• |

Kỳ trước

Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jun 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 389346
Giải nhất 68431
Giải nhì 43721
Giải ba
 • 26329
 • 34713
Giải tư
 • 45149
 • 99394
 • 07568
 • 05417
 • 15467
 • 77071
 • 77638
 • -
Giải năm 1185
Giải sáu
 • 3539
 • 6690
 • 1543
Giải bảy 276
Giải tám 83
Đầu Đuôi
0
1 3 7
2 1 9
3 1 8 9
4 6 9 3
5
6 8 7
7 1 6
8 5 3
9 4 0
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jun 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 699213
Giải nhất 91639
Giải nhì 84448
Giải ba
 • 18284
 • 55603
Giải tư
 • 07352
 • 19537
 • 11063
 • 30451
 • 73804
 • 84597
 • 03309
 • -
Giải năm 6875
Giải sáu
 • 5379
 • 6173
 • 7276
Giải bảy 281
Giải tám 07
Đầu Đuôi
0 3 4 9 7
1 3
2
3 9 7
4 8
5 2 1
6 3
7 5 9 3 6
8 4 1
9 7
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Jun 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 262587
Giải nhất 10702
Giải nhì 11478
Giải ba
 • 05323
 • 92041
Giải tư
 • 53627
 • 74469
 • 38955
 • 71938
 • 19901
 • 13034
 • 02008
 • -
Giải năm 6260
Giải sáu
 • 4963
 • 3580
 • 8427
Giải bảy 093
Giải tám 82
Đầu Đuôi
0 2 1 8
1
2 3 7 7
3 8 4
4 1
5 5
6 9 0 3
7 8
8 7 0 2
9 3
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed May 31 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 195781
Giải nhất 61288
Giải nhì 90086
Giải ba
 • 77656
 • 81034
Giải tư
 • 60849
 • 51849
 • 91296
 • 68226
 • 29226
 • 42521
 • 45248
 • -
Giải năm 0185
Giải sáu
 • 0125
 • 0933
 • 5943
Giải bảy 467
Giải tám 92
Đầu Đuôi
0
1
2 6 6 1 5
3 4 3
4 9 9 8 3
5 6
6 7
7
8 1 8 6 5
9 6 2
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed May 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 618919
Giải nhất 27281
Giải nhì 35677
Giải ba
 • 35350
 • 82302
Giải tư
 • 17384
 • 77712
 • 62195
 • 23354
 • 86475
 • 07703
 • 99978
 • -
Giải năm 9018
Giải sáu
 • 4923
 • 2754
 • 1845
Giải bảy 270
Giải tám 76
Đầu Đuôi
0 2 3
1 9 2 8
2 3
3
4 5
5 0 4 4
6
7 7 5 8 0 6
8 1 4
9 5