• |

Kỳ trước

Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 625263
Giải nhất 79609
Giải nhì 84821
Giải ba
 • 16519
 • 64626
Giải tư
 • 41549
 • 01836
 • 17825
 • 08103
 • 29888
 • 86440
 • 29727
 • -
Giải năm 5391
Giải sáu
 • 5481
 • 3494
 • 8329
Giải bảy 768
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0 9 3
1 9
2 1 6 5 7 9
3 6 8
4 9 0
5
6 3 8
7
8 8 1
9 1 4
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Oct 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 094110
Giải nhất 03779
Giải nhì 87719
Giải ba
 • 09901
 • 94073
Giải tư
 • 22701
 • 80171
 • 71984
 • 61178
 • 24982
 • 47793
 • 29869
 • -
Giải năm 8622
Giải sáu
 • 2090
 • 6174
 • 0926
Giải bảy 132
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 1 1
1 0 9
2 2 6 3
3 2
4
5
6 9
7 9 3 1 8 4
8 4 2
9 3 0
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Oct 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 830615
Giải nhất 82249
Giải nhì 83000
Giải ba
 • 74949
 • 14866
Giải tư
 • 73311
 • 63601
 • 35998
 • 83847
 • 37797
 • 04207
 • 36044
 • -
Giải năm 4615
Giải sáu
 • 5117
 • 3356
 • 6741
Giải bảy 447
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 0 1 7
1 5 1 5 7 0
2
3
4 9 9 7 4 1 7
5 6
6 6
7
8
9 8 7
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Sep 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 108928
Giải nhất 88256
Giải nhì 09702
Giải ba
 • 35456
 • 00029
Giải tư
 • 53716
 • 48331
 • 30742
 • 99953
 • 34736
 • 92838
 • 37866
 • -
Giải năm 5558
Giải sáu
 • 0721
 • 4930
 • 3245
Giải bảy 329
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 2
1 6
2 8 9 1 9
3 1 6 8 0
4 2 5
5 6 6 3 8
6 6
7
8 3
9
Vũng Tàu Ngày mở thưởng:Tue Sep 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 347096
Giải nhất 57007
Giải nhì 31718
Giải ba
 • 69223
 • 48361
Giải tư
 • 78750
 • 12121
 • 69816
 • 76888
 • 84841
 • 64391
 • 98650
 • -
Giải năm 5149
Giải sáu
 • 0473
 • 4371
 • 5938
Giải bảy 933
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0 7
1 8 6 4
2 3 1
3 8 3
4 1 9
5 0 0
6 1
7 3 1
8 8
9 6 1