• |

Kỳ trước

MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Sep 24 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
04 10 11 31 36 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 97.184.052.500
Giải nhất
75 10.000.000
Giải nhì
3098 300.000
Giải ba
54245 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Fri Sep 22 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 6)
05 16 21 31 37 41
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 85.794.951.000
Giải nhất
53 10.000.000
Giải nhì
2854 300.000
Giải ba
48138 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Wed Sep 20 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 4)
05 07 13 17 23 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 76.017.619.000
Giải nhất
118 10.000.000
Giải nhì
4414 300.000
Giải ba
61483 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Sep 17 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
06 11 15 16 37 40
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 67.928.383.500
Giải nhất
51 10.000.000
Giải nhì
2363 300.000
Giải ba
41385 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Fri Sep 15 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 6)
03 24 35 37 40 43
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 59.876.865.000
Giải nhất
35 10.000.000
Giải nhì
2055 300.000
Giải ba
35198 30.000