• |

Kỳ trước

Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Sep 21 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 163375
Giải nhất 09360
Giải nhì 47584
Giải ba
 • 45278
 • 73729
Giải tư
 • 29715
 • 41608
 • 71113
 • 93997
 • 30421
 • 33699
 • 81467
 • -
Giải năm 9378
Giải sáu
 • 6346
 • 3232
 • 5504
Giải bảy 566
Giải tám 65
Đầu Đuôi
0 8 4
1 5 3
2 9 1
3 2
4 6
5
6 0 7 6 5
7 5 8 8
8 4
9 7 9
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Sep 14 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 655963
Giải nhất 00644
Giải nhì 15982
Giải ba
 • 79315
 • 15356
Giải tư
 • 28481
 • 65637
 • 54687
 • 57914
 • 93516
 • 57247
 • 74912
 • -
Giải năm 6142
Giải sáu
 • 8660
 • 7286
 • 6899
Giải bảy 625
Giải tám 84
Đầu Đuôi
0
1 5 4 6 2
2 5
3 7
4 4 7 2
5 6
6 3 0
7
8 2 1 7 6 4
9 9
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Sep 07 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 942778
Giải nhất 39536
Giải nhì 91953
Giải ba
 • 10866
 • 23823
Giải tư
 • 49778
 • 65880
 • 16025
 • 71548
 • 77676
 • 25139
 • 31134
 • -
Giải năm 3355
Giải sáu
 • 2269
 • 6541
 • 6404
Giải bảy 410
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0 4
1 0 9
2 3 5
3 6 9 4
4 8 1
5 3 5
6 6 9
7 8 8 6
8 0
9
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Aug 31 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 435270
Giải nhất 09319
Giải nhì 44966
Giải ba
 • 85574
 • 18133
Giải tư
 • 60311
 • 39017
 • 90768
 • 90044
 • 21802
 • 79172
 • 76589
 • -
Giải năm 2227
Giải sáu
 • 6073
 • 7377
 • 4934
Giải bảy 269
Giải tám 90
Đầu Đuôi
0 2
1 9 1 7
2 7
3 3 4
4 4
5
6 6 8 9
7 0 4 2 3 7
8 9
9 0
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Aug 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 026064
Giải nhất 77857
Giải nhì 59410
Giải ba
 • 89000
 • 00969
Giải tư
 • 18110
 • 02392
 • 19305
 • 17110
 • 10057
 • 21862
 • 29739
 • -
Giải năm 1181
Giải sáu
 • 7845
 • 9564
 • 2584
Giải bảy 357
Giải tám 55
Đầu Đuôi
0 0 5
1 0 0 0
2
3 9
4 5
5 7 7 7 5
6 4 9 2 4
7
8 1 4
9 2