• |

Kỳ trước

Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 500509
Giải nhất 89758
Giải nhì 04961
Giải ba
 • 21120
 • 72205
Giải tư
 • 70027
 • 59126
 • 70846
 • 47280
 • 68345
 • 98191
 • 97412
 • -
Giải năm 7926
Giải sáu
 • 5217
 • 2872
 • 3050
Giải bảy 424
Giải tám 52
Đầu Đuôi
0 9 5
1 2 7
2 0 7 6 6 4
3
4 6 5
5 8 0 2
6 1
7 2
8 0
9 1
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jun 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 477611
Giải nhất 05244
Giải nhì 65615
Giải ba
 • 16654
 • 04656
Giải tư
 • 67255
 • 03484
 • 61002
 • 94241
 • 95496
 • 82902
 • 06345
 • -
Giải năm 0996
Giải sáu
 • 8401
 • 8493
 • 6501
Giải bảy 585
Giải tám 61
Đầu Đuôi
0 2 2 1 1
1 1 5
2
3
4 4 1 5
5 4 6 5
6 1
7
8 4 5
9 6 6 3
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Jun 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 358442
Giải nhất 65948
Giải nhì 16398
Giải ba
 • 71164
 • 66767
Giải tư
 • 98618
 • 84226
 • 26629
 • 73879
 • 25309
 • 31442
 • 61451
 • -
Giải năm 9549
Giải sáu
 • 5798
 • 6462
 • 1939
Giải bảy 493
Giải tám 79
Đầu Đuôi
0 9
1 8
2 6 9
3 9
4 2 8 2 9
5 1
6 4 7 2
7 9 9
8
9 8 8 3
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat May 27 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 575776
Giải nhất 66818
Giải nhì 61379
Giải ba
 • 95238
 • 99549
Giải tư
 • 90517
 • 36348
 • 46118
 • 17734
 • 83730
 • 45138
 • 13267
 • -
Giải năm 4147
Giải sáu
 • 1603
 • 3810
 • 4893
Giải bảy 432
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 3
1 8 7 8 0
2
3 8 4 0 8 2
4 9 8 7
5 4
6 7
7 6 9
8
9 3
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat May 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 398981
Giải nhất 49163
Giải nhì 04956
Giải ba
 • 81406
 • 51949
Giải tư
 • 58149
 • 23214
 • 84797
 • 82843
 • 97634
 • 49768
 • 84051
 • -
Giải năm 6523
Giải sáu
 • 7511
 • 8274
 • 4248
Giải bảy 424
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0 6
1 4 1
2 3 4
3 4
4 9 9 3 8 2
5 6 1
6 3 8
7 4
8 1
9 7