• |

Kỳ trước

Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jul 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 567044
Giải nhất 88486
Giải nhì 45333
Giải ba
 • 29950
 • 13070
Giải tư
 • 33489
 • 90889
 • 40323
 • 55361
 • 90267
 • 11219
 • 93114
 • -
Giải năm 8816
Giải sáu
 • 0928
 • 5540
 • 8852
Giải bảy 297
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0
1 9 4 6
2 3 8
3 3
4 4 0 4
5 0 2
6 1 7
7 0
8 6 9 9
9 7
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jul 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 457832
Giải nhất 01642
Giải nhì 63371
Giải ba
 • 03128
 • 50492
Giải tư
 • 75335
 • 42813
 • 84470
 • 18082
 • 40837
 • 36543
 • 86849
 • -
Giải năm 7589
Giải sáu
 • 2437
 • 8090
 • 2346
Giải bảy 334
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0
1 3
2 8
3 2 5 7 7 4
4 2 3 9 6 1
5
6
7 1 0
8 2 9
9 2 0
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jul 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 761975
Giải nhất 55289
Giải nhì 22043
Giải ba
 • 55826
 • 06637
Giải tư
 • 78991
 • 36633
 • 84714
 • 88239
 • 72011
 • 72102
 • 34378
 • -
Giải năm 4160
Giải sáu
 • 1783
 • 2817
 • 2190
Giải bảy 055
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0 2
1 4 1 7
2 6
3 7 3 9
4 3
5 5 7
6 0
7 5 8
8 9 3
9 1 0
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jun 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 782546
Giải nhất 29936
Giải nhì 52972
Giải ba
 • 99325
 • 30004
Giải tư
 • 57575
 • 82525
 • 75620
 • 65517
 • 43904
 • 83288
 • 06209
 • -
Giải năm 9929
Giải sáu
 • 4632
 • 9172
 • 9110
Giải bảy 522
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 4 4 9
1 7 0
2 5 5 0 9 2
3 6 2
4 6 5
5
6
7 2 5 2
8 8
9
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jun 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 804751
Giải nhất 46916
Giải nhì 47877
Giải ba
 • 42288
 • 67547
Giải tư
 • 97877
 • 82647
 • 38753
 • 13923
 • 47041
 • 15666
 • 09258
 • -
Giải năm 3240
Giải sáu
 • 3759
 • 3442
 • 3245
Giải bảy 263
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0
1 6
2 3
3
4 7 7 1 0 2 5
5 1 3 8 9
6 6 3
7 7 7
8 8
9 6