• |

Kỳ trước

Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Sep 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 293934
Giải nhất 43832
Giải nhì 10608
Giải ba
 • 54738
 • 49103
Giải tư
 • 21292
 • 19481
 • 73162
 • 35425
 • 84409
 • 15997
 • 61009
 • -
Giải năm 4156
Giải sáu
 • 6821
 • 1198
 • 2977
Giải bảy 645
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 8 3 9 9 6
1
2 5 1
3 4 2 8
4 5
5 6
6 2
7 7
8 1
9 2 7 8
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Sep 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 128447
Giải nhất 53027
Giải nhì 73808
Giải ba
 • 35747
 • 80842
Giải tư
 • 36898
 • 61689
 • 59367
 • 34659
 • 20255
 • 38949
 • 60855
 • -
Giải năm 4063
Giải sáu
 • 6114
 • 8282
 • 3442
Giải bảy 202
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0 8 2
1 4
2 7
3
4 7 7 2 9 2
5 9 5 5
6 7 3
7
8 9 2 0
9 8
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Sep 09 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 531323
Giải nhất 01148
Giải nhì 20260
Giải ba
 • 32326
 • 87342
Giải tư
 • 28188
 • 14209
 • 60660
 • 31696
 • 35248
 • 66856
 • 96863
 • -
Giải năm 8664
Giải sáu
 • 6623
 • 4183
 • 3593
Giải bảy 047
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 9
1
2 3 6 3
3
4 8 2 8 7
5 6
6 0 0 3 4
7
8 8 3
9 6 3 6
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Sep 02 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 667472
Giải nhất 88845
Giải nhì 51881
Giải ba
 • 70767
 • 86953
Giải tư
 • 73552
 • 67342
 • 12249
 • 82076
 • 43181
 • 24572
 • 48073
 • -
Giải năm 1496
Giải sáu
 • 0154
 • 1450
 • 0373
Giải bảy 108
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 8
1
2
3
4 5 2 9
5 3 2 4 0
6 7
7 2 6 2 3 3
8 1 1 5
9 6
Hậu Giang Ngày mở thưởng:Sat Aug 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 158941
Giải nhất 17340
Giải nhì 12121
Giải ba
 • 62428
 • 48863
Giải tư
 • 24791
 • 05769
 • 04481
 • 03854
 • 82782
 • 45211
 • 99879
 • -
Giải năm 8787
Giải sáu
 • 5314
 • 6939
 • 2776
Giải bảy 770
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0
1 1 4
2 1 8
3 9
4 1 0 5
5 4
6 3 9
7 9 6 0
8 1 2 7
9 1