• |

Kỳ trước

Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 883580
Giải nhất 95780
Giải nhì 53814
Giải ba
 • 77833
 • 88928
Giải tư
 • 54340
 • 21711
 • 29291
 • 32240
 • 74055
 • 52981
 • 87361
 • -
Giải năm 3758
Giải sáu
 • 9988
 • 4864
 • 4632
Giải bảy 765
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0
1 4 1
2 8
3 3 2
4 0 0
5 5 8 4
6 1 4 5
7
8 0 0 1 8
9 1
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jun 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 681110
Giải nhất 65051
Giải nhì 62589
Giải ba
 • 34823
 • 25335
Giải tư
 • 11473
 • 73961
 • 11140
 • 87091
 • 69400
 • 24528
 • 02641
 • -
Giải năm 7845
Giải sáu
 • 8712
 • 9902
 • 0887
Giải bảy 241
Giải tám 61
Đầu Đuôi
0 0 2
1 0 2
2 3 8
3 5
4 0 1 5 1
5 1
6 1 1
7 3
8 9 7
9 1
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Jun 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 120484
Giải nhất 27110
Giải nhì 93332
Giải ba
 • 83715
 • 15199
Giải tư
 • 88484
 • 12007
 • 45298
 • 89275
 • 55014
 • 30752
 • 60603
 • -
Giải năm 5274
Giải sáu
 • 7252
 • 2399
 • 1584
Giải bảy 502
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 7 3 2
1 0 5 4
2
3 2
4 5
5 2 2
6
7 5 4
8 4 4 4
9 9 8 9
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat May 27 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 148931
Giải nhất 14757
Giải nhì 63425
Giải ba
 • 09355
 • 31616
Giải tư
 • 67646
 • 52341
 • 85326
 • 39849
 • 93499
 • 30478
 • 39021
 • -
Giải năm 5351
Giải sáu
 • 0388
 • 0488
 • 0029
Giải bảy 821
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0
1 6
2 5 6 1 9 1
3 1
4 6 1 9 3
5 7 5 1
6
7 8
8 8 8
9 9
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat May 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 664365
Giải nhất 72663
Giải nhì 22713
Giải ba
 • 27013
 • 75294
Giải tư
 • 80620
 • 57252
 • 48109
 • 33178
 • 22781
 • 29187
 • 15494
 • -
Giải năm 8011
Giải sáu
 • 6967
 • 8605
 • 3760
Giải bảy 145
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 9 5
1 3 3 1
2 0
3
4 5
5 2
6 5 3 7 0
7 8
8 1 7
9 4 4 4