• |

Kỳ trước

Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Sep 24 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 119143
Giải nhất 22373
Giải nhì 02612
Giải ba
 • 56512
 • 54288
Giải tư
 • 29917
 • 82213
 • 30466
 • 30822
 • 62697
 • 83402
 • 66920
 • -
Giải năm 2023
Giải sáu
 • 4303
 • 9083
 • 0876
Giải bảy 333
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 2 3
1 2 2 7 3 6
2 2 0 3
3 3
4 3
5
6 6
7 3 6
8 8 3
9 7
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Sep 17 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 951605
Giải nhất 32433
Giải nhì 97309
Giải ba
 • 18929
 • 84473
Giải tư
 • 39297
 • 53102
 • 70422
 • 81977
 • 74948
 • 80126
 • 83216
 • -
Giải năm 0974
Giải sáu
 • 5732
 • 6753
 • 5244
Giải bảy 990
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 5 9 2 2
1 6
2 9 2 6
3 3 2
4 8 4
5 3
6
7 3 7 4
8
9 7 0
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Sep 10 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 087121
Giải nhất 30767
Giải nhì 51884
Giải ba
 • 98162
 • 64692
Giải tư
 • 16610
 • 33232
 • 63515
 • 24965
 • 03182
 • 62313
 • 16040
 • -
Giải năm 8977
Giải sáu
 • 6971
 • 5362
 • 1997
Giải bảy 706
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 6
1 0 5 3
2 1
3 2
4 0 3
5
6 7 2 5 2
7 7 1
8 4 2
9 2 7
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Sep 03 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 691993
Giải nhất 10286
Giải nhì 69855
Giải ba
 • 32274
 • 67540
Giải tư
 • 07674
 • 48259
 • 27395
 • 28775
 • 19048
 • 77541
 • 46989
 • -
Giải năm 8372
Giải sáu
 • 3960
 • 6889
 • 8975
Giải bảy 209
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0 9
1
2
3
4 0 8 1
5 5 9
6 0
7 4 4 5 2 5 0
8 6 9 9
9 3 5
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Aug 27 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 149460
Giải nhất 37402
Giải nhì 63491
Giải ba
 • 87022
 • 08790
Giải tư
 • 68776
 • 53826
 • 85394
 • 18524
 • 59514
 • 67281
 • 74545
 • -
Giải năm 2976
Giải sáu
 • 5120
 • 4596
 • 0446
Giải bảy 283
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 2
1 4
2 2 6 4 0
3
4 5 6
5
6 0
7 6 6
8 1 3 4
9 1 0 4 6