• |

Mở thưởng hôm nay

Đang mở thưởng ...
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
 • -
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải tám
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kỳ trước

Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 16 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 698661
Giải nhất 87855
Giải nhì 26417
Giải ba
 • 91006
 • 45490
Giải tư
 • 18254
 • 87407
 • 90434
 • 20071
 • 64811
 • 06846
 • 87945
 • -
Giải năm 4138
Giải sáu
 • 6569
 • 7076
 • 0448
Giải bảy 975
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 6 7 2
1 7 1
2
3 4 8
4 6 5 8
5 5 4
6 1 9
7 1 6 5
8
9 0
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 09 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 806834
Giải nhất 40301
Giải nhì 29840
Giải ba
 • 38248
 • 94796
Giải tư
 • 03147
 • 26338
 • 47537
 • 37963
 • 28726
 • 26925
 • 37082
 • -
Giải năm 1676
Giải sáu
 • 1594
 • 7291
 • 2581
Giải bảy 792
Giải tám 87
Đầu Đuôi
0 1
1
2 6 5
3 4 8 7
4 0 8 7
5
6 3
7 6
8 2 1 7
9 6 4 1 2
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jul 02 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 521485
Giải nhất 79323
Giải nhì 83764
Giải ba
 • 05967
 • 42986
Giải tư
 • 88589
 • 49001
 • 04750
 • 84532
 • 22542
 • 95887
 • 15237
 • -
Giải năm 7004
Giải sáu
 • 1739
 • 4835
 • 0566
Giải bảy 039
Giải tám 15
Đầu Đuôi
0 1 4
1 5
2 3
3 2 7 9 5 9
4 2
5 0
6 4 7 6
7
8 5 6 9 7
9
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 25 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 699709
Giải nhất 40563
Giải nhì 45478
Giải ba
 • 44977
 • 80780
Giải tư
 • 00172
 • 13294
 • 25531
 • 91519
 • 22903
 • 46850
 • 10181
 • -
Giải năm 1090
Giải sáu
 • 9970
 • 8820
 • 8094
Giải bảy 629
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 9 3
1 9 9
2 0 9
3 1
4
5 0
6 3
7 8 7 2 0
8 0 1
9 4 0 4