• |

Kỳ trước

Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Nov 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 943050
Giải nhất 62673
Giải nhì 34878
Giải ba
 • 09631
 • 98950
Giải tư
 • 27707
 • 74418
 • 19560
 • 98329
 • 18276
 • 53198
 • 90775
 • -
Giải năm 4065
Giải sáu
 • 1054
 • 7254
 • 8096
Giải bảy 438
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 9
3 1 8
4
5 0 0 4 4
6 0 5
7 3 8 6 5 2
8
9 8 6
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Nov 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 119024
Giải nhất 68440
Giải nhì 69424
Giải ba
 • 75481
 • 09989
Giải tư
 • 53377
 • 24716
 • 08782
 • 55299
 • 09814
 • 30886
 • 93641
 • -
Giải năm 2644
Giải sáu
 • 1672
 • 4989
 • 2921
Giải bảy 214
Giải tám 73
Đầu Đuôi
0
1 6 4 4
2 4 4 1
3
4 0 1 4
5
6
7 7 2 3
8 1 9 2 6 9
9 9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Nov 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 340401
Giải nhất 40548
Giải nhì 75276
Giải ba
 • 12721
 • 09862
Giải tư
 • 72405
 • 50982
 • 08161
 • 21560
 • 28859
 • 83464
 • 74077
 • -
Giải năm 7678
Giải sáu
 • 1601
 • 6679
 • 1427
Giải bảy 924
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 1 5 1
1
2 1 7 4
3
4 8
5 9 6
6 2 1 0 4
7 6 7 8 9
8 2
9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Oct 27 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 116804
Giải nhất 10447
Giải nhì 10293
Giải ba
 • 12189
 • 59925
Giải tư
 • 13839
 • 16903
 • 44599
 • 45624
 • 46487
 • 23129
 • 30775
 • -
Giải năm 5207
Giải sáu
 • 3783
 • 3348
 • 9664
Giải bảy 494
Giải tám 73
Đầu Đuôi
0 4 3 7
1
2 5 4 9
3 9
4 7 8
5
6 4
7 5 3
8 9 7 3
9 3 9 4
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Oct 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 142177
Giải nhất 41349
Giải nhì 11800
Giải ba
 • 49097
 • 42858
Giải tư
 • 94338
 • 84945
 • 58646
 • 96453
 • 38898
 • 21965
 • 69328
 • -
Giải năm 5205
Giải sáu
 • 9247
 • 1618
 • 9627
Giải bảy 924
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 0 5 8
1 8
2 8 7 4
3 8
4 9 5 6 7
5 8 3
6 5
7 7
8
9 7 8