• |

Kỳ trước

Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 010864
Giải nhất 90028
Giải nhì 25765
Giải ba
 • 20682
 • 62342
Giải tư
 • 73186
 • 91788
 • 04672
 • 33966
 • 06404
 • 10625
 • 24417
 • -
Giải năm 8953
Giải sáu
 • 9096
 • 0035
 • 8998
Giải bảy 356
Giải tám 72
Đầu Đuôi
0 4
1 7
2 8 5
3 5
4 2
5 3 6
6 4 5 6
7 2 2
8 2 6 8
9 6 8
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Jun 18 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 957527
Giải nhất 15178
Giải nhì 60762
Giải ba
 • 48557
 • 21504
Giải tư
 • 04186
 • 04420
 • 47574
 • 99392
 • 37096
 • 42106
 • 36780
 • -
Giải năm 9756
Giải sáu
 • 9000
 • 1608
 • 6037
Giải bảy 017
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 4 6 0 8
1 7
2 7 0
3 7
4 3
5 7 6
6 2
7 8 4
8 6 0
9 2 6
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Jun 14 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 258096
Giải nhất 32855
Giải nhì 71791
Giải ba
 • 06500
 • 26531
Giải tư
 • 78416
 • 43580
 • 67610
 • 08238
 • 53580
 • 27383
 • 88697
 • -
Giải năm 8183
Giải sáu
 • 5723
 • 3053
 • 3309
Giải bảy 945
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0 0 9
1 6 0
2 3
3 1 8 6
4 5
5 5 3
6
7
8 0 0 3 3
9 6 1 7
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Jun 11 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 807704
Giải nhất 37453
Giải nhì 43911
Giải ba
 • 08059
 • 21629
Giải tư
 • 11456
 • 88979
 • 78143
 • 44507
 • 48467
 • 88014
 • 10906
 • -
Giải năm 8554
Giải sáu
 • 9690
 • 1297
 • 9215
Giải bảy 711
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0 4 7 6
1 1 4 5 1
2 9
3 9
4 3
5 3 9 6 4
6 7
7 9
8
9 0 7
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Jun 07 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 432312
Giải nhất 46523
Giải nhì 81293
Giải ba
 • 89635
 • 73848
Giải tư
 • 27353
 • 52099
 • 61397
 • 21079
 • 25910
 • 27578
 • 08870
 • -
Giải năm 5837
Giải sáu
 • 3564
 • 4385
 • 1405
Giải bảy 267
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0 5
1 2 0
2 3
3 5 7
4 8 2
5 3
6 4 7
7 9 8 0
8 5
9 3 9 7