• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 13 Giờ 33 Phút 56 Giây
MAX 4D Ngày mở thưởng:Thu Aug 17 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0237 6 15.000.000
Giải nhì
 • 1288
 • 1115
21 6.500.000
Giải ba
 • 1812
 • 4625
 • 8269
14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X237 107 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX37 658 100.000

Kỳ trước

MAX 4D Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5258 18 15.000.000
Giải nhì
 • 6808
 • 3187
75 6.500.000
Giải ba
 • 7859
 • 6315
 • 8764
25 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X258 42 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX58 783 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Sat Aug 12 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1276 3 15.000.000
Giải nhì
 • 4275
 • 8796
6 6.500.000
Giải ba
 • 6345
 • 6864
 • 1755
15 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X276 88 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX76 543 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Thu Aug 10 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5557 4 15.000.000
Giải nhì
 • 3572
 • 5443
8 6.500.000
Giải ba
 • 0687
 • 0911
 • 3572
84 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X557 88 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX57 589 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Tue Aug 08 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 4421 38 15.000.000
Giải nhì
 • 6320
 • 3547
25 6.500.000
Giải ba
 • 4285
 • 8142
 • 2135
14 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X421 75 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX21 719 100.000