• |

Kỳ trước

Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Sep 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 136737
Giải nhất 70783
Giải nhì 02122
Giải ba
 • 55153
 • 26608
Giải tư
 • 84165
 • 16276
 • 98642
 • 66665
 • 95795
 • 45804
 • 44824
 • -
Giải năm 5854
Giải sáu
 • 4091
 • 4831
 • 6655
Giải bảy 526
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 8 4
1
2 2 4 6
3 7 1
4 2
5 3 4 5
6 5 5
7 6
8 3 4
9 5 1
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Sep 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 711509
Giải nhất 11039
Giải nhì 47655
Giải ba
 • 30419
 • 80807
Giải tư
 • 22346
 • 92970
 • 80769
 • 61592
 • 45874
 • 95743
 • 28120
 • -
Giải năm 9414
Giải sáu
 • 2746
 • 4955
 • 1119
Giải bảy 026
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 9 7
1 9 4 9
2 0 6
3 9
4 6 3 6
5 5 5
6 9
7 0 4
8 5
9 2
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Sep 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 623416
Giải nhất 28612
Giải nhì 75760
Giải ba
 • 21611
 • 55917
Giải tư
 • 21546
 • 96405
 • 77610
 • 22436
 • 28234
 • 70887
 • 30051
 • -
Giải năm 8721
Giải sáu
 • 3118
 • 8034
 • 2122
Giải bảy 292
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0 5
1 6 2 1 7 0 8
2 1 2
3 6 4 4 9
4 6
5 1
6 0
7
8 7
9 2
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Sep 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 803529
Giải nhất 56214
Giải nhì 94015
Giải ba
 • 01349
 • 11756
Giải tư
 • 61525
 • 83069
 • 69159
 • 88261
 • 91966
 • 45542
 • 89152
 • -
Giải năm 4711
Giải sáu
 • 2746
 • 2555
 • 0695
Giải bảy 883
Giải tám 57
Đầu Đuôi
0
1 4 5 1
2 9 5
3
4 9 2 6
5 6 9 2 5 7
6 9 1 6
7
8 3
9 5
Gia Lai Ngày mở thưởng:Fri Aug 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 6)
Giải đặc biệt 302842
Giải nhất 84326
Giải nhì 61763
Giải ba
 • 83819
 • 24766
Giải tư
 • 09017
 • 00152
 • 63034
 • 64573
 • 58738
 • 60292
 • 39335
 • -
Giải năm 0757
Giải sáu
 • 3372
 • 3112
 • 2444
Giải bảy 144
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0
1 9 7 2
2 6
3 4 8 5
4 2 4 4
5 2 7
6 3 6
7 3 2
8 6
9 2