• |

Kỳ trước

Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Nov 19 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 557848
Giải nhất 64445
Giải nhì 37615
Giải ba
 • 48378
 • 48792
Giải tư
 • 16366
 • 51350
 • 86645
 • 67375
 • 34995
 • 33025
 • 42312
 • -
Giải năm 6372
Giải sáu
 • 3078
 • 1605
 • 3096
Giải bảy 466
Giải tám 11
Đầu Đuôi
0 5
1 5 2 1
2 5
3
4 8 5 5
5 0
6 6 6
7 8 5 2 8
8
9 2 5 6
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Nov 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 394543
Giải nhất 17083
Giải nhì 59146
Giải ba
 • 01849
 • 74482
Giải tư
 • 39484
 • 41890
 • 16542
 • 77538
 • 78761
 • 54145
 • 65515
 • -
Giải năm 4737
Giải sáu
 • 3057
 • 0766
 • 5437
Giải bảy 199
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0
1 5
2
3 8 7 7
4 3 6 9 2 5
5 7
6 1 6
7
8 3 2 4 4
9 0 9
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Nov 12 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 394543
Giải nhất 17083
Giải nhì 59146
Giải ba
 • 01849
 • 74482
Giải tư
 • 39484
 • 41890
 • 16542
 • 77538
 • 78761
 • 54145
 • 65515
 • -
Giải năm 4737
Giải sáu
 • 3057
 • 0766
 • 5437
Giải bảy 199
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0
1 5
2
3 8 7 7
4 3 6 9 2 5
5 7
6 1 6
7
8 3 2 4 4
9 0 9
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Wed Nov 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 624283
Giải nhất 66313
Giải nhì 18922
Giải ba
 • 96274
 • 54868
Giải tư
 • 58131
 • 27210
 • 01950
 • 64157
 • 86344
 • 29383
 • 76958
 • -
Giải năm 3871
Giải sáu
 • 4137
 • 4896
 • 7137
Giải bảy 560
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0
1 3 0
2 2
3 1 7 7
4 4 0
5 0 7 8
6 8 0
7 4 1
8 3 3
9 6
Khánh Hòa Ngày mở thưởng:Sun Nov 05 17:15:00 ICT 2017 (Chủ Nhật)
Giải đặc biệt 597697
Giải nhất 65818
Giải nhì 84039
Giải ba
 • 02341
 • 39199
Giải tư
 • 91315
 • 74047
 • 93695
 • 57274
 • 42703
 • 08086
 • 63459
 • -
Giải năm 6306
Giải sáu
 • 5839
 • 5329
 • 6503
Giải bảy 662
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 3 6 3
1 8 5
2 9
3 9 9
4 1 7
5 9 6
6 2
7 4
8 6
9 7 9 5