• |

Kỳ trước

MAX 4D Ngày mở thưởng:Thu Oct 19 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 1534 2 15.000.000
Giải nhì
 • 0565
 • 3861
9 6.500.000
Giải ba
 • 8307
 • 1993
 • 8260
34 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X534 63 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX34 524 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 0452 20 15.000.000
Giải nhì
 • 2640
 • 8265
7 6.500.000
Giải ba
 • 5738
 • 9128
 • 4519
22 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X452 77 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX52 1023 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Sat Oct 14 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2988 1 15.000.000
Giải nhì
 • 3732
 • 8896
7 6.500.000
Giải ba
 • 3385
 • 0149
 • 4445
17 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X988 63 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX88 724 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Thu Oct 12 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 5745 2 15.000.000
Giải nhì
 • 4942
 • 2318
27 6.500.000
Giải ba
 • 5862
 • 7796
 • 5030
13 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X745 45 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX45 543 100.000
MAX 4D Ngày mở thưởng:Tue Oct 10 18:45:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt Số Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải nhất 2880 10 15.000.000
Giải nhì
 • 3071
 • 4712
19 6.500.000
Giải ba
 • 9403
 • 4959
 • 9080
12 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 X880 39 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 XX80 405 100.000