• |

Kỳ trước

Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 485216
Giải nhất 96020
Giải nhì 14285
Giải ba
 • 77377
 • 07072
Giải tư
 • 18084
 • 19634
 • 49432
 • 45725
 • 40365
 • 26532
 • 17055
 • -
Giải năm 2191
Giải sáu
 • 2936
 • 9085
 • 8363
Giải bảy 083
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0
1 6
2 0 5
3 4 2 2 6
4
5 5
6 5 3 7
7 7 2
8 5 4 5 3
9 1
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Aug 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 642712
Giải nhất 33977
Giải nhì 86037
Giải ba
 • 69578
 • 60335
Giải tư
 • 40108
 • 19491
 • 09686
 • 97150
 • 30799
 • 80898
 • 71715
 • -
Giải năm 1432
Giải sáu
 • 1469
 • 4739
 • 0808
Giải bảy 701
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0 8 8 1
1 2 5
2
3 7 5 2 9 1
4
5 0
6 9
7 7 8
8 6
9 1 9 8
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Aug 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 461876
Giải nhất 90707
Giải nhì 13491
Giải ba
 • 84860
 • 60277
Giải tư
 • 54814
 • 69344
 • 31282
 • 71782
 • 25524
 • 43783
 • 72093
 • -
Giải năm 1983
Giải sáu
 • 4883
 • 9594
 • 0612
Giải bảy 697
Giải tám 91
Đầu Đuôi
0 7
1 4 2
2 4
3
4 4
5
6 0
7 6 7
8 2 2 3 3 3
9 1 3 4 7 1
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Jul 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 286616
Giải nhất 98393
Giải nhì 53300
Giải ba
 • 71126
 • 29245
Giải tư
 • 90259
 • 59675
 • 40874
 • 78867
 • 03822
 • 95659
 • 67666
 • -
Giải năm 5189
Giải sáu
 • 6938
 • 9438
 • 1879
Giải bảy 453
Giải tám 18
Đầu Đuôi
0 0
1 6 8
2 6 2
3 8 8
4 5
5 9 9 3
6 7 6
7 5 4 9
8 9
9 3
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Jul 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 019459
Giải nhất 99595
Giải nhì 85888
Giải ba
 • 57934
 • 32321
Giải tư
 • 51863
 • 63561
 • 91231
 • 15329
 • 23522
 • 82903
 • 33164
 • -
Giải năm 3739
Giải sáu
 • 8726
 • 1387
 • 3733
Giải bảy 036
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0 3
1
2 1 9 2 6 7
3 4 1 9 3 6
4
5 9
6 3 1 4
7
8 8 7
9 5