• |

Mở thưởng hôm nay

Giờ mở thưởng: 08 Giờ 43 Phút 11 Giây
Cà Mau Ngày mở thưởng:Mon Nov 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 533864
Giải nhất 76776
Giải nhì 50289
Giải ba
 • 38769
 • 22244
Giải tư
 • 99600
 • 30715
 • 71716
 • 58242
 • 89089
 • 31092
 • 51495
 • -
Giải năm 1041
Giải sáu
 • 8252
 • 6750
 • 5640
Giải bảy 937
Giải tám 56
Đầu Đuôi
0 0
1 5 6
2
3 7
4 4 2 1 0
5 2 0 6
6 4 9
7 6
8 9 9
9 2 5

Kỳ trước

Cà Mau Ngày mở thưởng:Mon Nov 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 876958
Giải nhất 94684
Giải nhì 83577
Giải ba
 • 58481
 • 76033
Giải tư
 • 26192
 • 25700
 • 15956
 • 67842
 • 10585
 • 95607
 • 35527
 • -
Giải năm 2778
Giải sáu
 • 9640
 • 8884
 • 5969
Giải bảy 923
Giải tám 77
Đầu Đuôi
0 0 7
1
2 7 3
3 3
4 2 0
5 8 6
6 9
7 7 8 7
8 4 1 5 4
9 2
Cà Mau Ngày mở thưởng:Mon Oct 30 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 698153
Giải nhất 49209
Giải nhì 83123
Giải ba
 • 69426
 • 43788
Giải tư
 • 22362
 • 30822
 • 92335
 • 38481
 • 04390
 • 11374
 • 43813
 • -
Giải năm 8772
Giải sáu
 • 3270
 • 9152
 • 9406
Giải bảy 718
Giải tám 97
Đầu Đuôi
0 9 6
1 3 8
2 3 6 2
3 5
4
5 3 2
6 2
7 4 2 0
8 8 1
9 0 7
Cà Mau Ngày mở thưởng:Mon Oct 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 949097
Giải nhất 40277
Giải nhì 02531
Giải ba
 • 28569
 • 56247
Giải tư
 • 61634
 • 69467
 • 86047
 • 17162
 • 79294
 • 87785
 • 96499
 • -
Giải năm 8501
Giải sáu
 • 7922
 • 3163
 • 6883
Giải bảy 218
Giải tám 88
Đầu Đuôi
0 1
1 8
2 2
3 1 4
4 7 7
5
6 9 7 2 3
7 7
8 5 3 8
9 7 4 9
Cà Mau Ngày mở thưởng:Mon Oct 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 2)
Giải đặc biệt 814147
Giải nhất 19680
Giải nhì 75435
Giải ba
 • 60493
 • 72024
Giải tư
 • 26514
 • 70713
 • 75383
 • 75794
 • 51499
 • 19322
 • 31200
 • -
Giải năm 2042
Giải sáu
 • 0495
 • 6828
 • 6938
Giải bảy 608
Giải tám 36
Đầu Đuôi
0 0 8
1 4 3
2 4 2 8
3 5 8 6
4 7 2
5
6
7
8 0 3
9 3 4 9 5