• |

Kỳ trước

MAX 4D Ngày mở thưởng:Sat Jun 24 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9901 8 15.000.000
Giải nhì
 • 5079
 • 6489
10 6.500.000
Giải ba
 • 4974
 • 8917
 • 0250
12 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X901 85 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX01 781 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4099 5 15.000.000
Giải nhì
 • 8490
 • 5514
19 6.500.000
Giải ba
 • 7227
 • 4832
 • 7053
36 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X099 64 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX99 847 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Tue Jun 20 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 6008 5 15.000.000
Giải nhì
 • 1133
 • 0965
23 6.500.000
Giải ba
 • 3774
 • 9536
 • 0805
28 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X008 53 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX08 1067 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1403 17 15.000.000
Giải nhì
 • 7296
 • 5667
31 6.500.000
Giải ba
 • 6789
 • 2064
 • 9666
42 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X403 70 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX03 819 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Thu Jun 15 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 9716 5 15.000.000
Giải nhì
 • 4099
 • 1304
37 6.500.000
Giải ba
 • 4593
 • 1339
 • 0725
54 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X716 52 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX16 697 100.000