• |

Kỳ trước

Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Sep 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 280854
Giải nhất 73962
Giải nhì 72991
Giải ba
 • 34147
 • 76722
Giải tư
 • 36741
 • 76596
 • 40259
 • 24205
 • 06758
 • 38758
 • 44877
 • -
Giải năm 5815
Giải sáu
 • 4602
 • 8081
 • 3471
Giải bảy 023
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 5 2 8
1 5
2 2 3
3
4 7 1
5 4 9 8 8
6 2
7 7 1
8 1
9 1 6
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Sep 14 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 776396
Giải nhất 21004
Giải nhì 53194
Giải ba
 • 58871
 • 48121
Giải tư
 • 02001
 • 26033
 • 47418
 • 77770
 • 37785
 • 13767
 • 24973
 • -
Giải năm 9509
Giải sáu
 • 5904
 • 6525
 • 4056
Giải bảy 775
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 4 1 9 4 0
1 8
2 1 5
3 3
4
5 6
6 7
7 1 0 3 5
8 5
9 6 4
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Sep 07 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 809128
Giải nhất 55891
Giải nhì 20010
Giải ba
 • 10810
 • 02429
Giải tư
 • 80805
 • 63736
 • 19572
 • 65506
 • 31467
 • 69259
 • 08477
 • -
Giải năm 5193
Giải sáu
 • 0534
 • 9550
 • 3268
Giải bảy 695
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 5 6
1 0 0
2 8 9
3 6 4
4
5 9 0 3
6 7 8
7 2 7
8
9 1 3 5
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Aug 31 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 329026
Giải nhất 81799
Giải nhì 35855
Giải ba
 • 68841
 • 95032
Giải tư
 • 27637
 • 68657
 • 28066
 • 90400
 • 77266
 • 32773
 • 20425
 • -
Giải năm 3079
Giải sáu
 • 7400
 • 7834
 • 8708
Giải bảy 328
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 0 0 8
1
2 6 5 8
3 2 7 4
4 1
5 5 7
6 6 6 8
7 3 9
8
9 9
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Aug 24 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 950211
Giải nhất 26416
Giải nhì 81179
Giải ba
 • 48433
 • 36395
Giải tư
 • 58037
 • 37848
 • 21065
 • 71318
 • 73061
 • 22015
 • 97064
 • -
Giải năm 4999
Giải sáu
 • 7152
 • 7544
 • 1638
Giải bảy 666
Giải tám 79
Đầu Đuôi
0
1 1 6 8 5
2
3 3 7 8
4 8 4
5 2
6 5 1 4 6
7 9 9
8
9 5 9