• |

Kỳ trước

MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Nov 19 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
14 20 30 33 41 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 15.922.069.000
Giải nhất
15 10.000.000
Giải nhì
935 300.000
Giải ba
16512 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Fri Nov 17 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 6)
11 13 18 19 31 45
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 13
Giải nhất
17 10.000.000
Giải nhì
1068 300.000
Giải ba
18587 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Wed Nov 15 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 4)
22 26 37 40 42 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 17.964.388.500
Giải nhất
69 10.000.000
Giải nhì
1416 300.000
Giải ba
20775 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Nov 12 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
22 26 37 40 42 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 17.964.388.500
Giải nhất
69 10.000.000
Giải nhì
1416 300.000
Giải ba
20775 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Fri Nov 10 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 6)
01 04 19 21 24 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 16.076.253.000
Giải nhất
30 10.000.000
Giải nhì
1225 300.000
Giải ba
20160 30.000