• |

Kỳ trước

Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 241474
Giải nhất 62958
Giải nhì 91299
Giải ba
 • 95200
 • 74425
Giải tư
 • 21153
 • 68300
 • 26502
 • 34413
 • 28181
 • 93958
 • 28849
 • -
Giải năm 7474
Giải sáu
 • 7368
 • 1590
 • 4164
Giải bảy 867
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0 0 0 2
1 3 4
2 5
3
4 9
5 8 3 8
6 8 4 7
7 4 4
8 1
9 9 0
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jun 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 123979
Giải nhất 41814
Giải nhì 68733
Giải ba
 • 50615
 • 77101
Giải tư
 • 05944
 • 13235
 • 83696
 • 22244
 • 24281
 • 63613
 • 80726
 • -
Giải năm 7797
Giải sáu
 • 0287
 • 5217
 • 3581
Giải bảy 956
Giải tám 20
Đầu Đuôi
0 1
1 4 5 3 7
2 6 0
3 3 5
4 4 4
5 6
6
7 9
8 1 7 1
9 6 7
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jun 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 201587
Giải nhất 62403
Giải nhì 17124
Giải ba
 • 78407
 • 50223
Giải tư
 • 59784
 • 94625
 • 48593
 • 29604
 • 51198
 • 84839
 • 50663
 • -
Giải năm 1318
Giải sáu
 • 6895
 • 9029
 • 7268
Giải bảy 347
Giải tám 47
Đầu Đuôi
0 3 7 4
1 8
2 4 3 5 9
3 9
4 7 7
5
6 3 8
7
8 7 4
9 3 8 5
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jun 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 077977
Giải nhất 64545
Giải nhì 54725
Giải ba
 • 08668
 • 16217
Giải tư
 • 88492
 • 19887
 • 52799
 • 30317
 • 07478
 • 21158
 • 49669
 • -
Giải năm 6409
Giải sáu
 • 4498
 • 8614
 • 1557
Giải bảy 029
Giải tám 89
Đầu Đuôi
0 9
1 7 7 4
2 5 9
3
4 5
5 8 7
6 8 9
7 7 8
8 7 9
9 2 9 8
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu May 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 342438
Giải nhất 41357
Giải nhì 33298
Giải ba
 • 50447
 • 16800
Giải tư
 • 55518
 • 06248
 • 36321
 • 23675
 • 96410
 • 90277
 • 23115
 • -
Giải năm 9286
Giải sáu
 • 8912
 • 1742
 • 2986
Giải bảy 854
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 0
1 8 0 5 2
2 1
3 8
4 7 8 2 0
5 7 4
6
7 5 7
8 6 6
9 8