• |

Kỳ trước

Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jun 18 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 558168
Giải nhất 94309
Giải nhì 19329
Giải ba
 • 15139
 • 56703
Giải tư
 • 92569
 • 82326
 • 53235
 • 34155
 • 34267
 • 79023
 • 67742
 • -
Giải năm 7194
Giải sáu
 • 3387
 • 5708
 • 2872
Giải bảy 158
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0 9 3 8
1
2 9 6 3
3 9 5
4 2 9
5 5 8
6 8 9 7
7 2
8 7
9 4
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jun 11 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 882075
Giải nhất 66387
Giải nhì 93112
Giải ba
 • 93774
 • 48651
Giải tư
 • 30096
 • 92582
 • 06591
 • 71315
 • 46420
 • 81087
 • 33668
 • -
Giải năm 5086
Giải sáu
 • 6308
 • 1941
 • 7515
Giải bảy 041
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 8
1 2 5 5
2 0
3
4 1 1
5 1
6 8 7
7 5 4
8 7 2 7 6
9 6 1
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Jun 04 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 589204
Giải nhất 24671
Giải nhì 10255
Giải ba
 • 41516
 • 59017
Giải tư
 • 92947
 • 18848
 • 49784
 • 85755
 • 01120
 • 69867
 • 42364
 • -
Giải năm 0187
Giải sáu
 • 4411
 • 3177
 • 5938
Giải bảy 854
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 4
1 6 7 1 7
2 0
3 8
4 7 8
5 5 5 4
6 7 4
7 1 7
8 4 7
9
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun May 28 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 201337
Giải nhất 75732
Giải nhì 93646
Giải ba
 • 79076
 • 62092
Giải tư
 • 57670
 • 87198
 • 00391
 • 25417
 • 28139
 • 80260
 • 07726
 • -
Giải năm 7405
Giải sáu
 • 9786
 • 4910
 • 6920
Giải bảy 454
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0 5
1 7 0
2 6 0
3 7 2 9 1
4 6
5 4
6 0
7 6 0
8 6
9 2 8 1
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun May 21 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 992097
Giải nhất 79172
Giải nhì 04005
Giải ba
 • 33836
 • 51120
Giải tư
 • 16987
 • 46154
 • 43102
 • 62286
 • 09119
 • 32174
 • 32184
 • -
Giải năm 7056
Giải sáu
 • 2844
 • 2113
 • 7674
Giải bảy 565
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 5 2
1 9 3
2 0
3 6
4 4 4
5 4 6
6 5
7 2 4 4
8 7 6 4
9 7