• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 12 Giờ 17 Phút 35 Giây
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Nov 16 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 625704
Giải nhất 35154
Giải nhì 99286
Giải ba
 • 23305
 • 92533
Giải tư
 • 39053
 • 05332
 • 23070
 • 99866
 • 91054
 • 97689
 • 75737
 • -
Giải năm 0719
Giải sáu
 • 5672
 • 3095
 • 7499
Giải bảy 668
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 4 5
1 9
2
3 3 2 7
4
5 4 3 4
6 6 8 6
7 0 2
8 6 9
9 5 9

Kỳ trước

Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Nov 09 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 167042
Giải nhất 74549
Giải nhì 47679
Giải ba
 • 65014
 • 11135
Giải tư
 • 26984
 • 40432
 • 07043
 • 29036
 • 60116
 • 46413
 • 33143
 • -
Giải năm 5989
Giải sáu
 • 4815
 • 7412
 • 8769
Giải bảy 999
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 3
1 4 6 3 5 2
2
3 5 2 6
4 2 9 3 3
5
6 9
7 9
8 4 9
9 9
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Nov 02 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 037578
Giải nhất 21875
Giải nhì 76233
Giải ba
 • 12740
 • 79843
Giải tư
 • 53554
 • 33425
 • 68810
 • 15945
 • 96882
 • 42748
 • 32919
 • -
Giải năm 4850
Giải sáu
 • 7711
 • 9290
 • 7686
Giải bảy 862
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0
1 0 9 1
2 5
3 3
4 0 3 5 8
5 4 0 6
6 2
7 8 5
8 2 6
9 0
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Oct 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 023273
Giải nhất 21480
Giải nhì 67490
Giải ba
 • 84881
 • 20019
Giải tư
 • 03132
 • 43550
 • 14215
 • 29915
 • 77280
 • 40926
 • 14855
 • -
Giải năm 7540
Giải sáu
 • 1166
 • 3090
 • 8611
Giải bảy 415
Giải tám 18
Đầu Đuôi
0
1 9 5 5 1 5 8
2 6
3 2
4 0
5 0 5
6 6
7 3
8 0 1 0
9 0 0
Quảng Bình Ngày mở thưởng:Thu Oct 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 907432
Giải nhất 55963
Giải nhì 08526
Giải ba
 • 48129
 • 39479
Giải tư
 • 01208
 • 60577
 • 08305
 • 47765
 • 18268
 • 04844
 • 61528
 • -
Giải năm 8705
Giải sáu
 • 5562
 • 6465
 • 7915
Giải bảy 413
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 8 5 5
1 5 3 0
2 6 9 8
3 2
4 4
5
6 3 5 8 2 5
7 9 7
8
9