• |

Kỳ trước

Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Nov 19 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 654274
Giải nhất 50314
Giải nhì 03529
Giải ba
 • 64345
 • 51901
Giải tư
 • 97597
 • 91887
 • 33034
 • 65673
 • 35454
 • 58730
 • 54551
 • -
Giải năm 7976
Giải sáu
 • 7819
 • 3667
 • 2082
Giải bảy 492
Giải tám 24
Đầu Đuôi
0 1
1 4 9
2 9 4
3 4 0
4 5
5 4 1
6 7
7 4 3 6
8 7 2
9 7 2
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Nov 12 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 566724
Giải nhất 91890
Giải nhì 84701
Giải ba
 • 97546
 • 83751
Giải tư
 • 64804
 • 89566
 • 14891
 • 83570
 • 74027
 • 55122
 • 59706
 • -
Giải năm 3033
Giải sáu
 • 2224
 • 0509
 • 8971
Giải bảy 553
Giải tám 76
Đầu Đuôi
0 1 4 6 9
1
2 4 7 2 4
3 3
4 6
5 1 3
6 6
7 0 1 6
8
9 0 1
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Nov 05 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 586659
Giải nhất 14431
Giải nhì 51457
Giải ba
 • 55652
 • 63963
Giải tư
 • 64678
 • 96547
 • 67249
 • 37955
 • 53780
 • 61966
 • 25516
 • -
Giải năm 5857
Giải sáu
 • 0068
 • 1410
 • 4455
Giải bảy 109
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 9 9
1 6 0
2
3 1
4 7 9
5 9 7 2 5 7 5
6 3 6 8
7 8
8 0
9
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Oct 29 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 990259
Giải nhất 98839
Giải nhì 50533
Giải ba
 • 47754
 • 42666
Giải tư
 • 02779
 • 40923
 • 04608
 • 46752
 • 90157
 • 52716
 • 78686
 • -
Giải năm 3687
Giải sáu
 • 6949
 • 3384
 • 7635
Giải bảy 749
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 8 8
1 6
2 3
3 9 3 5
4 9 9
5 9 4 2 7
6 6
7 9
8 6 7 4
9
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Oct 22 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 381000
Giải nhất 35229
Giải nhì 57175
Giải ba
 • 30936
 • 16060
Giải tư
 • 16148
 • 96279
 • 69943
 • 16401
 • 96080
 • 79659
 • 23939
 • -
Giải năm 9020
Giải sáu
 • 7310
 • 1237
 • 9639
Giải bảy 315
Giải tám 47
Đầu Đuôi
0 0 1
1 0 5
2 9 0
3 6 9 7 9
4 8 3 7
5 9
6 0
7 5 9
8 0
9