• |

Mở thưởng hôm nay

Chi tiết >
Giờ mở thưởng: 06 Giờ 10 Phút 36 Giây
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Thu Oct 19 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 59331
Giải nhất 32238
Giải nhì
 • 14832
 • 26425
Giải ba
 • 06682
 • 63474
 • 90130
 • 47243
 • 12183
 • 16199
Giải tư
 • 1774
 • 3671
 • 1483
 • 3777
Giải năm
 • 0052
 • 4426
 • 8464
 • 2663
 • 8934
 • 9697
Giải sáu
 • 931
 • 850
 • 681
Giải bảy
 • 70
 • 53
 • 66
 • 72
Đầu Đuôi
0
1
2 5 6
3 1 8 2 0 4 1
4 3
5 2 0 3
6 4 3 6
7 4 4 1 7 0 2
8 2 3 3 1
9 9 7

Kỳ trước

Truyền Thống Ngày mở thưởng:Wed Oct 18 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 89570
Giải nhất 82009
Giải nhì
 • 15073
 • 76194
Giải ba
 • 40503
 • 11653
 • 56463
 • 14935
 • 82209
 • 61266
Giải tư
 • 1060
 • 6443
 • 1009
 • 7138
Giải năm
 • 8514
 • 9470
 • 1563
 • 5565
 • 5668
 • 0977
Giải sáu
 • 926
 • 202
 • 752
Giải bảy
 • 32
 • 59
 • 35
 • 96
Đầu Đuôi
0 9 3 9 9 2
1 4
2 6
3 5 8 2 5
4 3
5 3 2 9
6 3 6 0 3 5 8
7 0 3 0 7
8
9 4 6
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 84824
Giải nhất 47855
Giải nhì
 • 46751
 • 18333
Giải ba
 • 54164
 • 49072
 • 02712
 • 47384
 • 13923
 • 27555
Giải tư
 • 0478
 • 2524
 • 1115
 • 6106
Giải năm
 • 4989
 • 8771
 • 3257
 • 7232
 • 3749
 • 7111
Giải sáu
 • 573
 • 565
 • 952
Giải bảy
 • 61
 • 85
 • 76
 • 06
Đầu Đuôi
0 6 6
1 2 5 1
2 4 3 4
3 3 2
4 9
5 5 1 5 7 2
6 4 5 1
7 2 8 1 3 6
8 4 9 5
9
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Mon Oct 16 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 94549
Giải nhất 99112
Giải nhì
 • 03355
 • 24002
Giải ba
 • 55076
 • 30291
 • 92795
 • 32423
 • 07634
 • 73277
Giải tư
 • 7085
 • 3947
 • 8154
 • 5520
Giải năm
 • 6933
 • 2207
 • 4776
 • 0964
 • 7735
 • 8939
Giải sáu
 • 452
 • 566
 • 654
Giải bảy
 • 94
 • 08
 • 01
 • 12
Đầu Đuôi
0 2 7 8 1
1 2 2
2 3 0
3 4 3 5 9
4 9 7
5 5 4 2 4
6 4 6
7 6 7 6
8 5
9 1 5 4
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Oct 15 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 30185
Giải nhất 73716
Giải nhì
 • 70384
 • 10151
Giải ba
 • 79631
 • 21440
 • 87967
 • 72030
 • 27782
 • 29061
Giải tư
 • 6216
 • 3229
 • 5510
 • 2868
Giải năm
 • 0250
 • 7574
 • 2367
 • 3400
 • 2234
 • 2600
Giải sáu
 • 351
 • 068
 • 973
Giải bảy
 • 03
 • 55
 • 49
 • 60
Đầu Đuôi
0 0 0 3
1 6 6 0
2 9
3 1 0 4
4 0 9
5 1 0 1 5
6 7 1 8 7 8 0
7 4 3
8 5 4 2
9
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sat Oct 14 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 69172
Giải nhất 22419
Giải nhì
 • 18709
 • 10051
Giải ba
 • 21777
 • 41964
 • 17197
 • 93073
 • 08767
 • 44490
Giải tư
 • 9541
 • 0972
 • 6835
 • 5922
Giải năm
 • 8584
 • 5979
 • 0136
 • 5754
 • 5156
 • 2948
Giải sáu
 • 202
 • 071
 • 093
Giải bảy
 • 16
 • 35
 • 77
 • 08
Đầu Đuôi
0 9 2 8
1 9 6
2 2
3 5 6 5
4 1 8
5 1 4 6
6 4 7
7 2 7 3 2 9 1 7
8 4
9 7 0 3
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Oct 13 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 47028
Giải nhất 46313
Giải nhì
 • 41682
 • 81199
Giải ba
 • 06828
 • 98033
 • 69426
 • 74994
 • 11170
 • 78354
Giải tư
 • 8957
 • 8935
 • 1215
 • 8295
Giải năm
 • 1952
 • 5024
 • 1770
 • 4603
 • 0311
 • 3885
Giải sáu
 • 183
 • 817
 • 004
Giải bảy
 • 11
 • 67
 • 23
 • 76
Đầu Đuôi
0 3 4
1 3 5 1 7 1
2 8 8 6 4 3
3 3 5
4
5 4 7 2
6 7
7 0 0 6
8 2 5 3
9 9 4 5