• |

Kỳ trước

Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jul 19 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 108870
Giải nhất 92043
Giải nhì 92804
Giải ba
 • 04664
 • 22338
Giải tư
 • 10959
 • 13961
 • 21983
 • 31539
 • 49031
 • 92582
 • 69810
 • -
Giải năm 8041
Giải sáu
 • 8287
 • 0543
 • 4000
Giải bảy 000
Giải tám 59
Đầu Đuôi
0 4 0 0
1 0
2
3 8 9 1
4 3 1 3
5 9 9
6 4 1
7 0
8 3 2 7
9
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jul 12 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 955637
Giải nhất 76710
Giải nhì 21669
Giải ba
 • 44100
 • 61529
Giải tư
 • 03135
 • 87441
 • 89927
 • 97573
 • 31377
 • 48685
 • 87000
 • -
Giải năm 0535
Giải sáu
 • 0920
 • 0897
 • 1320
Giải bảy 564
Giải tám 17
Đầu Đuôi
0 0 0
1 0 7
2 9 7 0 0
3 7 5 5
4 1
5
6 9 4
7 3 7
8 5
9 7
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jul 05 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 116953
Giải nhất 87270
Giải nhì 27180
Giải ba
 • 16124
 • 96480
Giải tư
 • 57940
 • 06360
 • 05500
 • 70647
 • 27488
 • 07023
 • 05877
 • -
Giải năm 1047
Giải sáu
 • 9752
 • 6970
 • 0382
Giải bảy 243
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0 0
1
2 4 3
3
4 0 7 7 3
5 3 2
6 0 7
7 0 7 0
8 0 0 8 2
9
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jun 28 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 788508
Giải nhất 05430
Giải nhì 02263
Giải ba
 • 90691
 • 86749
Giải tư
 • 54320
 • 83331
 • 60896
 • 61340
 • 04408
 • 66607
 • 89102
 • -
Giải năm 0990
Giải sáu
 • 9122
 • 5314
 • 0745
Giải bảy 670
Giải tám 40
Đầu Đuôi
0 8 8 7 2
1 4
2 0 2
3 0 1
4 9 0 5 0
5
6 3
7 0
8
9 1 6 0
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 389346
Giải nhất 68431
Giải nhì 43721
Giải ba
 • 26329
 • 34713
Giải tư
 • 45149
 • 99394
 • 07568
 • 05417
 • 15467
 • 77071
 • 77638
 • -
Giải năm 1185
Giải sáu
 • 3539
 • 6690
 • 1543
Giải bảy 276
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0
1 3 7
2 1 9
3 1 8 9
4 6 9 3
5
6 8 7
7 1 6
8 5 3
9 4 0