• |

Kỳ trước

Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Sep 24 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 664735
Giải nhất 33939
Giải nhì 20396
Giải ba
 • 38508
 • 68445
Giải tư
 • 52943
 • 13864
 • 99738
 • 13171
 • 91102
 • 47173
 • 22800
 • -
Giải năm 4089
Giải sáu
 • 7077
 • 3903
 • 3360
Giải bảy 764
Giải tám 62
Đầu Đuôi
0 8 2 0 3
1
2
3 5 9 8
4 5 3
5
6 4 0 4 2
7 1 3 7
8 9
9 6
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Sep 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 872716
Giải nhất 60672
Giải nhì 60724
Giải ba
 • 54905
 • 48453
Giải tư
 • 72803
 • 85974
 • 94700
 • 37326
 • 12457
 • 45471
 • 84547
 • -
Giải năm 2258
Giải sáu
 • 9100
 • 5134
 • 4892
Giải bảy 935
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 5 3 0 0
1 6
2 4 6
3 4 5
4 7
5 3 7 8
6
7 2 4 1
8
9 2 2
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Sep 17 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 402415
Giải nhất 62486
Giải nhì 84995
Giải ba
 • 35434
 • 66725
Giải tư
 • 59060
 • 07315
 • 37820
 • 21134
 • 40082
 • 35759
 • 66951
 • -
Giải năm 2299
Giải sáu
 • 9987
 • 5135
 • 3261
Giải bảy 162
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0
1 5 5
2 5 0
3 4 4 5
4
5 9 1
6 0 1 2
7
8 6 2 7
9 5 9 4
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Sep 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 573882
Giải nhất 16613
Giải nhì 06087
Giải ba
 • 68748
 • 87202
Giải tư
 • 60721
 • 10318
 • 51641
 • 54964
 • 44067
 • 88521
 • 24068
 • -
Giải năm 5979
Giải sáu
 • 7784
 • 1155
 • 2221
Giải bảy 256
Giải tám 12
Đầu Đuôi
0 2
1 3 8 2
2 1 1 1
3
4 8 1
5 5 6
6 4 7 8
7 9
8 2 7 4
9
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Sep 10 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 998270
Giải nhất 69994
Giải nhì 34270
Giải ba
 • 47485
 • 55994
Giải tư
 • 06637
 • 72227
 • 12499
 • 62730
 • 66895
 • 99931
 • 45876
 • -
Giải năm 2767
Giải sáu
 • 3867
 • 2787
 • 6802
Giải bảy 739
Giải tám 47
Đầu Đuôi
0 2
1
2 7
3 7 0 1 9
4 7
5
6 7 7
7 0 0 6
8 5 7
9 4 4 9 5