• |

Mở thưởng hôm nay

Chi tiết >
Giờ mở thưởng: 13 Giờ 03 Phút 05 Giây
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Aug 18 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 22279
Giải nhất 99804
Giải nhì
 • 13729
 • 46130
Giải ba
 • 03543
 • 56156
 • 26753
 • 10557
 • 32029
 • 71924
Giải tư
 • 6954
 • 6542
 • 6248
 • 0254
Giải năm
 • 0622
 • 8625
 • 1474
 • 7780
 • 8972
 • 6730
Giải sáu
 • 406
 • 260
 • 984
Giải bảy
 • 96
 • 83
 • 95
 • 31
Đầu Đuôi
0 4 6
1
2 9 9 4 2 5
3 0 0 1
4 3 2 8
5 6 3 7 4 4
6 0
7 9 4 2
8 0 4 3
9 6 5

Kỳ trước

Truyền Thống Ngày mở thưởng:Thu Aug 17 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 36271
Giải nhất 68069
Giải nhì
 • 15403
 • 91179
Giải ba
 • 07887
 • 24833
 • 81101
 • 03453
 • 09655
 • 10937
Giải tư
 • 4947
 • 1551
 • 6829
 • 8512
Giải năm
 • 1485
 • 0489
 • 7275
 • 8705
 • 6790
 • 4333
Giải sáu
 • 904
 • 011
 • 138
Giải bảy
 • 95
 • 75
 • 12
 • 99
Đầu Đuôi
0 3 1 5 4
1 2 1 2
2 9
3 3 7 3 8
4 7
5 3 5 1
6 9
7 1 9 5 5
8 7 5 9
9 0 5 9
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Wed Aug 16 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 28985
Giải nhất 16167
Giải nhì
 • 15427
 • 09579
Giải ba
 • 59586
 • 69859
 • 92586
 • 77357
 • 74449
 • 76642
Giải tư
 • 0876
 • 1927
 • 3992
 • 5174
Giải năm
 • 9173
 • 0238
 • 3943
 • 2556
 • 7173
 • 7225
Giải sáu
 • 214
 • 801
 • 309
Giải bảy
 • 10
 • 61
 • 95
 • 52
Đầu Đuôi
0 1 9
1 4 0
2 7 7 5
3 8
4 9 2 3
5 9 7 6 2
6 7 1
7 9 6 4 3 3
8 5 6 6
9 2 5
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 07631
Giải nhất 29543
Giải nhì
 • 77334
 • 81566
Giải ba
 • 62394
 • 34900
 • 86591
 • 24679
 • 44490
 • 32782
Giải tư
 • 4064
 • 0829
 • 9593
 • 4183
Giải năm
 • 1366
 • 1370
 • 1987
 • 1279
 • 3965
 • 2296
Giải sáu
 • 475
 • 881
 • 981
Giải bảy
 • 28
 • 91
 • 12
 • 95
Đầu Đuôi
0 0
1 2
2 9 8
3 1 4
4 3
5
6 6 4 6 5
7 9 0 9 5
8 2 3 7 1 1
9 4 1 0 3 6 1 5
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Mon Aug 14 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 90225
Giải nhất 27883
Giải nhì
 • 53954
 • 54752
Giải ba
 • 03813
 • 03999
 • 97953
 • 18476
 • 15725
 • 07348
Giải tư
 • 8514
 • 0594
 • 2923
 • 6322
Giải năm
 • 9356
 • 6804
 • 1937
 • 9104
 • 3434
 • 5556
Giải sáu
 • 431
 • 340
 • 402
Giải bảy
 • 68
 • 46
 • 54
 • 55
Đầu Đuôi
0 4 4 2
1 3 4
2 5 5 3 2
3 7 4 1
4 8 0 6
5 4 2 3 6 6 4 5
6 8
7 6
8 3
9 9 4
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Aug 13 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 95407
Giải nhất 63267
Giải nhì
 • 92794
 • 65552
Giải ba
 • 79885
 • 18841
 • 16331
 • 87937
 • 16539
 • 39444
Giải tư
 • 6437
 • 9718
 • 1330
 • 3244
Giải năm
 • 5537
 • 9228
 • 8198
 • 9845
 • 3927
 • 5381
Giải sáu
 • 010
 • 170
 • 360
Giải bảy
 • 64
 • 00
 • 30
 • 53
Đầu Đuôi
0 7 0
1 8 0
2 8 7
3 1 7 9 7 0 7 0
4 1 4 4 5
5 2 3
6 7 0 4
7 0
8 5 1
9 4 8
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sat Aug 12 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 75966
Giải nhất 05298
Giải nhì
 • 77239
 • 03094
Giải ba
 • 15408
 • 17228
 • 80368
 • 57732
 • 33343
 • 22547
Giải tư
 • 0788
 • 6483
 • 8374
 • 4647
Giải năm
 • 3495
 • 6830
 • 9934
 • 7809
 • 5820
 • 3256
Giải sáu
 • 514
 • 250
 • 429
Giải bảy
 • 60
 • 60
 • 63
 • 88
Đầu Đuôi
0 8 9
1 4
2 8 0 9
3 9 2 0 4
4 3 7 7
5 6 0
6 6 8 0 0 3
7 4
8 8 3 8
9 8 4 5