• |

Kỳ trước

Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 820386
Giải nhất 98710
Giải nhì 73316
Giải ba
 • 08085
 • 43755
Giải tư
 • 52363
 • 30548
 • 96263
 • 11929
 • 42831
 • 04104
 • 67933
 • -
Giải năm 8270
Giải sáu
 • 8824
 • 4488
 • 7713
Giải bảy 387
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 4
1 0 6 3
2 9 4
3 1 3
4 8
5 5
6 3 3 7
7 0
8 6 5 8 7
9
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jun 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 671351
Giải nhất 16151
Giải nhì 90178
Giải ba
 • 65061
 • 49574
Giải tư
 • 56277
 • 76887
 • 30989
 • 60546
 • 74933
 • 10956
 • 39833
 • -
Giải năm 7106
Giải sáu
 • 8710
 • 5645
 • 3848
Giải bảy 069
Giải tám 11
Đầu Đuôi
0 6
1 0 1
2
3 3 3
4 6 5 8
5 1 1 6
6 1 9
7 8 4 7
8 7 9
9
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Jun 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 799033
Giải nhất 78013
Giải nhì 83231
Giải ba
 • 81464
 • 82102
Giải tư
 • 07768
 • 38576
 • 62178
 • 71425
 • 37292
 • 69480
 • 77322
 • -
Giải năm 8615
Giải sáu
 • 8188
 • 8238
 • 3709
Giải bảy 561
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 2 9 8
1 3 5
2 5 2
3 3 1 8
4
5
6 4 8 1
7 6 8
8 0 8
9 2
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed May 31 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 499150
Giải nhất 21076
Giải nhì 77727
Giải ba
 • 66992
 • 41927
Giải tư
 • 31517
 • 61559
 • 01188
 • 64497
 • 88270
 • 80541
 • 02465
 • -
Giải năm 9085
Giải sáu
 • 5825
 • 6650
 • 3648
Giải bảy 873
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0
1 7
2 7 7 5 8
3
4 1 8
5 0 9 0
6 5
7 6 0 3
8 8 5
9 2 7
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed May 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 652148
Giải nhất 48130
Giải nhì 64898
Giải ba
 • 43225
 • 95807
Giải tư
 • 53702
 • 66344
 • 90985
 • 57723
 • 83662
 • 24220
 • 85813
 • -
Giải năm 9108
Giải sáu
 • 6726
 • 0227
 • 9731
Giải bảy 729
Giải tám 77
Đầu Đuôi
0 7 2 8
1 3
2 5 3 0 6 7 9
3 0 1
4 8 4
5
6 2
7 7
8 5
9 8