• |

Kỳ trước

Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Sep 18 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 728912
Giải nhất 32251
Giải nhì 56477
Giải ba
 • 12453
 • 77524
Giải tư
 • 35839
 • 62152
 • 54165
 • 63671
 • 50682
 • 36262
 • 21419
 • -
Giải năm 7066
Giải sáu
 • 6545
 • 7823
 • 3062
Giải bảy 204
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 4
1 2 9
2 4 3
3 9
4 5
5 1 3 2
6 5 2 6 2 7
7 7 1
8 2
9
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Sep 11 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 239110
Giải nhất 69687
Giải nhì 50337
Giải ba
 • 18534
 • 21237
Giải tư
 • 26123
 • 36984
 • 61777
 • 58813
 • 77888
 • 37138
 • 43325
 • -
Giải năm 0926
Giải sáu
 • 7425
 • 1229
 • 1090
Giải bảy 042
Giải tám 33
Đầu Đuôi
0
1 0 3
2 3 5 6 5 9
3 7 4 7 8 3
4 2
5
6
7 7
8 7 4 8
9 0
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Sep 04 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 112929
Giải nhất 30238
Giải nhì 02923
Giải ba
 • 27060
 • 92809
Giải tư
 • 72981
 • 90888
 • 85248
 • 84987
 • 96721
 • 56387
 • 36512
 • -
Giải năm 2195
Giải sáu
 • 5649
 • 1786
 • 1411
Giải bảy 693
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 9
1 2 1
2 9 3 1
3 8
4 8 9
5
6 0 8
7
8 1 8 7 7 6
9 5 3
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Aug 28 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 060635
Giải nhất 56970
Giải nhì 66378
Giải ba
 • 10035
 • 00897
Giải tư
 • 87900
 • 70150
 • 37958
 • 94096
 • 65067
 • 35813
 • 43580
 • -
Giải năm 1097
Giải sáu
 • 8437
 • 9235
 • 1193
Giải bảy 162
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 0
1 3
2
3 5 5 7 5
4
5 0 8
6 7 2 8
7 0 8
8 0
9 7 6 7 3
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Aug 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 343208
Giải nhất 74746
Giải nhì 37268
Giải ba
 • 96673
 • 25342
Giải tư
 • 64489
 • 44367
 • 82372
 • 83070
 • 16521
 • 52630
 • 09740
 • -
Giải năm 0996
Giải sáu
 • 9941
 • 5506
 • 8536
Giải bảy 604
Giải tám 51
Đầu Đuôi
0 8 6 4
1
2 1
3 0 6
4 6 2 0 1
5 1
6 8 7
7 3 2 0
8 9
9 6