• |

Kỳ trước

Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Nov 19 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 092743
Giải nhất 99578
Giải nhì 09593
Giải ba
 • 17703
 • 93933
Giải tư
 • 30888
 • 15012
 • 80836
 • 95029
 • 47622
 • 62172
 • 04433
 • -
Giải năm 8909
Giải sáu
 • 5216
 • 5702
 • 0056
Giải bảy 986
Giải tám 20
Đầu Đuôi
0 3 9 2
1 2 6
2 9 2 0
3 3 6 3
4 3
5 6
6
7 8 2
8 8 6
9 3
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Nov 12 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 367131
Giải nhất 17582
Giải nhì 16996
Giải ba
 • 29868
 • 33883
Giải tư
 • 90767
 • 78643
 • 21291
 • 08138
 • 94454
 • 87466
 • 85186
 • -
Giải năm 3936
Giải sáu
 • 9962
 • 2788
 • 8105
Giải bảy 244
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 5 8
1
2
3 1 8 6
4 3 4
5 4
6 8 7 6 2
7
8 2 3 6 8
9 6 1
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Nov 05 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 630031
Giải nhất 11379
Giải nhì 07026
Giải ba
 • 62216
 • 79108
Giải tư
 • 07861
 • 79062
 • 63042
 • 45899
 • 75444
 • 10561
 • 35945
 • -
Giải năm 6007
Giải sáu
 • 2095
 • 9551
 • 2766
Giải bảy 234
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 8 7
1 6
2 6
3 1 4
4 2 4 5
5 1 4
6 1 2 1 6
7 9
8
9 9 5
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Oct 29 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 856381
Giải nhất 17306
Giải nhì 11806
Giải ba
 • 45191
 • 46495
Giải tư
 • 51635
 • 87734
 • 36755
 • 45218
 • 86884
 • 03069
 • 65045
 • -
Giải năm 1746
Giải sáu
 • 6616
 • 9689
 • 1347
Giải bảy 589
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 6 6
1 8 6 6
2
3 5 4
4 5 6 7
5 5
6 9
7
8 1 4 9 9
9 1 5
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Oct 22 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 597103
Giải nhất 40445
Giải nhì 68182
Giải ba
 • 11649
 • 00562
Giải tư
 • 03852
 • 57746
 • 44087
 • 79189
 • 12732
 • 93495
 • 54000
 • -
Giải năm 7553
Giải sáu
 • 3162
 • 8443
 • 4117
Giải bảy 956
Giải tám 76
Đầu Đuôi
0 3 0
1 7
2
3 2
4 5 9 6 3
5 2 3 6
6 2 2
7 6
8 2 7 9
9 5