• |

Kỳ trước

Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Nov 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 646735
Giải nhất 28411
Giải nhì 94737
Giải ba
 • 09990
 • 21279
Giải tư
 • 03214
 • 21756
 • 60771
 • 59722
 • 06961
 • 69493
 • 26631
 • -
Giải năm 6245
Giải sáu
 • 2760
 • 7582
 • 3086
Giải bảy 284
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 2
1 1 4
2 2
3 5 7 1
4 5
5 6
6 1 0
7 9 1
8 2 6 4
9 0 3
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Nov 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 365676
Giải nhất 10684
Giải nhì 10252
Giải ba
 • 55346
 • 54996
Giải tư
 • 08529
 • 42941
 • 90097
 • 27242
 • 08551
 • 01758
 • 82994
 • -
Giải năm 7573
Giải sáu
 • 1946
 • 7604
 • 4143
Giải bảy 870
Giải tám 33
Đầu Đuôi
0 4
1
2 9
3 3
4 6 1 2 6 3
5 2 1 8
6
7 6 3 0
8 4
9 6 7 4
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Nov 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 506266
Giải nhất 44721
Giải nhì 02717
Giải ba
 • 50872
 • 36333
Giải tư
 • 70083
 • 35311
 • 65683
 • 55675
 • 17732
 • 96967
 • 58998
 • -
Giải năm 8435
Giải sáu
 • 3158
 • 7312
 • 1039
Giải bảy 132
Giải tám 64
Đầu Đuôi
0
1 7 1 2
2 1
3 3 2 5 9 2
4
5 8
6 6 7 4
7 2 5
8 3 3
9 8
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Oct 27 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 313550
Giải nhất 11432
Giải nhì 58925
Giải ba
 • 91560
 • 48423
Giải tư
 • 84040
 • 40961
 • 32296
 • 10612
 • 23178
 • 70809
 • 66768
 • -
Giải năm 0216
Giải sáu
 • 6527
 • 7930
 • 5829
Giải bảy 338
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0 9
1 2 6
2 5 3 7 9
3 2 0 8
4 0
5 0
6 0 1 8
7 8
8
9 6 3
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Oct 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 937989
Giải nhất 34659
Giải nhì 13000
Giải ba
 • 73535
 • 04287
Giải tư
 • 25287
 • 64102
 • 80505
 • 41178
 • 55658
 • 33436
 • 37722
 • -
Giải năm 1273
Giải sáu
 • 8918
 • 3437
 • 0144
Giải bảy 309
Giải tám 55
Đầu Đuôi
0 0 2 5 9
1 8
2 2
3 5 6 7
4 4
5 9 8 5
6
7 8 3
8 9 7 7
9