• |

Mở thưởng hôm nay

Đang mở thưởng ...
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
GIẢI THƯỞNG JACKPOT MEGA 6/45 SẮP TỚI:14.103.027.500đ
? ? ? ? ? ?
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- -
Giải nhất
- 10.000.000
Giải nhì
- 300.000
Giải ba
- 30.000

Kỳ trước

MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 6)
05 06 09 15 19 32
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
2 14.103.027.500
Giải nhất
64 10.000.000
Giải nhì
2640 300.000
Giải ba
38817 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Wed Jul 19 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 4)
04 07 13 20 35 44
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
1 131.916.845.500
Giải nhất
155 10.000.000
Giải nhì
8178 300.000
Giải ba
135526 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Sun Jul 16 18:30:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
02 10 27 29 37 39
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 107.310.536.500
Giải nhất
112 10.000.000
Giải nhì
5224 300.000
Giải ba
89502 30.000
MEGA 6/45 Ngày mở thưởng:Fri Jul 14 18:30:00 ICT 2017 (Thứ 6)
02 13 19 24 25 33
Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot
- 89.529.309.000
Giải nhất
117 10.000.000
Giải nhì
5580 300.000
Giải ba
85618 30.000