x Vấn đề phản hồi
Xem thêm thống kê kèo
Thống kê tỷ số các trận đã kết thúc:Tổng số các trận có số liệu kèo trong ngày 0 trận,Trong đó chủ nhà thắng tỷ số 0 Trận,Hòa 0 Trận,Chủ nhà thua tỷ số 0 Trận
Lưu lựa chọn Xóa lựa chọn
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Chọn kèo
Chọn kèo
Cách biệt XH
Cách biệt XH
Tất cả 100 trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả
Chọn League Thời gian Trạng thái Chủ nhà Đội khách Góc/H1 Tỷ lệ Kèo Á Tỷ lệ Dữ liệu
Champion vs Champion Series 10:00 Kết Thúc 0-0 6-2
0-0
Phân tích
Champion vs Champion Series 12:30 Kết Thúc
Ba
3-0 5-7
0-0
Phân tích
Champion vs Champion Series 14:30 Kết Thúc 2-0 7-5
1-0
Phân tích
EU-WU17 16:30 Kết Thúc 4-0 8-1
1-0
0.67 0.75
5.5/6 6.5/7
1.09 0.96
Phân tích
AFC 17:00 Kết Thúc 2-1 3-6
0-1
1.11 0.92
*1/1.5 3/3.5
0.74 0.90
Phân tích
KIR Cup 17:30 Kết Thúc 3-3 7-3
2-1
0.79 1.08
2 3/3.5
1.14 0.82
Phân tích
WCU17 18:30 Kết Thúc 4-0 7-5
3-0
0.94 0.94
1.5/2 3
0.90 0.88
Phân tích
AFC 19:00 Kết Thúc 2-0 6-4
1-0
0.82 1.13
0.5 2.5
1.02 0.70
Phân tích
UEFA U19 19:00 Kết Thúc 1-7 1-5
1-4
0.90 0.92
*0.5/1 2/2.5
1.00 0.96
Phân tích
UEFA U17 19:00 Kết Thúc 2-1 7-5
1-1
Phân tích
UEFA U17 19:00 Kết Thúc 3-1 4-2
2-1
1.44 1.72
3.5/4 5
0.52 0.40
Phân tích
ENG RCup 19:00 Kết Thúc 2-0 9-1
2-0
Phân tích
ENG RCup 19:00 Kết Thúc 0-2 6-9
0-2
Phân tích
ENG RCup 19:00 Kết Thúc 4-0 4-3
1-0
Phân tích
UEFA U21Q 20:00 Kết Thúc 1-1 3-4
0-0
0.75 1.01
*0/0.5 2/2.5
1.14 0.85
Phân tích
SCO U20 20:00 Kết Thúc 5-0 10-4
3-0
0.85 0.85
1 3/3.5
0.97 0.95
Phân tích
ENG RCup 20:00 Kết Thúc 0-4 4-5
0-3
Phân tích
England U23 League Cup 20:00 Kết Thúc
[ENG U23 D1 12]Barnsley U23
1-3
Leicester City U23 [ENG PU23 4]
4-7
1-2
Phân tích
INT FRL 20:00 Kết Thúc 2-0 1-6
2-0
0.87 0.96
0/0.5 2.5/3
0.99 0.90
Phân tích
UEFA U21Q 20:30 Kết Thúc 3-1 4-11
1-1
1.04 0.99
*0.5/1 2.5
0.88 0.90
Phân tích
EU-WU17 20:30 Kết Thúc 1-3 2-8
1-2
0.30 0.84
0/0.5 2.5/3
1.85 0.92
Phân tích
INT FRL 20:30 Kết Thúc 1-3 0-0
0-2
0.88 1.00
0 2
1.02 0.88
Phân tích
AFC 21:00 Kết Thúc 10-0 14-1
6-0
0.44 0.67
4.5/5 5.5/6
1.66 1.17
Phân tích
UEFA U21Q 21:00 Kết Thúc 0-5 0-7
0-0
0.92 0.90
*0.5/1 2.5
0.96 0.95
Phân tích
UEFA U21Q 21:00 Kết Thúc 0-2 3-8
0-0
1.05 0.93
*0.5 2.5
0.83 0.93
Phân tích
DEN D1 21:00 Kết Thúc 1-1 5-6
0-1
1.00 1.00
*0/0.5 2.5/3
0.92 0.90
Phân tích
HNL Juniori 21:00 Kết Thúc 6-2 2-4
3-0
Phân tích
Campeonato de Reservas 21:00 Kết Thúc 0-2 0-8
0-1
Phân tích
AFC 21:30 Kết Thúc 5-0 4-0
2-0
0.98 1.09
0/0.5 2/2.5
0.85 0.72
Phân tích
WCU17 21:30 Kết Thúc 4-0 4-5
2-0
0.80 0.95
*1.5 3.5
1.04 0.87
Phân tích
AFC 22:00 Kết Thúc 1-1 5-2
0-0
0.99 1.01
0/0.5 2.5/3
0.84 0.80
Phân tích
UEFA U21Q 22:00 Kết Thúc 1-1 4-4
1-0
1.05 1.11
0 2.5
0.83 0.76
Phân tích
UEFA U21Q 22:00 Kết Thúc 0-2 4-2
0-2
0.86 1.09
*1.5 2.5/3
1.02 0.77
Phân tích
UEFA U21Q 22:00 Kết Thúc 0-0 6-7
0-0
1.05 0.98
0.5/1 2.5
0.83 0.88
Phân tích
PORLC 22:00 Kết Thúc
[POR D2 11]Oliveirense
0-0
Moreirense [POR D1 17]
0-13
0-0
0.85 0.93
*0/0.5 2
1.05 0.95
Phân tích
INT FRL 22:00 Kết Thúc 4-2 5-6
2-1
0.88 0.86
0 2.5
1.02 0.98
Phân tích
UEFA U21Q 22:30 Kết Thúc 0-5 1-7
0-2
0.80 0.88
*0.5/1 2.5
1.08 0.98
Phân tích
UEFA U17 22:30 Kết Thúc 0-3 3-10
0-1
1.17 1.04
*0.5 2.5
0.69 0.78
Phân tích
UEFA U21Q 22:59 Kết Thúc 3-1 10-5
0-1
0.83 1.08
0.5/1 2.5
1.09 0.82
Phân tích
UEFA U21Q 22:59 Kết Thúc 0-2 3-13
0-1
1.11 0.83
*2.5/3 3.5/4
0.82 1.07
Phân tích
UEFA U21Q 22:59 Kết Thúc 0-2 1-3
0-0
1.21 1.01
*1/1.5 2.5/3
0.74 0.89
Phân tích
UEFA U21Q 22:59 Kết Thúc 3-2 3-3
2-2
0.77 1.16
0/0.5 2.5
1.17 0.76
Phân tích
UEFA U19 22:59 Kết Thúc 0-2 1-6
0-0
0.99 0.93
*1/1.5 2.5/3
0.91 0.88
Phân tích
UEFA U19 22:59 Kết Thúc 0-0 3-10
0-0
0.98 0.90
0 2/2.5
0.92 0.98
Phân tích
INT FRL 22:59 Kết Thúc
Nga
1-1 3-1
0-0
0.88 1.17
0.5 2/2.5
1.04 0.75
Phân tích
INT FRL 23:30 Kết Thúc 4-0 7-4
2-0
Phân tích
UEFA U21Q 00:00 Kết Thúc 3-1 7-6
1-1
1.00 1.04
*1/1.5 3/3.5
0.88 0.82
Phân tích
UEFA U21Q 00:00 Kết Thúc 0-0 5-5
0-0
1.06 1.08
0/0.5 2.5
0.82 0.78
Phân tích
SCO U20 00:00 Kết Thúc 2-0 8-4
0-0
1.05 0.80
1/1.5 3
0.77 1.00
Phân tích
SCO U20 00:00 Kết Thúc 4-2 9-9
1-2
0.94 0.99
0.5 3/3.5
0.80 0.81
Phân tích
SCO U20 00:00 Kết Thúc 2-3 6-8
0-0
0.80 0.85
*0/0.5 3
1.02 0.95
Phân tích
Campeonato de Reservas 00:00 Kết Thúc 0-3 1-7
0-1
Phân tích
SPA D2 01:00 Kết Thúc 1-1 3-3
0-0
0.90 1.21
0.5 2/2.5
1.00 0.72
Phân tích
SCO U20 01:00 Kết Thúc 0-2 8-5
0-1
0.85 0.95
*0/0.5 3/3.5
0.97 0.85
Phân tích
SCO U20 01:00 Kết Thúc 0-1 3-7
0-0
0.86 0.85
*0.5 3/3.5
0.96 0.95
Phân tích
Campeonato de Reservas 01:00 Kết Thúc 1-0 7-4
0-0
Phân tích
UEFA U21Q 01:30 Kết Thúc 1-4 1-6
0-1
0.77 0.96
*1.5 2.5/3
1.12 0.90
Phân tích
UEFA U21Q 01:30 Kết Thúc 0-5 0-6
0-2
0.91 1.09
*2.5/3 3.5/4
1.01 0.80
Phân tích
UEFA U21Q 01:30 Kết Thúc 4-2 5-4
2-2
1.03 0.96
1/1.5 2/2.5
0.85 0.90
Phân tích
SPFL Development League 2 01:30 Kết Thúc 0-2 4-10
0-1
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 1-1 2-10
1-0
0.87 0.76
*1.0 2.5
1.03 1.13
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 4-0 6-2
1-0
0.98 1.00
2.5/3 3.5/4
0.90 0.88
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 2-0 4-3
1-0
1.25 1.00
1 2/2.5
0.70 0.88
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 1-0 10-2
0-0
0.85 1.19
1.5 2.5/3
1.05 0.72
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 1-2 6-1
0-0
1.03 1.11
*1.0 2.5
0.85 0.78
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 2-0 2-1
2-0
0.90 1.19
0.5 3/3.5
1.00 0.72
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 4-0 4-1
2-0
0.98 1.00
1.5 2.5
0.90 0.88
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 2-1 6-2
2-1
0.92 1.00
3 3.5/4
0.96 0.88
Phân tích
WCPEU 01:45 Kết Thúc 4-0 7-1
1-0
0.85 0.85
4.5 5
1.03 1.03
Phân tích
ENG-S PR 01:45 Kết Thúc 1-1 3-4
0-1
Phân tích
ENG-S PR 01:45 Kết Thúc 4-5 2-3
4-0
Phân tích
ENG-S PR 01:45 Kết Thúc 2-2 10-5
1-1
Phân tích
ENG-S PR 01:45 Kết Thúc 2-1 8-5
1-1
Phân tích
ENG-S PR 01:45 Kết Thúc 0-0 1-9
0-0
Phân tích
ENG-S PR 01:45 Kết Thúc 0-1 0-4
0-1
Phân tích
ENG-N PR 01:45 Kết Thúc
[10]Coalville
1-3 2-4
0-1
Phân tích
ENG-N PR 01:45 Kết Thúc 1-1
Barwell [7]
5-8
1-0
Phân tích
ENG-N PR 01:45 Kết Thúc 2-0 3-11
1-0
Phân tích
ENG-N PR 01:45 Kết Thúc 2-1 1-5
2-0
Phân tích
ENG-N PR 01:45 Kết Thúc
[21]Marine
3-1 4-7
2-0
Phân tích
ENG-N PR 01:45 Kết Thúc 1-0 3-2
1-0
Phân tích
ENG-N PR 01:45 Kết Thúc 1-1 6-5
1-1
Phân tích
ENG RYM 01:45 Kết Thúc 2-0 4-9
2-0
Phân tích
ENG RYM 01:45 Kết Thúc 2-2
Dorking [18]
6-5
1-1
Phân tích
NIR LC 01:45 Kết Thúc
[NIR D1 8]Ballymena United
2-0
Portadown [NIR CH 9]
12-3
0-0
Phân tích
IRFAIC 01:45 Kết Thúc 2-2 10-5
1-1
0.97 1.11
*0/0.5 2.5
0.93 0.80
Phân tích
SPFL Development League 2 01:45 Kết Thúc 2-2 5-2
1-1
Phân tích
SPA D2 02:00 Kết Thúc 0-2 5-7
0-0
0.85 1.11
0 2/2.5
1.05 0.80
Phân tích
ENG JPT 02:00 Kết Thúc
[ENG L2 8]Newport County
1-2
Swansea City U23 [ENG PU23 9]
13-4
0-0
0.92 1.05
0 2.5/3
0.98 0.83
Phân tích
SPFL Development League 2 02:05 Kết Thúc 2-1 2-8
1-0
Phân tích
WC Nam Mỹ 06:30 Kết Thúc 1-3 7-7
1-2
0.91 0.93
*1/1.5 2.5
0.99 0.97
Phân tích
WC Nam Mỹ 06:30 Kết Thúc 1-1 2-2
0-0
0.98 1.10
0 2.5
0.94 0.80
Phân tích
WC Nam Mỹ 06:30 Kết Thúc 0-1 11-2
0-0
1.00 1.02
1.5 2.5/3
0.91 0.88
Phân tích
WC Nam Mỹ 06:30 Kết Thúc 4-2 7-2
2-1
0.89 1.08
2/2.5 3/3.5
1.03 0.82
Phân tích
WC Nam Mỹ 06:30 Kết Thúc 3-0 7-6
0-0
0.77 1.03
0.5 2.5/3
1.17 0.87
Phân tích
WCPCA 07:00 Kết Thúc 2-1 4-3
0-1
1.03 1.03
0.5 2/2.5
0.87 0.85
Phân tích
WCPCA 07:00 Kết Thúc 3-2 7-2
1-2
0.82 1.03
*0/0.5 2/2.5
1.08 0.85
Phân tích
WCPCA 07:00 Kết Thúc 2-1 2-5
2-0
0.81 0.91
*1.5 2.5/3
1.09 0.97
Phân tích
Champion vs Champion Series 09:00 Kết Thúc 0-0 3-4
0-0
Phân tích

Chú thích: * biểu thị Đội khách chấp Chủ nhà,     =Kèo có thay đổi,    =Kèo đang thay đổi,     =Đưa trận đấu lên Top,     =Bỏ Top trận đấu.

Vui lòng lưu ý: Tất cả nội dung của website này chỉ cung cấp cho những người yêu thích thể thao.

Dữ liệu trận đấu
Thời gian
Kỹ thuật thống kê
13322.com
Phạt góc
佩雷拉 Thời gian 佩雷拉
13322.com