• |

Kỳ trước

Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Sep 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 636066
Giải nhất 95315
Giải nhì 63182
Giải ba
 • 08546
 • 28175
Giải tư
 • 21951
 • 43233
 • 38849
 • 54610
 • 20277
 • 60068
 • 28175
 • -
Giải năm 4207
Giải sáu
 • 3333
 • 5014
 • 3744
Giải bảy 379
Giải tám 78
Đầu Đuôi
0 7
1 5 0 4
2
3 3 3
4 6 9 4
5 1
6 6 8
7 5 7 5 9 8
8 2
9
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Sep 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 066250
Giải nhất 13442
Giải nhì 76329
Giải ba
 • 74019
 • 92388
Giải tư
 • 07901
 • 49288
 • 55109
 • 02693
 • 42416
 • 96393
 • 98763
 • -
Giải năm 0946
Giải sáu
 • 9003
 • 1069
 • 9829
Giải bảy 432
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 1 9 3
1 9 6
2 9 9
3 2 4
4 2 6
5 0
6 3 9
7
8 8 8
9 3 3
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Sep 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 321622
Giải nhất 08387
Giải nhì 70399
Giải ba
 • 81510
 • 75463
Giải tư
 • 62926
 • 51555
 • 27625
 • 67539
 • 16319
 • 59930
 • 35634
 • -
Giải năm 9092
Giải sáu
 • 4331
 • 3354
 • 8915
Giải bảy 910
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0
1 0 9 5 0
2 2 6 5
3 9 0 4 1
4 5
5 5 4
6 3
7
8 7
9 9 2
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Sep 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 113395
Giải nhất 93074
Giải nhì 79711
Giải ba
 • 52539
 • 56867
Giải tư
 • 77621
 • 12579
 • 16064
 • 49140
 • 70325
 • 47523
 • 14228
 • -
Giải năm 3795
Giải sáu
 • 3770
 • 9869
 • 7788
Giải bảy 276
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0
1 1
2 1 5 3 8
3 9 8
4 0
5
6 7 4 9
7 4 9 0 6
8 8
9 5 5
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Aug 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 219012
Giải nhất 07586
Giải nhì 41611
Giải ba
 • 06567
 • 22252
Giải tư
 • 07842
 • 68660
 • 29897
 • 86497
 • 56663
 • 19279
 • 76739
 • -
Giải năm 7297
Giải sáu
 • 2426
 • 5060
 • 2661
Giải bảy 007
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 7
1 2 1
2 6
3 9
4 2
5 2
6 7 0 3 0 1
7 9 1
8 6
9 7 7 7