• |

Kỳ trước

Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Aug 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 819495
Giải nhất 03800
Giải nhì 27088
Giải ba
 • 09398
 • 09557
Giải tư
 • 92500
 • 02835
 • 16917
 • 96517
 • 70327
 • 03379
 • 86816
 • -
Giải năm 8713
Giải sáu
 • 4745
 • 8607
 • 6374
Giải bảy 671
Giải tám 58
Đầu Đuôi
0 0 0 7
1 7 7 6 3
2 7
3 5
4 5
5 7 8
6
7 9 4 1
8 8
9 5 8
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Aug 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 508081
Giải nhất 86592
Giải nhì 12802
Giải ba
 • 43241
 • 30368
Giải tư
 • 23818
 • 91725
 • 33659
 • 45220
 • 18019
 • 08095
 • 31461
 • -
Giải năm 9378
Giải sáu
 • 3605
 • 5205
 • 9166
Giải bảy 255
Giải tám 86
Đầu Đuôi
0 2 5 5
1 8 9
2 5 0
3
4 1
5 9 5
6 8 1 6
7 8
8 1 6
9 2 5
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Aug 01 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 224100
Giải nhất 07243
Giải nhì 19736
Giải ba
 • 33235
 • 89252
Giải tư
 • 74529
 • 94132
 • 07310
 • 84218
 • 46807
 • 72338
 • 49445
 • -
Giải năm 3364
Giải sáu
 • 3271
 • 5713
 • 7892
Giải bảy 778
Giải tám 51
Đầu Đuôi
0 0 7
1 0 8 3
2 9
3 6 5 2 8
4 3 5
5 2 1
6 4
7 1 8
8
9 2
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Jul 25 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 345804
Giải nhất 31509
Giải nhì 45501
Giải ba
 • 61717
 • 17789
Giải tư
 • 27443
 • 96427
 • 14491
 • 70735
 • 83220
 • 42670
 • 79482
 • -
Giải năm 9547
Giải sáu
 • 5920
 • 9576
 • 1874
Giải bảy 161
Giải tám 41
Đầu Đuôi
0 4 9 1
1 7
2 7 0 0
3 5
4 3 7 1
5
6 1
7 0 6 4
8 9 2
9 1
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Jul 18 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 820970
Giải nhất 82622
Giải nhì 93158
Giải ba
 • 42869
 • 40814
Giải tư
 • 77674
 • 95985
 • 50853
 • 44326
 • 31284
 • 04387
 • 87313
 • -
Giải năm 5620
Giải sáu
 • 1066
 • 2881
 • 2859
Giải bảy 311
Giải tám 28
Đầu Đuôi
0
1 4 3 1
2 2 6 0 8
3
4
5 8 3 9
6 9 6
7 0 4
8 5 4 7 1
9