• |

Kỳ trước

Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jul 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 944087
Giải nhất 69399
Giải nhì 74674
Giải ba
  • 62129
  • 12362
Giải tư
  • 72526
  • 80694
  • 86436
  • 64883
  • 00946
  • 69251
  • 46431
  • -
Giải năm 7859
Giải sáu
  • 8133
  • 6473
  • 1495
Giải bảy 593
Giải tám 04
Đầu Đuôi
0 4
1
2 9 6
3 6 1 3
4 6
5 1 9
6 2
7 4 3
8 7 3
9 9 4 5 3
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jul 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 393207
Giải nhất 47973
Giải nhì 13312
Giải ba
  • 73210
  • 09027
Giải tư
  • 92780
  • 42269
  • 89986
  • 94719
  • 39325
  • 35324
  • 82258
  • -
Giải năm 7094
Giải sáu
  • 8142
  • 5514
  • 8441
Giải bảy 946
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 7
1 2 0 9 4
2 7 5 4
3
4 2 1 6
5 8
6 9 6
7 3
8 0 6
9 4
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jul 06 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 920911
Giải nhất 63620
Giải nhì 64364
Giải ba
  • 90317
  • 60465
Giải tư
  • 93707
  • 57804
  • 76551
  • 59992
  • 00597
  • 60882
  • 25617
  • -
Giải năm 9781
Giải sáu
  • 8345
  • 8355
  • 1731
Giải bảy 551
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 7 4
1 1 7 7
2 0
3 1
4 5
5 1 5 1
6 4 5
7
8 2 1 3
9 2 7
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jun 29 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 830241
Giải nhất 01365
Giải nhì 60928
Giải ba
  • 11653
  • 61762
Giải tư
  • 17892
  • 85439
  • 33417
  • 06579
  • 09475
  • 64726
  • 10841
  • -
Giải năm 2673
Giải sáu
  • 3887
  • 5301
  • 5432
Giải bảy 853
Giải tám 18
Đầu Đuôi
0 1
1 7 8
2 8 6
3 9 2
4 1 1
5 3 3
6 5 2
7 9 5 3
8 7
9 2
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 482498
Giải nhất 40356
Giải nhì 65734
Giải ba
  • 83620
  • 91066
Giải tư
  • 17197
  • 44395
  • 88823
  • 07242
  • 82876
  • 94345
  • 94726
  • -
Giải năm 6903
Giải sáu
  • 8110
  • 2215
  • 6956
Giải bảy 115
Giải tám 95
Đầu Đuôi
0 3
1 0 5 5
2 0 3 6
3 4
4 2 5
5 6 6
6 6
7 6
8
9 8 7 5 5