• |

Kỳ trước

Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Sep 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 513479
Giải nhất 94178
Giải nhì 45845
Giải ba
 • 11592
 • 73324
Giải tư
 • 82230
 • 53395
 • 64231
 • 39582
 • 55349
 • 67443
 • 50017
 • -
Giải năm 7087
Giải sáu
 • 0087
 • 0589
 • 4090
Giải bảy 830
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0
1 7
2 4
3 0 1 0 8
4 5 9 3
5
6
7 9 8
8 2 7 7 9
9 2 5 0
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Sep 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 753080
Giải nhất 99062
Giải nhì 59523
Giải ba
 • 44706
 • 27353
Giải tư
 • 21013
 • 75438
 • 09205
 • 54884
 • 95163
 • 89617
 • 24560
 • -
Giải năm 6651
Giải sáu
 • 6144
 • 5013
 • 3349
Giải bảy 752
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 6 5 7
1 3 7 3
2 3
3 8
4 4 9
5 3 1 2
6 2 3 0
7
8 0 4
9
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Sep 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 557153
Giải nhất 09726
Giải nhì 97891
Giải ba
 • 67490
 • 10895
Giải tư
 • 95100
 • 99653
 • 89329
 • 41318
 • 71696
 • 99509
 • 24236
 • -
Giải năm 6178
Giải sáu
 • 3197
 • 3504
 • 8055
Giải bảy 083
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0 0 9 4
1 8
2 6 9 8
3 6
4
5 3 3 5
6
7 8
8 3
9 1 0 5 6 7
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Aug 31 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 536343
Giải nhất 01226
Giải nhì 49994
Giải ba
 • 46127
 • 41948
Giải tư
 • 54512
 • 25426
 • 99151
 • 98483
 • 49045
 • 88985
 • 36889
 • -
Giải năm 3884
Giải sáu
 • 8579
 • 4432
 • 8498
Giải bảy 565
Giải tám 89
Đầu Đuôi
0
1 2
2 6 7 6
3 2
4 3 8 5
5 1
6 5
7 9
8 3 5 9 4 9
9 4 8
Tây Ninh Ngày mở thưởng:Thu Aug 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 995185
Giải nhất 75691
Giải nhì 15770
Giải ba
 • 74748
 • 64932
Giải tư
 • 39787
 • 56712
 • 97661
 • 97086
 • 92816
 • 09529
 • 60168
 • -
Giải năm 7402
Giải sáu
 • 7760
 • 6054
 • 0734
Giải bảy 518
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 2
1 2 6 8 9
2 9
3 2 4
4 8
5 4
6 1 8 0
7 0
8 5 7 6
9 1