• |

Mở thưởng hôm nay

Đã mở thưởng
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 318120
Giải nhất 38570
Giải nhì 77604
Giải ba
 • 50655
 • 64814
Giải tư
 • 49259
 • 09746
 • 44868
 • 93908
 • 04877
 • 39344
 • 87205
 • -
Giải năm 1363
Giải sáu
 • 5597
 • 8349
 • 2358
Giải bảy 721
Giải tám 81
Đầu Đuôi
0 4 8 5
1 4
2 0 1
3
4 6 4 9
5 5 9 8
6 8 3
7 0 7
8 1
9 7

Kỳ trước

Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jul 16 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 796149
Giải nhất 14498
Giải nhì 55699
Giải ba
 • 89129
 • 83585
Giải tư
 • 39963
 • 41129
 • 29989
 • 16902
 • 70540
 • 62343
 • 90735
 • -
Giải năm 0394
Giải sáu
 • 3423
 • 9013
 • 5679
Giải bảy 827
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0 2
1 3
2 9 9 3 7
3 5
4 9 0 3
5
6 3
7 9
8 5 9
9 8 9 4 7
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jul 09 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 082834
Giải nhất 35144
Giải nhì 49149
Giải ba
 • 41969
 • 40782
Giải tư
 • 45572
 • 88217
 • 60462
 • 52028
 • 84798
 • 84367
 • 06869
 • -
Giải năm 8051
Giải sáu
 • 6646
 • 7970
 • 6773
Giải bảy 572
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0
1 7
2 8 8
3 4
4 4 9 6
5 1
6 9 2 7 9
7 2 0 3 2
8 2
9 8
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jul 02 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 598919
Giải nhất 54715
Giải nhì 53767
Giải ba
 • 58834
 • 01301
Giải tư
 • 56376
 • 68975
 • 20095
 • 20120
 • 96585
 • 46990
 • 16654
 • -
Giải năm 2545
Giải sáu
 • 5540
 • 4160
 • 7443
Giải bảy 154
Giải tám 20
Đầu Đuôi
0 1
1 9 5
2 0 0
3 4
4 5 0 3
5 4 4
6 7 0
7 6 5
8 5
9 5 0
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jun 25 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 962875
Giải nhất 03884
Giải nhì 92409
Giải ba
 • 22140
 • 78622
Giải tư
 • 80024
 • 37778
 • 22500
 • 76587
 • 45888
 • 30693
 • 65544
 • -
Giải năm 1344
Giải sáu
 • 5724
 • 2331
 • 3465
Giải bảy 324
Giải tám 82
Đầu Đuôi
0 9 0
1
2 2 4 4 4
3 1
4 0 4 4
5
6 5
7 5 8
8 4 7 8 2
9 3