• |

Kỳ trước

Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Nov 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 284799
Giải nhất 49279
Giải nhì 02832
Giải ba
 • 92100
 • 28797
Giải tư
 • 39018
 • 43288
 • 16735
 • 04692
 • 59616
 • 68883
 • 36066
 • -
Giải năm 4101
Giải sáu
 • 4244
 • 0440
 • 1803
Giải bảy 999
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 0 1 3
1 8 6
2
3 2 5
4 4 0
5
6 6
7 9 1
8 8 3
9 9 7 2 9
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Nov 11 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 712585
Giải nhất 00617
Giải nhì 77321
Giải ba
 • 22249
 • 72215
Giải tư
 • 27330
 • 85200
 • 22590
 • 38411
 • 40497
 • 28123
 • 83527
 • -
Giải năm 1200
Giải sáu
 • 6405
 • 3476
 • 9484
Giải bảy 785
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0 0 0 5
1 7 5 1
2 1 3 7
3 0
4 9
5
6
7 6 0
8 5 4 5
9 0 7
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Nov 04 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 102962
Giải nhất 08379
Giải nhì 71368
Giải ba
 • 44500
 • 17892
Giải tư
 • 63585
 • 81153
 • 23198
 • 11764
 • 27004
 • 08165
 • 22211
 • -
Giải năm 8703
Giải sáu
 • 5943
 • 4090
 • 5912
Giải bảy 658
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 0 4 3
1 1 2
2
3
4 3
5 3 8
6 2 8 4 5
7 9
8 5 6
9 2 8 0
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Oct 28 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 561412
Giải nhất 66620
Giải nhì 47562
Giải ba
 • 32586
 • 66433
Giải tư
 • 98811
 • 60417
 • 26878
 • 35159
 • 49739
 • 30157
 • 84650
 • -
Giải năm 9407
Giải sáu
 • 3721
 • 5888
 • 3903
Giải bảy 818
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 7 3
1 2 1 7 8
2 0 1
3 3 9
4
5 9 7 0
6 2 3
7 8
8 6 8
9
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Oct 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 473714
Giải nhất 92327
Giải nhì 41856
Giải ba
 • 71158
 • 05175
Giải tư
 • 48597
 • 60345
 • 27353
 • 58452
 • 67432
 • 53450
 • 05843
 • -
Giải năm 8709
Giải sáu
 • 4748
 • 0840
 • 3683
Giải bảy 324
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 9
1 4
2 7 4
3 2 0
4 5 3 8 0
5 6 8 3 2 0
6
7 5
8 3
9 7