• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 05 Giờ 50 Phút 16 Giây
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jun 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 953131
Giải nhất 19386
Giải nhì 37748
Giải ba
 • 72057
 • 62377
Giải tư
 • 46009
 • 03393
 • 09757
 • 08109
 • 00084
 • 63568
 • 33897
 • -
Giải năm 2992
Giải sáu
 • 8534
 • 7765
 • 7493
Giải bảy 654
Giải tám 26
Đầu Đuôi
0 9 9
1
2 6
3 1 4
4 8
5 7 7 4
6 8 5
7 7
8 6 4
9 3 7 2 3

Kỳ trước

Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jun 09 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 061067
Giải nhất 54552
Giải nhì 42643
Giải ba
 • 22946
 • 48150
Giải tư
 • 97436
 • 41740
 • 29160
 • 29374
 • 28688
 • 63046
 • 75411
 • -
Giải năm 7604
Giải sáu
 • 1805
 • 6682
 • 8358
Giải bảy 656
Giải tám 22
Đầu Đuôi
0 4 5
1 1
2 2
3 6
4 3 6 0 6
5 2 0 8 6
6 7 0
7 4
8 8 2
9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri Jun 02 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 296427
Giải nhất 71747
Giải nhì 86579
Giải ba
 • 27835
 • 89978
Giải tư
 • 92006
 • 21193
 • 74892
 • 55403
 • 66978
 • 45022
 • 98115
 • -
Giải năm 5438
Giải sáu
 • 0524
 • 0617
 • 8209
Giải bảy 459
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 6 3 9 5
1 5 7
2 7 2 4
3 5 8
4 7
5 9
6
7 9 8 8
8
9 3 2
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri May 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 297037
Giải nhất 12559
Giải nhì 15440
Giải ba
 • 43015
 • 28450
Giải tư
 • 07339
 • 36788
 • 56993
 • 18983
 • 76215
 • 69980
 • 56739
 • -
Giải năm 9599
Giải sáu
 • 4977
 • 6285
 • 0008
Giải bảy 302
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 8 2
1 5 5 0
2
3 7 9 9
4 0
5 9 0
6
7 7
8 8 3 0 5
9 3 9
Trà Vinh Ngày mở thưởng:Fri May 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 149791
Giải nhất 40394
Giải nhì 85399
Giải ba
 • 29548
 • 72011
Giải tư
 • 28097
 • 17587
 • 13290
 • 55394
 • 00951
 • 26117
 • 07864
 • -
Giải năm 9161
Giải sáu
 • 3285
 • 8323
 • 0052
Giải bảy 915
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 9
1 1 7 5
2 3
3
4 8
5 1 2
6 4 1
7
8 7 5
9 1 4 9 7 0 4