• |

Kỳ trước

Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Nov 22 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 331290
Giải nhất 54857
Giải nhì 06323
Giải ba
 • 74275
 • 74324
Giải tư
 • 16416
 • 67796
 • 18742
 • 30987
 • 21627
 • 20301
 • 40898
 • -
Giải năm 5620
Giải sáu
 • 2175
 • 0490
 • 1568
Giải bảy 987
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0 1
1 6
2 3 4 7 0
3
4 2
5 7
6 8
7 5 5
8 7 7 0
9 0 6 8 0
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Nov 18 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 281361
Giải nhất 89241
Giải nhì 30340
Giải ba
 • 76703
 • 35978
Giải tư
 • 40411
 • 43885
 • 01342
 • 51572
 • 60107
 • 75691
 • 36687
 • -
Giải năm 9599
Giải sáu
 • 7046
 • 8242
 • 5301
Giải bảy 168
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 3 7 1
1 1
2
3 4
4 1 0 2 6 2
5
6 1 8
7 8 2
8 5 7
9 1 9
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Nov 15 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 304656
Giải nhất 43712
Giải nhì 16749
Giải ba
 • 10327
 • 38764
Giải tư
 • 96923
 • 96331
 • 50758
 • 94607
 • 80417
 • 44466
 • 52817
 • -
Giải năm 3255
Giải sáu
 • 9102
 • 4920
 • 6632
Giải bảy 413
Giải tám 34
Đầu Đuôi
0 7 2
1 2 7 7 3
2 7 3 0
3 1 2 4
4 9
5 6 8 5
6 4 6
7
8
9
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Sat Nov 11 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 579585
Giải nhất 40733
Giải nhì 14498
Giải ba
 • 65476
 • 96019
Giải tư
 • 60702
 • 73110
 • 77176
 • 49507
 • 49730
 • 64147
 • 13943
 • -
Giải năm 2381
Giải sáu
 • 5720
 • 7112
 • 3689
Giải bảy 409
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 2 7 9 7
1 9 0 2
2 0
3 3 0
4 7 3
5
6
7 6 6
8 5 1 9
9 8
Đà Nẵng Ngày mở thưởng:Wed Nov 08 17:15:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 011771
Giải nhất 28086
Giải nhì 20055
Giải ba
 • 25743
 • 80471
Giải tư
 • 86719
 • 31568
 • 11805
 • 78496
 • 47469
 • 20325
 • 37721
 • -
Giải năm 7167
Giải sáu
 • 4974
 • 0072
 • 1575
Giải bảy 677
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0 5
1 9
2 5 1
3 8
4 3
5 5
6 8 9 7
7 1 1 4 2 5 7
8 6
9 6