• |

Mở thưởng hôm nay

Đang mở thưởng ...
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Jul 23 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
 • -
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Giải tám
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kỳ trước

Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Jul 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 328266
Giải nhất 09936
Giải nhì 04224
Giải ba
 • 37208
 • 78661
Giải tư
 • 01406
 • 65694
 • 08187
 • 94815
 • 76771
 • 39344
 • 30662
 • -
Giải năm 3731
Giải sáu
 • 4850
 • 3644
 • 5650
Giải bảy 109
Giải tám 16
Đầu Đuôi
0 8 6 9
1 5 6
2 4
3 6 1
4 4 4
5 0 0
6 6 1 2
7 1
8 7
9 4
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Jul 16 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 080868
Giải nhất 59692
Giải nhì 81557
Giải ba
 • 96939
 • 26417
Giải tư
 • 14707
 • 00460
 • 47297
 • 44212
 • 14685
 • 20884
 • 43227
 • -
Giải năm 1112
Giải sáu
 • 5246
 • 9030
 • 6575
Giải bảy 328
Giải tám 26
Đầu Đuôi
0 7
1 7 2 2
2 7 8 6
3 9 0
4 6
5 7
6 8 0
7 5
8 5 4
9 2 7
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Jul 12 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 136562
Giải nhất 26718
Giải nhì 64196
Giải ba
 • 04099
 • 59213
Giải tư
 • 82484
 • 69243
 • 26053
 • 03539
 • 37221
 • 62294
 • 67739
 • -
Giải năm 8038
Giải sáu
 • 2841
 • 1524
 • 9118
Giải bảy 517
Giải tám 88
Đầu Đuôi
0
1 8 3 8 7
2 1 4
3 9 9 8
4 3 1
5 3
6 2
7
8 4 8
9 6 9 4
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Jul 09 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 051582
Giải nhất 05687
Giải nhì 21846
Giải ba
 • 51038
 • 94525
Giải tư
 • 77110
 • 62544
 • 20780
 • 72425
 • 56819
 • 61036
 • 23371
 • -
Giải năm 2657
Giải sáu
 • 3784
 • 4331
 • 8148
Giải bảy 583
Giải tám 14
Đầu Đuôi
0
1 0 9 4
2 5 5
3 8 6 1
4 6 4 8
5 7
6
7 1
8 2 7 0 4 3
9