x Vấn đề phản hồi
Lưu lựa chọn Xóa lựa chọn
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Chọn kèo
Chọn kèo
Cách biệt XH
Cách biệt XH
Chức năng
Chức năngTất cả trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả Dòng thời gian
Chọn 09-18 Thời gian Trạng thái Chủ nhà Đội khách kèo châu Kèo đầu tiên Phạt góc Trên Kèo hiện tại Dưới T.đổi Dữ liệu Top

Trang này chỉ cung cấp tỷ số phát góc của trận đấu có tỷ lệ ăn phạt góc.

Chú thích: * biểu thị Đội khách chấp Chủ nhà,     =Kèo có thay đổi,    =Kèo đang thay đổi,     =Đưa trận đấu lên Top,     =Bỏ Top trận đấu.

Vui lòng lưu ý: Tất cả nội dung của website này chỉ cung cấp cho những người yêu thích thể thao.

Dữ liệu trận đấu
Thời gian
Kỹ thuật thống kê
13322.com

Lịch sử thay đổi tỷ lệ ăn phạt góc

Trên Live Dưới Thời gian thay đổi
1.58 3.2 5.54 09-12 16:30
[12] 柏太阳神 VS [1]
13322.com

Phạt góc
佩雷拉 Thời gian 佩雷拉
13322.com