• |

Kỳ trước

Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Sep 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 872271
Giải nhất 17840
Giải nhì 89078
Giải ba
 • 06221
 • 06379
Giải tư
 • 83365
 • 34554
 • 84773
 • 60657
 • 28013
 • 88882
 • 06969
 • -
Giải năm 8543
Giải sáu
 • 6925
 • 4217
 • 0622
Giải bảy 836
Giải tám 01
Đầu Đuôi
0 1
1 3 7
2 1 5 2
3 6
4 0 3
5 4 7
6 5 9
7 1 8 9 3
8 2
9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Sep 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 114648
Giải nhất 46386
Giải nhì 57039
Giải ba
 • 45123
 • 44904
Giải tư
 • 77600
 • 25987
 • 82179
 • 23629
 • 61979
 • 60946
 • 46024
 • -
Giải năm 7150
Giải sáu
 • 8935
 • 4562
 • 3739
Giải bảy 616
Giải tám 99
Đầu Đuôi
0 4 0
1 6
2 3 9 4
3 9 5 9
4 8 6
5 0
6 2
7 9 9
8 6 7
9 9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Sep 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 190631
Giải nhất 09475
Giải nhì 39299
Giải ba
 • 68074
 • 66865
Giải tư
 • 98121
 • 12807
 • 38310
 • 33278
 • 46717
 • 24887
 • 58811
 • -
Giải năm 6657
Giải sáu
 • 9619
 • 7539
 • 4587
Giải bảy 842
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 7
1 0 7 1 9 7
2 1
3 1 9
4 2
5 7
6 5
7 5 4 8
8 7 7
9 9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Sep 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 136740
Giải nhất 19350
Giải nhì 09557
Giải ba
 • 29275
 • 65296
Giải tư
 • 30046
 • 25764
 • 11288
 • 52130
 • 08072
 • 29163
 • 83631
 • -
Giải năm 4068
Giải sáu
 • 0745
 • 7311
 • 4880
Giải bảy 743
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0
1 1
2
3 0 1 2
4 0 6 5 3
5 0 7
6 4 3 8
7 5 2
8 8 0
9 6
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Aug 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 171717
Giải nhất 65109
Giải nhì 80076
Giải ba
 • 12363
 • 04944
Giải tư
 • 44125
 • 61041
 • 56455
 • 33771
 • 19858
 • 53915
 • 92239
 • -
Giải năm 2749
Giải sáu
 • 2326
 • 7550
 • 5364
Giải bảy 213
Giải tám 99
Đầu Đuôi
0 9
1 7 5 3
2 5 6
3 9
4 4 1 9
5 5 8 0
6 3 4
7 6 1
8
9 9