• |

Mở thưởng hôm nay

Đang mở thưởng ...
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kỳ trước

Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Jul 16 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 31039
Giải nhất 31818
Giải nhì
 • 32471
 • 70923
Giải ba
 • 33362
 • 06274
 • 14585
 • 57764
 • 59882
 • 50741
Giải tư
 • 3606
 • 4795
 • 7669
 • 8539
Giải năm
 • 7861
 • 9419
 • 6573
 • 4644
 • 9637
 • 4276
Giải sáu
 • 053
 • 274
 • 695
Giải bảy
 • 58
 • 15
 • 39
 • 28
Đầu Đuôi
0 6
1 8 9 5
2 3 8
3 9 9 7 9
4 1 4
5 3 8
6 2 4 9 1
7 1 4 3 6 4
8 5 2
9 5 5
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Jul 09 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 96993
Giải nhất 83943
Giải nhì
 • 83743
 • 85507
Giải ba
 • 67177
 • 44590
 • 94561
 • 01852
 • 23609
 • 22386
Giải tư
 • 4735
 • 2859
 • 3093
 • 0017
Giải năm
 • 5245
 • 6753
 • 3123
 • 7406
 • 1853
 • 5260
Giải sáu
 • 435
 • 367
 • 701
Giải bảy
 • 66
 • 69
 • 70
 • 46
Đầu Đuôi
0 7 9 6 1
1 7
2 3
3 5 5
4 3 3 5 6
5 2 9 3 3
6 1 0 7 6 9
7 7 0
8 6
9 3 0 3
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Jul 02 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 53349
Giải nhất 45937
Giải nhì
 • 69357
 • 56475
Giải ba
 • 50776
 • 18741
 • 85832
 • 63392
 • 43810
 • 51198
Giải tư
 • 3908
 • 9993
 • 3977
 • 9019
Giải năm
 • 0235
 • 7779
 • 6925
 • 4304
 • 1642
 • 3555
Giải sáu
 • 538
 • 655
 • 943
Giải bảy
 • 71
 • 85
 • 04
 • 60
Đầu Đuôi
0 8 4 4
1 0 9
2 5
3 7 2 5 8
4 9 1 2 3
5 7 5 5
6 0
7 5 6 7 9 1
8 5
9 2 8 3
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Sun Jun 25 18:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 48396
Giải nhất 12360
Giải nhì
 • 33762
 • 92463
Giải ba
 • 84119
 • 57111
 • 60611
 • 84509
 • 27110
 • 07886
Giải tư
 • 1590
 • 6647
 • 1662
 • 9012
Giải năm
 • 3161
 • 1174
 • 4862
 • 6422
 • 6711
 • 8494
Giải sáu
 • 769
 • 690
 • 973
Giải bảy
 • 33
 • 44
 • 94
 • 10
Đầu Đuôi
0 9
1 9 1 1 0 2 1 0
2 2
3 3
4 7 4
5
6 0 2 3 2 1 2 9
7 4 3
8 6
9 6 0 4 0 4