• |

Kỳ trước

Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 114091
Giải nhất 37310
Giải nhì 50773
Giải ba
 • 36367
 • 16151
Giải tư
 • 70698
 • 36844
 • 92430
 • 66681
 • 28658
 • 00546
 • 54435
 • -
Giải năm 7659
Giải sáu
 • 8346
 • 9837
 • 3571
Giải bảy 476
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0
1 0 4
2
3 0 5 7
4 4 6 6
5 1 8 9
6 7
7 3 1 6
8 1
9 1 8
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jul 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 629063
Giải nhất 77145
Giải nhì 51054
Giải ba
 • 37453
 • 44919
Giải tư
 • 22226
 • 38734
 • 39855
 • 92170
 • 91861
 • 97123
 • 83401
 • -
Giải năm 7982
Giải sáu
 • 7129
 • 2910
 • 4456
Giải bảy 041
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 1
1 9 0 6
2 6 3 9
3 4
4 5 1
5 4 3 5 6
6 3 1
7 0
8 2
9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jul 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 258595
Giải nhất 72238
Giải nhì 77833
Giải ba
 • 66353
 • 27477
Giải tư
 • 20921
 • 61098
 • 95249
 • 03131
 • 49982
 • 37740
 • 29659
 • -
Giải năm 3987
Giải sáu
 • 1076
 • 0279
 • 5906
Giải bảy 483
Giải tám 26
Đầu Đuôi
0 6
1
2 1 6
3 8 3 1
4 9 0
5 3 9
6
7 7 6 9
8 2 7 3
9 5 8
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jun 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 522149
Giải nhất 13817
Giải nhì 67504
Giải ba
 • 22064
 • 50606
Giải tư
 • 20938
 • 09870
 • 49444
 • 73521
 • 55528
 • 24804
 • 99785
 • -
Giải năm 4693
Giải sáu
 • 5530
 • 3612
 • 8071
Giải bảy 976
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 4 6 4
1 7 2
2 1 8
3 8 0
4 9 4
5
6 4
7 0 1 6 1
8 5
9 3
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jun 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 664733
Giải nhất 61980
Giải nhì 59331
Giải ba
 • 23742
 • 79439
Giải tư
 • 19380
 • 18167
 • 18767
 • 17891
 • 29756
 • 50983
 • 28900
 • -
Giải năm 3629
Giải sáu
 • 5649
 • 3727
 • 0923
Giải bảy 965
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 0
1 7
2 9 7 3
3 3 1 9
4 2 9
5 6
6 7 7 5
7
8 0 0 3
9 1