• |

Kỳ trước

Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 165183
Giải nhất 24771
Giải nhì 33017
Giải ba
 • 16477
 • 28246
Giải tư
 • 49417
 • 66199
 • 78737
 • 38620
 • 17072
 • 11814
 • 32170
 • -
Giải năm 4588
Giải sáu
 • 1232
 • 9871
 • 1890
Giải bảy 832
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0
1 7 7 4
2 0
3 7 2 2
4 6
5
6
7 1 7 2 0 1 0
8 3 8
9 9 0
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jul 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 382446
Giải nhất 83353
Giải nhì 87144
Giải ba
 • 17360
 • 04420
Giải tư
 • 18666
 • 96776
 • 03767
 • 26295
 • 61956
 • 78277
 • 01417
 • -
Giải năm 8679
Giải sáu
 • 2953
 • 8596
 • 3383
Giải bảy 794
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0
1 7
2 0
3
4 6 4
5 3 6 3
6 0 6 7
7 6 7 9
8 3
9 5 6 4 6
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jul 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 205597
Giải nhất 27432
Giải nhì 01099
Giải ba
 • 34013
 • 86342
Giải tư
 • 89638
 • 34403
 • 28322
 • 29686
 • 12795
 • 26800
 • 52479
 • -
Giải năm 8977
Giải sáu
 • 3794
 • 4208
 • 8985
Giải bảy 151
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 3 0 8
1 3
2 2
3 2 8
4 2
5 1
6 3
7 9 7
8 6 5
9 7 9 5 4
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jul 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 385344
Giải nhất 25519
Giải nhì 15887
Giải ba
 • 92531
 • 10644
Giải tư
 • 23298
 • 07460
 • 59604
 • 04512
 • 11952
 • 90852
 • 62353
 • -
Giải năm 5459
Giải sáu
 • 4989
 • 0794
 • 6279
Giải bảy 514
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0 4
1 9 2 4
2
3 1
4 4 4 2
5 2 2 3 9
6 0
7 9
8 7 9
9 8 4
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jun 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 212130
Giải nhất 80315
Giải nhì 51426
Giải ba
 • 97166
 • 58308
Giải tư
 • 54405
 • 11980
 • 04830
 • 49948
 • 95347
 • 71090
 • 71215
 • -
Giải năm 8370
Giải sáu
 • 4864
 • 7436
 • 0120
Giải bảy 812
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 8 5
1 5 5 2
2 6 0
3 0 0 6
4 8 7 1
5
6 6 4
7 0
8 0
9 0