• |

Kỳ trước

Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Jun 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 424932
Giải nhất 43914
Giải nhì 06651
Giải ba
 • 07441
 • 59503
Giải tư
 • 31862
 • 81714
 • 96121
 • 86195
 • 91247
 • 73436
 • 53192
 • -
Giải năm 1681
Giải sáu
 • 9965
 • 8168
 • 0677
Giải bảy 366
Giải tám 73
Đầu Đuôi
0 3
1 4 4
2 1
3 2 6
4 1 7
5 1
6 2 5 8 6
7 7 3
8 1
9 5 2
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Jun 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 660318
Giải nhất 55414
Giải nhì 35247
Giải ba
 • 65840
 • 59581
Giải tư
 • 25719
 • 42743
 • 77815
 • 93812
 • 41159
 • 81411
 • 21543
 • -
Giải năm 2295
Giải sáu
 • 0902
 • 4341
 • 1791
Giải bảy 373
Giải tám 25
Đầu Đuôi
0 2
1 8 4 9 5 2 1
2 5
3
4 7 0 3 3 1
5 9
6
7 3
8 1
9 5 1
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Jun 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 384284
Giải nhất 58013
Giải nhì 62632
Giải ba
 • 17868
 • 34598
Giải tư
 • 12361
 • 54302
 • 29127
 • 06572
 • 47746
 • 04277
 • 22530
 • -
Giải năm 3399
Giải sáu
 • 0337
 • 9139
 • 9539
Giải bảy 399
Giải tám 12
Đầu Đuôi
0 2
1 3 2
2 7
3 2 0 7 9 9
4 6
5
6 8 1
7 2 7
8 4
9 8 9 9
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue May 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 911192
Giải nhất 68364
Giải nhì 48113
Giải ba
 • 83798
 • 86455
Giải tư
 • 59067
 • 94307
 • 64297
 • 38878
 • 54619
 • 67209
 • 62923
 • -
Giải năm 0176
Giải sáu
 • 6593
 • 3713
 • 2166
Giải bảy 764
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 7 9
1 3 9 3
2 3
3
4
5 5
6 4 7 6 4 9
7 8 6
8
9 2 8 7 3
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue May 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 909542
Giải nhất 76858
Giải nhì 96781
Giải ba
 • 08956
 • 13126
Giải tư
 • 60948
 • 17097
 • 62530
 • 29074
 • 38666
 • 20998
 • 40809
 • -
Giải năm 7598
Giải sáu
 • 2592
 • 4300
 • 5877
Giải bảy 625
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0 9 0
1
2 6 5
3 0 8
4 2 8
5 8 6
6 6
7 4 7
8 1
9 7 8 8 2