• |

Kỳ trước

Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Nov 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 884641
Giải nhất 33706
Giải nhì 33706
Giải ba
 • 28916
 • 80644
Giải tư
 • 32113
 • 90767
 • 04966
 • 78179
 • 78740
 • 71720
 • 99577
 • -
Giải năm 2206
Giải sáu
 • 5554
 • 7558
 • 6823
Giải bảy 767
Giải tám 52
Đầu Đuôi
0 6 6 6
1 6 3
2 0 3
3
4 1 4 0
5 4 8 2
6 7 6 7
7 9 7
8
9
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Nov 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 242294
Giải nhất 25946
Giải nhì 50258
Giải ba
 • 52475
 • 44236
Giải tư
 • 40833
 • 98080
 • 30403
 • 90240
 • 54650
 • 68518
 • 17429
 • -
Giải năm 1982
Giải sáu
 • 1575
 • 6026
 • 3109
Giải bảy 896
Giải tám 95
Đầu Đuôi
0 3 9
1 8
2 9 6
3 6 3
4 6 0
5 8 0
6
7 5 5
8 0 2
9 4 6 5
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Nov 06 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 879010
Giải nhất 27320
Giải nhì 43571
Giải ba
 • 59763
 • 45318
Giải tư
 • 10405
 • 13103
 • 47975
 • 12583
 • 21692
 • 84532
 • 34019
 • -
Giải năm 2181
Giải sáu
 • 7619
 • 9638
 • 3512
Giải bảy 200
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 5 3 0
1 0 8 9 9 2
2 0
3 2 8
4
5 3
6 3
7 1 5
8 3 1
9 2
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Oct 30 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 278331
Giải nhất 15758
Giải nhì 20601
Giải ba
 • 83984
 • 92884
Giải tư
 • 72214
 • 21013
 • 75575
 • 45527
 • 62749
 • 79252
 • 38062
 • -
Giải năm 8592
Giải sáu
 • 2917
 • 0867
 • 5732
Giải bảy 246
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0 1
1 4 3 7
2 7
3 1 2
4 9 6
5 8 2
6 2 7
7 5
8 4 4
9 2 3
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Oct 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 953874
Giải nhất 61602
Giải nhì 25769
Giải ba
 • 38250
 • 75717
Giải tư
 • 95919
 • 94666
 • 62782
 • 16695
 • 12625
 • 95636
 • 57888
 • -
Giải năm 9269
Giải sáu
 • 2607
 • 4421
 • 5089
Giải bảy 700
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 2 7 0
1 7 9 0
2 5 1
3 6
4
5 0
6 9 6 9
7 4
8 2 8 9
9 5