• |

Kỳ trước

Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jul 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 616019
Giải nhất 92842
Giải nhì 03049
Giải ba
 • 71576
 • 11912
Giải tư
 • 00337
 • 33246
 • 88347
 • 15609
 • 32563
 • 29564
 • 19303
 • -
Giải năm 5530
Giải sáu
 • 8824
 • 9841
 • 3829
Giải bảy 222
Giải tám 20
Đầu Đuôi
0 9 3
1 9 2
2 4 9 2 0
3 7 0
4 2 9 6 7 1
5
6 3 4
7 6
8
9
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jul 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 344518
Giải nhất 53757
Giải nhì 30128
Giải ba
 • 91838
 • 53518
Giải tư
 • 17114
 • 25608
 • 90734
 • 13214
 • 77078
 • 63562
 • 92573
 • -
Giải năm 3052
Giải sáu
 • 3505
 • 6118
 • 7493
Giải bảy 654
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 8 5
1 8 8 4 4 8
2 8
3 8 4
4 0
5 7 2 4
6 2
7 8 3
8
9 3
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jul 06 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 603092
Giải nhất 83656
Giải nhì 72611
Giải ba
 • 47521
 • 10833
Giải tư
 • 22080
 • 48974
 • 45800
 • 96882
 • 63096
 • 55922
 • 11277
 • -
Giải năm 3594
Giải sáu
 • 3026
 • 1961
 • 7048
Giải bảy 827
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 0
1 1
2 1 2 6 7
3 3
4 8
5 6
6 1
7 4 7
8 0 2
9 2 6 4 8
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jun 29 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 793464
Giải nhất 29831
Giải nhì 98599
Giải ba
 • 52208
 • 76436
Giải tư
 • 23683
 • 20374
 • 45553
 • 37618
 • 98439
 • 67822
 • 73161
 • -
Giải năm 7662
Giải sáu
 • 0661
 • 2391
 • 3428
Giải bảy 770
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 8 6
1 8
2 2 8
3 1 6 9
4
5 3
6 4 1 2 1
7 4 0
8 3
9 9 1
Quảng Trị Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 241474
Giải nhất 62958
Giải nhì 91299
Giải ba
 • 95200
 • 74425
Giải tư
 • 21153
 • 68300
 • 26502
 • 34413
 • 28181
 • 93958
 • 28849
 • -
Giải năm 7474
Giải sáu
 • 7368
 • 1590
 • 4164
Giải bảy 867
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0 0 0 2
1 3 4
2 5
3
4 9
5 8 3 8
6 8 4 7
7 4 4
8 1
9 9 0