• |

Kỳ trước

Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 928722
Giải nhất 59710
Giải nhì 94207
Giải ba
 • 01837
 • 10837
Giải tư
 • 29985
 • 91974
 • 61742
 • 24043
 • 68746
 • 90635
 • 57678
 • -
Giải năm 7855
Giải sáu
 • 6500
 • 0941
 • 6025
Giải bảy 195
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 7 0
1 0
2 2 5
3 7 7 5
4 2 3 6 1
5 5
6
7 4 8
8 5 4
9 5
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Jul 19 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 491067
Giải nhất 74881
Giải nhì 82029
Giải ba
 • 62606
 • 41459
Giải tư
 • 81109
 • 12825
 • 03925
 • 78439
 • 59080
 • 97903
 • 81144
 • -
Giải năm 5256
Giải sáu
 • 4667
 • 4231
 • 1182
Giải bảy 981
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 6 9 3
1
2 9 5 5
3 9 1
4 4 4
5 9 6
6 7 7
7
8 1 0 2 1
9
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Jul 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 147868
Giải nhất 48007
Giải nhì 64999
Giải ba
 • 99084
 • 45383
Giải tư
 • 15209
 • 43886
 • 43721
 • 44470
 • 34735
 • 74756
 • 01222
 • -
Giải năm 5450
Giải sáu
 • 3719
 • 5207
 • 4432
Giải bảy 247
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 7 9 7
1 9 7
2 1 2
3 5 2
4 7
5 6 0
6 8
7 0
8 4 3 6
9 9
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Jul 12 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 543106
Giải nhất 63036
Giải nhì 49898
Giải ba
 • 23967
 • 34260
Giải tư
 • 26578
 • 41795
 • 23756
 • 98785
 • 63316
 • 60705
 • 97192
 • -
Giải năm 2386
Giải sáu
 • 3189
 • 6288
 • 2142
Giải bảy 254
Giải tám 06
Đầu Đuôi
0 6 5 6
1 6
2
3 6
4 2
5 6 4
6 7 0
7 8
8 5 6 9 8
9 8 5 2
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Jul 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 692216
Giải nhất 10558
Giải nhì 45912
Giải ba
 • 95941
 • 51011
Giải tư
 • 36442
 • 71659
 • 63941
 • 51673
 • 10598
 • 16669
 • 55637
 • -
Giải năm 9356
Giải sáu
 • 4273
 • 1175
 • 4668
Giải bảy 985
Giải tám 61
Đầu Đuôi
0
1 6 2 1
2
3 7
4 1 2 1
5 8 9 6
6 9 8 1
7 3 3 5
8 5
9 8