• |

Kỳ trước

Long An Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 257058
Giải nhất 04096
Giải nhì 60724
Giải ba
 • 42799
 • 44039
Giải tư
 • 39378
 • 79570
 • 56320
 • 63960
 • 15779
 • 65442
 • 55916
 • -
Giải năm 2405
Giải sáu
 • 7638
 • 2136
 • 9890
Giải bảy 781
Giải tám 27
Đầu Đuôi
0 5
1 6
2 4 0 7
3 9 8 6
4 2
5 8
6 0
7 8 0 9
8 1
9 6 9 0
Long An Ngày mở thưởng:Sat Jul 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 344803
Giải nhất 01128
Giải nhì 30534
Giải ba
 • 94670
 • 36370
Giải tư
 • 77528
 • 35787
 • 33810
 • 18324
 • 97765
 • 96488
 • 92875
 • -
Giải năm 3964
Giải sáu
 • 5830
 • 2789
 • 0860
Giải bảy 273
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0 3
1 0
2 8 8 4
3 4 0
4
5
6 5 4 0
7 0 0 5 3
8 7 8 9
9 0
Long An Ngày mở thưởng:Sat Jul 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 795943
Giải nhất 66599
Giải nhì 48746
Giải ba
 • 45611
 • 95146
Giải tư
 • 65203
 • 99358
 • 46764
 • 67260
 • 47506
 • 34803
 • 52353
 • -
Giải năm 6390
Giải sáu
 • 1088
 • 1191
 • 9060
Giải bảy 466
Giải tám 51
Đầu Đuôi
0 3 6 3
1 1
2
3
4 3 6 6
5 8 3 1
6 4 0 0 6
7
8 8
9 9 0 1
Long An Ngày mở thưởng:Sat Jul 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 256918
Giải nhất 33145
Giải nhì 20482
Giải ba
 • 83576
 • 56308
Giải tư
 • 86330
 • 80871
 • 88900
 • 93732
 • 93459
 • 00746
 • 18051
 • -
Giải năm 8268
Giải sáu
 • 7459
 • 2038
 • 9972
Giải bảy 050
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 8 0
1 8
2
3 0 2 8 4
4 5 6
5 9 1 9 0
6 8
7 6 1 2
8 2
9
Long An Ngày mở thưởng:Sat Jun 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 539560
Giải nhất 54734
Giải nhì 40763
Giải ba
 • 31038
 • 53763
Giải tư
 • 69061
 • 35192
 • 38194
 • 26029
 • 46037
 • 87407
 • 21739
 • -
Giải năm 1542
Giải sáu
 • 3833
 • 7518
 • 3934
Giải bảy 041
Giải tám 21
Đầu Đuôi
0 7
1 8
2 9 1
3 4 8 7 9 3 4
4 2 1
5
6 0 3 3 1
7
8
9 2 4