• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 09 Giờ 01 Phút 13 Giây
Thần Tài Ngày mở thưởng:Sun Jun 25 18:05:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
  • 9678

Kỳ trước

Thần Tài Ngày mở thưởng:Sat Jun 24 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 7)
  • 9507
Thần Tài Ngày mở thưởng:Fri Jun 23 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 6)
  • 5454
Thần Tài Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 5)
  • 5323
Thần Tài Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 4)
  • 3919