• |

Kỳ trước

Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jul 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 725753
Giải nhất 22796
Giải nhì 22796
Giải ba
 • 11403
 • 23085
Giải tư
 • 91615
 • 30237
 • 86054
 • 53639
 • 01239
 • 65131
 • 22307
 • -
Giải năm 6641
Giải sáu
 • 1130
 • 8922
 • 2618
Giải bảy 804
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 3 7 4
1 5 8
2 2
3 7 9 9 1 0
4 1
5 3 4
6
7
8 5 6
9 6 6
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jul 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 407445
Giải nhất 78850
Giải nhì 95850
Giải ba
 • 89804
 • 97359
Giải tư
 • 72052
 • 01243
 • 69732
 • 98147
 • 40991
 • 69996
 • 07427
 • -
Giải năm 9360
Giải sáu
 • 6531
 • 7346
 • 3667
Giải bảy 269
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 4
1
2 7
3 2 1
4 5 3 7 6
5 0 0 9 2
6 0 7 9
7
8
9 1 6 4
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jul 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 657308
Giải nhất 30883
Giải nhì 80031
Giải ba
 • 86562
 • 55215
Giải tư
 • 82048
 • 96517
 • 77297
 • 67914
 • 25795
 • 59423
 • 33071
 • -
Giải năm 3869
Giải sáu
 • 3020
 • 4979
 • 9880
Giải bảy 027
Giải tám 79
Đầu Đuôi
0 8
1 5 7 4
2 3 0 7
3 1
4 8
5
6 2 9
7 1 9 9
8 3 0
9 7 5
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jun 29 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 227877
Giải nhất 26792
Giải nhì 77009
Giải ba
 • 09350
 • 58001
Giải tư
 • 43369
 • 23784
 • 40952
 • 92932
 • 75564
 • 90879
 • 76013
 • -
Giải năm 9344
Giải sáu
 • 8781
 • 7799
 • 9889
Giải bảy 493
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0 9 1
1 3
2 8
3 2
4 4
5 0 2
6 9 4
7 7 9
8 4 1 9
9 2 9 3
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 711201
Giải nhất 31302
Giải nhì 11878
Giải ba
 • 31426
 • 53888
Giải tư
 • 93186
 • 74607
 • 95902
 • 21480
 • 78907
 • 17945
 • 03884
 • -
Giải năm 7992
Giải sáu
 • 8680
 • 1966
 • 3844
Giải bảy 219
Giải tám 22
Đầu Đuôi
0 1 2 7 2 7
1 9
2 6 2
3
4 5 4
5
6 6
7 8
8 8 6 0 4 0
9 2