• |

Kỳ trước

Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 500306
Giải nhất 42099
Giải nhì 77128
Giải ba
 • 56610
 • 76937
Giải tư
 • 28901
 • 61712
 • 35649
 • 84033
 • 10933
 • 68054
 • 93713
 • -
Giải năm 8882
Giải sáu
 • 4098
 • 7301
 • 1372
Giải bảy 301
Giải tám 79
Đầu Đuôi
0 6 1 1 1
1 0 2 3
2 8
3 7 3 3
4 9
5 4
6
7 2 9
8 2
9 9 8
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Aug 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 004722
Giải nhất 30452
Giải nhì 44795
Giải ba
 • 94530
 • 65355
Giải tư
 • 60470
 • 97923
 • 41363
 • 22421
 • 74956
 • 50815
 • 97219
 • -
Giải năm 2422
Giải sáu
 • 1921
 • 0201
 • 7610
Giải bảy 633
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 1
1 5 9 0
2 2 3 1 2 1
3 0 3
4
5 2 5 6
6 3 3
7 0
8
9 5
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Aug 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 768976
Giải nhất 68840
Giải nhì 79554
Giải ba
 • 71497
 • 48423
Giải tư
 • 97005
 • 28932
 • 42229
 • 32877
 • 02130
 • 83319
 • 87369
 • -
Giải năm 7613
Giải sáu
 • 5325
 • 5261
 • 4856
Giải bảy 585
Giải tám 73
Đầu Đuôi
0 5
1 9 3
2 3 9 5
3 2 0
4 0
5 4 6
6 9 1
7 6 7 3
8 5
9 7
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Jul 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 839069
Giải nhất 69005
Giải nhì 51231
Giải ba
 • 37797
 • 71873
Giải tư
 • 93195
 • 10957
 • 97279
 • 45135
 • 13093
 • 83101
 • 05020
 • -
Giải năm 3316
Giải sáu
 • 0925
 • 1010
 • 9641
Giải bảy 372
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 5 1
1 6 0
2 0 5
3 1 5
4 1
5 7
6 9
7 3 9 2 8
8
9 7 5 3
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Jul 18 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 379557
Giải nhất 10986
Giải nhì 38727
Giải ba
 • 19603
 • 27087
Giải tư
 • 56958
 • 74550
 • 59374
 • 61775
 • 70967
 • 46938
 • 00915
 • -
Giải năm 2754
Giải sáu
 • 0224
 • 2437
 • 7635
Giải bảy 233
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 3
1 5
2 7 4
3 8 7 5 3
4
5 7 8 0 4
6 7 7
7 4 5
8 6 7
9