• |

Kỳ trước

Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Sep 23 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 669102
Giải nhất 31064
Giải nhì 01302
Giải ba
 • 01758
 • 72166
Giải tư
 • 32416
 • 92455
 • 62667
 • 25420
 • 34795
 • 77502
 • 03631
 • -
Giải năm 2461
Giải sáu
 • 9749
 • 8262
 • 8901
Giải bảy 740
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 2 2 2 1
1 6
2 0
3 1 4
4 9 0
5 8 5
6 4 6 7 1 2
7
8
9 5
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Sep 20 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 408318
Giải nhất 52904
Giải nhì 96447
Giải ba
 • 35846
 • 55564
Giải tư
 • 26086
 • 93244
 • 09813
 • 07112
 • 31165
 • 77351
 • 68435
 • -
Giải năm 3484
Giải sáu
 • 5168
 • 0837
 • 4239
Giải bảy 935
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 4
1 8 3 2
2
3 5 7 9 5
4 7 6 4 0
5 1
6 4 5 8
7
8 6 4
9
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Sep 16 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 269609
Giải nhất 18639
Giải nhì 28775
Giải ba
 • 37930
 • 71376
Giải tư
 • 55661
 • 49926
 • 02496
 • 21625
 • 57068
 • 00773
 • 25799
 • -
Giải năm 7207
Giải sáu
 • 9653
 • 9654
 • 0568
Giải bảy 716
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 9 7
1 6
2 6 5
3 9 0
4 4
5 3 4
6 1 8 8
7 5 6 3
8
9 6 9
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Sep 13 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 217102
Giải nhất 96671
Giải nhì 66251
Giải ba
 • 81950
 • 29911
Giải tư
 • 27786
 • 67761
 • 47991
 • 61643
 • 97405
 • 01035
 • 36621
 • -
Giải năm 5571
Giải sáu
 • 8787
 • 4048
 • 4302
Giải bảy 158
Giải tám 01
Đầu Đuôi
0 2 5 2 1
1 1
2 1
3 5
4 3 8
5 1 0 8
6 1
7 1 1
8 6 7
9 1
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Sep 09 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 351022
Giải nhất 02232
Giải nhì 89892
Giải ba
 • 15418
 • 01863
Giải tư
 • 96032
 • 30867
 • 38884
 • 77540
 • 50311
 • 01430
 • 84366
 • -
Giải năm 1026
Giải sáu
 • 8011
 • 5041
 • 4371
Giải bảy 707
Giải tám 96
Đầu Đuôi
0 7
1 8 1 1
2 2 6
3 2 2 0
4 0 1
5
6 3 7 6
7 1
8 4
9 2 6