• |

Kỳ trước

Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Oct 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 177801
Giải nhất 19108
Giải nhì 67527
Giải ba
 • 21272
 • 09081
Giải tư
 • 02382
 • 67443
 • 00738
 • 73647
 • 64078
 • 47122
 • 89995
 • -
Giải năm 4783
Giải sáu
 • 8327
 • 3455
 • 8489
Giải bảy 390
Giải tám 33
Đầu Đuôi
0 1 8
1
2 7 2 7
3 8 3
4 3 7
5 5
6
7 2 8
8 1 2 3 9
9 5 0
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Oct 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 537879
Giải nhất 84838
Giải nhì 77209
Giải ba
 • 97291
 • 55694
Giải tư
 • 63856
 • 86568
 • 08245
 • 47485
 • 25671
 • 66719
 • 37102
 • -
Giải năm 6950
Giải sáu
 • 9147
 • 3739
 • 0358
Giải bảy 746
Giải tám 08
Đầu Đuôi
0 9 2 8
1 9
2
3 8 9
4 5 7 6
5 6 0 8
6 8
7 9 1
8 5
9 1 4
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Oct 03 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 595259
Giải nhất 14313
Giải nhì 92973
Giải ba
 • 90029
 • 94344
Giải tư
 • 65430
 • 09593
 • 37833
 • 41016
 • 76980
 • 27304
 • 10323
 • -
Giải năm 2341
Giải sáu
 • 5129
 • 4255
 • 9362
Giải bảy 901
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 4 1
1 3 6
2 9 3 9
3 0 3
4 4 1 0
5 9 5
6 2
7 3
8 0
9 3
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Sep 26 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 389384
Giải nhất 80611
Giải nhì 42417
Giải ba
 • 02129
 • 98786
Giải tư
 • 05215
 • 33036
 • 16725
 • 83037
 • 40569
 • 74038
 • 73528
 • -
Giải năm 3503
Giải sáu
 • 0388
 • 9369
 • 3602
Giải bảy 150
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 3 2
1 1 7 5
2 9 5 8
3 6 7 8
4
5 0
6 9 9
7
8 4 6 8 4
9
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Sep 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 022150
Giải nhất 85717
Giải nhì 87255
Giải ba
 • 82398
 • 67143
Giải tư
 • 56644
 • 22199
 • 80799
 • 90580
 • 41423
 • 49603
 • 46242
 • -
Giải năm 3443
Giải sáu
 • 2995
 • 2196
 • 3168
Giải bảy 476
Giải tám 95
Đầu Đuôi
0 3
1 7
2 3
3
4 3 4 2 3
5 0 5
6 8
7 6
8 0
9 8 9 9 5 6 5