• |

Kỳ trước

Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Nov 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 299397
Giải nhất 51917
Giải nhì 69655
Giải ba
 • 90213
 • 82336
Giải tư
 • 99521
 • 35990
 • 03730
 • 43491
 • 44210
 • 05791
 • 13431
 • -
Giải năm 7736
Giải sáu
 • 1702
 • 1645
 • 9876
Giải bảy 292
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0 2
1 7 3 0
2 1
3 6 0 1 6
4 5 9
5 5
6
7 6
8
9 7 0 1 1 2
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Nov 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 371512
Giải nhất 46160
Giải nhì 68389
Giải ba
 • 79336
 • 40936
Giải tư
 • 20798
 • 36561
 • 24272
 • 59110
 • 28142
 • 95259
 • 02470
 • -
Giải năm 9448
Giải sáu
 • 2552
 • 9590
 • 2691
Giải bảy 492
Giải tám 10
Đầu Đuôi
0
1 2 0 0
2
3 6 6
4 2 8
5 9 2
6 0 1
7 2 0
8 9
9 8 0 1 2
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Nov 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 412319
Giải nhất 74091
Giải nhì 91044
Giải ba
 • 37739
 • 58717
Giải tư
 • 19204
 • 43951
 • 83174
 • 53193
 • 82605
 • 58393
 • 78232
 • -
Giải năm 3938
Giải sáu
 • 4905
 • 9093
 • 3175
Giải bảy 895
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 4 5 5
1 9 7
2
3 9 2 8
4 4 4
5 1
6
7 4 5
8
9 1 3 3 3 5
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Oct 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 112973
Giải nhất 93594
Giải nhì 34556
Giải ba
 • 26650
 • 42617
Giải tư
 • 61580
 • 28263
 • 32058
 • 53248
 • 59987
 • 48293
 • 00063
 • -
Giải năm 2243
Giải sáu
 • 0058
 • 4463
 • 4160
Giải bảy 535
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0
1 7
2
3 5
4 8 3 9
5 6 0 8 8
6 3 3 3 0
7 3
8 0 7
9 4 3
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Oct 18 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 129573
Giải nhất 10624
Giải nhì 73615
Giải ba
 • 68195
 • 34823
Giải tư
 • 83718
 • 90125
 • 59524
 • 93037
 • 06391
 • 22280
 • 73580
 • -
Giải năm 5276
Giải sáu
 • 2381
 • 2195
 • 8098
Giải bảy 006
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 6 9
1 5 8
2 4 3 5 4
3 7
4
5
6
7 3 6
8 0 0 1
9 5 1 5 8