x Vấn đề phản hồi
Lưu lựa chọn Xóa lựa chọn
Lọc giải đấu

Lọc giải đấu

Chọn kèo
Chọn kèo
Cách biệt XH
Cách biệt XH
Chức năng
Chức năngTất cả trận Ẩn 0 trận Hiện tất cả
Thống kê số liệu các trận kết thúc
Chọn 09-20 Thời gian Trạng thái Chủ nhà Đội khách Góc/H1 Lập tức kèo đầu T.đổi Dữ liệu Top

Chú thích: * biểu thị Đội khách chấp Chủ nhà,     =Kèo có thay đổi,    =Kèo đang thay đổi,     =Đưa trận đấu lên Top,     =Bỏ Top trận đấu.

Vui lòng lưu ý: Tất cả nội dung của website này chỉ cung cấp cho những người yêu thích thể thao.

Dữ liệu trận đấu
Thời gian
Kỹ thuật thống kê
13322.com
[12] 柏太阳神 VS [1]
13322.com
Phạt góc
Thời gian
13322.com