• |

Kỳ trước

Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 846775
Giải nhất 18915
Giải nhì 42891
Giải ba
 • 06043
 • 34287
Giải tư
 • 00070
 • 29012
 • 01238
 • 76159
 • 55866
 • 42552
 • 09562
 • -
Giải năm 1003
Giải sáu
 • 9857
 • 2466
 • 4849
Giải bảy 036
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 3 5
1 5 2
2
3 8 6
4 3 9
5 9 2 7
6 6 2 6
7 5 0
8 7
9 1
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jun 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 999738
Giải nhất 57425
Giải nhì 56066
Giải ba
 • 94774
 • 17699
Giải tư
 • 18271
 • 07941
 • 72458
 • 55577
 • 91733
 • 03734
 • 01837
 • -
Giải năm 5413
Giải sáu
 • 2003
 • 5262
 • 1287
Giải bảy 119
Giải tám 21
Đầu Đuôi
0 3
1 3 9
2 5 1
3 8 3 4 7
4 1
5 8
6 6 2
7 4 1 7
8 7
9 9
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jun 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 815146
Giải nhất 60096
Giải nhì 03871
Giải ba
 • 25135
 • 52338
Giải tư
 • 96951
 • 70243
 • 68342
 • 93363
 • 43636
 • 20045
 • 95671
 • -
Giải năm 9644
Giải sáu
 • 5073
 • 4091
 • 9169
Giải bảy 687
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 0
1
2
3 5 8 6
4 6 3 2 5 4
5 1
6 3 9
7 1 1 3
8 7
9 6 1
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat May 27 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 391691
Giải nhất 57314
Giải nhì 18693
Giải ba
 • 37988
 • 18553
Giải tư
 • 16597
 • 01599
 • 97823
 • 98667
 • 88306
 • 68791
 • 44950
 • -
Giải năm 1585
Giải sáu
 • 2497
 • 8655
 • 6367
Giải bảy 777
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 6
1 4
2 3
3
4
5 3 0 5
6 7 7 0
7 7
8 8 5
9 1 3 7 9 1 7
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat May 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt
Giải nhất 78585
Giải nhì 89813
Giải ba
 • 19789
 • 30060
Giải tư
 • 48626
 • 28300
 • 73661
 • 94120
 • 73443
 • 52676
 • 25650
 • -
Giải năm 8619
Giải sáu
 • 4733
 • 3167
 • 5821
Giải bảy 947
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 0
1 3 9
2 6 0 1
3 3
4 3 7
5 0
6 0 1 7
7 6
8 5 9 6
9