• |

Kỳ trước

Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jun 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 804751
Giải nhất 46916
Giải nhì 47877
Giải ba
 • 42288
 • 67547
Giải tư
 • 97877
 • 82647
 • 38753
 • 13923
 • 47041
 • 15666
 • 09258
 • -
Giải năm 3240
Giải sáu
 • 3759
 • 3442
 • 3245
Giải bảy 263
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0
1 6
2 3
3
4 7 7 1 0 2 5
5 1 3 8 9
6 6 3
7 7 7
8 8
9 6
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jun 12 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 313528
Giải nhất 75716
Giải nhì 91709
Giải ba
 • 88444
 • 67575
Giải tư
 • 69056
 • 52183
 • 97019
 • 41035
 • 38990
 • 85173
 • 30806
 • -
Giải năm 8554
Giải sáu
 • 1428
 • 9852
 • 0880
Giải bảy 311
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 9 6
1 6 9 1
2 8 8
3 5
4 4 5
5 6 4 2
6
7 5 3
8 3 0
9 0
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon Jun 05 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 696153
Giải nhất 19343
Giải nhì 03278
Giải ba
 • 70162
 • 14908
Giải tư
 • 47723
 • 03024
 • 75567
 • 65300
 • 72013
 • 51653
 • 39214
 • -
Giải năm 7954
Giải sáu
 • 7277
 • 5853
 • 8328
Giải bảy 254
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 8 0
1 3 4
2 3 4 8
3
4 3 3
5 3 3 4 3 4
6 2 7
7 8 7
8
9
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon May 29 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 576832
Giải nhất 95387
Giải nhì 63087
Giải ba
 • 19923
 • 00610
Giải tư
 • 22743
 • 90688
 • 55065
 • 97390
 • 93981
 • 49600
 • 13476
 • -
Giải năm 9435
Giải sáu
 • 9545
 • 1345
 • 6773
Giải bảy 178
Giải tám 22
Đầu Đuôi
0 0
1 0
2 3 2
3 2 5
4 3 5 5
5
6 5
7 6 3 8
8 7 7 8 1
9 0
Thừa Thiên Huế Ngày mở thưởng:Mon May 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 845413
Giải nhất 55004
Giải nhì 70292
Giải ba
 • 99215
 • 43033
Giải tư
 • 64379
 • 75582
 • 24981
 • 14983
 • 61648
 • 34811
 • 64373
 • -
Giải năm 5929
Giải sáu
 • 0600
 • 0651
 • 2618
Giải bảy 813
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0 4 0
1 3 5 1 8 3
2 9 7
3 3
4 8
5 1
6
7 9 3
8 2 1 3
9 2