• |

Kỳ trước

Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
Đầu Đuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Jul 14 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 79866
Giải nhất 44254
Giải nhì
 • 94591
 • 98070
Giải ba
 • 07536
 • 05735
 • 98733
 • 82103
 • 85199
 • 55712
Giải tư
 • 4990
 • 5729
 • 2575
 • 9183
Giải năm
 • 1679
 • 3565
 • 2872
 • 8972
 • 0987
 • 3560
Giải sáu
 • 567
 • 635
 • 643
Giải bảy
 • 40
 • 97
 • 16
 • 28
Đầu Đuôi
0 3
1 2 6
2 9 8
3 6 5 3 5
4 3 0
5 4
6 6 5 0 7
7 0 5 9 2 2
8 3 7
9 1 9 0 7
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Jul 07 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 28294
Giải nhất 92552
Giải nhì
 • 85621
 • 54211
Giải ba
 • 43345
 • 64846
 • 40327
 • 48894
 • 58194
 • 54541
Giải tư
 • 5473
 • 4430
 • 5556
 • 5593
Giải năm
 • 8192
 • 6399
 • 3570
 • 2913
 • 1595
 • 0324
Giải sáu
 • 622
 • 830
 • 462
Giải bảy
 • 99
 • 68
 • 44
 • 76
Đầu Đuôi
0
1 1 3
2 1 7 4 2
3 0 0
4 5 6 1 4
5 2 6
6 2 8
7 3 0 6
8
9 4 4 4 3 2 9 5 9
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Jun 30 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 56409
Giải nhất 35382
Giải nhì
 • 17963
 • 97793
Giải ba
 • 27932
 • 21644
 • 71290
 • 98496
 • 74299
 • 03841
Giải tư
 • 7837
 • 3583
 • 8165
 • 2019
Giải năm
 • 5303
 • 4577
 • 4781
 • 4941
 • 6141
 • 9769
Giải sáu
 • 073
 • 555
 • 164
Giải bảy
 • 86
 • 19
 • 48
 • 58
Đầu Đuôi
0 9 3
1 9 9
2
3 2 7
4 4 1 1 1 8
5 5 8
6 3 5 9 4
7 7 3
8 2 3 1 6
9 3 0 6 9
Truyền Thống Ngày mở thưởng:Fri Jun 23 18:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 86523
Giải nhất 26145
Giải nhì
 • 12726
 • 27574
Giải ba
 • 49974
 • 75954
 • 05788
 • 72691
 • 53659
 • 24081
Giải tư
 • 9484
 • 7352
 • 1183
 • 1500
Giải năm
 • 3230
 • 1265
 • 1429
 • 1673
 • 3721
 • 2612
Giải sáu
 • 660
 • 013
 • 343
Giải bảy
 • 05
 • 59
 • 49
 • 81
Đầu Đuôi
0 0 5
1 2 3
2 3 6 9 1
3 0
4 5 3 9
5 4 9 2 9
6 5 0
7 4 4 3
8 8 1 4 3 1
9 1