• |

Kỳ trước

Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Sep 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 889068
Giải nhất 75772
Giải nhì 69056
Giải ba
 • 37905
 • 52557
Giải tư
 • 99299
 • 64604
 • 75722
 • 35781
 • 62114
 • 59177
 • 50750
 • -
Giải năm 7123
Giải sáu
 • 1802
 • 8629
 • 4769
Giải bảy 491
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 5 4 2
1 4
2 2 3 9
3
4
5 6 7 0
6 8 9
7 2 7
8 1
9 9 1 8
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Sep 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 880715
Giải nhất 12510
Giải nhì 37999
Giải ba
 • 28597
 • 88926
Giải tư
 • 61997
 • 65564
 • 63681
 • 64650
 • 40699
 • 51692
 • 72644
 • -
Giải năm 2434
Giải sáu
 • 7759
 • 3103
 • 4056
Giải bảy 446
Giải tám 02
Đầu Đuôi
0 3 2
1 5 0
2 6
3 4
4 4 6
5 0 9 6
6 4
7
8 1
9 9 7 7 9 2
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Sep 11 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 804499
Giải nhất 65601
Giải nhì 32930
Giải ba
 • 90433
 • 53438
Giải tư
 • 78952
 • 64606
 • 90816
 • 62644
 • 86392
 • 35938
 • 75490
 • -
Giải năm 1882
Giải sáu
 • 3550
 • 7322
 • 6301
Giải bảy 336
Giải tám 88
Đầu Đuôi
0 1 6 1
1 6
2 2
3 0 3 8 8 6
4 4
5 2 0
6
7
8 2 8
9 9 2 0
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Sep 04 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 231665
Giải nhất 01982
Giải nhì 79256
Giải ba
 • 14382
 • 71983
Giải tư
 • 53699
 • 98768
 • 75468
 • 40047
 • 81637
 • 95015
 • 56243
 • -
Giải năm 1045
Giải sáu
 • 1484
 • 8051
 • 1931
Giải bảy 585
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0
1 5
2
3 7 1
4 7 3 5 9
5 6 1
6 5 8 8
7
8 2 2 3 4 5
9 9
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Aug 28 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 753079
Giải nhất 11550
Giải nhì 94065
Giải ba
 • 09879
 • 20395
Giải tư
 • 07290
 • 85789
 • 04257
 • 46641
 • 13489
 • 61489
 • 96424
 • -
Giải năm 7134
Giải sáu
 • 9995
 • 7469
 • 3750
Giải bảy 233
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0
1
2 4
3 4 3
4 1
5 0 7 0
6 5 9
7 9 9
8 9 9 9 6
9 5 0 5