• |

Kỳ trước

Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Sep 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 450536
Giải nhất 38556
Giải nhì 20644
Giải ba
 • 26656
 • 40690
Giải tư
 • 60817
 • 76497
 • 30544
 • 83279
 • 61425
 • 01911
 • 91570
 • -
Giải năm 4233
Giải sáu
 • 6073
 • 7845
 • 5388
Giải bảy 864
Giải tám 48
Đầu Đuôi
0
1 7 1
2 5
3 6 3
4 4 4 5 8
5 6 6
6 4
7 9 0 3
8 8
9 0 7
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Sep 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 623442
Giải nhất 07345
Giải nhì 52232
Giải ba
 • 96417
 • 96283
Giải tư
 • 67317
 • 47916
 • 34213
 • 17791
 • 49476
 • 56807
 • 81773
 • -
Giải năm 5076
Giải sáu
 • 1054
 • 8192
 • 6908
Giải bảy 300
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 7 8 0
1 7 7 6 3
2
3 2
4 2 5
5 4
6
7 6 3 6
8 3
9 1 2 2
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Sep 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 128793
Giải nhất 52910
Giải nhì 80427
Giải ba
 • 45966
 • 42585
Giải tư
 • 83377
 • 49777
 • 54951
 • 65811
 • 83047
 • 12847
 • 80169
 • -
Giải năm 8549
Giải sáu
 • 2972
 • 3326
 • 3067
Giải bảy 217
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0
1 0 1 7
2 7 6
3
4 7 7 9 1
5 1
6 6 9 7
7 7 7 2
8 5
9 3
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Sep 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 443979
Giải nhất 47103
Giải nhì 24077
Giải ba
 • 83635
 • 12468
Giải tư
 • 88175
 • 81914
 • 04161
 • 08616
 • 78862
 • 57303
 • 86420
 • -
Giải năm 4279
Giải sáu
 • 7292
 • 4929
 • 6129
Giải bảy 829
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 3 3
1 4 6
2 0 9 9 9
3 5
4
5
6 8 1 2 5
7 9 7 5 9
8
9 2
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Aug 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 273825
Giải nhất 41881
Giải nhì 18429
Giải ba
 • 74318
 • 05335
Giải tư
 • 63980
 • 23915
 • 05658
 • 65498
 • 12243
 • 17073
 • 25753
 • -
Giải năm 7287
Giải sáu
 • 7306
 • 0359
 • 9069
Giải bảy 237
Giải tám 74
Đầu Đuôi
0 6
1 8 5
2 5 9
3 5 7
4 3
5 8 3 9
6 9
7 3 4
8 1 0 7
9 8