• |

Kỳ trước

Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 177680
Giải nhất 38361
Giải nhì 71139
Giải ba
 • 63947
 • 39304
Giải tư
 • 23820
 • 92403
 • 88857
 • 70550
 • 89895
 • 39100
 • 34840
 • -
Giải năm 5217
Giải sáu
 • 6243
 • 0798
 • 6689
Giải bảy 984
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 4 3 0
1 7
2 0
3 9
4 7 0 3
5 7 0
6 1
7
8 0 9 4
9 5 8 4
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jul 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 689660
Giải nhất 54943
Giải nhì 55469
Giải ba
 • 34580
 • 94066
Giải tư
 • 09668
 • 18643
 • 49776
 • 64238
 • 51157
 • 76789
 • 65906
 • -
Giải năm 0618
Giải sáu
 • 0965
 • 9181
 • 0618
Giải bảy 918
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 6
1 8 8 8
2
3 8 0
4 3 3
5 7
6 0 9 6 8 5
7 6
8 0 9 1
9
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jul 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 974193
Giải nhất 72037
Giải nhì 62807
Giải ba
 • 88864
 • 20402
Giải tư
 • 62942
 • 22483
 • 17012
 • 45042
 • 15934
 • 45688
 • 68383
 • -
Giải năm 3987
Giải sáu
 • 1076
 • 0279
 • 5906
Giải bảy 876
Giải tám 91
Đầu Đuôi
0 7 2 6
1 2
2
3 7 4
4 2 2
5
6 4
7 6 9 6
8 3 8 3 7
9 3 1
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jun 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 505417
Giải nhất 47120
Giải nhì 17690
Giải ba
 • 27447
 • 58355
Giải tư
 • 19103
 • 50080
 • 33739
 • 84402
 • 16314
 • 14772
 • 08106
 • -
Giải năm 7935
Giải sáu
 • 1338
 • 0463
 • 4646
Giải bảy 800
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 3 2 6 0
1 7 4
2 0
3 9 5 8
4 7 6
5 5
6 3
7 2 8
8 0
9 0
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jun 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 479128
Giải nhất 19924
Giải nhì 80986
Giải ba
 • 50740
 • 02940
Giải tư
 • 53530
 • 65495
 • 94764
 • 52432
 • 44947
 • 45857
 • 88167
 • -
Giải năm 1549
Giải sáu
 • 0867
 • 4843
 • 4484
Giải bảy 897
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0
1
2 8 4
3 0 2
4 0 0 7 9 3
5 7
6 4 7 7
7
8 6 4
9 5 7 3