• |

Kỳ trước

Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jul 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 585709
Giải nhất 18106
Giải nhì 75491
Giải ba
 • 79518
 • 23882
Giải tư
 • 24563
 • 86300
 • 59559
 • 39414
 • 18135
 • 66876
 • 73841
 • -
Giải năm 7063
Giải sáu
 • 8649
 • 1556
 • 6505
Giải bảy 273
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 9 6 0 5
1 8 4
2
3 5 0
4 1 9
5 9 6
6 3 3
7 6 3
8 2
9 1
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jul 12 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 299197
Giải nhất 11457
Giải nhì 33934
Giải ba
 • 90981
 • 60187
Giải tư
 • 96965
 • 95758
 • 71478
 • 79470
 • 36242
 • 94796
 • 25070
 • -
Giải năm 3997
Giải sáu
 • 7819
 • 8324
 • 1773
Giải bảy 260
Giải tám 48
Đầu Đuôi
0
1 9
2 4
3 4
4 2 8
5 7 8
6 5 0
7 8 0 0 3
8 1 7
9 7 6 7
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jul 05 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 526708
Giải nhất 72988
Giải nhì 85738
Giải ba
 • 20435
 • 68068
Giải tư
 • 88180
 • 18707
 • 67028
 • 16310
 • 04399
 • 53468
 • 95917
 • -
Giải năm 8395
Giải sáu
 • 8388
 • 9870
 • 6805
Giải bảy 535
Giải tám 12
Đầu Đuôi
0 8 7 5
1 0 7 2
2 8
3 8 5 5
4
5
6 8 8
7 0
8 8 0 8
9 9 5
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jun 28 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 277917
Giải nhất 29749
Giải nhì 69751
Giải ba
 • 10542
 • 14221
Giải tư
 • 83651
 • 50981
 • 20981
 • 46524
 • 51882
 • 11703
 • 37494
 • -
Giải năm 4648
Giải sáu
 • 0599
 • 1769
 • 6380
Giải bảy 406
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0 3 6
1 7
2 1 4 8
3
4 9 2 8
5 1 1
6 9
7
8 1 1 2 0
9 4 9
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 820386
Giải nhất 98710
Giải nhì 73316
Giải ba
 • 29085
 • 45755
Giải tư
 • 52363
 • 30548
 • 96263
 • 11929
 • 42831
 • 04104
 • 67933
 • -
Giải năm 9270
Giải sáu
 • 8824
 • 4448
 • 7713
Giải bảy 387
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 4
1 0 6 3
2 9 4
3 1 3
4 8 8
5 5
6 3 3 7
7 0
8 6 5 7
9