• |

Kỳ trước

Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Sep 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 095674
Giải nhất 89934
Giải nhì 59677
Giải ba
 • 15608
 • 41183
Giải tư
 • 56808
 • 07992
 • 14237
 • 94570
 • 12841
 • 12252
 • 52773
 • -
Giải năm 8477
Giải sáu
 • 5929
 • 6382
 • 1089
Giải bảy 881
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0 8 8
1
2 9
3 4 7
4 1
5 2
6
7 4 7 0 3 7
8 3 2 9 1
9 2 0
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Sep 18 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 591977
Giải nhất 57346
Giải nhì 73164
Giải ba
 • 92697
 • 52492
Giải tư
 • 49459
 • 28861
 • 58428
 • 65138
 • 61169
 • 17204
 • 78947
 • -
Giải năm 9344
Giải sáu
 • 0739
 • 2903
 • 9498
Giải bảy 516
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 4 3
1 6
2 8
3 8 9
4 6 7 4
5 9
6 4 1 9
7 7
8
9 7 2 8 6
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Sep 11 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 599777
Giải nhất 17084
Giải nhì 10034
Giải ba
 • 74198
 • 83412
Giải tư
 • 57857
 • 80942
 • 59108
 • 10044
 • 04389
 • 48270
 • 83409
 • -
Giải năm 0039
Giải sáu
 • 3378
 • 8925
 • 8357
Giải bảy 629
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 8 9
1 2
2 5 9
3 4 9
4 2 4
5 7 7
6
7 7 0 8 1
8 4 9
9 8
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Sep 04 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 119359
Giải nhất 11849
Giải nhì 61621
Giải ba
 • 46075
 • 74393
Giải tư
 • 74221
 • 33863
 • 55868
 • 38995
 • 64555
 • 86453
 • 42009
 • -
Giải năm 7981
Giải sáu
 • 4574
 • 7317
 • 7519
Giải bảy 173
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 9
1 7 9
2 1 1
3
4 9
5 9 5 3
6 3 8 8
7 5 4 3
8 1
9 3 5
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Aug 28 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 542739
Giải nhất 40692
Giải nhì 37349
Giải ba
 • 83360
 • 28346
Giải tư
 • 97724
 • 68383
 • 83585
 • 69360
 • 79281
 • 44840
 • 44780
 • -
Giải năm 3179
Giải sáu
 • 5297
 • 0220
 • 9219
Giải bảy 432
Giải tám 21
Đầu Đuôi
0
1 9
2 4 0 1
3 9 2
4 9 6 0
5
6 0 0
7 9
8 3 5 1 0
9 2 7