• |

Kỳ trước

Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 617008
Giải nhất 05559
Giải nhì 57135
Giải ba
 • 63351
 • 64915
Giải tư
 • 97132
 • 54234
 • 27395
 • 66888
 • 69139
 • 59248
 • 95323
 • -
Giải năm 5618
Giải sáu
 • 8285
 • 3569
 • 6015
Giải bảy 088
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 8
1 5 8 5
2 3
3 5 2 4 9
4 8
5 9 1
6 9
7
8 8 5 8
9 5 4
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jul 14 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 897842
Giải nhất 17405
Giải nhì 28724
Giải ba
 • 32560
 • 79152
Giải tư
 • 07113
 • 59137
 • 52595
 • 75298
 • 33874
 • 06551
 • 14219
 • -
Giải năm 3456
Giải sáu
 • 3792
 • 1146
 • 8352
Giải bảy 823
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 5
1 3 9
2 4 3
3 7
4 2 6 3
5 2 1 6 2
6 0
7 4
8
9 5 8 2
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jul 07 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 650366
Giải nhất 14661
Giải nhì 03141
Giải ba
 • 52847
 • 94809
Giải tư
 • 51360
 • 17531
 • 64608
 • 72787
 • 13928
 • 36387
 • 28550
 • -
Giải năm 6803
Giải sáu
 • 7710
 • 2152
 • 4378
Giải bảy 595
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 9 8 3
1 0
2 8
3 1
4 1 7
5 0 2 6
6 6 1 0
7 8
8 7 7
9 5
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jun 30 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 054825
Giải nhất 06690
Giải nhì 51205
Giải ba
 • 07311
 • 35553
Giải tư
 • 66479
 • 69085
 • 17271
 • 71574
 • 53363
 • 47562
 • 63610
 • -
Giải năm 5314
Giải sáu
 • 1854
 • 6061
 • 8101
Giải bảy 766
Giải tám 25
Đầu Đuôi
0 5 1
1 1 0 4
2 5 5
3
4
5 3 4
6 3 2 1 6
7 9 1 4
8 5
9 0
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jun 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 565488
Giải nhất 36863
Giải nhì 07403
Giải ba
 • 31912
 • 01308
Giải tư
 • 07103
 • 03153
 • 14615
 • 42156
 • 89090
 • 84038
 • 23769
 • -
Giải năm 9666
Giải sáu
 • 7645
 • 3186
 • 7665
Giải bảy 944
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 3 8 3
1 2 5
2
3 8
4 5 4
5 3 6
6 3 9 6 5
7
8 8 6 5
9 0