• |

Kỳ trước

Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Sep 24 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 856022
Giải nhất 26020
Giải nhì 86089
Giải ba
 • 26782
 • 51681
Giải tư
 • 62322
 • 16396
 • 77992
 • 78416
 • 23659
 • 12686
 • 57390
 • -
Giải năm 7970
Giải sáu
 • 1326
 • 6358
 • 4014
Giải bảy 237
Giải tám 46
Đầu Đuôi
0
1 6 4
2 2 0 2 6
3 7
4 6
5 9 8
6
7 0
8 9 2 1 6
9 6 2 0
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Sep 17 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 092080
Giải nhất 29439
Giải nhì 00124
Giải ba
 • 34866
 • 96675
Giải tư
 • 41354
 • 40574
 • 35087
 • 39503
 • 26425
 • 34118
 • 89001
 • -
Giải năm 4628
Giải sáu
 • 5028
 • 7199
 • 5420
Giải bảy 995
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 3 1
1 8
2 4 5 8 8 0
3 9
4 4
5 4
6 6
7 5 4
8 0 7
9 9 5
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Sep 10 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 001779
Giải nhất 13107
Giải nhì 24626
Giải ba
 • 54517
 • 74209
Giải tư
 • 98628
 • 12128
 • 54192
 • 38701
 • 37499
 • 51264
 • 34932
 • -
Giải năm 4973
Giải sáu
 • 0977
 • 0590
 • 4326
Giải bảy 002
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0 7 9 1 2
1 7
2 6 8 8 6
3 2
4
5
6 4
7 9 3 7
8
9 2 9 0 0
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Sep 03 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 989756
Giải nhất 16808
Giải nhì 80355
Giải ba
 • 36217
 • 06601
Giải tư
 • 04707
 • 92990
 • 39096
 • 86550
 • 00263
 • 82424
 • 91825
 • -
Giải năm 7290
Giải sáu
 • 9320
 • 9308
 • 4931
Giải bảy 082
Giải tám 47
Đầu Đuôi
0 8 1 7 8
1 7
2 4 5 0
3 1
4 7
5 6 5 0
6 3
7
8 2
9 0 6 0
Kon Tum Ngày mở thưởng:Sun Aug 27 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 917941
Giải nhất 45402
Giải nhì 03101
Giải ba
 • 62740
 • 41134
Giải tư
 • 32488
 • 44986
 • 69928
 • 26620
 • 32142
 • 05244
 • 28239
 • -
Giải năm 0016
Giải sáu
 • 1942
 • 1637
 • 1057
Giải bảy 722
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 2 1
1 6
2 8 0 2
3 4 9 7
4 1 0 2 4 2 1
5 7
6
7
8 8 6
9