• |

Kỳ trước

Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 482498
Giải nhất 40356
Giải nhì 65734
Giải ba
 • 83620
 • 91066
Giải tư
 • 17197
 • 44395
 • 88823
 • 07242
 • 82876
 • 94345
 • 94726
 • -
Giải năm 6903
Giải sáu
 • 8110
 • 2215
 • 6956
Giải bảy 115
Giải tám 95
Đầu Đuôi
0 3
1 0 5 5
2 0 3 6
3 4
4 2 5
5 6 6
6 6
7 6
8
9 8 7 5 5
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jun 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 539147
Giải nhất 13139
Giải nhì 43511
Giải ba
 • 00379
 • 30082
Giải tư
 • 10653
 • 92018
 • 23236
 • 20498
 • 04569
 • 57890
 • 47268
 • -
Giải năm 0285
Giải sáu
 • 4580
 • 9651
 • 8922
Giải bảy 478
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0
1 1 8
2 2
3 9 6
4 7 3
5 3 1
6 9 8
7 9 8
8 2 5 0
9 8 0
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jun 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 431221
Giải nhất 80189
Giải nhì 94652
Giải ba
 • 66455
 • 60023
Giải tư
 • 43445
 • 61377
 • 34572
 • 43769
 • 22717
 • 68199
 • 67053
 • -
Giải năm 4475
Giải sáu
 • 1633
 • 3648
 • 3492
Giải bảy 559
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0
1 7
2 1 3
3 3
4 5 8
5 2 5 3 9
6 9 8
7 7 2 5
8 9
9 9 2
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jun 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 658194
Giải nhất 30688
Giải nhì 17525
Giải ba
 • 69885
 • 79627
Giải tư
 • 60619
 • 53844
 • 44216
 • 29993
 • 82467
 • 75113
 • 57973
 • -
Giải năm 8110
Giải sáu
 • 9555
 • 2724
 • 6094
Giải bảy 101
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 1
1 9 6 3 0
2 5 7 4
3
4 4
5 5
6 7
7 3
8 8 5
9 4 3 4 8
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu May 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 257121
Giải nhất 42745
Giải nhì 83195
Giải ba
 • 87989
 • 19077
Giải tư
 • 24754
 • 63162
 • 97381
 • 61583
 • 59588
 • 53797
 • 45948
 • -
Giải năm 8187
Giải sáu
 • 8101
 • 0212
 • 6583
Giải bảy 299
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0 1
1 2
2 1
3
4 5 8 2
5 4
6 2
7 7
8 9 1 3 8 7 3
9 5 7 9