• |

Kỳ trước

Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Jun 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 283385
Giải nhất 78377
Giải nhì 78764
Giải ba
 • 60687
 • 98694
Giải tư
 • 55801
 • 48520
 • 89233
 • 30961
 • 70525
 • 69738
 • 42989
 • -
Giải năm 2132
Giải sáu
 • 3647
 • 1656
 • 7045
Giải bảy 929
Giải tám 87
Đầu Đuôi
0 1
1
2 0 5 9
3 3 8 2
4 7 5
5 6
6 4 1
7 7
8 5 7 9 7
9 4
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 398156
Giải nhất 06494
Giải nhì 00588
Giải ba
 • 33539
 • 60055
Giải tư
 • 11277
 • 83069
 • 64831
 • 64490
 • 79542
 • 47869
 • 66287
 • -
Giải năm 8842
Giải sáu
 • 4568
 • 9510
 • 3208
Giải bảy 207
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0 8 7
1 0
2
3 9 1
4 2 2 2
5 6 5
6 9 9 8
7 7
8 8 7
9 4 0
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Jun 12 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 309272
Giải nhất 74694
Giải nhì 15966
Giải ba
 • 62862
 • 91581
Giải tư
 • 97220
 • 98478
 • 71282
 • 12891
 • 64572
 • 72589
 • 07524
 • -
Giải năm 5174
Giải sáu
 • 1744
 • 2716
 • 6112
Giải bảy 756
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0
1 6 2 9
2 0 4
3
4 4
5 6
6 6 2
7 2 8 2 4
8 1 2 9
9 4 1
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Jun 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 440561
Giải nhất 67429
Giải nhì 04617
Giải ba
 • 06434
 • 72165
Giải tư
 • 39718
 • 57677
 • 40590
 • 26648
 • 57797
 • 45751
 • 97315
 • -
Giải năm 9062
Giải sáu
 • 8520
 • 0589
 • 0896
Giải bảy 608
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 8
1 7 8 5 9
2 9 0
3 4
4 8
5 1
6 1 5 2
7 7
8 9
9 0 7 6
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Jun 05 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 469401
Giải nhất 70788
Giải nhì 55397
Giải ba
 • 84239
 • 48701
Giải tư
 • 87253
 • 96603
 • 23284
 • 27785
 • 32838
 • 84833
 • 55471
 • -
Giải năm 4253
Giải sáu
 • 8480
 • 7383
 • 7953
Giải bảy 807
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 1 1 3 7
1
2
3 9 8 3
4
5 3 3 3
6
7 1
8 8 4 5 0 3 5
9 7