• |

Kỳ trước

Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 18 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 196318
Giải nhất 81736
Giải nhì 66536
Giải ba
 • 32682
 • 10782
Giải tư
 • 40878
 • 39091
 • 49395
 • 16308
 • 61807
 • 92286
 • 67534
 • -
Giải năm 2370
Giải sáu
 • 5337
 • 2941
 • 4873
Giải bảy 616
Giải tám 47
Đầu Đuôi
0 8 7
1 8 6
2
3 6 6 4 7
4 1 7
5
6
7 8 0 3
8 2 2 6
9 1 5
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 11 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 510631
Giải nhất 95673
Giải nhì 34726
Giải ba
 • 40342
 • 08791
Giải tư
 • 11766
 • 09472
 • 75645
 • 53172
 • 89109
 • 61723
 • 26430
 • -
Giải năm 6783
Giải sáu
 • 1527
 • 1517
 • 3186
Giải bảy 890
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0 9
1 7
2 6 3 7
3 1 0
4 2 5
5
6 6
7 3 2 2 5
8 3 6
9 1 0
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 04 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 480817
Giải nhất 03253
Giải nhì 19249
Giải ba
 • 91556
 • 73273
Giải tư
 • 16321
 • 63803
 • 25841
 • 28845
 • 47994
 • 11141
 • 73785
 • -
Giải năm 2280
Giải sáu
 • 2600
 • 6675
 • 8686
Giải bảy 358
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 3 0 7
1 7
2 1
3
4 9 1 5 1
5 3 6 8
6
7 3 5
8 5 0 6
9 4
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun May 28 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 577110
Giải nhất 03058
Giải nhì 39096
Giải ba
 • 88316
 • 83341
Giải tư
 • 50419
 • 43516
 • 84121
 • 58798
 • 03115
 • 67912
 • 51976
 • -
Giải năm 8672
Giải sáu
 • 0406
 • 0783
 • 3362
Giải bảy 187
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 6 7
1 0 6 9 6 5 2
2 1
3
4 1
5 8
6 2
7 6 2
8 3 7
9 6 8
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun May 21 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 117434
Giải nhất 85689
Giải nhì 35611
Giải ba
 • 80011
 • 05450
Giải tư
 • 18181
 • 35782
 • 66168
 • 94733
 • 11156
 • 13428
 • 87654
 • -
Giải năm 8117
Giải sáu
 • 9689
 • 5617
 • 7840
Giải bảy 732
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0
1 1 1 7 7
2 8
3 4 3 2
4 0
5 0 6 4
6 8
7
8 9 1 2 9
9 3