• |

Kỳ trước

Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 204042
Giải nhất 77531
Giải nhì 45757
Giải ba
 • 91193
 • 74576
Giải tư
 • 94557
 • 38207
 • 71599
 • 47072
 • 51068
 • 26292
 • 77372
 • -
Giải năm 6794
Giải sáu
 • 8319
 • 8658
 • 9672
Giải bảy 906
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0 7 6
1 9
2
3 1
4 2
5 7 7 8
6 8
7 6 2 2 2
8
9 3 9 2 4 0
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Oct 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 728106
Giải nhất 18669
Giải nhì 36487
Giải ba
 • 99702
 • 10142
Giải tư
 • 78152
 • 12938
 • 31963
 • 57387
 • 85146
 • 04418
 • 99395
 • -
Giải năm 4151
Giải sáu
 • 5367
 • 7079
 • 1938
Giải bảy 817
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 6 2 3
1 8 7
2
3 8 8
4 2 6
5 2 1
6 9 3 7
7 9
8 7 7
9 5
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Oct 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 752503
Giải nhất 82809
Giải nhì 57343
Giải ba
 • 02076
 • 21300
Giải tư
 • 75389
 • 09235
 • 25051
 • 55529
 • 81691
 • 83161
 • 92619
 • -
Giải năm 1745
Giải sáu
 • 5348
 • 5039
 • 6014
Giải bảy 000
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 3 9 0 0
1 9 4
2 9
3 5 9
4 3 5 8 3
5 1
6 1
7 6
8 9
9 1
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Sep 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 334890
Giải nhất 36872
Giải nhì 43110
Giải ba
 • 85393
 • 08070
Giải tư
 • 36579
 • 23946
 • 74694
 • 83711
 • 99565
 • 42958
 • 61310
 • -
Giải năm 3546
Giải sáu
 • 7066
 • 9749
 • 3178
Giải bảy 264
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0
1 0 1 0
2
3
4 6 6 9
5 8
6 5 6 4 8
7 2 0 9 8
8
9 0 3 4
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Sep 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 774738
Giải nhất 62883
Giải nhì 78770
Giải ba
 • 91294
 • 39959
Giải tư
 • 36560
 • 14803
 • 99140
 • 77115
 • 56019
 • 16059
 • 62845
 • -
Giải năm 5257
Giải sáu
 • 9743
 • 2204
 • 9249
Giải bảy 782
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0 3 4
1 5 9
2
3 8
4 0 5 3 9
5 9 9 7 7
6 0
7 0
8 3 2
9 4