• |

Kỳ trước

Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 568622
Giải nhất 02211
Giải nhì 88170
Giải ba
 • 82042
 • 97706
Giải tư
 • 36388
 • 58566
 • 46795
 • 19291
 • 26009
 • 13506
 • 52900
 • -
Giải năm 0248
Giải sáu
 • 1080
 • 5924
 • 3333
Giải bảy 243
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 6 9 6 0
1 1
2 2 4
3 3
4 2 8 3
5
6 6 3
7 0
8 8 0
9 5 1
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Jul 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 758190
Giải nhất 44247
Giải nhì 82245
Giải ba
 • 96262
 • 17447
Giải tư
 • 18567
 • 45367
 • 70182
 • 94642
 • 66740
 • 76711
 • 12618
 • -
Giải năm 9560
Giải sáu
 • 6355
 • 9089
 • 7310
Giải bảy 522
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0
1 1 8 0
2 2
3 1
4 7 5 7 2 0
5 5
6 2 7 7 0
7
8 2 9
9 0
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Jul 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 323313
Giải nhất 54817
Giải nhì 74981
Giải ba
 • 33444
 • 95664
Giải tư
 • 12225
 • 17222
 • 90675
 • 27991
 • 58553
 • 34560
 • 94354
 • -
Giải năm 7342
Giải sáu
 • 4920
 • 5044
 • 1843
Giải bảy 677
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0
1 3 7
2 5 2 0 3
3
4 4 2 4 3
5 3 4
6 4 0
7 5 7
8 1
9 1
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Jul 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 762186
Giải nhất 58502
Giải nhì 71162
Giải ba
 • 45934
 • 72523
Giải tư
 • 30556
 • 40344
 • 50480
 • 31161
 • 75533
 • 19068
 • 36881
 • -
Giải năm 8417
Giải sáu
 • 4781
 • 8449
 • 9803
Giải bảy 088
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 2 3
1 7 7
2 3
3 4 3
4 4 9
5 6
6 2 1 8
7
8 6 0 1 1 8
9
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Jul 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 750852
Giải nhất 25570
Giải nhì 48509
Giải ba
 • 60323
 • 33828
Giải tư
 • 74086
 • 97752
 • 01409
 • 83005
 • 57160
 • 81586
 • 38246
 • -
Giải năm 8761
Giải sáu
 • 4938
 • 2019
 • 7019
Giải bảy 870
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 9 9 5
1 9 9
2 3 8
3 8
4 6 1
5 2 2
6 0 1
7 0 0
8 6 6
9