• |

Kỳ trước

Long An Ngày mở thưởng:Sat Sep 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 265864
Giải nhất 99331
Giải nhì 67607
Giải ba
 • 60803
 • 37228
Giải tư
 • 17271
 • 41218
 • 40267
 • 75248
 • 76644
 • 52068
 • 84644
 • -
Giải năm 6312
Giải sáu
 • 3780
 • 9295
 • 3494
Giải bảy 270
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 7 3
1 8 2
2 8
3 1 4
4 8 4 4
5
6 4 7 8
7 1 0
8 0
9 5 4
Long An Ngày mở thưởng:Sat Sep 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 564706
Giải nhất 60167
Giải nhì 11212
Giải ba
 • 19472
 • 52076
Giải tư
 • 17462
 • 19402
 • 39428
 • 08642
 • 14888
 • 64038
 • 05364
 • -
Giải năm 5748
Giải sáu
 • 3265
 • 5817
 • 1568
Giải bảy 746
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 6 2
1 2 7
2 8
3 8
4 2 8 6
5
6 7 2 4 5 8 6
7 2 6
8 8
9
Long An Ngày mở thưởng:Sat Sep 09 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 696357
Giải nhất 37813
Giải nhì 21674
Giải ba
 • 69233
 • 34650
Giải tư
 • 29793
 • 56963
 • 80158
 • 26923
 • 02622
 • 76209
 • 33569
 • -
Giải năm 9689
Giải sáu
 • 0343
 • 4543
 • 3167
Giải bảy 087
Giải tám 59
Đầu Đuôi
0 9
1 3
2 3 2
3 3
4 3 3
5 7 0 8 9
6 3 9 7
7 4
8 9 7
9 3
Long An Ngày mở thưởng:Sat Sep 02 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 103961
Giải nhất 59275
Giải nhì 44217
Giải ba
 • 38302
 • 28482
Giải tư
 • 59646
 • 91601
 • 73321
 • 32897
 • 14794
 • 56626
 • 55822
 • -
Giải năm 1022
Giải sáu
 • 1875
 • 8442
 • 8793
Giải bảy 370
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 2 1
1 7
2 1 6 2 2
3
4 6 2
5
6 1
7 5 5 0 2
8 2
9 7 4 3
Long An Ngày mở thưởng:Sat Aug 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 657608
Giải nhất 38464
Giải nhì 59452
Giải ba
 • 33493
 • 68836
Giải tư
 • 46846
 • 17859
 • 56179
 • 10540
 • 64394
 • 59154
 • 54876
 • -
Giải năm 8539
Giải sáu
 • 0513
 • 7908
 • 8416
Giải bảy 742
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 8 8
1 3 6
2
3 6 9
4 6 0 2
5 2 9 4
6 4 0
7 9 6
8
9 3 4