• |

Kỳ trước

Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Nov 19 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 471495
Giải nhất 17444
Giải nhì 70984
Giải ba
 • 53812
 • 91776
Giải tư
 • 19808
 • 61485
 • 14342
 • 38183
 • 58448
 • 36371
 • 97861
 • -
Giải năm 3069
Giải sáu
 • 7194
 • 5594
 • 5276
Giải bảy 503
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 8 3
1 2
2
3
4 4 2 8
5
6 1 9
7 6 1 6
8 4 5 3 5
9 5 4 4
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Nov 12 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 211319
Giải nhất 87820
Giải nhì 56137
Giải ba
 • 28829
 • 70271
Giải tư
 • 69953
 • 63828
 • 66459
 • 11880
 • 77919
 • 30154
 • 26573
 • -
Giải năm 8827
Giải sáu
 • 8344
 • 7735
 • 6561
Giải bảy 999
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 3
1 9 9
2 0 9 8 7
3 7 5
4 4
5 3 9 4
6 1
7 1 3
8 0
9 9
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Nov 05 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 751332
Giải nhất 18582
Giải nhì 04812
Giải ba
 • 27131
 • 82975
Giải tư
 • 03117
 • 76468
 • 03589
 • 54084
 • 34964
 • 83621
 • 62933
 • -
Giải năm 7535
Giải sáu
 • 8910
 • 6534
 • 5199
Giải bảy 112
Giải tám 46
Đầu Đuôi
0
1 2 7 0 2
2 1
3 2 1 3 5 4
4 6
5
6 8 4
7 5
8 2 9 4
9 9
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Oct 29 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 192159
Giải nhất 67776
Giải nhì 03337
Giải ba
 • 08710
 • 86399
Giải tư
 • 76644
 • 44033
 • 93877
 • 97037
 • 93793
 • 80956
 • 40331
 • -
Giải năm 3534
Giải sáu
 • 9177
 • 4482
 • 7592
Giải bảy 910
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0
1 0 0 9
2
3 7 3 7 1 4
4 4
5 9 6
6
7 6 7 7
8 2
9 9 3 2
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Oct 22 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 616553
Giải nhất 21100
Giải nhì 64383
Giải ba
 • 40317
 • 28287
Giải tư
 • 78317
 • 69226
 • 45899
 • 04316
 • 68473
 • 74326
 • 49606
 • -
Giải năm 7975
Giải sáu
 • 3692
 • 3122
 • 1131
Giải bảy 527
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 0 6
1 7 7 6
2 6 6 2 7
3 1
4
5 3
6 5
7 3 5
8 3 7
9 9 2