• |

Kỳ trước

Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Sep 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 624153
Giải nhất 70698
Giải nhì 97962
Giải ba
 • 10185
 • 92160
Giải tư
 • 68147
 • 29499
 • 72039
 • 37829
 • 33208
 • 37927
 • 36732
 • -
Giải năm 9133
Giải sáu
 • 5684
 • 1237
 • 2470
Giải bảy 012
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0 8
1 2
2 9 7
3 9 2 3 7
4 7
5 3
6 2 0
7 0
8 5 4 0
9 8 9
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Sep 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 471616
Giải nhất 08235
Giải nhì 09577
Giải ba
 • 63302
 • 59748
Giải tư
 • 74125
 • 64981
 • 50599
 • 67656
 • 11343
 • 92258
 • 22115
 • -
Giải năm 5205
Giải sáu
 • 4059
 • 2702
 • 4577
Giải bảy 560
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0 2 5 2
1 6 5
2 5
3 5
4 8 3
5 6 8 9
6 0
7 7 7 0
8 1
9 9
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Sep 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 882724
Giải nhất 37937
Giải nhì 84305
Giải ba
 • 45321
 • 08472
Giải tư
 • 34428
 • 87251
 • 33306
 • 30307
 • 03602
 • 29037
 • 57498
 • -
Giải năm 3329
Giải sáu
 • 5724
 • 7685
 • 4802
Giải bảy 558
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 5 6 7 2 2
1
2 4 1 8 9 4
3 7 7 0
4
5 1 8
6
7 2
8 5
9 8
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Mon Sep 11 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 111968
Giải nhất 61938
Giải nhì 17447
Giải ba
 • 86257
 • 77885
Giải tư
 • 95305
 • 19432
 • 78858
 • 65981
 • 48164
 • 73164
 • 69873
 • -
Giải năm 7682
Giải sáu
 • 8320
 • 1432
 • 3997
Giải bảy 944
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 5
1
2 0
3 8 2 2
4 7 4 3
5 7 8
6 8 4 4
7 3
8 5 1 2
9 7
Tp. Hồ Chí Minh Ngày mở thưởng:Sat Sep 09 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 609622
Giải nhất 98392
Giải nhì 44946
Giải ba
 • 09605
 • 09449
Giải tư
 • 45671
 • 81673
 • 45037
 • 44277
 • 45996
 • 35190
 • 96676
 • -
Giải năm 2500
Giải sáu
 • 9094
 • 0628
 • 6396
Giải bảy 571
Giải tám 29
Đầu Đuôi
0 5 0
1
2 2 8 9
3 7
4 6 9
5
6
7 1 3 7 6 1
8
9 2 6 0 4 6