• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 12 Giờ 53 Phút 23 Giây
Thần Tài Ngày mở thưởng:Fri Aug 18 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 6)
  • 1958

Kỳ trước

Thần Tài Ngày mở thưởng:Thu Aug 17 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 5)
  • 1283
Thần Tài Ngày mở thưởng:Wed Aug 16 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 4)
  • 3282
Thần Tài Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 3)
  • 5146
Thần Tài Ngày mở thưởng:Mon Aug 14 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 2)
  • 7104