• |

Kỳ trước

Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Nov 19 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 564242
Giải nhất 03204
Giải nhì 49541
Giải ba
 • 49374
 • 79330
Giải tư
 • 28600
 • 28793
 • 90692
 • 61630
 • 95832
 • 10327
 • 84491
 • -
Giải năm 2741
Giải sáu
 • 6898
 • 3253
 • 0832
Giải bảy 822
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 4 0 8
1
2 7 2
3 0 0 2 2
4 2 1 1
5 3
6
7 4
8
9 3 2 1 8
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Nov 12 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 327001
Giải nhất 76738
Giải nhì 15509
Giải ba
 • 64467
 • 73400
Giải tư
 • 37645
 • 61286
 • 13821
 • 65988
 • 02519
 • 93046
 • 08840
 • -
Giải năm 2552
Giải sáu
 • 8281
 • 4829
 • 1028
Giải bảy 141
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 1 9 0
1 9 6
2 1 9 8
3 8
4 5 6 0 1
5 2
6 7
7
8 6 8 1
9
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Nov 05 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 757780
Giải nhất 51972
Giải nhì 29842
Giải ba
 • 76870
 • 53866
Giải tư
 • 26175
 • 26116
 • 42184
 • 47635
 • 37809
 • 48538
 • 13412
 • -
Giải năm 0966
Giải sáu
 • 8536
 • 0251
 • 8598
Giải bảy 228
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 9
1 6 2
2 8
3 5 8 6
4 2
5 1
6 6 6
7 2 0 5
8 0 4
9 8 2
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Oct 29 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 637570
Giải nhất 52063
Giải nhì 90346
Giải ba
 • 49075
 • 21719
Giải tư
 • 71475
 • 28776
 • 12039
 • 01096
 • 90765
 • 16200
 • 57248
 • -
Giải năm 0930
Giải sáu
 • 8876
 • 1871
 • 8056
Giải bảy 483
Giải tám 15
Đầu Đuôi
0 0
1 9 5
2
3 9 0
4 6 8
5 6
6 3 5
7 0 5 5 6 6 1
8 3
9 6
Kiên Giang Ngày mở thưởng:Sun Oct 22 16:12:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 459370
Giải nhất 32585
Giải nhì 49597
Giải ba
 • 70847
 • 10018
Giải tư
 • 50646
 • 13206
 • 99361
 • 25329
 • 91486
 • 14504
 • 70781
 • -
Giải năm 2300
Giải sáu
 • 8291
 • 4990
 • 0336
Giải bảy 888
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 6 4 0 9
1 8
2 9
3 6
4 7 6
5
6 1
7 0
8 5 6 1 8
9 7 1 0