• |

Kỳ trước

Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jul 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 139332
Giải nhất 89015
Giải nhì 47006
Giải ba
 • 82529
 • 28349
Giải tư
 • 48301
 • 82170
 • 73425
 • 49927
 • 56268
 • 10392
 • 41561
 • -
Giải năm 1814
Giải sáu
 • 4740
 • 4788
 • 5500
Giải bảy 211
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 6 1 0
1 5 4 1
2 9 5 7
3 2
4 9 0
5 3
6 8 1
7 0
8 8
9 2
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jul 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 040626
Giải nhất 54283
Giải nhì 76099
Giải ba
 • 32938
 • 00439
Giải tư
 • 09669
 • 81627
 • 86765
 • 00020
 • 36423
 • 42412
 • 23265
 • -
Giải năm 7649
Giải sáu
 • 0531
 • 8575
 • 4101
Giải bảy 807
Giải tám 64
Đầu Đuôi
0 1 7
1 2
2 6 7 0 3
3 8 9 1
4 9
5
6 9 5 5 4
7 5
8 3
9 9
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jul 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 528947
Giải nhất 10372
Giải nhì 15316
Giải ba
 • 09827
 • 62784
Giải tư
 • 59462
 • 33980
 • 72728
 • 75348
 • 49980
 • 05659
 • 01815
 • -
Giải năm 1992
Giải sáu
 • 7059
 • 5601
 • 4011
Giải bảy 485
Giải tám 61
Đầu Đuôi
0 1
1 6 5 1
2 7 8
3
4 7 8
5 9 9
6 2 1
7 2
8 4 0 0 5
9 2
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jun 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 829500
Giải nhất 81532
Giải nhì 82843
Giải ba
 • 39790
 • 22078
Giải tư
 • 01494
 • 52031
 • 48188
 • 73604
 • 31458
 • 30088
 • 98588
 • -
Giải năm 6981
Giải sáu
 • 7514
 • 6808
 • 7934
Giải bảy 359
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0 0 4 8
1 4
2
3 2 1 4
4 3
5 8 9
6
7 8
8 8 8 8 1 0
9 0 4
Đồng Tháp Ngày mở thưởng:Mon Jun 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 980281
Giải nhất 88359
Giải nhì 91695
Giải ba
 • 99829
 • 34683
Giải tư
 • 52824
 • 99963
 • 41927
 • 04801
 • 53730
 • 06798
 • 23047
 • -
Giải năm 0681
Giải sáu
 • 8857
 • 8685
 • 0224
Giải bảy 370
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 1
1
2 9 4 7 4
3 0
4 7
5 9 7 4
6 3
7 0
8 1 3 1 5
9 5 8