• |

Kỳ trước

Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Sep 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 405380
Giải nhất 16182
Giải nhì 46932
Giải ba
 • 45882
 • 51713
Giải tư
 • 16518
 • 45115
 • 10078
 • 97257
 • 43613
 • 66993
 • 26496
 • -
Giải năm 8758
Giải sáu
 • 1687
 • 5652
 • 6764
Giải bảy 967
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 0
1 3 8 5 3
2
3 2
4
5 7 8 2
6 4 7
7 8
8 0 2 2 7
9 3 6
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Sep 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 032148
Giải nhất 96349
Giải nhì 19796
Giải ba
 • 64244
 • 83945
Giải tư
 • 89933
 • 43086
 • 90100
 • 27817
 • 19214
 • 74269
 • 58164
 • -
Giải năm 6171
Giải sáu
 • 5312
 • 0888
 • 3253
Giải bảy 401
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0 0 1
1 7 4 2
2
3 3 6
4 8 9 4 5
5 3
6 9 4
7 1
8 6 8
9 6
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Sep 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 555968
Giải nhất 31958
Giải nhì 40182
Giải ba
 • 76177
 • 65320
Giải tư
 • 03139
 • 56122
 • 00973
 • 17756
 • 45653
 • 24278
 • 66706
 • -
Giải năm 7250
Giải sáu
 • 4151
 • 3986
 • 4002
Giải bảy 378
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 6 2
1
2 0 2
3 9
4
5 8 6 3 0 1
6 8
7 7 3 8 8
8 2 6 6
9
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Aug 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 183554
Giải nhất 93957
Giải nhì 76819
Giải ba
 • 04217
 • 64188
Giải tư
 • 73147
 • 21563
 • 50854
 • 34818
 • 02179
 • 58005
 • 65800
 • -
Giải năm 3401
Giải sáu
 • 4344
 • 9394
 • 3737
Giải bảy 206
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 5 0 1 6
1 9 7 8
2
3 7 0
4 7 4
5 4 7 4
6 3
7 9
8 8
9 4
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Aug 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 990639
Giải nhất 17712
Giải nhì 76014
Giải ba
 • 67739
 • 50434
Giải tư
 • 82370
 • 46587
 • 21618
 • 66870
 • 50145
 • 88570
 • 00416
 • -
Giải năm 9279
Giải sáu
 • 8342
 • 5089
 • 4544
Giải bảy 372
Giải tám 24
Đầu Đuôi
0
1 2 4 8 6
2 4
3 9 9 4
4 5 2 4
5
6
7 0 0 0 9 2
8 7 9
9