• |

Mở thưởng hôm nay

Đang mở thưởng ...
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
 • -
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải tám
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kỳ trước

Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jul 16 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 284295
Giải nhất 77271
Giải nhì 28985
Giải ba
 • 61304
 • 68297
Giải tư
 • 57234
 • 31422
 • 72585
 • 75395
 • 27793
 • 21524
 • 48591
 • -
Giải năm 7278
Giải sáu
 • 5349
 • 0667
 • 7589
Giải bảy 521
Giải tám 18
Đầu Đuôi
0 4
1 8
2 2 4 1
3 4
4 9
5
6 7
7 1 8
8 5 5 9
9 5 7 5 3 1
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jul 09 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 695331
Giải nhất 70177
Giải nhì 89240
Giải ba
 • 21500
 • 49470
Giải tư
 • 40401
 • 96686
 • 81552
 • 07392
 • 04779
 • 37573
 • 70050
 • -
Giải năm 8521
Giải sáu
 • 9201
 • 0216
 • 1662
Giải bảy 054
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 0 1 1 0
1 6
2 1
3 1
4 0
5 2 0 4
6 2
7 7 0 9 3
8 6
9 2
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jul 02 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 459029
Giải nhất 42012
Giải nhì 29866
Giải ba
 • 64162
 • 52708
Giải tư
 • 99974
 • 87000
 • 41757
 • 59876
 • 23824
 • 39961
 • 09949
 • -
Giải năm 5348
Giải sáu
 • 0413
 • 0417
 • 5176
Giải bảy 689
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 8 0
1 2 3 7
2 9 4
3 0
4 9 8
5 7
6 6 2 1
7 4 6 6
8 9
9
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jun 25 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 508611
Giải nhất 12094
Giải nhì 39073
Giải ba
 • 52012
 • 82442
Giải tư
 • 15217
 • 31613
 • 99283
 • 90218
 • 62848
 • 64403
 • 75775
 • -
Giải năm 8045
Giải sáu
 • 7961
 • 4006
 • 7246
Giải bảy 284
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 3 6
1 1 2 7 3 8
2
3
4 2 8 5 6
5
6 1
7 3 5 1
8 3 4
9 4