• |

Kỳ trước

Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 164150
Giải nhất 25351
Giải nhì 69931
Giải ba
 • 53490
 • 41082
Giải tư
 • 52927
 • 65708
 • 28768
 • 63027
 • 39515
 • 99408
 • 68185
 • -
Giải năm 9331
Giải sáu
 • 6956
 • 7569
 • 6765
Giải bảy 233
Giải tám 89
Đầu Đuôi
0 8 8
1 5
2 7 7
3 1 1 3
4
5 0 1 6
6 8 9 5
7
8 2 5 9
9 0
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jul 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 310860
Giải nhất 32965
Giải nhì 69814
Giải ba
 • 34817
 • 85780
Giải tư
 • 80076
 • 28827
 • 68339
 • 06290
 • 58040
 • 33198
 • 53121
 • -
Giải năm 9569
Giải sáu
 • 3074
 • 9965
 • 1651
Giải bảy 253
Giải tám 35
Đầu Đuôi
0
1 4 7
2 7 1
3 9 5
4 0
5 1 3
6 0 5 9 5
7 6 4
8 0
9 0 8
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jul 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 404867
Giải nhất 37881
Giải nhì 85835
Giải ba
 • 23862
 • 60935
Giải tư
 • 67512
 • 78510
 • 65947
 • 00101
 • 56106
 • 79630
 • 79098
 • -
Giải năm 7648
Giải sáu
 • 3569
 • 4006
 • 4687
Giải bảy 371
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0 1 6 6
1 2 0
2
3 5 5 0
4 7 8 9
5
6 7 2 9
7 1
8 1 7
9 8
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jul 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt
Giải nhất 98975
Giải nhì 07699
Giải ba
 • 56153
 • 80530
Giải tư
 • 82580
 • 71699
 • 22738
 • 22557
 • 80218
 • 20724
 • 96249
 • -
Giải năm 2994
Giải sáu
 • 5137
 • 5124
 • 4831
Giải bảy 091
Giải tám 26
Đầu Đuôi
0
1 8
2 4 4 6
3 0 8 7 1
4 9
5 3 7
6
7 5
8 0
9 9 9 4 1
Đắc Nông Ngày mở thưởng:Sat Jun 24 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 532036
Giải nhất 76857
Giải nhì 45360
Giải ba
 • 27351
 • 42633
Giải tư
 • 05361
 • 86996
 • 84820
 • 44290
 • 48846
 • 62360
 • 80115
 • -
Giải năm 3070
Giải sáu
 • 2688
 • 9996
 • 9167
Giải bảy 361
Giải tám 85
Đầu Đuôi
0
1 5
2 0
3 6 3
4 6
5 7 1
6 0 1 0 7 1
7 0
8 8 5
9 6 0 6