• |

Kỳ trước

Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Jun 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 727183
Giải nhất 79515
Giải nhì 87119
Giải ba
 • 58946
 • 34021
Giải tư
 • 09881
 • 38502
 • 67774
 • 03695
 • 92025
 • 72308
 • 20283
 • -
Giải năm 7750
Giải sáu
 • 1389
 • 3547
 • 0635
Giải bảy 145
Giải tám 26
Đầu Đuôi
0 2 8
1 5 9
2 1 5 6
3 5
4 6 7 5
5 0
6
7 4
8 3 1 3 9
9 5
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Jun 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 022010
Giải nhất 24516
Giải nhì 29855
Giải ba
 • 45451
 • 98693
Giải tư
 • 68247
 • 85804
 • 10384
 • 49603
 • 26635
 • 28143
 • 75552
 • -
Giải năm 6417
Giải sáu
 • 1515
 • 8344
 • 5775
Giải bảy 532
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 4 3
1 0 6 7 5
2
3 5 2
4 7 3 4 5
5 5 1 2
6
7 5
8 4
9 3
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue Jun 06 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 437377
Giải nhất 45811
Giải nhì 38047
Giải ba
 • 60144
 • 24691
Giải tư
 • 31617
 • 26286
 • 64919
 • 31700
 • 39977
 • 21578
 • 46716
 • -
Giải năm 2820
Giải sáu
 • 8460
 • 5820
 • 5999
Giải bảy 952
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 0 6
1 1 7 9 6
2 0 0
3
4 7 4
5 2
6 0
7 7 7 8
8 6
9 1 9
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue May 30 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 080783
Giải nhất 33570
Giải nhì 87467
Giải ba
 • 32724
 • 63650
Giải tư
 • 89913
 • 28000
 • 30578
 • 95933
 • 57818
 • 64063
 • 34057
 • -
Giải năm 5345
Giải sáu
 • 1133
 • 5060
 • 5060
Giải bảy 192
Giải tám 39
Đầu Đuôi
0 0
1 3 8
2 4
3 3 3 9
4 5
5 0 7
6 7 3 0 0
7 0 8
8 3
9 2
Đắc Lắc Ngày mở thưởng:Tue May 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 3)
Giải đặc biệt 476901
Giải nhất 35506
Giải nhì 37021
Giải ba
 • 64526
 • 82400
Giải tư
 • 74655
 • 49110
 • 44506
 • 67323
 • 56559
 • 13705
 • 26212
 • -
Giải năm 8681
Giải sáu
 • 5257
 • 9822
 • 3681
Giải bảy 861
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0 1 6 0 6 5
1 0 2
2 1 6 3 2
3
4
5 5 9 7
6 1
7
8 1 1 3
9