x Vấn đề phản hồi
Xem thêm thống kê kèo
Thống kê tỷ số các trận đã kết thúc:Tổng số các trận có số liệu kèo trong ngày 0 trận,Trong đó chủ nhà thắng tỷ số 0 Trận,Hòa 0 Trận,Chủ nhà thua tỷ số 0 Trận
Lưu lựa chọn Xóa lựa chọn
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Chọn kèo
Chọn kèo
Cách biệt XH
Cách biệt XH
Tất cả 373 trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả
Chọn League Thời gian Trạng thái Chủ nhà Đội khách Góc/H1 Tỷ lệ Kèo Á Tỷ lệ Dữ liệu
Aus VPL U21 09:30 Kết Thúc 2-2 10-3
1-0
Phân tích
Dunedin Premier League 09:45 Kết Thúc 1-6 1-13
0-0
Phân tích
Aus VPL U21 10:00 Kết Thúc 3-0 4-4
1-0
Phân tích
FIJ NL 10:00 Kết Thúc
Ba
4-0 8-1
1-0
Phân tích
NPL Reserves - South Australia 10:30 Kết Thúc 0-1 3-9
0-0
Phân tích
NPL Reserves - South Australia 10:30 Kết Thúc 6-1 8-0
2-0
Phân tích
NPL Reserves - South Australia 10:30 Kết Thúc 4-0 3-5
1-0
Phân tích
NPL Reserves - South Australia 10:30 Kết Thúc 6-0 9-5
1-0
Phân tích
NPL Reserves - South Australia 10:30 Kết Thúc 3-2 5-6
0-1
Phân tích
Aus VPL U21 11:00 Kết Thúc 0-2 9-1
0-0
Phân tích
AUS BPL Res. 11:00 Kết Thúc 3-1 4-8
1-0
Phân tích
Australia NPL - Northern NSW 11:30 Kết Thúc 2-4 7-8
2-2
Phân tích
NPL Youth - Queensland 11:45 Kết Thúc 1-1 4-6
1-0
Phân tích
AUS VPL 12:00 Kết Thúc 0-0 9-4
0-0
0.98 1.02
0.5/1 2.5/3
0.86 0.80
Phân tích
AUS VPL 12:00 Kết Thúc 1-4 6-6
0-3
0.98 0.88
*0.5 2.5/3
0.86 0.94
Phân tích
Aus VD1 12:00 Kết Thúc 3-1 1-6
1-0
Phân tích
Aus VD1 12:00 Kết Thúc 3-0
Bendigo [20]
12-5
2-0
Phân tích
Aus VD1 12:00 Kết Thúc 3-2 8-6
2-0
Phân tích
Aus VD1 12:00 Kết Thúc 1-0 4-5
0-0
Phân tích
AUS BPL Res. 12:00 Kết Thúc 1-4 5-8
0-2
Phân tích
NPL Youth - New South Wales 12:00 Kết Thúc 1-1 4-3
0-0
Phân tích
NPL Youth - New South Wales 12:00 Kết Thúc 1-0 10-1
1-0
Phân tích
NPL Youth - New South Wales 12:00 Kết Thúc 4-3 5-6
3-1
Phân tích
NPL Youth - New South Wales 12:00 Kết Thúc 1-5 6-13
0-3
Phân tích
Aus VD1 12:15 Kết Thúc 2-2 2-7
1-0
Phân tích
AUS SASL 12:30 Kết Thúc 1-1 9-6
1-1
0.85 0.85
1/1.5 3/3.5
0.91 0.91
Phân tích
AUS SASL 12:30 Kết Thúc 3-1 8-4
1-1
0.80 0.85
0.5/1 3
0.96 0.91
Phân tích
AUS SASL 12:30 Kết Thúc 6-1 5-4
1-0
0.91 0.85
*0.5 3/3.5
0.85 0.91
Phân tích
AUS SASL 12:30 Kết Thúc 1-0 9-4
1-0
0.95 0.91
0/0.5 3/3.5
0.81 0.85
Phân tích
AUS SASL 12:30 Kết Thúc 6-0 8-4
4-0
0.81 0.85
1 3/3.5
0.95 0.91
Phân tích
AUS BPL Res. 12:45 Kết Thúc 1-1 3-5
1-0
Phân tích
AUS BPL Res. 12:45 Kết Thúc 2-1 3-6
2-0
Phân tích
Aus VD1 13:00 Kết Thúc 1-0 5-6
1-0
Phân tích
TSA TPL 13:30 Kết Thúc 0-2 4-13
0-2
Phân tích
AUS VPL 14:00 Kết Thúc 1-0
Hume City [8]
15-1
1-0
0.91 0.95
0.5/1 2.5/3
0.93 0.87
Phân tích
RUS YthC 14:00 Kết Thúc 1-0 4-3
0-0
0.88 0.98
0/0.5 3
0.96 0.82
Phân tích
WAUS D1 14:00 Kết Thúc 4-1 5-5
2-0
0.91 0.84
1/1.5 3/3.5
0.92 0.91
Phân tích
WAUS D1 14:00 Kết Thúc 0-0 4-2
0-0
0.84 0.88
1/1.5 3.5/4
0.91 0.91
Phân tích
WAUS D1 14:00 Kết Thúc 1-2 5-2
0-1
0.92 0.91
0 3
0.91 0.91
Phân tích
WAUS D1 14:00 Kết Thúc 2-0 10-1
1-0
0.84 0.87
1 3.5
0.92 0.91
Phân tích
AUS QSL 14:00 Kết Thúc 1-2 5-10
0-0
Phân tích
AUS WPL 14:00 Kết Thúc 4-2 12-8
1-1
Phân tích
AUS BPL 14:05 Kết Thúc 1-3 8-4
0-2
0.83 0.84
*0.5 3.5
1.01 0.95
Phân tích
Australian cloth 14:30 Kết Thúc 2-2 7-6
1-1
Phân tích
UKR U19 15:00 Kết Thúc 2-2 6-1
1-1
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc 1-0
Balotesti [18]
7-4
1-0
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc 3-3 6-9
1-2
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc 1-1 4-8
1-1
Phân tích
ROM D2 15:00 Kết Thúc 0-0 7-8
0-0
Phân tích
AUS BPL 15:05 Kết Thúc 0-2 6-7
0-1
0.99 0.84
0.5/1 3.5
0.85 0.95
Phân tích
AUS BPL 15:05 Kết Thúc 3-2 3-10
1-2
0.95 0.91
*1.5 4/4.5
0.87 0.89
Phân tích
AUS QSL 15:05 Kết Thúc 4-1 13-3
1-1
Phân tích
CZE D2 15:15 Kết Thúc 2-2 3-6
2-1
Phân tích
CZE CFL 15:15 Kết Thúc 2-1
FC Pisek [12]
6-6
2-1
Phân tích
CZE CFL 15:15 Kết Thúc 2-0 7-1
2-0
Phân tích
CZE CFL 15:30 Kết Thúc 3-1 6-2
2-1
Phân tích
AUS QSL 15:30 Kết Thúc 0-1 7-0
0-1
Phân tích
INT CF 15:30 Kết Thúc
[La Liga 17]Leganes
0-1
Atletico Madrid [La Liga 3]
5-3
0-0
0.88 1.07
*0.5/1 2.5
0.96 0.75
Phân tích
UKR U19 15:30 Kết Thúc 1-0 6-6
1-0
Phân tích
NPL 2 - New South Wales 15:30 Kết Thúc 2-3 4-4
0-2
Phân tích
CZE U19 15:30 Kết Thúc 3-0 7-6
1-0
Phân tích
CZE U19 15:30 Kết Thúc 2-0
Opava U19 [13]
7-7
1-0
Phân tích
JPN D2 16:00 Kết Thúc 5-2 2-3
2-0
0.91 0.91
0 2.5
1.01 0.99
Phân tích
POL WD1 16:00 Kết Thúc 6-0 9-1
2-0
Phân tích
NPL 2 - New South Wales 16:00 Kết Thúc 2-3 3-2
1-1
Phân tích
NPL 2 - New South Wales 16:00 Kết Thúc 2-0 8-6
0-0
Phân tích
GER U19 16:00 Kết Thúc 1-5 1-7
1-1
Phân tích
GER U19 16:00 Kết Thúc 3-3 3-2
0-1
Phân tích
CZE U19 16:00 Kết Thúc 1-2 6-4
1-2
Phân tích
CZE U19 16:00 Kết Thúc 4-0 5-4
2-0
Phân tích
POL ME 16:00 Kết Thúc 1-0 10-8
0-0
Phân tích
KOR D1 17:00 Kết Thúc 1-2 5-4
0-1
0.90 1.11
0.5 2.5
1.00 0.80
Phân tích
KOR D1 17:00 Kết Thúc 0-1 6-4
0-0
1.00 1.00
0/0.5 2.5
0.90 0.90
Phân tích
KOR D1 17:00 Kết Thúc 1-1 1-12
0-1
0.87 0.94
*1/1.5 3
1.05 0.96
Phân tích
INT CF 17:00 Kết Thúc 0-1 6-4
0-0
Phân tích
NOR D2-C 17:00 Kết Thúc 0-4 11-1
0-2
Phân tích
POL ME 17:00 Kết Thúc 0-3 2-16
0-0
Phân tích
POL ME 17:00 Kết Thúc 1-0 6-2
1-0
Phân tích
POR D2 17:15 Kết Thúc 2-0 3-1
2-0
1.08 1.03
0.5 2/2.5
0.80 0.83
Phân tích
LAT D2 18:00 Kết Thúc
[12]Preilu
0-1 11-4
0-1
Phân tích
LAT D2 18:00 Kết Thúc
[1]Grobina
3-1 5-4
0-0
Phân tích
DEN D2 18:00 Kết Thúc 2-1 12-3
0-0
Phân tích
EPL 18:30 Kết Thúc
[17]Watford
3-3
Liverpool [4]
3-3
2-1
1.19 1.00
*0.5/1 2.5/3
0.72 0.86
Phân tích
ENG Conf 18:30 Kết Thúc 2-1 4-7
1-0
0.90 0.98
0 2.5
0.96 0.88
Phân tích
IDN ISL 18:30 Kết Thúc 0-0 7-6
0-0
Phân tích
Siêu Cup TQ 18:35 Kết Thúc 5-0 8-1
3-0
0.73 0.79
1/1.5 3
1.05 1.03
Phân tích
RUS PR 19:00 Kết Thúc 1-4 3-0
0-0
0.92 1.25
0 2
1.00 0.70
Phân tích
UKR U21 19:00 Kết Thúc 2-2 5-8
1-0
0.70 0.85
*0/0.5 2.5/3
1.00 0.85
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 2-1 5-5
2-0
0.80 0.80
1.5 2.5/3
1.06 1.04
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 3-0 6-1
2-0
0.85 0.85
1.5 3
1.01 0.99
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 3-1 4-7
1-0
1.00 0.99
0.5 2.5/3
0.86 0.85
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 1-1
SC Verl [14]
6-2
0-0
0.89 0.85
1/1.5 2.5/3
0.97 0.99
Phân tích
Bangladesh Premier League 19:00 Kết Thúc 1-3 3-4
0-1
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 0-1 3-4
0-1
0.95 1.04
*0.5 2.5/3
0.91 0.82
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 1-2 3-8
0-2
0.81 0.92
1 2.5
1.05 0.94
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 1-3 5-6
1-2
0.90 0.90
*0.5/1 2.5/3
0.96 0.94
Phân tích
GER Reg 19:00 Kết Thúc 2-1 6-3
1-1
0.80 0.85
0.5/1 2.5
1.06 0.99
Phân tích
INT CF 19:30 Kết Thúc
[HOL D2 15]Den Bosch
3-0 3-8
3-0
Phân tích
INT CF 19:30 Kết Thúc
[HOL D2 19]Dordrecht
4-2
RKC Waalwijk [HOL D2 10]
3-2
2-0
0.84 0.97
0 3
1.00 0.85
Phân tích
UZB D1 19:30 Kết Thúc 1-0 8-2
1-0
0.97 0.80
2/2.5 3/3.5
0.83 1.00
Phân tích
FRA D2 20:00 Kết Thúc
[7]Sochaux
3-2
Lens [19]
2-4
1-0
0.87 1.11
0/0.5 2/2.5
1.05 0.80
Phân tích
EST D1 20:00 Kết Thúc 9-0 13-4
5-0
0.98 0.94
1.5/2 3.5
0.86 0.88
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc 0-2 7-3
0-1
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc 0-0 8-3
0-0
Phân tích
DEN D2 20:00 Kết Thúc 1-1 5-4
1-0
Phân tích
ROM D2 20:00 Kết Thúc 2-1 2-2
1-1
Phân tích
BRA SPC 20:00 Kết Thúc 1-3 5-3
1-2
Phân tích
POL D1 20:30 Kết Thúc 0-1 7-3
0-1
0.75 1.17
0 2.5
1.20 0.75
Phân tích
GERC 20:30 Kết Thúc
[GER Reg 10]TuS Erndtebruck (n)
0-3
Frankfort [Bundesliga 11]
3-5
0-1
1.02 1.03
*2.0 3/3.5
0.88 0.85
Phân tích
GERC 20:30 Kết Thúc
[GER Reg 18]SV Eichede
0-4
Kaiserslautern [GER D2 14]
2-12
0-2
0.83 0.87
*3.0 3.5/4
1.07 1.01
Phân tích
GERC 20:30 Kết Thúc 0-4
Borussia Dortmund [Bundesliga 3]
1-8
0-2
Phân tích
GERC 20:30 Kết Thúc
[GER D3 13]Unterhaching
0-4
FC Heidenheim [GER D2 10]
8-6
0-1
0.97 0.92
0 2.5
0.93 0.96
Phân tích
GERC 20:30 Kết Thúc 1-2
SC Freiburg [Bundesliga 7]
2-8
0-2
1.06 0.83
*1.5/2 3/3.5
0.84 1.04
Phân tích
GERC 20:30 Kết Thúc
[GER D3 11]Chemnitzer
0-5
Bayern Munchen [Bundesliga 1]
1-9
0-1
0.90 0.87
*3/3.5 4/4.5
1.02 1.03
Phân tích
GERC 20:30 Kết Thúc
[GER Reg 2]吕内堡
1-3
FSV Mainz 05 [Bundesliga 15]
2-6
1-2
1.07 0.83
*2.0 3/3.5
0.83 1.05
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc
[1]Chelsea
2-3
Burnley [16]
8-5
0-3
0.77 0.88
1.5/2 3
1.13 1.00
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc 1-0 8-2
1-0
1.12 0.91
0/0.5 2/2.5
0.83 0.99
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc 0-0 13-0
0-0
0.96 1.02
0.5/1 2.5
0.94 0.88
Phân tích
EPL 21:00 Kết Thúc 0-3 12-9
0-2
0.78 0.93
0.5 2/2.5
1.12 0.96
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 2-3 6-5
1-2
1.09 0.93
1 2.5
0.83 0.95
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 4-1 7-6
2-1
0.92 1.01
0.5 2.5
0.98 0.86
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 0-1
Hearts [11]
4-5
0-1
1.13 1.06
0 2.5
0.80 0.83
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 1-2 2-6
1-1
0.88 0.90
*0.5/1 2.5
1.04 1.00
Phân tích
SCO PR 21:00 Kết Thúc 3-0
Dundee [7]
4-8
2-0
1.13 1.11
0/0.5 2.5
0.80 0.78
Phân tích
DEN SASL 21:00 Kết Thúc
[12]Lyngby
1-1 6-3
0-0
1.17 0.77
0/0.5 2.5
0.77 1.14
Phân tích
AUT D1 21:00 Kết Thúc 0-1 4-3
0-0
0.85 1.11
*1.0 2.5/3
1.07 0.80
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 0-0 6-4
0-0
1.02 1.00
0.5 2/2.5
0.90 0.90
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc
[10]Hull City
4-1 5-2
1-1
1.13 1.20
1 2.5
0.80 0.73
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc
[17]Millwall
1-1 4-0
0-0
0.87 1.11
0/0.5 2.5
1.05 0.80
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 1-1 4-1
0-1
1.09 1.05
0.5/1 2.5
0.83 0.85
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc
[24]Reading
1-1
Fulham [10]
9-3
0-0
0.80 0.83
*0.5 2.5/3
1.13 1.07
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc
[23]Barnsley
1-2 11-7
1-0
1.04 1.11
0/0.5 2.5
0.88 0.80
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 0-2 10-5
0-1
0.82 1.06
0/0.5 2/2.5
1.11 0.84
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 3-4 12-3
1-2
0.92 0.79
0.5 2.5
1.00 1.12
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 2-1 2-10
1-1
0.92 1.04
0 2.5
1.00 0.86
Phân tích
ENG LCH 21:00 Kết Thúc 3-0 4-7
1-0
0.82 1.08
0 2/2.5
1.11 0.82
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 5-0 5-3
4-0
1.11 1.01
0/0.5 2.5
0.78 0.85
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 3-0 4-7
0-0
0.80 0.96
0 2/2.5
1.08 0.90
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 1-3 5-3
0-0
0.82 1.03
0.5 2.5
1.06 0.83
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 0-1 4-5
0-1
0.86 0.82
*0.5 2/2.5
1.02 1.04
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 0-1 6-4
0-0
0.91 0.84
0 2/2.5
0.91 1.02
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc
[22]Rochdale
1-1 8-2
0-0
1.00 0.96
0/0.5 2.5
0.88 0.90
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 0-1 2-4
0-1
0.98 1.01
0.5 2/2.5
0.90 0.85
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc
[18]Walsall
2-1 8-4
0-1
0.89 0.95
0/0.5 2
0.99 0.91
Phân tích
ENG L1 21:00 Kết Thúc 1-4 6-4
0-1
1.02 1.02
0.5 2.5/3
0.86 0.84
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-1 4-13
1-1
1.28 0.95
0.5 2.5
0.70 0.95
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 0-2 1-6
0-0
0.65 1.25
*0/0.5 2.5
1.36 0.70
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 3-2 1-9
3-1
1.25 1.06
0 2.5
0.72 0.84
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-1 2-14
0-1
0.96 1.00
0/0.5 2.5
0.96 0.90
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-1 6-9
0-0
1.20 0.95
0.5 2.5
0.75 0.95
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-1 8-6
0-0
0.92 0.90
1 2.5
1.00 1.00
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 1-2 3-2
1-2
0.96 0.89
0/0.5 2.5
0.96 1.01
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 2-0 6-3
0-0
1.13 1.23
0.5/1 2.5
0.80 0.71
Phân tích
ENG L2 21:00 Kết Thúc 2-3 4-3
0-3
1.07 1.25
0.5 2.5
0.85 0.70
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 2-0 3-3
0-0
1.01 0.88
0.5/1 2.5
0.85 0.98
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 0-0
Bromley [5]
5-4
0-0
0.84 0.93
0/0.5 2.5
1.02 0.93
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 0-1 7-7
0-1
0.99 0.87
1 2.5
0.87 0.98
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 3-3
AFC Fylde [14]
4-3
2-3
0.99 0.88
0/0.5 2.5
0.87 0.98
Phân tích
ENG Conf 21:00 Kết Thúc 4-1 12-2
3-1
0.94 0.98
0.5/1 2.5
0.92 0.88
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 3-3 9-5
2-2
0.80 1.13
0/0.5 3
1.06 0.70
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 0-0
Dartford [15]
3-5
0-0
1.08 1.03
0 3
0.78 0.83
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 1-1 5-2
1-0
0.80 0.87
0.5 3
1.06 0.99
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 2-0 3-4
2-0
1.03 1.07
0.5 3
0.83 0.79
Phân tích
ENG CS 21:00 Kết Thúc 3-1 4-4
1-1
0.83 1.06
0.5 3
1.03 0.80
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 0-2 7-3
0-1
1.08 0.89
*0.5 2.5
0.78 0.97
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 1-1 4-2
1-1
1.02 0.81
0.5/1 2.5
0.84 1.05
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 1-2 2-8
1-1
0.84 1.07
*0.5 2.5/3
1.02 0.79
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 0-5
York City [8]
3-8
0-4
0.90 0.97
*0/0.5 2.5
0.96 0.89
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 4-1 4-5
2-1
1.06 0.87
0.5/1 2.5/3
0.80 0.99
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 2-2 7-9
0-2
1.17 0.87
0.5/1 2.5
0.71 0.99
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 0-1
Southport [2]
5-3
0-0
1.01 1.03
*0/0.5 2.5/3
0.85 0.83
Phân tích
ENG CN 21:00 Kết Thúc 0-1 3-4
0-1
0.86 1.09
0.5/1 3
1.00 0.77
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc
[9]Falkirk
1-1 11-5
1-1
0.84 0.97
0.5/1 2.5
1.06 0.91
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc 4-1 6-7
1-1
0.86 0.97
0 2.5
1.04 0.91
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc 2-1 0-4
1-1
1.03 0.97
1 2.5
0.87 0.91
Phân tích
SCO CH 21:00 Kết Thúc 5-1 5-7
3-1
0.71 1.12
0 2.5
1.23 0.77
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 1-1 3-6
0-1
0.93 0.91
0 2.5/3
0.92 0.85
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 2-5 4-6
1-2
0.82 0.81
0/0.5 2/2.5
1.04 1.05
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 3-0 8-5
2-0
0.86 0.98
0.5/1 3
1.00 0.85
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 3-0
Stranraer [4]
6-6
1-0
1.07 0.85
1 2.5
0.77 1.01
Phân tích
SCO L1 21:00 Kết Thúc 1-0 3-5
0-0
1.01 0.91
0 2.5
0.85 0.95
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 1-0 4-5
1-0
1.04 1.02
0/0.5 2.5
0.80 0.80
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 3-0 7-2
2-0
1.13 0.98
1 3
0.72 0.84
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 1-1 5-2
0-0
0.88 0.82
0 2.5
0.94 1.00
Phân tích
SCO L2 21:00 Kết Thúc 4-0 6-7
2-0
0.96 0.98
0.5 3
0.88 0.84
Phân tích
FIN D2 21:00 Kết Thúc 0-1
AC Oulu [4]
5-3
0-0
0.93 1.12
0/0.5 2.5/3
0.97 0.77
Phân tích
NIR D1 21:00 Kết Thúc 1-2 1-8
1-1
0.80 0.91
*0/0.5 2.5
1.04 0.91
Phân tích
UKR D1 21:00 Kết Thúc
[5]Veres
0-1 4-4
0-0
0.85 0.98
*0.5 2/2.5
0.95 0.82
Phân tích
UKR D1 21:00 Kết Thúc 0-1 3-3
0-0
0.78 1.00
*0.5/1 2/2.5
1.02 0.80
Phân tích
CZE D1 21:00 Kết Thúc 5-2 8-4
4-2
0.94 0.88
0/0.5 2/2.5
0.98 1.02
Phân tích
CZE D1 21:00 Kết Thúc 0-0 7-10
0-0
1.08 1.02
0.5 2/2.5
0.84 0.88
Phân tích
ARM D1 21:00 Kết Thúc 3-0 9-4
1-0
0.84 0.82
1.5 2.5/3
1.00 1.00
Phân tích
GEO D1 21:00 Kết Thúc 1-1 9-1
0-0
Phân tích
INT CF 21:00 Kết Thúc
[GRE D2 3]Aris Thessaloniki
1-2 4-4
1-1
Phân tích
INT CF 21:00 Kết Thúc
[HOL D2 13]De Graafschap
3-1
Emmen [HOL D2 9]
5-1
3-0
Phân tích
UZB D1 21:00 Kết Thúc 6-0 5-0
0-0
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc
[9]FC Jazz
2-1
TPV [4]
2-5
1-1
0.85 0.97
*0.5 3.5
0.99 0.85
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc 0-3 9-4
0-2
0.99 0.97
1/1.5 3/3.5
0.85 0.85
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc 2-2
FC Espoo [10]
7-3
1-1
0.85 0.95
1/1.5 3/3.5
0.97 0.85
Phân tích
FIN D3 A 21:00 Kết Thúc 4-0
NuPS [11]
2-2
1-0
0.91 0.89
1.5/2 3.5/4
0.89 0.91
Phân tích
RUS PR 21:30 Kết Thúc 2-1 8-3
0-0
0.77 0.94
0 2.5
1.17 0.96
Phân tích
RUS D2 21:30 Kết Thúc 0-1 0-2
0-1
Phân tích
POR D2 22:00 Kết Thúc 1-2 2-4
0-0
0.96 1.00
0.5 2.5
0.92 0.84
Phân tích
BEL D2 22:00 Kết Thúc 3-1 5-3
1-0
0.96 0.92
0.5 2.5
0.90 0.94
Phân tích
SUI Cup 22:00 Kết Thúc 0-3
Young Boys [SUI Sl 2]
0-8
0-1
Phân tích
CZE D2 22:00 Kết Thúc 2-3 6-7
1-0
Phân tích
CZE D2 22:00 Kết Thúc 1-0
Trinec [2]
2-7
1-0
Phân tích
BLR D1 22:00 Kết Thúc 1-2 1-4
0-2
1.04 1.02
0/0.5 2
0.80 0.80
Phân tích
INT CF 22:00 Kết Thúc
[CYP D1 4]AEL Limassol
0-2
AEP Paphos [CYP D2 2]
8-1
0-2
Phân tích
INT CF 22:00 Kết Thúc
[HOL D2 7]MVV Maastricht
1-0
Achilles [HOL D2 20]
5-2
0-0
Phân tích
BLR D2 22:00 Kết Thúc 1-0
Tarpeda [3]
7-3
1-0
Phân tích
BUL D1 22:15 Kết Thúc
[13]Etar
2-1 3-6
1-0
1.00 0.98
0 2/2.5
0.84 0.84
Phân tích
POL D2 22:30 Kết Thúc 0-1 7-5
0-0
1.05 0.98
0 2/2.5
0.85 0.90
Phân tích
ROM D1 22:30 Kết Thúc 1-1 6-4
1-1
1.06 1.13
0.5 2/2.5
0.82 0.74
Phân tích
INT CF 22:30 Kết Thúc
[GRE D1 14]AEL Larisa
1-1
SKODA Xanthi [GRE D1 6]
5-5
1-1
Phân tích
RUS D2 22:30 Kết Thúc 3-1 4-3
2-0
Phân tích
RUS D2 22:30 Kết Thúc 1-1
FK Biolog [5]
8-4
0-0
Phân tích
SUI Cup 22:45 Kết Thúc 0-1
Luzern [SUI Sl 4]
2-7
0-0
Phân tích
BEL D1 22:59 Kết Thúc 1-1
KAA Gent [13]
7-7
0-1
0.88 0.99
*0/0.5 2.5
1.04 0.91
Phân tích
NOR D1 22:59 Kết Thúc
[3]Molde
1-2 2-6
1-0
1.12 0.91
0 2.5/3
0.81 0.99
Phân tích
CHI D1((a)) 22:59 Kết Thúc 1-1 4-3
0-1
0.97 1.12
0/0.5 2.5
0.95 0.79
Phân tích
SWE D2 22:59 Kết Thúc 2-1 5-3
1-0
0.79 1.04
0/0.5 2.5/3
1.14 0.86
Phân tích
POL D1 22:59 Kết Thúc 1-1 6-5
0-0
0.80 0.99
0.5 2.5
1.13 0.91
Phân tích
POL D4 22:59 Kết Thúc 2-1 7-5
2-1
Phân tích
LIT D1 22:59 Kết Thúc 2-2 7-3
1-1
Phân tích
ITA PRO LC 22:59 Kết Thúc 3-0 4-3
3-0
Phân tích
HUN D1 22:59 Kết Thúc 3-1 3-8
1-0
0.79 1.04
0.5 2.5
1.05 0.78
Phân tích
HUN D1 22:59 Kết Thúc 2-1
Ujpesti [5]
7-8
0-1
0.84 0.82
0.5 2.5
1.00 0.99
Phân tích
HUN D1 22:59 Kết Thúc 1-1 6-2
1-0
0.69 0.78
0.5/1 2.5
1.17 1.04
Phân tích
HUN D1 22:59 Kết Thúc 1-1 5-8
0-0
0.74 0.80
0.5 2.5
1.11 1.02
Phân tích
HUN D1 22:59 Kết Thúc 2-2 6-6
1-1
0.96 0.79
0/0.5 2.5
0.88 1.03
Phân tích
TUR D2 22:59 Kết Thúc 4-1 12-3
3-1
1.05 0.86
0.5/1 2.5
0.81 1.00
Phân tích
ICE CUP 22:59 Kết Thúc 1-0
FH Hafnarfjordur [ICE PR 3]
3-10
1-0
0.90 0.96
0.5/1 2.5/3
0.96 0.90
Phân tích
SLO D1 22:59 Kết Thúc 1-0 4-1
0-0
Phân tích
EST D1 22:59 Kết Thúc 1-0 13-1
1-0
Phân tích
AZE D1 22:59 Kết Thúc 1-2 6-3
0-2
Phân tích
ISR LATTC 22:59 Kết Thúc
[ISR D1 7]Hapoel Raanana
1-2 5-6
0-1
Phân tích
EST D2 22:59 Kết Thúc 1-2 6-3
1-0
Phân tích
RUS D2 22:59 Kết Thúc 1-0 4-6
0-0
Phân tích
FRA D4 22:59 Kết Thúc 3-1 2-3
2-0
Phân tích
FRA D4 22:59 Kết Thúc 0-1 9-1
0-0
Phân tích
EST D2 23:00 Kết Thúc 1-1 10-2
1-0
Phân tích
KSA PR 23:10 Kết Thúc 1-2
Uhud [2]
6-2
0-1
0.99 0.98
0.5/1 2.5
0.87 0.88
Phân tích
HOL D1 23:30 Kết Thúc 3-0 3-5
1-0
0.89 0.96
0/0.5 2.5
1.03 0.94
Phân tích
DEN SASL 23:30 Kết Thúc 1-1 15-3
0-1
0.92 1.03
1/1.5 2.5/3
0.99 0.87
Phân tích
AUT D1 23:30 Kết Thúc 2-0
LASK Linz [3]
3-3
0-0
0.89 1.11
0.5 2.5/3
1.03 0.80
Phân tích
AUT D1 23:30 Kết Thúc 0-0 2-4
0-0
1.07 1.00
0 2.5
0.85 0.90
Phân tích
AUT D1 23:30 Kết Thúc 2-1 5-3
1-0
1.07 0.92
1 2.5
0.85 0.98
Phân tích
ENG LCH 23:30 Kết Thúc 1-0 4-3
1-0
0.92 1.02
0.5 2/2.5
1.00 0.88
Phân tích
NIR D1 23:30 Kết Thúc 2-3 8-4
1-2
0.92 0.87
*0/0.5 3
0.92 0.95
Phân tích
UKR D1 23:30 Kết Thúc 1-2 6-1
1-1
0.90 0.96
*1.5 3
0.90 0.84
Phân tích
SVK D1 23:30 Kết Thúc 0-1 7-0
0-0
0.78 0.92
0.5 2.5
1.08 0.92
Phân tích
GERC 23:30 Kết Thúc
[GER D2 3]Arminia Bielefeld
1-1
Fortuna Düsseldorf [GER D2 4]
4-3
0-0
1.00 1.11
0/0.5 2.5
0.90 0.78
Phân tích
GERC 23:30 Kết Thúc
[GER D2 15]Jahn Regensburg
3-1
SV Darmstadt 98 [GER D2 9]
7-3
1-1
0.95 1.08
0 2.5
0.95 0.80
Phân tích
GERC 23:30 Kết Thúc
[GER D3 18]Rot-Weiss Erfurt
0-1
TSG Hoffenheim [Bundesliga 4]
1-4
0-0
1.11 0.83
*1.5 3/3.5
0.80 1.05
Phân tích
RUS PR 00:00 Kết Thúc 1-3 2-5
1-2
1.00 1.14
0 2
0.92 0.77
Phân tích
TUR D1 00:00 Kết Thúc 1-0
Sivasspor [1]
3-4
0-0
1.14 0.95
0.5 2/2.5
0.79 0.95
Phân tích
TUR D1 00:00 Kết Thúc 1-1 4-1
1-1
1.04 0.95
0.5 2/2.5
0.88 0.95
Phân tích
POL D2 00:00 Kết Thúc 2-1 9-2
0-1
1.06 0.92
0.5/1 2/2.5
0.84 0.96
Phân tích
SVK D1 00:00 Kết Thúc 7-1
FK Senica [11]
4-3
4-0
0.78 0.81
1/1.5 2.5/3
1.08 1.03
Phân tích
SVK D1 00:00 Kết Thúc 0-2 11-2
0-2
1.08 0.89
0/0.5 2/2.5
0.78 0.95
Phân tích
SVK D1 00:00 Kết Thúc
[7]Trencin
1-1 10-0
1-0
0.81 0.96
0.5/1 2.5
1.05 0.88
Phân tích
BLR D1 00:00 Kết Thúc
[12]Krumkachy
0-0 2-8
0-0
0.85 1.02
*0.5 2.5
0.99 0.80
Phân tích
CRO D1 00:00 Kết Thúc 2-3 2-5
2-1
0.99 1.04
0 2/2.5
0.87 0.82
Phân tích
INT CF 00:00 Kết Thúc
[SPA D3 2]Lorca FC
1-1
Real Murcia [SPA D3 2]
1-3
0-0
1.09 1.02
0.5 2.5/3
0.75 0.80
Phân tích
INT CF 00:00 Kết Thúc
[La Liga 18]Sporting Gijon
2-2
Real Sociedad [La Liga 6]
5-3
1-1
0.75 0.97
*0.5 2.5/3
1.09 0.85
Phân tích
INT CF 00:00 Kết Thúc 0-3 10-1
0-1
Phân tích
ECU D1 00:00 Kết Thúc 0-1
Macara [6]
1-6
0-0
0.94 1.02
0.5 2/2.5
0.90 0.80
Phân tích
AUS D3 00:00 Kết Thúc 2-0
Stadlau [12]
2-0
2-0
Phân tích
POR D1 00:15 Kết Thúc 1-0
Maritimo [6]
9-4
0-0
0.83 0.90
0 2
1.09 1.00
Phân tích
INT CF 00:30 Kết Thúc
[SPA D3 6]UD Logrones
0-2
SD Huesca [SPA D2 4]
0-5
0-0
0.98 0.88
*0.5 2.5
0.86 0.94
Phân tích
KSA PR 00:55 Kết Thúc 1-3 9-2
0-3
0.79 1.01
*0.5/1 2.5/3
1.07 0.85
Phân tích
Ligue 1 01:00 Kết Thúc
[14]Caen
0-1 8-2
0-0
1.11 1.02
0 2/2.5
0.82 0.88
Phân tích
Ligue 1 01:00 Kết Thúc
[13]Toulouse
1-0 4-3
1-0
1.13 1.11
0.5 2.5
0.80 0.80
Phân tích
Ligue 1 01:00 Kết Thúc
[17]Amiens
0-2
Angers [10]
5-5
0-1
0.91 0.84
0 2
1.01 1.06
Phân tích
BEL D1 01:00 Kết Thúc 0-2
Peruwelz [9]
2-3
0-1
1.04 0.90
0.5/1 2.5
0.88 1.00
Phân tích
BEL D1 01:00 Kết Thúc
[16]KAS Eupen
1-2 10-1
0-1
1.12 0.87
0.5 2.5
0.80 1.03
Phân tích
ROM D1 01:00 Kết Thúc 1-1 5-3
0-1
0.78 0.98
0.5/1 2/2.5
1.11 0.88
Phân tích
ITA Cup 01:00 Kết Thúc
[Serie A 15]Bologna
0-3
Cittadella [ITA D2 5]
2-1
0-3
0.98 1.12
1 2.5
0.92 0.75
Phân tích
TUR D2 01:00 Kết Thúc 2-2 5-1
0-1
Phân tích
BUL D1 01:00 Kết Thúc 3-1
Vereya [4]
7-0
2-1
0.79 1.02
1.5 3
1.05