• |

Kỳ trước

Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Sep 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 542208
Giải nhất 36669
Giải nhì 95393
Giải ba
 • 91685
 • 34130
Giải tư
 • 68622
 • 05405
 • 76316
 • 50883
 • 07482
 • 02911
 • 48178
 • -
Giải năm 1377
Giải sáu
 • 9328
 • 0743
 • 5494
Giải bảy 543
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 8 5
1 6 1
2 2 8
3 0
4 3 3 4
5
6 9
7 8 7
8 5 3 2
9 3 4
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Sep 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 004066
Giải nhất 04435
Giải nhì 37559
Giải ba
 • 33953
 • 69334
Giải tư
 • 86287
 • 17720
 • 16444
 • 21087
 • 20299
 • 87906
 • 50031
 • -
Giải năm 2549
Giải sáu
 • 7674
 • 5183
 • 0738
Giải bảy 613
Giải tám 31
Đầu Đuôi
0 6
1 3
2 0
3 5 4 1 8 1
4 4 9
5 9 3
6 6
7 4
8 7 7 3
9 9
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Sep 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 878979
Giải nhất 34684
Giải nhì 06797
Giải ba
 • 67315
 • 95561
Giải tư
 • 60722
 • 82614
 • 80566
 • 77638
 • 12311
 • 57534
 • 11791
 • -
Giải năm 1361
Giải sáu
 • 0838
 • 4817
 • 6318
Giải bảy 957
Giải tám 81
Đầu Đuôi
0
1 5 4 1 7 8
2 2
3 8 4 8
4
5 7
6 1 6 1
7 9
8 4 1
9 7 1
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Aug 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 479819
Giải nhất 03336
Giải nhì 34136
Giải ba
 • 96518
 • 03599
Giải tư
 • 99533
 • 33074
 • 86394
 • 20257
 • 08079
 • 29977
 • 11310
 • -
Giải năm 1895
Giải sáu
 • 2603
 • 0509
 • 1714
Giải bảy 633
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0 3 9
1 9 8 0 4
2
3 6 6 3 3
4
5 7
6
7 4 9 7
8 4
9 9 4 5
Cần Thơ Ngày mở thưởng:Wed Aug 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 4)
Giải đặc biệt 968627
Giải nhất 48391
Giải nhì 71598
Giải ba
 • 49625
 • 71112
Giải tư
 • 68801
 • 56299
 • 61873
 • 28255
 • 01395
 • 70964
 • 99843
 • -
Giải năm 7167
Giải sáu
 • 9283
 • 4707
 • 2455
Giải bảy 073
Giải tám 52
Đầu Đuôi
0 1 7
1 2
2 7 5
3
4 3
5 5 5 2
6 4 7
7 3 3
8 3
9 1 8 9 5