• |

Kỳ trước

Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jul 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 534508
Giải nhất 25192
Giải nhì 46022
Giải ba
 • 54661
 • 75669
Giải tư
 • 45860
 • 15437
 • 13431
 • 58162
 • 85360
 • 74366
 • 76440
 • -
Giải năm 9660
Giải sáu
 • 1973
 • 8595
 • 0204
Giải bảy 497
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0 8 4
1
2 2
3 7 1 9
4 0
5
6 1 9 0 2 0 6 0
7 3
8
9 2 5 7
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jul 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 963487
Giải nhất 09840
Giải nhì 82340
Giải ba
 • 88852
 • 87971
Giải tư
 • 72281
 • 64576
 • 48757
 • 37938
 • 52270
 • 39087
 • 09890
 • -
Giải năm 6993
Giải sáu
 • 3253
 • 4444
 • 1487
Giải bảy 888
Giải tám 18
Đầu Đuôi
0
1 8
2
3 8
4 0 0 4
5 2 7 3
6
7 1 6 0
8 7 1 7 7 8
9 0 3
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jul 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 354581
Giải nhất 55289
Giải nhì 58869
Giải ba
 • 94455
 • 95260
Giải tư
 • 19943
 • 89048
 • 66551
 • 48548
 • 24464
 • 87798
 • 54798
 • -
Giải năm 3304
Giải sáu
 • 6224
 • 6354
 • 9137
Giải bảy 998
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 4
1
2 4
3 7 0
4 3 8 8
5 5 1 4
6 9 0 4
7
8 1 9
9 8 8 8
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jun 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 470129
Giải nhất 01440
Giải nhì 97779
Giải ba
 • 45733
 • 52383
Giải tư
 • 42946
 • 93349
 • 14898
 • 01143
 • 68030
 • 34896
 • 31957
 • -
Giải năm 4651
Giải sáu
 • 6729
 • 2681
 • 7580
Giải bảy 829
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0
1
2 9 9 9
3 3 0
4 0 6 9 3
5 7 1
6 8
7 9
8 3 1 0
9 8 6
Phú Yên Ngày mở thưởng:Mon Jun 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 719790
Giải nhất 36177
Giải nhì 28500
Giải ba
 • 83918
 • 38492
Giải tư
 • 57646
 • 94734
 • 96113
 • 92298
 • 63537
 • 08352
 • 67308
 • -
Giải năm 3815
Giải sáu
 • 2770
 • 6624
 • 2673
Giải bảy 464
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 0 8
1 8 3 5
2 4
3 4 7
4 6
5 2
6 4 6
7 7 0 3
8
9 0 2 8