• |

Kỳ trước

Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 711201
Giải nhất 31304
Giải nhì 11878
Giải ba
 • 31426
 • 53888
Giải tư
 • 93186
 • 74607
 • 95902
 • 21480
 • 78907
 • 17945
 • 03884
 • -
Giải năm 7292
Giải sáu
 • 8680
 • 1966
 • 3844
Giải bảy 219
Giải tám 22
Đầu Đuôi
0 1 4 7 2 7
1 9
2 6 2
3
4 5 4
5
6 6
7 8
8 8 6 0 4 0
9 2
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jun 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 663795
Giải nhất 90101
Giải nhì 05866
Giải ba
 • 30760
 • 51667
Giải tư
 • 27345
 • 81829
 • 58297
 • 14507
 • 37633
 • 64118
 • 52158
 • -
Giải năm 3725
Giải sáu
 • 4052
 • 5987
 • 7537
Giải bảy 482
Giải tám 26
Đầu Đuôi
0 1 7
1 8
2 9 5 6
3 3 7
4 5
5 8 2
6 6 0 7
7
8 7 2
9 5 7
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jun 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 194868
Giải nhất 32822
Giải nhì 04378
Giải ba
 • 85879
 • 92695
Giải tư
 • 10754
 • 67599
 • 40440
 • 23301
 • 49776
 • 61468
 • 39443
 • -
Giải năm 7650
Giải sáu
 • 5279
 • 1533
 • 9857
Giải bảy 633
Giải tám 62
Đầu Đuôi
0 1
1
2 2
3 3 3
4 0 3
5 4 0 7
6 8 8 2
7 8 9 6 9
8
9 5 9
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jun 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 293158
Giải nhất 91604
Giải nhì 64666
Giải ba
 • 74657
 • 75069
Giải tư
 • 74196
 • 40135
 • 41020
 • 42167
 • 31220
 • 52287
 • 87779
 • -
Giải năm 8403
Giải sáu
 • 9454
 • 4837
 • 2224
Giải bảy 488
Giải tám 87
Đầu Đuôi
0 4 3
1
2 0 0 4
3 5 7
4
5 8 7 4
6 6 9 7
7 9
8 7 8 7
9 6
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu May 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 420703
Giải nhất 36750
Giải nhì 21505
Giải ba
 • 85859
 • 29136
Giải tư
 • 31815
 • 29531
 • 80995
 • 52530
 • 20281
 • 73757
 • 55658
 • -
Giải năm 4592
Giải sáu
 • 3481
 • 3053
 • 7154
Giải bảy 910
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 3 5
1 5 0
2
3 6 1 0 4
4
5 0 9 7 8 3 4
6
7
8 1 1
9 5 2