• |

Kỳ trước

Long An Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 550013
Giải nhất 50470
Giải nhì 02292
Giải ba
 • 73447
 • 20936
Giải tư
 • 96467
 • 82756
 • 31978
 • 44180
 • 67408
 • 93461
 • 79749
 • -
Giải năm 4544
Giải sáu
 • 3098
 • 9039
 • 2346
Giải bảy 961
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0 8
1 3
2
3 6 9
4 7 9 4 6
5 6 0
6 7 1 1
7 0 8
8 0
9 2 8
Long An Ngày mở thưởng:Sat Jun 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 484401
Giải nhất 00000
Giải nhì 08006
Giải ba
 • 06434
 • 72165
Giải tư
 • 92429
 • 07705
 • 53204
 • 36376
 • 77649
 • 47934
 • 79890
 • -
Giải năm 4971
Giải sáu
 • 8024
 • 1321
 • 6193
Giải bảy 079
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 1 0 6 5 4
1
2 9 4 1
3 4 4
4 9 5
5
6 5
7 6 1 9
8
9 0 3
Long An Ngày mở thưởng:Sat Jun 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 262188
Giải nhất 60783
Giải nhì 21864
Giải ba
 • 54443
 • 65195
Giải tư
 • 32340
 • 23178
 • 45066
 • 05035
 • 51507
 • 54303
 • 49063
 • -
Giải năm 9556
Giải sáu
 • 5040
 • 3887
 • 8080
Giải bảy 392
Giải tám 47
Đầu Đuôi
0 7 3
1
2
3 5
4 3 0 0 7
5 6
6 4 6 3
7 8
8 8 3 7 0
9 5 2
Long An Ngày mở thưởng:Sat May 27 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 192292
Giải nhất 98671
Giải nhì 68494
Giải ba
 • 02725
 • 12244
Giải tư
 • 16696
 • 44730
 • 82973
 • 01228
 • 73278
 • 87840
 • 71239
 • -
Giải năm 0647
Giải sáu
 • 4597
 • 4069
 • 0556
Giải bảy 947
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0
1
2 5 8
3 0 9
4 4 0 7 7 0
5 6
6 9
7 1 3 8
8
9 2 4 6 7
Long An Ngày mở thưởng:Sat May 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 477414
Giải nhất 32192
Giải nhì 77637
Giải ba
 • 45471
 • 60673
Giải tư
 • 93564
 • 05759
 • 31634
 • 59450
 • 96387
 • 55990
 • 02839
 • -
Giải năm 0898
Giải sáu
 • 2877
 • 0610
 • 2571
Giải bảy 359
Giải tám 47
Đầu Đuôi
0
1 4 0
2
3 7 4 9
4 7
5 9 0 9
6 4
7 1 3 7 1
8 7
9 2 0 8