• |

Kỳ trước

Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 742480
Giải nhất 68151
Giải nhì 73755
Giải ba
 • 24933
 • 67395
Giải tư
 • 48299
 • 44743
 • 89351
 • 43925
 • 30410
 • 61003
 • 52459
 • -
Giải năm 6860
Giải sáu
 • 3805
 • 2276
 • 2008
Giải bảy 826
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 3 5 8 0
1 0
2 5 6
3 3
4 3
5 1 5 1 9
6 0
7 6
8 0
9 5 9
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jul 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 326043
Giải nhất 90290
Giải nhì 15324
Giải ba
 • 95792
 • 20729
Giải tư
 • 22641
 • 67309
 • 10074
 • 95329
 • 01401
 • 36940
 • 66998
 • -
Giải năm 4163
Giải sáu
 • 2220
 • 2887
 • 1261
Giải bảy 803
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 9 1 3
1
2 4 9 9 0
3
4 3 1 0
5
6 3 1
7 4
8 7 4
9 0 2 8
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jul 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 841102
Giải nhất 44866
Giải nhì 44598
Giải ba
 • 70411
 • 88751
Giải tư
 • 83544
 • 11779
 • 69039
 • 17318
 • 86486
 • 72188
 • 66030
 • -
Giải năm 6418
Giải sáu
 • 5653
 • 4624
 • 5894
Giải bảy 382
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 2
1 1 8 8
2 4
3 9 0
4 4
5 1 3
6 6
7 9
8 6 8 2
9 8 4 6
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jul 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 747082
Giải nhất 55097
Giải nhì 76550
Giải ba
 • 47516
 • 19121
Giải tư
 • 27460
 • 44368
 • 76841
 • 43923
 • 25453
 • 19371
 • 60714
 • -
Giải năm 5291
Giải sáu
 • 8109
 • 8673
 • 2474
Giải bảy 566
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 9
1 6 4
2 1 3
3
4 1 3
5 0 3
6 0 8 6
7 1 3 4
8 2
9 7 1
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jun 24 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 107095
Giải nhất 55401
Giải nhì 38639
Giải ba
 • 16750
 • 00872
Giải tư
 • 68679
 • 10301
 • 22327
 • 69419
 • 86897
 • 13231
 • 79915
 • -
Giải năm 7634
Giải sáu
 • 2786
 • 3473
 • 6455
Giải bảy 416
Giải tám 32
Đầu Đuôi
0 1 1
1 9 5 6
2 7
3 9 1 4 2
4
5 0 5
6
7 2 9 3
8 6
9 5 7