• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 09 Giờ 46 Phút 38 Giây
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Nov 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 239252
Giải nhất 88344
Giải nhì 53089
Giải ba
 • 07985
 • 99548
Giải tư
 • 28760
 • 97264
 • 05012
 • 83173
 • 75928
 • 88199
 • 25559
 • -
Giải năm 0686
Giải sáu
 • 0457
 • 0945
 • 3003
Giải bảy 371
Giải tám 13
Đầu Đuôi
0 3
1 2 3
2 8
3
4 4 8 5
5 2 9 7
6 0 4
7 3 1
8 9 5 6
9 9

Kỳ trước

Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Nov 06 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 232160
Giải nhất 99841
Giải nhì 90430
Giải ba
 • 60150
 • 93724
Giải tư
 • 65384
 • 53433
 • 82638
 • 44589
 • 72986
 • 16251
 • 52128
 • -
Giải năm 7417
Giải sáu
 • 8204
 • 5235
 • 9842
Giải bảy 983
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 4 8
3 0 3 8 5 6
4 1 2
5 0 1
6 0
7
8 4 9 6 3
9
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Oct 30 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 677129
Giải nhất 10483
Giải nhì 29912
Giải ba
 • 42103
 • 60063
Giải tư
 • 67473
 • 35391
 • 56402
 • 43564
 • 73602
 • 30003
 • 15438
 • -
Giải năm 0179
Giải sáu
 • 6124
 • 0585
 • 8380
Giải bảy 466
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 3 2 2 3
1 2
2 9 4
3 8
4 4
5
6 3 4 6
7 3 9
8 3 5 0
9 1
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Oct 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 626973
Giải nhất 11443
Giải nhì 13745
Giải ba
 • 81850
 • 48419
Giải tư
 • 45266
 • 08177
 • 15856
 • 56243
 • 87504
 • 02240
 • 47939
 • -
Giải năm 8399
Giải sáu
 • 8077
 • 5606
 • 3418
Giải bảy 810
Giải tám 88
Đầu Đuôi
0 4 6
1 9 8 0
2
3 9
4 3 5 3 0
5 0 6
6 6
7 3 7 7
8 8
9 9
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Oct 16 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 571159
Giải nhất 93716
Giải nhì 62510
Giải ba
 • 35002
 • 87839
Giải tư
 • 82761
 • 44907
 • 60117
 • 31686
 • 02797
 • 98811
 • 38513
 • -
Giải năm 7271
Giải sáu
 • 3192
 • 0211
 • 1013
Giải bảy 551
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 2 7 3
1 6 0 7 1 3 1 3
2
3 9
4
5 9 1
6 1
7 1
8 6
9 7 2