• |

Kỳ trước

Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Nov 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 640891
Giải nhất 74557
Giải nhì 65880
Giải ba
 • 10091
 • 89825
Giải tư
 • 39755
 • 42934
 • 28570
 • 18483
 • 10169
 • 76383
 • 45537
 • -
Giải năm 7838
Giải sáu
 • 1735
 • 7190
 • 4325
Giải bảy 361
Giải tám 58
Đầu Đuôi
0
1
2 5 5
3 4 7 8 5
4
5 7 5 8
6 9 1
7 0
8 0 3 3
9 1 1 0
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Nov 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 298345
Giải nhất 19375
Giải nhì 65705
Giải ba
 • 19027
 • 45263
Giải tư
 • 30575
 • 79710
 • 14192
 • 42898
 • 92069
 • 23543
 • 58624
 • -
Giải năm 1124
Giải sáu
 • 4043
 • 4198
 • 0081
Giải bảy 692
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 5
1 0
2 7 4 4
3
4 5 3 3
5 3
6 3 9
7 5 5
8 1
9 2 8 8 2
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Nov 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 162570
Giải nhất 30148
Giải nhì 14213
Giải ba
 • 03919
 • 65137
Giải tư
 • 50489
 • 14774
 • 84923
 • 51500
 • 11582
 • 87452
 • 65429
 • -
Giải năm 2087
Giải sáu
 • 9763
 • 9115
 • 2528
Giải bảy 014
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 0
1 3 9 5 4
2 3 9 8
3 7
4 8 4
5 2
6 3
7 0 4
8 9 2 7
9
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Oct 27 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 681527
Giải nhất 19077
Giải nhì 67246
Giải ba
 • 91650
 • 06922
Giải tư
 • 37953
 • 19450
 • 11596
 • 40358
 • 99831
 • 07307
 • 59030
 • -
Giải năm 7843
Giải sáu
 • 4671
 • 9029
 • 2349
Giải bảy 114
Giải tám 93
Đầu Đuôi
0 7
1 4
2 7 2 9
3 1 0
4 6 3 9
5 0 3 0 8
6
7 7 1
8
9 6 3
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Oct 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 905201
Giải nhất 02129
Giải nhì 15176
Giải ba
 • 75831
 • 94058
Giải tư
 • 33889
 • 75844
 • 24234
 • 04366
 • 58182
 • 05233
 • 27161
 • -
Giải năm 4170
Giải sáu
 • 5615
 • 0609
 • 4815
Giải bảy 600
Giải tám 71
Đầu Đuôi
0 1 9 0
1 5 5
2 9
3 1 4 3
4 4
5 8
6 6 1
7 6 0 1
8 9 2
9