• |

Kỳ trước

Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Sep 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 815230
Giải nhất 25492
Giải nhì 02733
Giải ba
 • 29272
 • 98637
Giải tư
 • 67793
 • 88024
 • 53517
 • 69521
 • 81637
 • 15036
 • 49689
 • -
Giải năm 5194
Giải sáu
 • 0146
 • 7535
 • 6142
Giải bảy 720
Giải tám 12
Đầu Đuôi
0
1 7 2
2 4 1 0
3 0 3 7 7 6 5
4 6 2
5
6
7 2
8 9
9 2 3 4
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Sep 16 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 604960
Giải nhất 81314
Giải nhì 12440
Giải ba
 • 84652
 • 35029
Giải tư
 • 23115
 • 58311
 • 89505
 • 16393
 • 03496
 • 58577
 • 87937
 • -
Giải năm 6126
Giải sáu
 • 3967
 • 3757
 • 5501
Giải bảy 904
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 5 1 4 9
1 4 5 1
2 9 6
3 7
4 0
5 2 7
6 0 7
7 7
8
9 3 6
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Sep 09 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 690575
Giải nhất 03073
Giải nhì 36195
Giải ba
 • 06348
 • 49946
Giải tư
 • 62946
 • 73812
 • 43350
 • 29154
 • 47588
 • 92933
 • 07206
 • -
Giải năm 6741
Giải sáu
 • 1498
 • 7044
 • 3547
Giải bảy 757
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 6 6
1 2
2
3 3
4 8 6 6 1 4 7
5 0 4 7
6
7 5 3
8 8
9 5 8
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Sep 02 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 810274
Giải nhất 21743
Giải nhì 66758
Giải ba
 • 76036
 • 13996
Giải tư
 • 11164
 • 43386
 • 84222
 • 08519
 • 06054
 • 16565
 • 16100
 • -
Giải năm 1509
Giải sáu
 • 2760
 • 8799
 • 9188
Giải bảy 632
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0 0 9
1 9
2 2
3 6 2 8
4 3
5 8 4
6 4 5 0
7 4
8 6 8
9 6 9
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Aug 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 811766
Giải nhất 92026
Giải nhì 50765
Giải ba
 • 20313
 • 17004
Giải tư
 • 22134
 • 38657
 • 41264
 • 63088
 • 00753
 • 61783
 • 84448
 • -
Giải năm 7383
Giải sáu
 • 4637
 • 0979
 • 8423
Giải bảy 229
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 4
1 3
2 6 3 9
3 4 7
4 8
5 7 3
6 6 5 4
7 9
8 8 3 3
9 4