x Vấn đề phản hồi
Xem thêm thống kê kèo
Thống kê tỷ số các trận đã kết thúc:Tổng số các trận có số liệu kèo trong ngày 0 trận,Trong đó chủ nhà thắng tỷ số 0 Trận,Hòa 0 Trận,Chủ nhà thua tỷ số 0 Trận
Lưu lựa chọn Xóa lựa chọn
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Chọn kèo
Chọn kèo
Cách biệt XH
Cách biệt XH
Tất cả 481 trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả
Chọn giải đấu Thời gian Trạng thái Chủ nhà Đội khách Góc/H1 Tỷ lệ kèo châu ? Tỷ lệ Dữ liệu
JPN D1 11:00 Kết Thúc 2-1 8-1
1-1
1.08 1.01
0 2.5
0.80 0.85
Phân tích
NPL Youth - New South Wales 11:15 Kết Thúc 2-2 4-7
0-2
0.90 0.90
0/0.5 3.5
0.80 0.80
Phân tích
90 phút[2:2] , 120 phút[2:2],Đá phạt[4:3], Pires U20thắng
FFSA PL 11:50 Kết Thúc 0-2 4-3
0-1
Phân tích
INT CF 12:00 Kết Thúc 2-1 4-6
1-0
0.97 0.90
*0.5 2.5/3
0.85 0.90
Phân tích
AUS WPL 12:00 Kết Thúc 0-1 1-7
0-1
0.70 0.80
*0.5 3
1.00 0.90
Phân tích
AUS WPL 12:00 Kết Thúc 1-2 4-3
1-0
0.80 0.85
*1.0 3
0.90 0.85
Phân tích
AUS WPL 12:05 Kết Thúc 2-0 4-2
2-0
0.85 0.85
1/1.5 3.5/4
0.85 0.85
Phân tích
AUS WPL 12:05 Kết Thúc 3-3 8-3
1-1
1.00 0.95
1 3/3.5
0.70 0.75
Phân tích
AUS WPL 12:10 Kết Thúc 2-0 8-3
0-0
0.70 0.80
1/1.5 3.5/4
1.00 0.90
Phân tích
AUS BPL Res. 12:30 Kết Thúc 0-7 3-5
0-2
Phân tích
Brisbane Premier League (women) 13:30 Kết Thúc 3-3 7-4
2-2
Phân tích
90 phút[3:3] , 120 phút[3:5], 安纳利女足thắng
WAUS D1(off) 13:35 Kết Thúc 3-0
Perth SC [3]
4-14
0-0
1.00 0.99
0/0.5 3/3.5
0.76 0.77
Phân tích
INT CF 14:00 Kết Thúc 0-3
Brisbane Roar [AUS D1 3]
3-3
0-1
0.97 0.95
*2/2.5 4/4.5
0.85 0.85
Phân tích
AUS WD1 14:00 Kết Thúc 2-1 2-6
2-0
1.25 0.90
1/1.5 3.5/4
0.50 0.80
Phân tích
AUS WD1 14:00 Kết Thúc 3-3 1-5
1-1
0.91 0.85
*0.5 3/3.5
0.91 0.95
Phân tích
AUS WD1 14:00 Kết Thúc 3-1 7-1
0-0
0.75 0.75
2 3.5/4
0.95 0.95
Phân tích
AUS WD1 14:00 Kết Thúc 2-2 1-7
1-0
0.80 0.80
*0/0.5 3/3.5
0.90 0.90
Phân tích
NPL Women - South Australia 14:00 Kết Thúc 1-4 3-5
1-3
Phân tích
ISR U19 14:30 Kết Thúc 1-4 6-1
0-2
Phân tích
ISR U19 14:30 Kết Thúc 1-0 4-2
1-0
Phân tích
ISR U19 14:30 Kết Thúc 4-3 0-1
1-0
Phân tích
AUS BPL (off) 15:00 Kết Thúc 1-2 0-2
0-1
0.80 0.85
*0/0.5 3/3.5
0.96 0.91
Phân tích
RUS YthC 15:00 Kết Thúc 3-1 2-8
2-0
0.90 0.91
0/0.5 3
0.86 0.85
Phân tích
HUN U19A 15:00 Kết Thúc 1-2 2-7
0-1
Phân tích
HUN U19A 15:00 Kết Thúc 3-2 1-5
1-2
Phân tích
ISR U19 15:00 Kết Thúc 2-1 12-4
0-1
Phân tích
Hy Lạp U20 15:00 Kết Thúc 0-2 9-2
0-1
0.85 0.80
0.5/1 2.5/3
0.85 0.90
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc
[18]Afumati
2-0 7-0
0-0
0.95 0.85
*0.5/1 2.5
0.75 0.85
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc 1-0 3-6
1-0
0.75 0.80
0.5 2.5/3
0.95 0.90
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc 5-1 5-1
2-1
0.70 0.80
0.5 2.5
1.00 0.90
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc 1-0 7-8
0-0
0.95 0.80
0/0.5 2.5/3
0.75 0.90
Phân tích
HNL Juniori 15:00 Kết Thúc 2-1 5-2
0-1
Phân tích
HNL Juniori 15:00 Kết Thúc 1-5 4-1
0-3
Phân tích
SPA WD1 15:00 Kết Thúc 1-2 4-4
1-1
0.95 0.91
0/0.5 2.5
0.81 0.85
Phân tích
CZE CFL 15:15 Kết Thúc 4-1 4-7
3-1
0.93 0.90
0.5/1 3
0.77 0.80
Phân tích
CZE CFL 15:15 Kết Thúc 1-2
Chrudim [1]
3-6
0-2
0.75 0.80
0.5 2.5/3
0.95 0.90
Phân tích
CZE U19 15:15 Kết Thúc 4-3 12-2
2-2
0.90 0.85
1/1.5 3/3.5
0.80 0.85
Phân tích
CZE CFL 15:30 Kết Thúc 3-0 0-6
2-0
Phân tích
CZE CFL 15:30 Kết Thúc
[5]Benesov
0-0
Litomerice [16]
7-4
0-0
0.90 0.80
0.5/1 3
0.80 0.90
Phân tích
90 phút[0:0] , Đá phạt[4:5], Litomericethắng
Hy Lạp U20 15:30 Kết Thúc 1-0 1-2
0-0
0.90 0.80
*0.5 2.5/3
0.80 0.90
Phân tích
CZE W1 15:30 Kết Thúc 1-11 1-9
1-4
Phân tích
CZE U19 15:30 Kết Thúc 3-2
Opava U19 [18]
2-5
1-1
Phân tích
JPN D1 16:00 Kết Thúc 0-1 8-1
0-0
1.00 1.00
0 2
0.88 0.86
Phân tích
JPN D2 16:00 Kết Thúc 0-1 8-4
0-0
0.90 0.90
0.5 2.5/3
0.98 0.96
Phân tích
JPN D2 16:00 Kết Thúc 2-2 4-6
2-1
0.68 0.80
0 2
1.28 1.08
Phân tích
JPN D2 16:00 Kết Thúc 0-1
Ehime FC [15]
6-2
0-1
0.71 0.85
0.5 2/2.5
1.23 1.03
Phân tích
JPN D2 16:00 Kết Thúc 3-5 3-7
2-2
0.68 0.86
*0.5/1 2/2.5
1.28 1.02
Phân tích
JPN D2 16:00 Kết Thúc 1-2
FC Gifu [17]
5-6
1-0
1.16 0.96
0/0.5 2/2.5
0.76 0.92
Phân tích
JPN WD1 16:00 Kết Thúc 0-4
Nữ INAC [2]
6-3
0-3
Phân tích
SVK U19 A 16:00 Kết Thúc 2-1 4-2
0-1
Phân tích
SVK U19 A 16:00 Kết Thúc 1-5 11-2
1-2
Phân tích
SVK U19 A 16:00 Kết Thúc 1-1 0-3
0-0
Phân tích
GER U19 16:00 Kết Thúc 0-0
Koln U19 [9]
4-5
0-0
Phân tích
GER U19 16:00 Kết Thúc 0-3 1-8
0-2
Phân tích
GER U19 16:00 Kết Thúc 3-3 4-4
0-2
0.81 0.80
*0/0.5 3
0.95 0.96
Phân tích
CZE U19 16:00 Kết Thúc 0-2 7-5
0-1
Phân tích
JPN D1 16:30 Kết Thúc 1-0 7-4
1-0
1.06 0.93
1/1.5 2.5/3
0.82 0.93
Phân tích
AUS SASL(off) 16:30 Kết Thúc 1-2 14-4
0-0
0.96 0.91
1/1.5 3/3.5
0.80 0.85
Phân tích
Chinese Taipei Premier League 16:30 Kết Thúc 3-2 1-3
3-1
Phân tích
NPL 2 - New South Wales 16:30 Kết Thúc 2-1 5-2
1-0
Phân tích
NPL 2 - New South Wales 16:30 Kết Thúc 2-4 3-8
1-3
Phân tích
Australian cloth 16:55 Kết Thúc 1-1 4-4
1-0
0.80 0.75
0.5 3.5
0.90 0.95
Phân tích
90 phút[1:1] , 120 phút[1:1],Đá phạt[5:3], North Pine Unitedthắng
JPN D1 17:00 Kết Thúc 1-2 9-3
0-0
1.00 0.91
0.5 2.5/3
0.88 0.95
Phân tích
JPN D1 17:00 Kết Thúc 3-0 7-4
1-0
0.92 0.90
0/0.5 2.5
0.96 0.96
Phân tích
JPN D1 17:00 Kết Thúc 1-2 6-4
0-1
0.94 0.85
0.5 2.5
0.94 1.01
Phân tích
JPN D1 17:00 Kết Thúc 1-4 3-3
0-2
0.95 1.01
0 2.5
0.93 0.85
Phân tích
JPN D1 17:00 Kết Thúc 0-0 6-7
0-0
0.88 0.96
*0/0.5 2.5
1.00 0.90
Phân tích
KOR D1 17:00 Kết Thúc 0-0 6-3
0-0
0.98 0.83
0/0.5 2.5
0.90 1.03
Phân tích
KOR D1 17:00 Kết Thúc 4-2 2-3
2-0
0.80 0.92
0.5/1 2.5
1.11 0.95
Phân tích
V League 17:00 Kết Thúc 3-0
Cần Thơ [12]
3-6
2-0
Phân tích
V League 17:00 Kết Thúc 0-2 0-0
0-0
Phân tích
EST D1 17:00 Kết Thúc 3-1 9-3
2-0
1.00 0.96
0/0.5 3
0.76 0.80
Phân tích
RUS YthC 17:00 Kết Thúc 3-2 4-8
1-2
0.85 0.91
*0.5 3
0.91 0.85
Phân tích
ITA YTHL 17:00 Kết Thúc 3-0 5-1
0-0
Phân tích
HUN U19A 17:00 Kết Thúc 1-3 4-2
0-3
Phân tích
HUN U19A 17:00 Kết Thúc 5-1 6-4
4-0
Phân tích
Shillong Premier League 17:00 Kết Thúc 2-1 5-9
1-0
Phân tích
GER Reg 17:00 Kết Thúc 1-0 7-1
0-0
0.96 0.99
0.5/1 2.5/3
0.90 0.85
Phân tích
POL ME 17:00 Kết Thúc 2-3 5-5
1-1
Phân tích
POL ME 17:00 Kết Thúc 2-2 9-6
0-1
Phân tích
HK PR 17:05 Kết Thúc 3-2 3-2
1-1
Phân tích
POR D2 17:15 Kết Thúc 1-2
Porto B [10]
7-5
0-1
1.00 0.96
0 2.5
0.88 0.90
Phân tích
Eredivisie U19 17:30 Kết Thúc 1-5 9-4
0-2
Phân tích
HK D1 17:30 Kết Thúc 4-2 1-5
3-1
Phân tích
POL ME 17:30 Kết Thúc 0-2 10-3
0-1
Phân tích
La Liga 18:00 Kết Thúc 1-1
Levante [6]
13-3
1-1
0.77 0.80
2.5/3 4
1.12 1.06
Phân tích
RUS PR 18:00 Kết Thúc
[12]FC Tosno
2-2 4-6
1-2
1.12 1.06
0.5 2
0.77 0.80
Phân tích
GER D2 18:00 Kết Thúc 1-2 15-2
0-1
1.14 1.01
0.5/1 2.5
0.75 0.85
Phân tích
GER D2 18:00 Kết Thúc 2-1 7-2
1-0
0.85 1.03
0.5 2.5
1.03 0.83
Phân tích
GER D2 18:00 Kết Thúc 0-4 2-2
0-1
0.88 1.01
0/0.5 2.5
1.00 0.85
Phân tích
RUS YthC 18:00 Kết Thúc 1-1 8-5
0-0
0.91 0.91
1 3/3.5
0.85 0.85
Phân tích
ITA YTHL 18:00 Kết Thúc 5-1 4-1
1-1
Phân tích
DAN U19 18:00 Kết Thúc 1-3 2-7
1-3
Phân tích
DAN U19 18:00 Kết Thúc 1-2 3-4
1-0
Phân tích
KAZ D1 18:00 Kết Thúc
[6]Tarlan
0-3
Baikonur [4]
5-2
0-2
Phân tích
NOR D2-C 18:00 Kết Thúc 4-0 4-4
3-0
Phân tích
GER U19 18:00 Kết Thúc 1-4 4-6
0-2
0.75 0.81
1 3/3.5
1.01 0.95
Phân tích
GER Reg 18:00 Kết Thúc 2-1 4-3
0-0
0.96 1.04
1/1.5 3/3.5
0.90 0.80
Phân tích
GER U19 18:00 Kết Thúc 0-0 9-4
0-0
0.69 0.85
1/1.5 3.5
1.07 0.91
Phân tích
DEN D2 18:00 Kết Thúc 2-3 2-11
1-2
Phân tích
FRA U19 18:00 Kết Thúc 0-2 8-3
0-1
Phân tích
Denmark Series 18:00 Kết Thúc 3-3 7-3
1-1
Phân tích
CZE U19 18:00 Kết Thúc 3-1 3-4
2-1
0.70 0.75
*0/0.5 2.5/3
1.00 0.95
Phân tích
GER WD1 18:00 Kết Thúc 0-1 6-2
0-1
0.91 0.95
1/1.5 3
0.85 0.81
Phân tích
EPL 18:30 Kết Thúc 5-0
Liverpool [2]
8-3
2-0
0.85 1.01
0.5 3
1.03 0.85
Phân tích
UZB D1 18:30 Kết Thúc 1-3 4-6
1-2
0.75 0.98
*0.5/1 2.5
1.01 0.78
Phân tích
POL ME 18:30 Kết Thúc 2-0 6-5
1-0
Phân tích
Siêu Cup TQ 18:35 Kết Thúc 0-0 7-3
0-0
0.85 0.95
0.5 3
0.97 0.85
Phân tích
Siêu Cup TQ 18:35 Kết Thúc 3-1 6-8
2-0
0.95 1.05
1.5/2 3.5
0.87 0.75
Phân tích
ENG L2 19:00 Kết Thúc 4-1 2-4
1-0
0.90 0.96
0.5/1 2.5
0.98 0.90
Phân tích
GER D3 19:00 Kết Thúc 0-1 10-8
0-1
1.03 0.81
0/0.5 2/2.5
0.85 1.05
Phân tích
GER D3 19:00 Kết Thúc 2-1 4-6
1-0
0.90 0.80
0 2.5
0.98 1.06
Phân tích
GER D3 19:00 Kết Thúc 1-0 5-6
0-0
0.80 1.01
0 2/2.5
1.08 0.85
Phân tích
GER D3 19:00 Kết Thúc 2-0 2-1
1-0
0.80 1.05
0.5 2.5
1.08 0.81
Phân tích
GER D3 19:00 Kết Thúc 2-1 0-7
1-1
0.88 0.89
0 2/2.5
1.00 0.97
Phân tích
GER D3 19:00 Kết Thúc 2-3 4-4
0-1
0.90 1.09
0/0.5 2.5
0.98 0.77
Phân tích
GER D3 19:00 Kết Thúc 0-0 4-5
0-0
1.06 1.05
0 2.5
0.82 0.81
Phân tích
LAT D1 19:00 Kết Thúc 0-3 1-6
0-1
0.91 1.01
0/0.5 2/2.5
0.85 0.75
Phân tích
ARM D1 19:00 Kết Thúc 1-2 1-4
1-0
0.82 1.00
*0/0.5 2/2.5
1.00 0.80
Phân tích
HK PR 19:00 Kết Thúc 1-3 6-3
1-0
Phân tích
UKR D2 19:00 Kết Thúc 1-3 3-5
0-1
Phân tích
THA D1 19:00 Kết Thúc
[17]Bangkok
1-0 3-9
0-0
1.05 0.85
0 3
0.77 0.95
Phân tích
Hy Lạp U20 19:00 Kết Thúc 4-2 2-6
2-0
0.75 0.80
1/1.5 2.5/3
0.95 0.90
Phân tích
DEN D2 19:00 Kết Thúc 4-2 5-11
1-0
Phân tích
RUS D2 19:00 Kết Thúc 0-1
Sokol [11]
9-8
0-1
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 2-1 10-1
0-0
0.96 0.80
0.5/1 2.5/3
0.90 1.04
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 1-1 5-4
1-0
0.90 0.85
1.5/2 3/3.5
0.96 0.99
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 1-4 6-5
0-0
0.86 0.94
*0.5 3
1.00 0.90
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 3-1 5-9
1-1
0.80 0.94
*0.5 3
1.06 0.90
Phân tích
GER U19 19:00 Kết Thúc 1-4 0-5
0-0
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 0-2 3-6
0-0
1.01 0.94
0 2.5/3
0.85 0.90
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 3-0 8-4
2-0
0.96 0.90
0.5/1 3
0.90 0.94
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 0-2 7-4
0-1
0.80 0.90
*0.5 2.5/3
1.06 0.94
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 1-1 3-4
0-0
0.95 0.85
0/0.5 2.5/3
0.91 0.99
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 0-3 0-0
0-2
1.06 0.80
0/0.5 2.5/3
0.80 1.04
Phân tích
Denmark Series 19:00 Kết Thúc 4-4 5-4
1-2
Phân tích
GER WD1 19:00 Kết Thúc 0-1 5-6
0-0
0.85 0.91
*1.5/2 3/3.5
0.91 0.85
Phân tích
POL ME 19:00 Kết Thúc 0-2 2-14
0-1
Phân tích
GER Reg 19:15 Kết Thúc 3-1 5-8
0-1
0.77 0.77
0.5/1 2.5/3
1.09 1.07
Phân tích
POL D2 19:45 Kết Thúc 1-0 2-5
0-0
1.08 1.05
0/0.5 2.5
0.80 0.81
Phân tích
ITA D2 20:00 Kết Thúc 1-0
Cesena [17]
5-6
1-0
0.97 1.06
0 2/2.5
0.91 0.80
Phân tích
ITA D2 20:00 Kết Thúc
[21]Spezia
2-1 8-3
1-0
0.88 1.01
0.5 2/2.5
1.00 0.85
Phân tích
ITA D2 20:00 Kết Thúc
[6]Palermo
3-3
Empoli [7]
5-3
2-1
0.83 0.96
0/0.5 2/2.5
1.05 0.90
Phân tích
ITA D2 20:00 Kết Thúc
[8]Bari
0-2
Venezia [15]
14-2
0-1
0.90 0.93
0.5 2/2.5
0.98 0.93
Phân tích
ITA D2 20:00 Kết Thúc 1-4
Cremonese [9]
4-5
0-2
0.90 1.01
0 2/2.5
0.98 0.85
Phân tích
ITA D2 20:00 Kết Thúc 1-2
Novara [20]
8-3
1-1
0.77 1.01
0 2/2.5
1.12 0.85
Phân tích
ITA D2 20:00 Kết Thúc 5-1
Foggia [18]
2-3
3-1
0.95 0.96
0/0.5 2/2.5
0.93 0.90
Phân tích
FRA D2 20:00 Kết Thúc
[20]Lens
2-3
Lorient [4]
7-4
1-1
0.98 0.96
0 2.5
0.90 0.90
Phân tích
FRA D3 20:00 Kết Thúc
[5]renoble
0-0 6-2
0-0
0.77 0.96
0 2
1.12 0.90
Phân tích
EGY D1 20:00 Kết Thúc
[4]Tanta
0-0 7-6
0-0
Phân tích
GEO D1 20:00 Kết Thúc 4-2
Dila Gori [8]
5-4
3-0
Phân tích
AZE D1 20:00 Kết Thúc 3-2
FC Kapaz [8]
4-13
3-2
Phân tích
EST D2 20:00 Kết Thúc 1-0 3-6
0-0
Phân tích
BLR D2 20:00 Kết Thúc 1-0 16-1
0-0
Phân tích
RUS WPL 20:00 Kết Thúc 1-3 6-3
0-1
Phân tích
FIN D3 A 20:00 Kết Thúc
[9]Sudet
3-5
MP MIKELI [10]
6-4
0-2
0.85 1.00
0 2.5/3
0.97 0.80
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc 4-2 4-1
2-1
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc
[7]BK Frem
3-3 5-10
1-1
Phân tích
RUS D2 20:00 Kết Thúc 0-1
FK Biolog [8]
7-4
0-0
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc 3-3
BK Avarta [1]
9-0
0-2
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc 2-0
VSK Arhus [6]
4-4
2-0
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc
[8]Naesby
0-4 3-4
0-1
Phân tích
BRA D4 20:00 Kết Thúc 1-0 3-3
1-0
Phân tích
Bundesliga 20:30 Kết Thúc 1-1 3-1
0-0
0.85 1.05
0.5 2.5
1.05 0.83
Phân tích
Bundesliga 20:30 Kết Thúc
[12]Augsburg
3-0
Koln [17]
6-9
2-0
1.40 0.90
0.5 2/2.5
0.61 0.98
Phân tích
Bundesliga 20:30 Kết Thúc 0-0 0-7
0-0
1.38 0.85
*1.0 2.5/3
0.62 1.03
Phân tích
Bundesliga 20:30 Kết Thúc 0-1
Frankfort [13]
12-5
0-1
0.61 1.08
0/0.5 2.5
1.40 0.80
Phân tích
Bundesliga 20:30 Kết Thúc 3-1 1-3
1-1
1.07 1.03
0 2.5/3
0.83 0.85
Phân tích
RUS PR 20:30 Kết Thúc 2-2 3-3
1-1
0.98 0.95
1 2
0.90 0.91
Phân tích
POL D1 20:30 Kết Thúc 1-0 6-3
0-0
0.85 1.01
0/0.5 2.5
1.03 0.85
Phân tích
BLR D1 20:30 Kết Thúc 2-0
Krumkachy [11]
6-2
2-0
0.92 1.00
2/2.5 3/3.5
0.90 0.80
Phân tích
Hy Lạp U20 20:30 Kết Thúc 1-0 5-5
0-0
Phân tích
RUS D2 20:30 Kết Thúc 1-0 3-7
0-0
Phân tích
UAE 20:40 Kết Thúc
[UAE LP 9]Al Sharjah
0-2
Emirates Club [UAE LP 11]
3-3
0-0
1.05 0.85
0.5 3
0.77 0.95
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc 1-2
Chelsea [6]
2-9
0-1
0.82 1.09
*0.5/1 2.5/3
1.06 0.77
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc 0-2
Watford [7]
7-4
0-1
0.84 1.00
0.5/1 2.5
1.04 0.86
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc 3-1 2-6
1-0
0.85 0.90
0 2
1.03 0.96
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc
[16]Arsenal
3-0 10-3
2-0
0.77 0.80
1/1.5 3
1.12 1.06
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 2-0 6-5
0-0
0.94 1.06
0/0.5 2.5/3
0.94 0.80
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc
[8]Hearts
0-0 10-2
0-0
1.05 1.01
*0/0.5 2.5/3
0.83 0.85
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 4-1
Dundee [11]
10-2
1-0
0.77 1.05
1/1.5 3
1.12 0.81
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 1-1 4-3
0-1
0.94 0.96
0/0.5 2.5
0.94 0.90
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 1-1 2-13
0-0
0.80 0.93
0 2.5
1.08 0.93
Phân tích
SWE D1 21:00 Kết Thúc 3-0 12-8
1-0
0.90 0.85
1.5 2.5/3
0.98 1.01
Phân tích
DEN SASL 21:00 Kết Thúc 1-4
Randers FC [14]
5-9
1-2
1.12 0.90
0.5 2/2.5
0.77 0.96
Phân tích
AUT D1 21:00 Kết Thúc 2-1 2-9
2-1
0.96 0.96
0 2.5
0.92 0.90
Phân tích
TUR D1 21:00 Kết Thúc 0-1
Besiktas [2]
3-4
0-0
0.76 0.93
*0.5/1 2.5
1.13 0.93
Phân tích
TUR D1 21:00 Kết Thúc
[14]Sivasspor
0-2 6-4
0-1
1.19 0.93
0.5 2.5
0.72 0.93
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 1-2 2-4
0-1
1.05 0.91
0.5 2/2.5
0.83 0.95
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 2-1 9-4
1-0
0.77 0.93
0/0.5 2.5
1.12 0.93
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc
[12]Reading
0-1 3-4
0-0
1.12 0.86
0/0.5 2.5
0.77 1.00
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 1-0
Millwall [17]
6-4
1-0
1.08 1.01
0.5/1 2.5
0.80 0.85
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 5-0 10-1
3-0
1.00 1.01
1 2.5
0.88 0.85
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 0-3 4-7
0-1
0.90 0.93
*0.5 2/2.5
0.98 0.93
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 1-1
Barnsley [15]
9-2
1-1
0.93 0.80
0.5/1 2.5
0.95 1.06
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 1-0 5-6
1-0
0.85 0.77
0.5 2.5
1.03 1.09
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 0-0 5-4
0-0
1.03 0.81
0.5 2.5
0.85 1.05
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc
[14]Fulham
1-1 5-2
0-0
0.83 0.80
0/0.5 2.5
1.05 1.06
Phân tích
SPA D2 21:00 Kết Thúc
[10]SD Huesca
0-0 8-7
0-0
1.00 0.86
0.5/1 2/2.5
0.88 1.00
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 0-2 0-6
0-1
1.08 0.95
0 2/2.5
0.80 0.91
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 0-1 5-1
0-1
1.08 1.05
0 2.5
0.80 0.81
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc
[21]Rochdale
0-3 7-6
0-1
0.80 0.96
*0/0.5 2.5
1.08 0.90
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 1-0 3-9
1-0
1.12 0.90
0 2.5
0.77 0.96
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 1-0 5-3
1-0
1.03 0.95
*0/0.5 2/2.5
0.85 0.91
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 1-3 8-7
0-3
1.03 0.85
0/0.5 2.5
0.85 1.01
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 3-0 4-2
0-0
0.80 0.96
0.5/1 2.5/3
1.08 0.90
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 0-0
Blackpool [7]
5-4
0-0
0.98 0.98
0.5 2.5
0.90 0.88
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 2-2 6-6
1-1
1.02 1.12
0.5/1 2.5
0.86 0.75
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 2-1
Walsall [10]
4-9
1-0
1.03 1.01
0.5 2.5
0.85 0.85
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 3-2
Bury [19]
6-3
1-1
0.80 0.91
0/0.5 2.5
1.08 0.95
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 3-0 1-7
2-0
0.80 0.91
0/0.5 2.5
1.08 0.95
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 0-0 9-5
0-0
0.85 1.06
0 2.5
1.03 0.80
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-0
Port Vale [23]
1-3
1-0
1.03 0.96
0.5/1 2.5
0.85 0.90
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 2-0
Morecambe [19]
2-10
1-0
0.98 1.01
0.5/1 2.5/3
0.90 0.85
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 3-1 8-3
1-0
1.03 0.96
0/0.5 2.5
0.85 0.90
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-2 5-6
1-0
1.00 0.96
0 2.5
0.88 0.90
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 0-3 5-3
0-1
0.85 1.06
0.5/1 2.5/3
1.03 0.80
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 0-0 2-5
0-0
0.85 1.01
0 2.5
1.03 0.85
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-3 4-2
0-2
1.08 0.90
0 2.5
0.80 0.96
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc
[21]Chester
1-1 7-6
0-0
1.03 0.93
0 2.5
0.85 0.93
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 3-1
Woking [9]
5-2
1-0
0.98 0.80
0/0.5 2.5
0.90 1.06
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc
[23]Guiseley
0-0
Eastleigh [12]
2-2
0-0
0.80 0.85
*0.5 2.5
1.08 1.01
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc
[17]AFC Fylde
2-2
Bromley [13]
6-8
0-1
1.03 0.90
0.5 2.5/3
0.85 0.96
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 1-0
Barrow [16]
9-3
0-0
0.88 0.85
0.5/1 2.5
1.00 1.01
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 0-1 5-8
0-0
0.90 0.85
*0/0.5 2.5
0.98 1.01
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 2-0 3-2
1-0
0.94 0.90
0/0.5 2.5
0.94 0.96
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 1-0 1-10
0-0
1.00 0.90
0 2.5
0.88 0.96
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 3-2 6-5
1-0
0.90 0.85
0/0.5 2.5
0.98 1.01
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 1-1
Gateshead [11]
6-6
1-1
0.77 0.96
0/0.5 2.5
1.12 0.90
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 3-0 7-6
1-0
0.88 0.85
1 2.5/3
0.98 0.99
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 2-0 1-5
0-0
1.06 0.90
0/0.5 2.5
0.80 0.94
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 0-1 5-2
0-0
1.01 0.85
0 2.5
0.85 0.99
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 7-2 4-6
3-1
0.80 0.85
1 2.5/3
1.06 0.99
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 2-0 4-3
1-0
0.96 0.94
0/0.5 2.5
0.90 0.90
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 0-3 2-6
0-1
1.06 0.99
0/0.5 2.5/3
0.80 0.85
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 4-1 8-2
4-0
1.01 0.85
0.5/1 2.5/3
0.85 0.99
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 0-0
Leamington [21]
2-3
0-0
1.06 0.85
1 3
0.80 0.99
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 0-2
Chorley FC [13]
2-6
0-1
1.05 1.04
*0.5/1 2.5/3
0.81 0.80
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 1-1 4-1
1-1
1.01 0.99
0.5 2.5/3
0.85 0.85
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 1-0 2-7
1-0
1.01 0.99
0/0.5 3
0.85 0.85
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 5-2 8-8
4-1
0.90 0.90
0.5 2.5/3
0.96 0.94
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 1-5 2-3
1-1
0.90 0.94
*0.5 2.5/3
0.96 0.90
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 2-0 5-6
2-0
1.01 0.85
0.5/1 2.5
0.85 0.99
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc 1-1
Dumbarton [8]
7-3
0-1
0.90 0.90
1/1.5 2.5/3
0.94 0.92
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc 4-2 11-3
1-0
1.04 1.02
0/0.5 2.5/3
0.80 0.80
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc 1-1
Falkirk [9]
1-6
0-1
1.04 0.90
*0.5/1 2.5/3
0.80 0.92
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc 3-2 1-5
0-2
0.80 0.90
0 2.5
1.04 0.92
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 2-1 5-7
0-1
0.91 0.88
0.5 2.5/3
0.85 0.88
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 3-1 3-3
1-0
0.80 0.85
0/0.5 2.5/3
0.96 0.91
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 1-4 5-4
0-2
0.77 0.88
0/0.5 2.5/3
0.99 0.88
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 2-1 5-3
0-0
0.80 0.80
0.5/1 2.5/3
0.96 0.96
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 0-1 7-3
0-0
0.80 0.96
0/0.5 2.5/3
0.96 0.80
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 0-1 5-6
0-1
0.88 0.80
0/0.5 3
0.88 0.96
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 1-0 3-5
1-0
0.91 0.80
0.5 2.5/3
0.85 0.96
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 1-1
Montrose [2]
2-4
0-0
0.80 0.80
0.5/1 2.5/3
0.96 0.96
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 2-3
Clyde [8]
3-8
1-1
0.96 0.80
0.5 2.5/3
0.80 0.96
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 1-0 2-6
1-0
0.77 0.96
0 2.5/3
0.99 0.80
Phân tích
SWE D2 21:00 Kết Thúc 1-0 7-8
0-0
0.85 0.85
0/0.5 2.5/3
1.03 1.01
Phân tích
FIN D2 21:00 Kết Thúc 4-2 7-3
1-1
0.88 0.80
1.5/2 3
1.00 1.06
Phân tích
NIR D1 21:00 Kết Thúc 1-3 7-9
1-1
0.80 0.92
*0.5 3/3.5
1.02 0.88
Phân tích
NIR D1 21:00 Kết Thúc 1-5 5-5
0-2
1.00 0.95
*1.5 3/3.5
0.82 0.85
Phân tích
NIR D1 21:00 Kết Thúc
[10]Ards FC
0-3
Coleraine [1]
5-10
0-0
0.86 0.90
*0.5/1 3
0.96 0.90
Phân tích
NIR D1 21:00 Kết Thúc 1-0 8-7
1-0
0.97 1.00
1 3
0.85 0.80
Phân tích
POL D2 21:00 Kết Thúc 1-0 1-13
0-0
1.03 0.90
0/0.5 2.5
0.85 0.96
Phân tích
UKR D1 21:00 Kết Thúc 3-1 7-4
1-1
0.85 1.02
1.5 3
0.99 0.80
Phân tích
LAT D1 21:00 Kết Thúc 2-5 1-4
2-1
Phân tích
TUR D2 21:00 Kết Thúc 1-2 9-1
0-0
0.88 0.97
0/0.5 2.5
0.96 0.85
Phân tích
TUR D2 21:00 Kết Thúc 2-3 6-4
0-1
0.99 1.02
0 2.5
0.85 0.80
Phân tích
SLO D1 21:00 Kết Thúc 0-2
ND Gorica [4]
8-6
0-2
0.95 0.85
*1.0 2.5/3
0.87 0.95
Phân tích
UKR D2 21:00 Kết Thúc 1-1 5-5
1-1
Phân tích
BLR D2 21:00 Kết Thúc 4-0 6-1
1-0
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc 3-0 1-4
3-0
0.97 1.00
1 3/3.5
0.85 0.80
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc 1-3 5-7
0-3
0.97 1.00
0 3
0.85 0.80
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc 3-0 4-2
0-0
0.95 0.85
*0/0.5 3
0.87 0.95
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc 4-0
NuPS [11]
7-1
1-0
0.77 1.00