• |

Kỳ trước

Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Nov 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 292381
Giải nhất 93535
Giải nhì 82685
Giải ba
 • 03126
 • 53955
Giải tư
 • 68211
 • 64425
 • 14757
 • 48873
 • 98547
 • 64361
 • 36766
 • -
Giải năm 3957
Giải sáu
 • 4012
 • 7981
 • 5277
Giải bảy 613
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0
1 1 2 3
2 6 5
3 5
4 7
5 5 7 7
6 1 6 6
7 3 7
8 1 5 1
9
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Nov 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 649560
Giải nhất 53466
Giải nhì 89565
Giải ba
 • 77130
 • 77266
Giải tư
 • 90640
 • 36186
 • 79268
 • 78493
 • 50626
 • 35206
 • 65042
 • -
Giải năm 4003
Giải sáu
 • 6421
 • 7267
 • 2400
Giải bảy 241
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 6 3 0
1
2 6 1
3 0
4 0 2 1 5
5
6 0 6 5 6 8 7
7
8 6
9 3
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Nov 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 153920
Giải nhất 47284
Giải nhì 54774
Giải ba
 • 23660
 • 71655
Giải tư
 • 88660
 • 88455
 • 51062
 • 03051
 • 76058
 • 16114
 • 52087
 • -
Giải năm 7780
Giải sáu
 • 8217
 • 9323
 • 6500
Giải bảy 304
Giải tám 21
Đầu Đuôi
0 0 4
1 4 7
2 0 3 1
3
4
5 5 5 1 8
6 0 0 2
7 4
8 4 7 0
9
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Oct 27 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 443134
Giải nhất 25548
Giải nhì 52803
Giải ba
 • 66871
 • 59868
Giải tư
 • 94250
 • 40458
 • 36314
 • 84128
 • 06979
 • 11938
 • 30389
 • -
Giải năm 7452
Giải sáu
 • 4694
 • 7791
 • 5275
Giải bảy 346
Giải tám 37
Đầu Đuôi
0 3
1 4
2 8
3 4 8 7
4 8 6
5 0 8 2
6 8
7 1 9 5
8 9
9 4 1
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Oct 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 874854
Giải nhất 62267
Giải nhì 64119
Giải ba
 • 08901
 • 70976
Giải tư
 • 94874
 • 58089
 • 93474
 • 15514
 • 63872
 • 36716
 • 00925
 • -
Giải năm 6651
Giải sáu
 • 9631
 • 0306
 • 8224
Giải bảy 470
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 1 6
1 9 4 6
2 5 4
3 1
4
5 4 1 3
6 7
7 6 4 4 2 0
8 9
9