• |

Kỳ trước

Long An Ngày mở thưởng:Sat Nov 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 678289
Giải nhất 33230
Giải nhì 28875
Giải ba
 • 82946
 • 77697
Giải tư
 • 41863
 • 63035
 • 01203
 • 37356
 • 46535
 • 94621
 • 86734
 • -
Giải năm 9583
Giải sáu
 • 7676
 • 0597
 • 6869
Giải bảy 829
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0 3
1
2 1 9 8
3 0 5 5 4
4 6
5 6
6 3 9
7 5 6
8 9 3
9 7 7
Long An Ngày mở thưởng:Sat Nov 11 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 030563
Giải nhất 36691
Giải nhì 49705
Giải ba
 • 80503
 • 64753
Giải tư
 • 96550
 • 58551
 • 70045
 • 14411
 • 97766
 • 79433
 • 05570
 • -
Giải năm 1260
Giải sáu
 • 8067
 • 4478
 • 7551
Giải bảy 344
Giải tám 58
Đầu Đuôi
0 5 3
1 1
2
3 3
4 5 4
5 3 0 1 1 8
6 3 6 0 7
7 0 8
8
9 1
Long An Ngày mở thưởng:Sat Nov 04 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 581420
Giải nhất 57389
Giải nhì 63193
Giải ba
 • 40348
 • 33427
Giải tư
 • 47427
 • 32473
 • 00538
 • 41681
 • 57209
 • 40160
 • 51533
 • -
Giải năm 6020
Giải sáu
 • 2325
 • 8739
 • 8793
Giải bảy 470
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 9
1
2 0 7 7 0 5
3 8 3 9
4 8
5
6 0
7 3 0
8 9 1
9 3 3 2
Long An Ngày mở thưởng:Sat Oct 28 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 338632
Giải nhất 81289
Giải nhì 95666
Giải ba
 • 01743
 • 73430
Giải tư
 • 24906
 • 76618
 • 89407
 • 81066
 • 53963
 • 74944
 • 76347
 • -
Giải năm 1379
Giải sáu
 • 3669
 • 7805
 • 6479
Giải bảy 341
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 6 7 5
1 8
2
3 2 0
4 3 4 7 1
5
6 6 6 3 9
7 9 9 1
8 9
9
Long An Ngày mở thưởng:Sat Oct 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 242726
Giải nhất 37677
Giải nhì 69103
Giải ba
 • 44441
 • 18453
Giải tư
 • 17935
 • 39159
 • 01030
 • 96499
 • 27949
 • 98695
 • 23167
 • -
Giải năm 0741
Giải sáu
 • 1666
 • 8172
 • 2787
Giải bảy 821
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 3
1 6
2 6 1
3 5 0
4 1 9 1
5 3 9
6 7 6
7 7 2
8 7
9 9 5