• |

Kỳ trước

Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Nov 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 877903
Giải nhất 93583
Giải nhì 34925
Giải ba
 • 39830
 • 61203
Giải tư
 • 55639
 • 15553
 • 62017
 • 26611
 • 09466
 • 31926
 • 16500
 • -
Giải năm 2610
Giải sáu
 • 2359
 • 1607
 • 9359
Giải bảy 454
Giải tám 74
Đầu Đuôi
0 3 3 0 7
1 7 1 0
2 5 6
3 0 9
4
5 3 9 9 4
6 6
7 4
8 3
9
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Nov 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 176017
Giải nhất 40534
Giải nhì 48352
Giải ba
 • 85670
 • 29122
Giải tư
 • 45080
 • 22130
 • 11742
 • 01513
 • 06477
 • 22557
 • 01767
 • -
Giải năm 6574
Giải sáu
 • 5548
 • 5513
 • 0156
Giải bảy 606
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0 6
1 7 3 3
2 2
3 4 0
4 2 8
5 2 7 6
6 7
7 0 7 4
8 0 5
9
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Nov 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 844899
Giải nhất 00549
Giải nhì 55627
Giải ba
 • 89055
 • 05033
Giải tư
 • 65669
 • 16861
 • 26796
 • 49045
 • 38113
 • 01774
 • 04901
 • -
Giải năm 4710
Giải sáu
 • 5746
 • 4096
 • 0180
Giải bảy 972
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0 1
1 3 0
2 7
3 3 0
4 9 5 6
5 5
6 9 1
7 4 2
8 0
9 9 6 6
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Oct 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 330390
Giải nhất 65592
Giải nhì 61212
Giải ba
 • 96387
 • 84766
Giải tư
 • 76259
 • 65551
 • 75213
 • 68658
 • 88779
 • 46225
 • 14531
 • -
Giải năm 3851
Giải sáu
 • 8607
 • 0955
 • 7731
Giải bảy 654
Giải tám 63
Đầu Đuôi
0 7
1 2 3
2 5
3 1 1
4
5 9 1 8 1 5 4
6 6 3
7 9
8 7
9 0 2
Đồng Nai Ngày mở thưởng:Wed Oct 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 737996
Giải nhất 87363
Giải nhì 32249
Giải ba
 • 13996
 • 03666
Giải tư
 • 65017
 • 70030
 • 47478
 • 31329
 • 11034
 • 21577
 • 30808
 • -
Giải năm 1802
Giải sáu
 • 0411
 • 5055
 • 7141
Giải bảy 902
Giải tám 42
Đầu Đuôi
0 8 2 2
1 7 1
2 9
3 0 4
4 9 1 2
5 5
6 3 6
7 8 7
8
9 6 6