• |

Kỳ trước

Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 260828
Giải nhất 53763
Giải nhì 23016
Giải ba
 • 12258
 • 01486
Giải tư
 • 46187
 • 10807
 • 34356
 • 18008
 • 63683
 • 78972
 • 41324
 • -
Giải năm 2495
Giải sáu
 • 7228
 • 3640
 • 7406
Giải bảy 719
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0 7 8 6
1 6 9
2 8 4 8
3 6
4 0
5 8 6
6 3
7 2
8 6 7 3
9 5
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 762037
Giải nhất 16195
Giải nhì 95103
Giải ba
 • 04705
 • 58736
Giải tư
 • 32518
 • 75068
 • 23108
 • 51530
 • 30400
 • 00310
 • 97668
 • -
Giải năm 7325
Giải sáu
 • 1028
 • 7678
 • 0498
Giải bảy 752
Giải tám 03
Đầu Đuôi
0 3 5 8 0 3
1 8 0
2 5 8
3 7 6 0
4
5 2
6 8 8
7 8
8
9 5 8
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Jun 14 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 029707
Giải nhất 37463
Giải nhì 58315
Giải ba
 • 19682
 • 58134
Giải tư
 • 15797
 • 01934
 • 30640
 • 04665
 • 14100
 • 75617
 • 12112
 • -
Giải năm 7613
Giải sáu
 • 1404
 • 3795
 • 5988
Giải bảy 144
Giải tám 62
Đầu Đuôi
0 7 0 4
1 5 7 2 3
2
3 4 4
4 0 4
5
6 3 5 2
7
8 2 8
9 7 5
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Jun 10 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 546068
Giải nhất 41134
Giải nhì 30873
Giải ba
 • 65740
 • 82603
Giải tư
 • 73958
 • 14558
 • 23385
 • 44383
 • 15522
 • 74541
 • 75954
 • -
Giải năm 7134
Giải sáu
 • 1596
 • 0213
 • 1766
Giải bảy 748
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 3
1 3
2 2
3 4 4
4 0 1 8 3
5 8 8 4
6 8 6
7 3
8 5 3
9 6
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Jun 07 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 598642
Giải nhất 10531
Giải nhì 48063
Giải ba
 • 47289
 • 45610
Giải tư
 • 30053
 • 89135
 • 43227
 • 59833
 • 45918
 • 21520
 • 16520
 • -
Giải năm 3563
Giải sáu
 • 7663
 • 4242
 • 3949
Giải bảy 371
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0
1 0 8
2 7 0 0
3 1 5 3 1
4 2 2 9
5 3
6 3 3 3
7 1
8 9
9