• |

Kỳ trước

Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 24 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 913435
Giải nhất 31096
Giải nhì 63248
Giải ba
 • 69264
 • 41638
Giải tư
 • 41107
 • 51271
 • 66436
 • 22605
 • 73312
 • 03858
 • 74612
 • -
Giải năm 0285
Giải sáu
 • 1808
 • 2775
 • 4526
Giải bảy 469
Giải tám 74
Đầu Đuôi
0 7 5 8
1 2 2
2 6
3 5 8 6
4 8
5 8
6 4 9
7 1 5 4
8 5
9 6
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 17 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 482457
Giải nhất 80875
Giải nhì 37309
Giải ba
 • 56897
 • 28102
Giải tư
 • 58373
 • 51495
 • 26292
 • 64332
 • 40727
 • 76128
 • 62344
 • -
Giải năm 3901
Giải sáu
 • 1822
 • 7619
 • 4367
Giải bảy 995
Giải tám 81
Đầu Đuôi
0 9 2 1
1 9
2 7 8 2
3 2
4 4
5 7
6 7
7 5 3
8 1
9 7 5 2 5
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 10 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 352158
Giải nhất 09947
Giải nhì 70616
Giải ba
 • 73226
 • 72308
Giải tư
 • 66582
 • 79385
 • 50961
 • 35123
 • 49842
 • 00158
 • 56572
 • -
Giải năm 0256
Giải sáu
 • 1747
 • 2759
 • 0206
Giải bảy 951
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 8 6
1 6
2 6 3 3
3
4 7 2 7
5 8 8 6 9 1
6 1
7 2
8 2 5
9
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 03 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 606883
Giải nhất 67663
Giải nhì 15431
Giải ba
 • 37483
 • 42421
Giải tư
 • 74387
 • 26575
 • 22802
 • 04940
 • 10068
 • 77525
 • 13971
 • -
Giải năm 0266
Giải sáu
 • 3254
 • 6244
 • 8495
Giải bảy 192
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0 2
1
2 1 5
3 1
4 0 4
5 4 7
6 3 8 6
7 5 1
8 3 3 7
9 5 2
Tiền Giang Ngày mở thưởng:Sun Aug 27 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 799470
Giải nhất 02530
Giải nhì 83595
Giải ba
 • 30187
 • 17082
Giải tư
 • 98980
 • 00923
 • 40798
 • 26816
 • 59821
 • 37056
 • 46507
 • -
Giải năm 2569
Giải sáu
 • 8477
 • 4132
 • 0487
Giải bảy 426
Giải tám 89
Đầu Đuôi
0 7
1 6
2 3 1 6
3 0 2
4
5 6
6 9
7 0 7
8 7 2 0 7 9
9 5 8