• |

Kỳ trước

Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jun 18 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 299333
Giải nhất 85115
Giải nhì 47146
Giải ba
 • 77304
 • 48478
Giải tư
 • 23524
 • 76813
 • 19424
 • 32577
 • 21014
 • 23900
 • 66242
 • -
Giải năm 6536
Giải sáu
 • 0430
 • 8973
 • 5104
Giải bảy 257
Giải tám 95
Đầu Đuôi
0 4 0 4
1 5 3 4
2 4 4
3 3 6 0
4 6 2
5 7
6
7 8 7 3
8
9 5
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jun 11 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 448366
Giải nhất 75349
Giải nhì 68075
Giải ba
 • 31919
 • 84254
Giải tư
 • 15727
 • 99088
 • 88873
 • 12552
 • 91427
 • 17258
 • 81241
 • -
Giải năm 0694
Giải sáu
 • 8590
 • 7001
 • 3068
Giải bảy 802
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 1 2
1 9
2 7 7
3
4 9 1
5 4 2 8
6 6 8 5
7 5 3
8 8
9 4 0
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun Jun 04 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 599776
Giải nhất 60022
Giải nhì 14355
Giải ba
 • 89197
 • 69948
Giải tư
 • 20624
 • 73752
 • 17873
 • 89589
 • 32557
 • 09711
 • 04402
 • -
Giải năm 0105
Giải sáu
 • 4747
 • 5536
 • 3640
Giải bảy 094
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 2 5
1 1
2 2 4
3 6
4 8 7 0
5 5 2 7
6
7 6 3 1
8 9
9 7 4
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun May 28 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 491065
Giải nhất 85392
Giải nhì 89405
Giải ba
 • 67808
 • 20677
Giải tư
 • 59063
 • 35571
 • 51730
 • 44633
 • 07786
 • 92791
 • 40810
 • -
Giải năm 6584
Giải sáu
 • 9490
 • 3010
 • 4328
Giải bảy 763
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0 5 8
1 0 0
2 8
3 0 3
4
5
6 5 3 3
7 7 1
8 6 4
9 2 1 0 3
Lâm Đồng Ngày mở thưởng:Sun May 21 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 242046
Giải nhất 76538
Giải nhì 46966
Giải ba
 • 60555
 • 62087
Giải tư
 • 10642
 • 78284
 • 19180
 • 62816
 • 96028
 • 47355
 • 87058
 • -
Giải năm 8308
Giải sáu
 • 8355
 • 2297
 • 5542
Giải bảy 340
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 8
1 6
2 8
3 8
4 6 2 2 0
5 5 5 8 5 4
6 6
7
8 7 4 0
9 7