• |

Kỳ trước

Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Jun 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 585375
Giải nhất 20424
Giải nhì 75225
Giải ba
 • 09449
 • 82085
Giải tư
 • 36826
 • 71419
 • 38033
 • 84970
 • 13574
 • 12833
 • 48724
 • -
Giải năm 0857
Giải sáu
 • 8087
 • 0299
 • 5272
Giải bảy 102
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 2
1 9
2 4 5 6 4
3 3 3
4 9 5
5 7
6
7 5 0 4 2
8 5 7
9 9
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Jun 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 408965
Giải nhất 39189
Giải nhì 51129
Giải ba
 • 62262
 • 86606
Giải tư
 • 46399
 • 98751
 • 31463
 • 62992
 • 75608
 • 12920
 • 13900
 • -
Giải năm 3208
Giải sáu
 • 2402
 • 9131
 • 8957
Giải bảy 855
Giải tám 55
Đầu Đuôi
0 6 8 0 8 2
1
2 9 0
3 1
4
5 1 7 5 5
6 5 2 3
7
8 9
9 9 2
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue Jun 06 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 454188
Giải nhất 49844
Giải nhì 12155
Giải ba
 • 89414
 • 21103
Giải tư
 • 61209
 • 31235
 • 25793
 • 19931
 • 62803
 • 19905
 • 23690
 • -
Giải năm 8218
Giải sáu
 • 1630
 • 4055
 • 0963
Giải bảy 449
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 3 9 3 5
1 4 8
2
3 5 1 0
4 4 9 1
5 5 5
6 3
7
8 8
9 3 0
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue May 30 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 403421
Giải nhất 10773
Giải nhì 93303
Giải ba
 • 78099
 • 29655
Giải tư
 • 59124
 • 06258
 • 29436
 • 69252
 • 71253
 • 30304
 • 04050
 • -
Giải năm 3343
Giải sáu
 • 8492
 • 0703
 • 8043
Giải bảy 416
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 3 4 3
1 6
2 1 4
3 6
4 3 3
5 5 8 2 3 0 0
6
7 3
8
9 9 2
Quảng Nam Ngày mở thưởng:Tue May 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 646394
Giải nhất 50992
Giải nhì 91300
Giải ba
 • 23289
 • 69249
Giải tư
 • 27450
 • 96776
 • 65663
 • 40554
 • 10079
 • 87976
 • 04378
 • -
Giải năm 6747
Giải sáu
 • 5715
 • 5697
 • 6538
Giải bảy 676
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0 0
1 5
2 8
3 8
4 9 7
5 0 4
6 3
7 6 9 6 8 6
8 9
9 4 2 7