• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 06 Giờ 02 Phút 32 Giây
Thần Tài Ngày mở thưởng:Thu Oct 19 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 5)
  • 5577

Kỳ trước

Thần Tài Ngày mở thưởng:Wed Oct 18 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 4)
  • 7076
Thần Tài Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 3)
  • 6258
Thần Tài Ngày mở thưởng:Mon Oct 16 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 2)
  • 2527
Thần Tài Ngày mở thưởng:Sun Oct 15 18:05:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
  • 3547