• |

Kỳ trước

Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Nov 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 862409
Giải nhất 67578
Giải nhì 06903
Giải ba
 • 31690
 • 22393
Giải tư
 • 18079
 • 76135
 • 40643
 • 82450
 • 59658
 • 11589
 • 06150
 • -
Giải năm 3426
Giải sáu
 • 9466
 • 3764
 • 6674
Giải bảy 585
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0 9 3
1
2 6
3 5
4 3
5 0 8 0
6 6 4
7 8 9 4
8 9 5
9 0 3 3
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Nov 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 015571
Giải nhất 36537
Giải nhì 66134
Giải ba
 • 89952
 • 17334
Giải tư
 • 73025
 • 51453
 • 10807
 • 23722
 • 68271
 • 09805
 • 06563
 • -
Giải năm 3033
Giải sáu
 • 1678
 • 9604
 • 7642
Giải bảy 757
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0 7 5 4
1
2 5 2
3 7 4 4 3
4 2
5 2 3 7
6 3
7 1 1 8
8
9 3
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Nov 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 573879
Giải nhất 37358
Giải nhì 22112
Giải ba
 • 67001
 • 96971
Giải tư
 • 42403
 • 55226
 • 56017
 • 97500
 • 93581
 • 57187
 • 30717
 • -
Giải năm 9503
Giải sáu
 • 9704
 • 4325
 • 8939
Giải bảy 137
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 1 3 0 3 4 5
1 2 7 7
2 6 5
3 9 7
4
5 8
6
7 9 1
8 1 7
9
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Nov 11 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 987028
Giải nhất 31159
Giải nhì 05333
Giải ba
 • 29939
 • 50052
Giải tư
 • 99155
 • 25823
 • 62403
 • 70213
 • 39288
 • 72200
 • 96693
 • -
Giải năm 1532
Giải sáu
 • 4161
 • 3018
 • 6156
Giải bảy 950
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 3 0
1 3 8
2 8 3 3
3 3 9 2
4
5 9 2 5 6 0
6 1
7
8 8
9 3
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Nov 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 544323
Giải nhất 66558
Giải nhì 66966
Giải ba
 • 20964
 • 78072
Giải tư
 • 02456
 • 16740
 • 98531
 • 98992
 • 12063
 • 70678
 • 65418
 • -
Giải năm 7633
Giải sáu
 • 7711
 • 0869
 • 9020
Giải bảy 454
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0
1 8 1
2 3 0
3 1 3
4 0 0
5 8 6 4
6 6 4 3 9
7 2 8
8
9 2