• |

Mở thưởng hôm nay

Đang mở thưởng ...
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
 • -
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải tám
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kỳ trước

Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 16 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 549971
Giải nhất 75315
Giải nhì 51785
Giải ba
 • 15526
 • 23588
Giải tư
 • 53626
 • 12931
 • 48909
 • 58923
 • 23091
 • 00782
 • 91674
 • -
Giải năm 3100
Giải sáu
 • 3070
 • 5344
 • 7088
Giải bảy 267
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 9 0
1 5
2 6 6 3
3 1
4 4
5
6 7
7 1 4 0
8 5 8 2 8
9 1 2
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 09 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 721981
Giải nhất 16471
Giải nhì 74240
Giải ba
 • 60200
 • 91464
Giải tư
 • 03147
 • 26338
 • 47537
 • 37963
 • 28726
 • 26925
 • 37082
 • -
Giải năm 6740
Giải sáu
 • 3808
 • 6219
 • 6583
Giải bảy 982
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 0 8
1 9
2 6 5
3 8 7
4 0 7 0
5
6 4 3
7 1 1
8 1 2 3 2
9
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 02 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 251394
Giải nhất 06241
Giải nhì 59187
Giải ba
 • 76875
 • 13876
Giải tư
 • 19514
 • 96836
 • 59434
 • 41127
 • 33106
 • 24253
 • 24183
 • -
Giải năm 7205
Giải sáu
 • 1373
 • 3115
 • 1701
Giải bảy 565
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 6 5 1
1 4 5
2 7
3 6 4
4 1
5 3
6 5 9
7 5 6 3
8 7 3
9 4
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 25 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 236559
Giải nhất 00140
Giải nhì 34524
Giải ba
 • 25741
 • 14346
Giải tư
 • 88032
 • 75088
 • 64382
 • 70295
 • 26530
 • 42646
 • 61384
 • -
Giải năm 1780
Giải sáu
 • 6651
 • 8543
 • 0020
Giải bảy 806
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 6
1
2 4 0
3 2 0
4 0 1 6 6 3
5 9 1
6
7
8 8 2 4 0 3
9 5