• |

Kỳ trước

Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jun 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 980281
Giải nhất 88359
Giải nhì 91695
Giải ba
 • 99829
 • 34683
Giải tư
 • 52824
 • 99963
 • 41927
 • 04801
 • 53730
 • 06798
 • 23047
 • -
Giải năm 0681
Giải sáu
 • 8857
 • 8685
 • 0224
Giải bảy 370
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 1
1
2 9 4 7 4
3 0
4 7
5 9 7 4
6 3
7 0
8 1 3 1 5
9 5 8
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jun 12 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 991821
Giải nhất 34577
Giải nhì 36146
Giải ba
 • 71021
 • 95646
Giải tư
 • 33413
 • 77957
 • 91770
 • 80152
 • 86835
 • 18955
 • 98916
 • -
Giải năm 2365
Giải sáu
 • 1194
 • 2377
 • 4004
Giải bảy 163
Giải tám 25
Đầu Đuôi
0 4
1 3 6
2 1 1 5
3 5
4 6 6
5 7 2 5
6 5 3
7 7 0 7
8
9 4
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jun 05 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 222245
Giải nhất 85598
Giải nhì 80832
Giải ba
 • 10173
 • 87570
Giải tư
 • 42215
 • 27648
 • 48503
 • 88266
 • 34777
 • 99199
 • 14090
 • -
Giải năm 1338
Giải sáu
 • 8014
 • 8744
 • 3006
Giải bảy 940
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 3 6 3
1 5 4
2
3 2 8
4 5 8 4 0
5
6 6
7 3 0 7
8
9 8 9 0
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon May 29 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 187205
Giải nhất 60974
Giải nhì 74320
Giải ba
 • 72674
 • 69653
Giải tư
 • 32115
 • 48530
 • 70097
 • 00726
 • 94583
 • 11476
 • 90746
 • -
Giải năm 8470
Giải sáu
 • 9102
 • 2590
 • 5114
Giải bảy 339
Giải tám 87
Đầu Đuôi
0 5 2
1 5 4
2 0 6
3 0 9
4 6
5 3
6
7 4 4 6 0
8 3 7
9 7 0
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon May 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 559891
Giải nhất 96053
Giải nhì 35075
Giải ba
 • 15950
 • 85445
Giải tư
 • 08779
 • 72221
 • 37679
 • 78894
 • 79767
 • 88683
 • 62947
 • -
Giải năm 5725
Giải sáu
 • 1416
 • 8240
 • 3395
Giải bảy 447
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0
1 6
2 1 5
3
4 5 7 0 7
5 3 0
6 7 9
7 5 9 9
8 3
9 1 4 5