• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 08 Giờ 10 Phút 01 Giây
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 4)
GIẢI THƯỞNG JACKPOT MEGA 6/45 SẮP TỚI:21.487.564.000đ
09 26 29 30 35 37
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
1 21.487.564.000
Giải nhất
33 10.000.000
Giải nhì
2021 300.000
Giải ba
37727 30.000

Kỳ trước

MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Jun 18 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
02 08 12 14 16 26
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 17.199.957.500
Giải nhất
74 10.000.000
Giải nhì
2682 300.000
Giải ba
40018 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Fri Jun 16 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 6)
06 10 17 21 27 38
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 14.665.599.500
Giải nhất
44 10.000.000
Giải nhì
1879 300.000
Giải ba
31706 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Wed Jun 14 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 4)
05 08 15 25 31 35
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
1 82.060.579.000
Giải nhất
162 10.000.000
Giải nhì
6375 300.000
Giải ba
89284 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Jun 11 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
05 06 11 14 32 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 68.224.154.000
Giải nhất
91 10.000.000
Giải nhì
4313 300.000
Giải ba
72695 30.000