• |

Kỳ trước

Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Nov 18 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 398487
Giải nhất 43827
Giải nhì 38461
Giải ba
 • 41916
 • 56332
Giải tư
 • 65310
 • 83205
 • 83765
 • 89375
 • 33063
 • 51062
 • 39752
 • -
Giải năm 5864
Giải sáu
 • 4250
 • 4795
 • 6469
Giải bảy 437
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 5
1 6 0
2 7
3 2 7 0
4
5 2 0
6 1 5 3 2 4 9
7 5
8 7
9 5
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Nov 11 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 438842
Giải nhất 06475
Giải nhì 90546
Giải ba
 • 45974
 • 84647
Giải tư
 • 34543
 • 75061
 • 63464
 • 06635
 • 33853
 • 00077
 • 42769
 • -
Giải năm 5709
Giải sáu
 • 8381
 • 4929
 • 2295
Giải bảy 277
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 9
1
2 9
3 5
4 2 6 7 3
5 3
6 1 4 9
7 5 4 7 7 1
8 1
9 5
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Nov 04 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 528162
Giải nhất 14377
Giải nhì 45261
Giải ba
 • 97611
 • 63997
Giải tư
 • 37743
 • 74942
 • 52474
 • 69949
 • 88545
 • 57948
 • 03331
 • -
Giải năm 8433
Giải sáu
 • 1229
 • 0775
 • 3456
Giải bảy 929
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0
1 1
2 9 9
3 1 3
4 3 2 9 5 8
5 6 0
6 2 1
7 7 4 5
8
9 7
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Oct 28 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 152079
Giải nhất 33275
Giải nhì 50316
Giải ba
 • 06860
 • 57961
Giải tư
 • 63160
 • 86226
 • 85421
 • 90440
 • 81475
 • 07770
 • 44373
 • -
Giải năm 6712
Giải sáu
 • 4185
 • 8701
 • 4643
Giải bảy 255
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 1
1 6 2
2 6 1
3
4 0 3
5 5 3
6 0 1 0
7 9 5 5 0 3
8 5
9
Quảng Ngãi Ngày mở thưởng:Sat Oct 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 400872
Giải nhất 95253
Giải nhì 78430
Giải ba
 • 25438
 • 62670
Giải tư
 • 07165
 • 99673
 • 94659
 • 70311
 • 13735
 • 80273
 • 16011
 • -
Giải năm 7272
Giải sáu
 • 7004
 • 7101
 • 4941
Giải bảy 184
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 4 1
1 1 1
2
3 0 8 5
4 1
5 3 9
6 5
7 2 0 3 3 2
8 4
9 6