• |

Kỳ trước

Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 360860
Giải nhất 49710
Giải nhì 03707
Giải ba
 • 55945
 • 67824
Giải tư
 • 54205
 • 64831
 • 53663
 • 08150
 • 75850
 • 34391
 • 90433
 • -
Giải năm 1013
Giải sáu
 • 4029
 • 4689
 • 4864
Giải bảy 659
Giải tám 46
Đầu Đuôi
0 7 5
1 0 3
2 4 9
3 1 3
4 5 6
5 0 0 9
6 0 3 4
7
8 9
9 1
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jun 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 332568
Giải nhất 62382
Giải nhì 46102
Giải ba
 • 05676
 • 15013
Giải tư
 • 75642
 • 64588
 • 35713
 • 35789
 • 63228
 • 44667
 • 54041
 • -
Giải năm 3674
Giải sáu
 • 2448
 • 1744
 • 0221
Giải bảy 808
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 2 8 5
1 3 3
2 8 1
3
4 2 1 8 4
5
6 8 7
7 6 4
8 2 8 9
9
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jun 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 627093
Giải nhất 60052
Giải nhì 43994
Giải ba
 • 73279
 • 46925
Giải tư
 • 04352
 • 80849
 • 26727
 • 94496
 • 58132
 • 74137
 • 69019
 • -
Giải năm 8683
Giải sáu
 • 8743
 • 3753
 • 1794
Giải bảy 044
Giải tám 88
Đầu Đuôi
0
1 9
2 5 7
3 2 7
4 9 3 4
5 2 2 3
6
7 9
8 3 8
9 3 4 6 4
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jun 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 511546
Giải nhất 68060
Giải nhì 04047
Giải ba
 • 50620
 • 40190
Giải tư
 • 48857
 • 36987
 • 35419
 • 75167
 • 98668
 • 52733
 • 26461
 • -
Giải năm 8373
Giải sáu
 • 7183
 • 0154
 • 1619
Giải bảy 822
Giải tám 59
Đầu Đuôi
0
1 9 9
2 0 2
3 3
4 6 7
5 7 4 9
6 0 7 8 1
7 3
8 7 3
9 0
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu May 25 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 773559
Giải nhất 76491
Giải nhì 55094
Giải ba
 • 84224
 • 99731
Giải tư
 • 64415
 • 77175
 • 65848
 • 74529
 • 34037
 • 95413
 • 38123
 • -
Giải năm 1787
Giải sáu
 • 2897
 • 9290
 • 1780
Giải bảy 588
Giải tám 19
Đầu Đuôi
0
1 5 3 9
2 4 9 3
3 1 7
4 8
5 9
6
7 5
8 7 0 8
9 1 4 7 0