• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 06 Giờ 47 Phút 54 Giây
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jun 16 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 737983
Giải nhất 74214
Giải nhì 04837
Giải ba
 • 01706
 • 40820
Giải tư
 • 50215
 • 58889
 • 15789
 • 55080
 • 76902
 • 10838
 • 05060
 • -
Giải năm 3690
Giải sáu
 • 0676
 • 0127
 • 2460
Giải bảy 356
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 6 2
1 4 5
2 0 7
3 7 8
4 1
5 6
6 0 0
7 6
8 3 9 9 0
9 0

Kỳ trước

Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jun 09 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 754769
Giải nhất 20644
Giải nhì 52640
Giải ba
 • 55744
 • 60921
Giải tư
 • 80325
 • 46350
 • 21032
 • 92900
 • 89019
 • 46272
 • 88845
 • -
Giải năm 5436
Giải sáu
 • 8630
 • 3631
 • 2315
Giải bảy 928
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0 0
1 9 5
2 1 5 8
3 2 6 0 1
4 4 0 4 5
5 0
6 9
7 2
8
9 3
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri Jun 02 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 213839
Giải nhất 82031
Giải nhì 76054
Giải ba
 • 12264
 • 73887
Giải tư
 • 69886
 • 76981
 • 26633
 • 18517
 • 55748
 • 23868
 • 19033
 • -
Giải năm 1962
Giải sáu
 • 8603
 • 4472
 • 4746
Giải bảy 403
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 3 3
1 7
2
3 9 1 3 3
4 8 6
5 4
6 4 8 2
7 2
8 7 6 1 5
9
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri May 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 925327
Giải nhất 84241
Giải nhì 35592
Giải ba
 • 97995
 • 27409
Giải tư
 • 73831
 • 55741
 • 25441
 • 88687
 • 70543
 • 52696
 • 33802
 • -
Giải năm 0252
Giải sáu
 • 0692
 • 0684
 • 5305
Giải bảy 945
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 9 2 5 5
1
2 7
3 1
4 1 1 1 3 5
5 2
6
7
8 7 4
9 2 5 6 2
Ninh Thuận Ngày mở thưởng:Fri May 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 762471
Giải nhất 45898
Giải nhì 31829
Giải ba
 • 24752
 • 17384
Giải tư
 • 98953
 • 11526
 • 45132
 • 58937
 • 88252
 • 56036
 • 36751
 • -
Giải năm 3858
Giải sáu
 • 2511
 • 8638
 • 1563
Giải bảy 596
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0
1 1
2 9 6
3 2 7 6 8
4
5 2 3 2 1 8
6 3 5
7 1
8 4
9 8 6