• |

Kỳ trước

Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jul 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 203788
Giải nhất 12511
Giải nhì 21575
Giải ba
 • 48114
 • 17648
Giải tư
 • 36554
 • 36568
 • 63712
 • 37560
 • 32203
 • 48577
 • 52716
 • -
Giải năm 0072
Giải sáu
 • 1511
 • 2472
 • 5980
Giải bảy 939
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 3
1 1 4 2 6 1
2
3 9
4 8
5 4
6 8 0
7 5 7 2 2 2
8 8 0
9
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jul 12 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 384857
Giải nhất 27828
Giải nhì 82094
Giải ba
 • 43262
 • 72888
Giải tư
 • 84727
 • 53212
 • 37677
 • 33719
 • 11947
 • 33166
 • 27984
 • -
Giải năm 5475
Giải sáu
 • 6188
 • 9253
 • 6832
Giải bảy 086
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0
1 2 9
2 8 7
3 2
4 7 4
5 7 3
6 2 6
7 7 5
8 8 4 8 6
9 4
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jul 05 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 435314
Giải nhất 38234
Giải nhì 43592
Giải ba
 • 72142
 • 02560
Giải tư
 • 41558
 • 29242
 • 81463
 • 35883
 • 24782
 • 87030
 • 10243
 • -
Giải năm 3370
Giải sáu
 • 8710
 • 6989
 • 1509
Giải bảy 863
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 9
1 4 0
2
3 4 0
4 2 2 3
5 8
6 0 3 3 6
7 0
8 3 2 9
9 2
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jun 28 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 807590
Giải nhất 66109
Giải nhì 58983
Giải ba
 • 83659
 • 31413
Giải tư
 • 73780
 • 41833
 • 57430
 • 83429
 • 46259
 • 20516
 • 32727
 • -
Giải năm 3482
Giải sáu
 • 3601
 • 6995
 • 1222
Giải bảy 966
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0 9 1
1 3 6 4
2 9 7 2
3 3 0
4
5 9 9
6 6
7
8 3 0 2
9 0 5
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 623464
Giải nhất 28028
Giải nhì 85412
Giải ba
 • 57950
 • 31434
Giải tư
 • 01412
 • 30981
 • 63009
 • 18172
 • 09430
 • 48480
 • 14114
 • -
Giải năm 6745
Giải sáu
 • 0067
 • 1717
 • 0086
Giải bảy 184
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0 9
1 2 2 4 7
2 8
3 4 0
4 5
5 0
6 4 7
7 2
8 1 0 6 4
9 0