• |

Kỳ trước

Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 623464
Giải nhất 28028
Giải nhì 85412
Giải ba
 • 57950
 • 31434
Giải tư
 • 01412
 • 30981
 • 63009
 • 18172
 • 09430
 • 48480
 • 14114
 • -
Giải năm 6745
Giải sáu
 • 0067
 • 1717
 • 0086
Giải bảy 184
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 9 0
1 2 2 4 7
2 8
3 4 0
4 5
5 0
6 4 7
7 2
8 1 0 6 4
9
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jun 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 930158
Giải nhất 76364
Giải nhì 28804
Giải ba
 • 84988
 • 86889
Giải tư
 • 98847
 • 11627
 • 11480
 • 32459
 • 31414
 • 96330
 • 21396
 • -
Giải năm 8488
Giải sáu
 • 0149
 • 8241
 • 1560
Giải bảy 523
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 4
1 4
2 7 3
3 0
4 7 9 1 1
5 8 9
6 4 0
7
8 8 9 0 8
9 6
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed Jun 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 833297
Giải nhất 16691
Giải nhì 91513
Giải ba
 • 20160
 • 78925
Giải tư
 • 86756
 • 80369
 • 47486
 • 02458
 • 32192
 • 69032
 • 86227
 • -
Giải năm 2176
Giải sáu
 • 6920
 • 6307
 • 9510
Giải bảy 835
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 7
1 3 0
2 5 7 0
3 2 5
4
5 6 8
6 0 9
7 6 2
8 6
9 7 1 2
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed May 31 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 356510
Giải nhất 01303
Giải nhì 01901
Giải ba
 • 76701
 • 10700
Giải tư
 • 50763
 • 08203
 • 07066
 • 38652
 • 70414
 • 19998
 • 73533
 • -
Giải năm 7642
Giải sáu
 • 5530
 • 5370
 • 3406
Giải bảy 687
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0 3 1 1 0 3 6
1 0 4 4
2
3 3 0
4 2
5 2
6 3 6
7 0
8 7
9 8
Sóc Trăng Ngày mở thưởng:Wed May 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 175619
Giải nhất 49614
Giải nhì 66753
Giải ba
 • 01993
 • 85330
Giải tư
 • 40967
 • 00640
 • 65621
 • 54371
 • 86413
 • 11017
 • 50914
 • -
Giải năm 7699
Giải sáu
 • 5415
 • 0378
 • 1405
Giải bảy 368
Giải tám 88
Đầu Đuôi
0 5
1 9 4 3 7 4 5
2 1
3 0
4 0
5 3
6 7 8
7 1 8
8 8
9 3 9