• |

Kỳ trước

Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Nov 18 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 231678
Giải nhất 07326
Giải nhì 23849
Giải ba
 • 99245
 • 27748
Giải tư
 • 06176
 • 89359
 • 74221
 • 33036
 • 38081
 • 65345
 • 15913
 • -
Giải năm 5860
Giải sáu
 • 8833
 • 7631
 • 0931
Giải bảy 055
Giải tám 74
Đầu Đuôi
0
1 3
2 6 1
3 6 3 1 1
4 9 5 8 5
5 9 5
6 0
7 8 6 4
8 1
9
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Nov 11 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 548272
Giải nhất 33742
Giải nhì 39013
Giải ba
 • 31984
 • 81394
Giải tư
 • 23457
 • 36843
 • 92593
 • 48531
 • 91074
 • 27451
 • 08897
 • -
Giải năm 2310
Giải sáu
 • 7491
 • 9756
 • 3746
Giải bảy 432
Giải tám 30
Đầu Đuôi
0
1 3 0
2
3 1 2 0
4 2 3 6
5 7 1 6
6
7 2 4
8 4
9 4 3 7 1
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Nov 04 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 746498
Giải nhất 43492
Giải nhì 66416
Giải ba
 • 41585
 • 39611
Giải tư
 • 48087
 • 42738
 • 69528
 • 66142
 • 53740
 • 61509
 • 50319
 • -
Giải năm 2539
Giải sáu
 • 2141
 • 6701
 • 0838
Giải bảy 906
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 9 1 6
1 6 1 9
2 8 3
3 8 9 8
4 2 0 1
5
6
7
8 5 7
9 8 2
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Oct 28 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 259876
Giải nhất 15457
Giải nhì 28116
Giải ba
 • 67180
 • 42233
Giải tư
 • 45025
 • 18787
 • 72026
 • 40979
 • 14802
 • 67036
 • 45510
 • -
Giải năm 5738
Giải sáu
 • 3951
 • 5115
 • 6638
Giải bảy 213
Giải tám 37
Đầu Đuôi
0 2
1 6 0 5 3
2 5 6
3 3 6 8 8 7
4
5 7 1
6
7 6 9
8 0 7
9
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Oct 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 873712
Giải nhất 69542
Giải nhì 39856
Giải ba
 • 35863
 • 22236
Giải tư
 • 47299
 • 45434
 • 09450
 • 98614
 • 19230
 • 79622
 • 40666
 • -
Giải năm 1758
Giải sáu
 • 0387
 • 5306
 • 0345
Giải bảy 432
Giải tám 70
Đầu Đuôi
0 6
1 2 4
2 2
3 6 4 0 2
4 2 5
5 6 0 8
6 3 6
7 0
8 7
9 9