• |

Kỳ trước

Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 24 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 869204
Giải nhất 69404
Giải nhì 97288
Giải ba
 • 41281
 • 95651
Giải tư
 • 81313
 • 68628
 • 95222
 • 19242
 • 96909
 • 64158
 • 65041
 • -
Giải năm 8349
Giải sáu
 • 6987
 • 4146
 • 9370
Giải bảy 918
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 4 4 9 7
1 3 8
2 8 2
3
4 2 1 9 6
5 1 8
6
7 0
8 8 1 7
9
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 17 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 254457
Giải nhất 14713
Giải nhì 92541
Giải ba
 • 48340
 • 75646
Giải tư
 • 80823
 • 60973
 • 67502
 • 91691
 • 78249
 • 60077
 • 74746
 • -
Giải năm 7304
Giải sáu
 • 7035
 • 3256
 • 8301
Giải bảy 300
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0 2 4 1 0
1 3
2 3
3 5
4 1 0 6 9 6 2
5 7 6
6
7 3 7
8
9 1
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 10 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 311895
Giải nhất 33660
Giải nhì 86289
Giải ba
 • 31549
 • 87701
Giải tư
 • 81796
 • 44351
 • 26708
 • 50202
 • 94137
 • 87131
 • 22150
 • -
Giải năm 0154
Giải sáu
 • 2374
 • 7669
 • 3465
Giải bảy 576
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 1 8 2
1
2
3 7 1
4 9
5 1 0 4
6 0 9 5
7 4 6
8 9 5
9 5 6
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Sep 03 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 349314
Giải nhất 08273
Giải nhì 90431
Giải ba
 • 49932
 • 03247
Giải tư
 • 51656
 • 53599
 • 21520
 • 96563
 • 43838
 • 79186
 • 90078
 • -
Giải năm 7448
Giải sáu
 • 6295
 • 7895
 • 1701
Giải bảy 923
Giải tám 48
Đầu Đuôi
0 1
1 4
2 0 3
3 1 2 8
4 7 8 8
5 6
6 3
7 3 8
8 6
9 9 5 5
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Aug 27 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 033793
Giải nhất 63445
Giải nhì 02666
Giải ba
 • 30038
 • 40993
Giải tư
 • 06558
 • 23886
 • 36928
 • 81842
 • 71687
 • 87658
 • 55428
 • -
Giải năm 2359
Giải sáu
 • 3945
 • 1127
 • 0980
Giải bảy 086
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0
1
2 8 8 7
3 8
4 5 2 5
5 8 8 9
6 6
7
8 6 7 0 6
9 3 3 8