• |

Kỳ trước

Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jun 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 719790
Giải nhất 36177
Giải nhì 28500
Giải ba
 • 83918
 • 38492
Giải tư
 • 57646
 • 94734
 • 96113
 • 92298
 • 63537
 • 08352
 • 67308
 • -
Giải năm 3815
Giải sáu
 • 2770
 • 6624
 • 2673
Giải bảy 464
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 0 8
1 8 3 5
2 4
3 4 7
4 6
5 2
6 4 6
7 7 0 3
8
9 0 2 8
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jun 12 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 769569
Giải nhất 19215
Giải nhì 96650
Giải ba
 • 12102
 • 44825
Giải tư
 • 74587
 • 36282
 • 73064
 • 05422
 • 04676
 • 16084
 • 13470
 • -
Giải năm 6263
Giải sáu
 • 5996
 • 0328
 • 0610
Giải bảy 005
Giải tám 37
Đầu Đuôi
0 2 5
1 5 0
2 5 2 8
3 7
4
5 0
6 9 4 3
7 6 0
8 7 2 4
9 6
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jun 05 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 592253
Giải nhất 66871
Giải nhì 16993
Giải ba
 • 07578
 • 13642
Giải tư
 • 36122
 • 97892
 • 55111
 • 08375
 • 83466
 • 37810
 • 65043
 • -
Giải năm 9333
Giải sáu
 • 7666
 • 1563
 • 1389
Giải bảy 993
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0
1 1 0
2 2
3 3
4 2 3
5 3 4
6 6 6 3
7 1 8 5
8 9
9 3 2 3
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon May 29 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 345374
Giải nhất 76609
Giải nhì 76002
Giải ba
 • 71799
 • 56830
Giải tư
 • 74803
 • 66743
 • 04705
 • 69265
 • 43631
 • 32239
 • 95596
 • -
Giải năm 6341
Giải sáu
 • 6215
 • 3249
 • 0997
Giải bảy 712
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0 9 2 3 5
1 5 2 0
2
3 0 1 9
4 3 1 9
5
6 5
7 4
8
9 9 6 7
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon May 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 723824
Giải nhất 41720
Giải nhì 28135
Giải ba
 • 69462
 • 86877
Giải tư
 • 88060
 • 18176
 • 87748
 • 34598
 • 65269
 • 29531
 • 87638
 • -
Giải năm 5825
Giải sáu
 • 0846
 • 1155
 • 8999
Giải bảy 442
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0
1
2 4 0 5
3 5 1 8
4 8 6 2 1
5 5
6 2 0 9
7 7 6
8
9 8 9