• |

Kỳ trước

Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Sep 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 733951
Giải nhất 27969
Giải nhì 40843
Giải ba
 • 20547
 • 31792
Giải tư
 • 96316
 • 77339
 • 71622
 • 43552
 • 04704
 • 89320
 • 25879
 • -
Giải năm 7902
Giải sáu
 • 2904
 • 6363
 • 2834
Giải bảy 360
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0 4 2 4
1 6
2 2 0
3 9 4
4 3 7
5 1 2 7
6 9 3 0
7 9
8
9 2
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Sep 16 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 434486
Giải nhất 14888
Giải nhì 66222
Giải ba
 • 27116
 • 44425
Giải tư
 • 84289
 • 91676
 • 33360
 • 37102
 • 61626
 • 06531
 • 42175
 • -
Giải năm 7423
Giải sáu
 • 5826
 • 6413
 • 0302
Giải bảy 110
Giải tám 55
Đầu Đuôi
0 2 2
1 6 3 0
2 2 5 6 3 6
3 1
4
5 5
6 0
7 6 5
8 6 8 9
9
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Sep 09 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 312912
Giải nhất 39469
Giải nhì 29863
Giải ba
 • 90021
 • 26442
Giải tư
 • 44873
 • 50013
 • 00095
 • 86224
 • 36002
 • 61788
 • 22997
 • -
Giải năm 1647
Giải sáu
 • 2115
 • 7649
 • 6293
Giải bảy 723
Giải tám 51
Đầu Đuôi
0 2
1 2 3 5
2 1 4 3
3
4 2 7 9
5 1
6 9 3
7 3
8 8
9 5 7 3
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Sep 02 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 399406
Giải nhất 54594
Giải nhì 77280
Giải ba
 • 84242
 • 77592
Giải tư
 • 76158
 • 93718
 • 54311
 • 37885
 • 07756
 • 75542
 • 68204
 • -
Giải năm 2526
Giải sáu
 • 6249
 • 2283
 • 2346
Giải bảy 287
Giải tám 11
Đầu Đuôi
0 6 4
1 8 1 1
2 6
3
4 2 2 9 6
5 8 6
6
7
8 0 5 3 7
9 4 2
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Aug 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 702821
Giải nhất 18455
Giải nhì 35994
Giải ba
 • 19870
 • 42013
Giải tư
 • 35761
 • 94353
 • 46235
 • 23977
 • 53584
 • 14582
 • 58673
 • -
Giải năm 1302
Giải sáu
 • 4519
 • 5187
 • 5756
Giải bảy 548
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 2
1 3 9
2 1
3 5
4 8
5 5 3 6
6 1
7 0 7 3
8 4 2 7
9 4 8