• |

Kỳ trước

Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Sep 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 231874
Giải nhất 48005
Giải nhì 14730
Giải ba
 • 40492
 • 42992
Giải tư
 • 26808
 • 42559
 • 24811
 • 16553
 • 23076
 • 96527
 • 18242
 • -
Giải năm 0766
Giải sáu
 • 8530
 • 7497
 • 7874
Giải bảy 165
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 5 8
1 1
2 7
3 0 0
4 2 4
5 9 3
6 6 5
7 4 6 4
8
9 2 2 7
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Sep 14 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 206347
Giải nhất 29621
Giải nhì 63288
Giải ba
 • 49994
 • 99002
Giải tư
 • 82545
 • 49664
 • 74562
 • 15671
 • 99809
 • 79937
 • 21723
 • -
Giải năm 0960
Giải sáu
 • 5811
 • 2483
 • 5013
Giải bảy 087
Giải tám 99
Đầu Đuôi
0 2 9
1 1 3
2 1 3
3 7
4 7 5
5
6 4 2 0
7 1
8 8 3 7
9 4 9
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Sep 07 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 862178
Giải nhất 08009
Giải nhì 01074
Giải ba
 • 09735
 • 02890
Giải tư
 • 17379
 • 40441
 • 49167
 • 59836
 • 49960
 • 07660
 • 98357
 • -
Giải năm 3747
Giải sáu
 • 6945
 • 3066
 • 5553
Giải bảy 055
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 9
1
2
3 5 6
4 1 7 5
5 7 3 5
6 7 0 0 6
7 8 4 9
8 3
9 0
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Aug 31 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 803563
Giải nhất 00331
Giải nhì 41465
Giải ba
 • 95314
 • 04119
Giải tư
 • 69771
 • 76703
 • 61336
 • 05914
 • 20317
 • 95393
 • 78180
 • -
Giải năm 3075
Giải sáu
 • 2022
 • 6145
 • 8533
Giải bảy 742
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 3 7
1 4 9 4 7
2 2
3 1 6 3
4 5 2
5
6 3 5
7 1 5
8 0
9 3
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Aug 24 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 277534
Giải nhất 48055
Giải nhì 32478
Giải ba
 • 89363
 • 71217
Giải tư
 • 73069
 • 60190
 • 25440
 • 93897
 • 17526
 • 14384
 • 65808
 • -
Giải năm 5269
Giải sáu
 • 7053
 • 4636
 • 8683
Giải bảy 886
Giải tám 24
Đầu Đuôi
0 8
1 7
2 6 4
3 4 6
4 0
5 5 3
6 3 9 9
7 8
8 4 3 6
9 0 7