• |

Kỳ trước

Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 18 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 477472
Giải nhất 07629
Giải nhì 96799
Giải ba
 • 91334
 • 90023
Giải tư
 • 19369
 • 44897
 • 59585
 • 88782
 • 55686
 • 20431
 • 60806
 • -
Giải năm 8676
Giải sáu
 • 4484
 • 1505
 • 5521
Giải bảy 546
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0 6 5
1
2 9 3 1
3 4 1
4 6
5 7
6 9
7 2 6
8 5 2 6 4
9 9 7
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 11 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 770373
Giải nhất 88235
Giải nhì 62481
Giải ba
 • 80839
 • 57503
Giải tư
 • 04171
 • 98970
 • 07463
 • 14665
 • 29460
 • 60384
 • 40741
 • -
Giải năm 9583
Giải sáu
 • 3898
 • 0083
 • 9075
Giải bảy 836
Giải tám 52
Đầu Đuôi
0 3
1
2
3 5 9 6
4 1
5 2
6 3 5 0
7 3 1 0 5
8 1 4 3 3
9 8
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Jun 04 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 677233
Giải nhất 56683
Giải nhì 78062
Giải ba
 • 07560
 • 50445
Giải tư
 • 31651
 • 18891
 • 12302
 • 96191
 • 72072
 • 72768
 • 52338
 • -
Giải năm 1785
Giải sáu
 • 6645
 • 5572
 • 3977
Giải bảy 746
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 2
1
2
3 3 8
4 5 5 6
5 1
6 2 0 8 7
7 2 2 7
8 3 5
9 1 1
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun May 28 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 029399
Giải nhất 99014
Giải nhì 27836
Giải ba
 • 10223
 • 17935
Giải tư
 • 37636
 • 21050
 • 86739
 • 46942
 • 71413
 • 98312
 • 74583
 • -
Giải năm 1464
Giải sáu
 • 2255
 • 9155
 • 1282
Giải bảy 377
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0
1 4 3 2
2 3
3 6 5 6 9
4 2
5 0 5 5
6 4
7 7
8 3 2
9 9 7
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun May 21 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 938110
Giải nhất 62921
Giải nhì 48586
Giải ba
 • 69535
 • 96654
Giải tư
 • 35181
 • 22373
 • 24542
 • 16905
 • 40824
 • 62727
 • 10459
 • -
Giải năm 6330
Giải sáu
 • 3952
 • 1586
 • 6268
Giải bảy 792
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 1 4 7
3 5 0
4 2
5 4 9 2
6 8 9
7 3
8 6 1 6
9 2