• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 12 Giờ 53 Phút 19 Giây
Điện Toán 123 Ngày mở thưởng:Fri Aug 18 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 6)
 • 4
 • 67
 • 089

Kỳ trước

Điện Toán 123 Ngày mở thưởng:Thu Aug 17 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 5)
 • 5
 • 30
 • 999
Điện Toán 123 Ngày mở thưởng:Wed Aug 16 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 4)
 • 3
 • 36
 • 430
Điện Toán 123 Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 3)
 • 9
 • 74
 • 951
Điện Toán 123 Ngày mở thưởng:Mon Aug 14 18:05:00 ICT 2017 (Thứ 2)
 • 5
 • 46
 • 521