• |

Kỳ trước

Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Nov 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 366831
Giải nhất 20309
Giải nhì 47680
Giải ba
 • 56224
 • 64736
Giải tư
 • 33146
 • 10707
 • 20003
 • 37926
 • 59584
 • 31448
 • 52095
 • -
Giải năm 6282
Giải sáu
 • 7656
 • 0987
 • 5196
Giải bảy 039
Giải tám 64
Đầu Đuôi
0 9 7 3
1
2 4 6
3 1 6 9
4 6 8
5 6
6 4
7
8 0 4 2 7
9 5 6
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Nov 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 788416
Giải nhất 93081
Giải nhì 34056
Giải ba
 • 18121
 • 28646
Giải tư
 • 44356
 • 00109
 • 74770
 • 37603
 • 34928
 • 54835
 • 09171
 • -
Giải năm 8783
Giải sáu
 • 5759
 • 5032
 • 4756
Giải bảy 672
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 9 3 6
1 6
2 1 8
3 5 2
4 6
5 6 6 9 6
6
7 0 1 2
8 1 3
9
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Nov 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 035235
Giải nhất 74948
Giải nhì 63609
Giải ba
 • 78492
 • 81672
Giải tư
 • 50086
 • 57089
 • 52930
 • 38163
 • 99000
 • 88012
 • 33116
 • -
Giải năm 0997
Giải sáu
 • 2228
 • 2571
 • 3017
Giải bảy 452
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 9 0
1 2 6 7
2 8
3 5 0
4 8
5 2
6 3 3
7 2 1
8 6 9
9 2 7
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Oct 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 418962
Giải nhất 24706
Giải nhì 21006
Giải ba
 • 81076
 • 30213
Giải tư
 • 93292
 • 41978
 • 42118
 • 58862
 • 44046
 • 04539
 • 69956
 • -
Giải năm 4764
Giải sáu
 • 9656
 • 7249
 • 9913
Giải bảy 479
Giải tám 87
Đầu Đuôi
0 6 6
1 3 8 3
2
3 9
4 6 9
5 6 6
6 2 2 4
7 6 8 9
8 7
9 2
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Oct 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 336153
Giải nhất 94442
Giải nhì 92806
Giải ba
 • 60466
 • 18808
Giải tư
 • 57058
 • 12396
 • 23923
 • 64642
 • 10229
 • 13690
 • 99005
 • -
Giải năm 4591
Giải sáu
 • 8888
 • 3191
 • 2176
Giải bảy 021
Giải tám 13
Đầu Đuôi
0 6 8 5
1 3
2 3 9 1
3
4 2 2
5 3 8
6 6
7 6
8 8
9 6 0 1 1