• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 05 Giờ 50 Phút 42 Giây
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jun 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 942906
Giải nhất 44560
Giải nhì 77354
Giải ba
 • 34366
 • 60856
Giải tư
 • 83953
 • 17627
 • 48566
 • 69060
 • 80352
 • 50168
 • 99099
 • -
Giải năm 6845
Giải sáu
 • 5967
 • 4589
 • 7691
Giải bảy 335
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 6 9
1
2 7
3 5
4 5
5 4 6 3 2
6 0 6 6 0 8 7
7
8 9
9 9 1

Kỳ trước

Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jun 09 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 534953
Giải nhất 12620
Giải nhì 81382
Giải ba
 • 83151
 • 67162
Giải tư
 • 06674
 • 89606
 • 77592
 • 88913
 • 64461
 • 98952
 • 81794
 • -
Giải năm 6841
Giải sáu
 • 6542
 • 2655
 • 1549
Giải bảy 619
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 6
1 3 9
2 0
3
4 1 2 9 4
5 3 1 2 5
6 2 1
7 4
8 2
9 2 4
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri Jun 02 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 686237
Giải nhất 98829
Giải nhì 49113
Giải ba
 • 16816
 • 44975
Giải tư
 • 21428
 • 57610
 • 87430
 • 41238
 • 17130
 • 73311
 • 41776
 • -
Giải năm 8715
Giải sáu
 • 8621
 • 4077
 • 4816
Giải bảy 057
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0
1 3 6 0 1 5 6
2 9 8 1 3
3 7 0 8 0
4
5 7
6
7 5 6 7
8
9
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri May 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 636175
Giải nhất 23643
Giải nhì 91524
Giải ba
 • 07414
 • 28871
Giải tư
 • 85701
 • 87014
 • 00099
 • 12885
 • 22627
 • 76671
 • 45330
 • -
Giải năm 4900
Giải sáu
 • 5233
 • 1920
 • 4613
Giải bảy 667
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 1 0
1 4 4 3
2 4 7 0
3 0 3
4 3
5 4
6 7
7 5 1 1
8 5
9 9
Vĩnh Long Ngày mở thưởng:Fri May 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 694558
Giải nhất 38252
Giải nhì 01883
Giải ba
 • 91761
 • 12275
Giải tư
 • 43904
 • 97184
 • 50332
 • 91082
 • 16111
 • 72984
 • 21204
 • -
Giải năm 5023
Giải sáu
 • 0398
 • 6031
 • 8556
Giải bảy 342
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 4 4
1 1
2 3
3 2 1
4 2
5 8 2 6
6 1
7 5 8
8 3 4 2 4
9 8