• |

Kỳ trước

Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Sep 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 080875
Giải nhất 17143
Giải nhì 73791
Giải ba
 • 03414
 • 48151
Giải tư
 • 71966
 • 25005
 • 71045
 • 54324
 • 29831
 • 78704
 • 43057
 • -
Giải năm 7658
Giải sáu
 • 1711
 • 8473
 • 9512
Giải bảy 716
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 5 4 9
1 4 1 2 6
2 4
3 1
4 3 5
5 1 7 8
6 6
7 5 3
8
9 1
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Sep 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 768580
Giải nhất 94415
Giải nhì 20199
Giải ba
 • 86078
 • 29442
Giải tư
 • 03323
 • 97521
 • 62698
 • 38158
 • 99728
 • 10276
 • 45408
 • -
Giải năm 7831
Giải sáu
 • 7806
 • 8875
 • 8948
Giải bảy 249
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 8 6
1 5
2 3 1 8
3 1
4 2 8 9
5 8
6 0
7 8 6 5
8 0
9 9 8
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Sep 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 160084
Giải nhất 02632
Giải nhì 45766
Giải ba
 • 54095
 • 67718
Giải tư
 • 59067
 • 04614
 • 69250
 • 58007
 • 35938
 • 40048
 • 34366
 • -
Giải năm 0309
Giải sáu
 • 4409
 • 1223
 • 2329
Giải bảy 172
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 7 9 9 3
1 8 4
2 3 9
3 2 8
4 8
5 0
6 6 7 6
7 2
8 4
9 5
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Aug 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 219990
Giải nhất 02105
Giải nhì 41870
Giải ba
 • 46137
 • 74430
Giải tư
 • 27355
 • 38306
 • 27772
 • 00474
 • 94826
 • 09372
 • 89309
 • -
Giải năm 8832
Giải sáu
 • 2845
 • 1924
 • 0855
Giải bảy 804
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0 5 6 9 4
1
2 6 4
3 7 0 2 9
4 5
5 5 5
6
7 0 2 4 2
8
9 0
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Aug 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 463726
Giải nhất 47439
Giải nhì 37413
Giải ba
 • 54834
 • 80079
Giải tư
 • 58498
 • 54040
 • 22392
 • 68462
 • 57823
 • 46812
 • 15355
 • -
Giải năm 2064
Giải sáu
 • 3230
 • 8814
 • 7945
Giải bảy 704
Giải tám 12
Đầu Đuôi
0 4
1 3 2 4 2
2 6 3
3 9 4 0
4 0 5
5 5
6 2 4
7 9
8
9 8 2