết Thúc 3-2 6-5
1-1
0.72 0.91
0.5 2/2.5
1.05 0.91
Phân tích
BHR Cup 22:00 Kết Thúc
[BHR D2 7]Al-Ittifaq
2-2
Isa Town [BHR D2 9]
3-7
1-2
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 3-3 3-10
2-2
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 2-2 4-10
1-0
1.20 0.90
0.5 2/2.5
0.67 0.90
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 1-0 6-4
1-0
0.79 0.96
0 2/2.5
1.00 0.85
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 2-1 3-2
1-0
0.89 0.86
1.5 2.5/3
0.95 0.96
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 1-2 8-3
0-0
0.98 0.96
0.5 2.5
0.86 0.82
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 2-1 2-5
2-0
0.94 0.67
1.5/2 2.5
0.90 1.17
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 2-2 5-2
1-1
1.01 0.91
0.5 2.5
0.83 0.91
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 0-0 5-2
0-0
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 3-0 4-1
2-0
0.86 0.78
0.5 2/2.5
0.93 1.04
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 0-2 7-2
0-1
0.98 0.92
1 2/2.5
0.86 0.90
Phân tích
SPA D4 22:00 Kết Thúc 1-1 3-6
0-1
Phân tích
EGY D1 22:05 Kết Thúc 3-2 6-3
1-1
1.20 0.83
0.5 2
0.69 1.03
Phân tích
FIN D1 22:30 Kết Thúc
[2]KuPs
1-1 8-3
1-0
1.06 0.92
1/1.5 2.5/3
0.86 0.98
Phân tích
FIN D1 22:30 Kết Thúc 2-2 2-2
0-1
1.09 1.05
0/0.5 2.5/3
0.83 0.85
Phân tích
FIN D1 22:30 Kết Thúc 4-0
Kemi Kings [10]
10-7
3-0
0.88 0.85
0.5 2.5
1.04 1.05
Phân tích
SPA D2 22:59 Kết Thúc 4-0 9-4
1-0
0.80 0.94
0.5 2/2.5
1.13 0.96
Phân tích
EST D2 22:59 Kết Thúc 2-3 4-6
1-1
Phân tích
SPA D4 23:00 Kết Thúc 1-1 6-3
1-0
0.66 0.99
*0.5/1 2/2.5
1.14 0.80
Phân tích
SPA D4 23:00 Kết Thúc 1-2 5-1
0-1
1.25 1.00
1.5 2.5/3
0.64 0.82
Phân tích
SPA D4 23:00 Kết Thúc 2-1 4-3
1-0
Phân tích
SPA D4 23:30 Kết Thúc 0-2 3-2
0-0
1.00 0.94
1 2.5/3
0.84 0.88
Phân tích
SPA D4 23:30 Kết Thúc 0-0 2-1
0-0
Phân tích
ALG D1 23:45 Kết Thúc 4-1 2-6
2-0
0.85 1.03
0.5 2/2.5
0.94 0.71
Phân tích
FIN D1 00:00 Kết Thúc 0-2 2-6
0-1
0.76 0.80
*1.0 2.5
1.19 1.11
Phân tích
NOR D1 00:00 Kết Thúc
[12]Valerenga
3-0
Haugesund [5]
8-7
2-0
1.00 0.85
0.5 2.5
0.88 1.01
Phân tích
LIT D1 00:00 Kết Thúc 0-1
FK Trakai [3]
6-5
0-1
0.74 1.01
0.5/1 2.5
1.08 0.80
Phân tích
BUL D1 00:00 Kết Thúc 5-0 3-0
1-0
0.79 0.82
0.5/1 2.5
1.05 1.00
Phân tích
MOLE Cup 00:00 Kết Thúc 1-2 3-1
1-1
0.74 1.07
0 2
1.11 0.72
Phân tích
GUA D1 00:00 Kết Thúc
[11]Marquense
1-1 3-6
0-0
Phân tích
SPA D4 00:00 Kết Thúc 6-0 6-4
3-0
0.90 1.02
1/1.5 2.5
0.94 0.80
Phân tích
SPA D2 01:00 Kết Thúc
[3]Osasuna
1-0
Albacete [21]
6-4
1-0
0.90 1.17
0.5/1 2.5
1.00 0.75
Phân tích
EGY D1 01:00 Kết Thúc
[16]EL Ahly
2-0 5-3
1-0
0.73 0.83
1/1.5 2/2.5
1.14 1.01
Phân tích
BRA D4 01:00 Kết Thúc 4-1 3-5
1-0
Phân tích
SPA D2 02:00 Kết Thúc 1-0
Almeria [15]
11-3
0-0
1.08 1.08
0.5/1 2.5
0.82 0.82
Phân tích
POR CN 02:15 Kết Thúc 2-4
Sporting Lisbon [POR D1 2]
2-13
0-2
Phân tích
BRA D1 03:00 Kết Thúc 1-2 7-4
0-1
1.13 1.00
0.5 2.5
0.82 0.90
Phân tích
BRA D1 03:00 Kết Thúc 1-1 10-4
0-0
0.78 1.17
0.5/1 2.5
1.16 0.75
Phân tích

Chú thích: * biểu thị Đội khách chấp Chủ nhà,     =Kèo có thay đổi,    =Kèo đang thay đổi,     =Đưa trận đấu lên Top,     =Bỏ Top trận đấu.

Vui lòng lưu ý: Tất cả nội dung của website này chỉ cung cấp cho những người yêu thích thể thao.

Dữ liệu trận đấu
Thời gian
Kỹ thuật thống kê
13322.com
Phạt góc
佩雷拉 Thời gian 佩雷拉
13322.com