• |

Kỳ trước

Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Jul 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 344474
Giải nhất 10872
Giải nhì 10471
Giải ba
 • 14096
 • 51242
Giải tư
 • 91452
 • 81858
 • 80340
 • 29161
 • 75061
 • 18333
 • 15237
 • -
Giải năm 9523
Giải sáu
 • 7950
 • 4044
 • 2047
Giải bảy 865
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0
1
2 3
3 3 7
4 2 0 4 7
5 2 8 0 4
6 1 1 5
7 4 2 1
8
9 6
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Jul 14 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 877913
Giải nhất 81430
Giải nhì 60450
Giải ba
 • 32955
 • 53591
Giải tư
 • 60613
 • 68972
 • 57111
 • 57656
 • 09209
 • 02644
 • 77082
 • -
Giải năm 9094
Giải sáu
 • 5743
 • 1700
 • 2155
Giải bảy 824
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0 9 0
1 3 3 1
2 4
3 0
4 4 3
5 0 5 6 5
6
7 2
8 2
9 1 4 7
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Jul 07 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 503238
Giải nhất 38515
Giải nhì 09586
Giải ba
 • 77660
 • 64433
Giải tư
 • 30761
 • 31909
 • 86391
 • 93697
 • 17750
 • 16575
 • 52583
 • -
Giải năm 1756
Giải sáu
 • 0796
 • 8738
 • 3315
Giải bảy 286
Giải tám 24
Đầu Đuôi
0 9
1 5 5
2 4
3 8 3 8
4
5 0 6
6 0 1
7 5
8 6 3 6
9 1 7 6
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Jun 30 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 767311
Giải nhất 06690
Giải nhì 57813
Giải ba
 • 82170
 • 62968
Giải tư
 • 92342
 • 64870
 • 66075
 • 45522
 • 10708
 • 41936
 • 07144
 • -
Giải năm 2520
Giải sáu
 • 5033
 • 9461
 • 2641
Giải bảy 854
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0 8
1 1 3
2 2 0
3 6 3
4 2 4 1
5 4
6 8 1
7 0 0 5
8
9 0 2
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Jun 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 091819
Giải nhất 08184
Giải nhì 34697
Giải ba
 • 67246
 • 26537
Giải tư
 • 84799
 • 94280
 • 30903
 • 20498
 • 30962
 • 68066
 • 84480
 • -
Giải năm 7428
Giải sáu
 • 1276
 • 9150
 • 6634
Giải bảy 918
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0 3
1 9 8
2 8
3 7 4
4 6 9
5 0
6 2 6
7 6
8 4 0 0
9 7 9 8