• |

Kỳ trước

Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jul 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 523419
Giải nhất 94712
Giải nhì 45332
Giải ba
 • 31719
 • 96368
Giải tư
 • 28972
 • 60173
 • 34715
 • 91370
 • 27036
 • 23062
 • 09869
 • -
Giải năm 1040
Giải sáu
 • 3193
 • 4723
 • 2370
Giải bảy 247
Giải tám 80
Đầu Đuôi
0
1 9 2 9 5
2 3
3 2 6
4 0 7
5
6 8 2 9
7 2 3 0 0
8 0
9 3
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jul 13 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 869588
Giải nhất 42141
Giải nhì 63329
Giải ba
 • 45356
 • 50885
Giải tư
 • 04562
 • 92153
 • 98324
 • 73623
 • 18162
 • 09738
 • 09280
 • -
Giải năm 9093
Giải sáu
 • 5739
 • 4609
 • 8888
Giải bảy 853
Giải tám 43
Đầu Đuôi
0 9
1
2 9 4 3
3 8 9
4 1 3
5 6 3 3
6 2 2
7
8 8 5 0 8
9 3
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jul 06 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 013956
Giải nhất 52956
Giải nhì 56248
Giải ba
 • 90896
 • 10684
Giải tư
 • 53707
 • 69349
 • 23560
 • 33249
 • 83554
 • 20181
 • 68512
 • -
Giải năm 5228
Giải sáu
 • 6783
 • 6954
 • 4748
Giải bảy 139
Giải tám 53
Đầu Đuôi
0 7
1 2
2 8
3 9
4 8 9 9 8
5 6 6 4 4 3
6 0
7
8 4 1 3
9 6
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jun 29 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 900679
Giải nhất 87047
Giải nhì 73363
Giải ba
 • 27656
 • 13998
Giải tư
 • 44542
 • 00521
 • 33558
 • 75758
 • 47498
 • 44899
 • 55728
 • -
Giải năm 1212
Giải sáu
 • 1038
 • 5066
 • 3480
Giải bảy 103
Giải tám 05
Đầu Đuôi
0 3 5
1 2
2 1 8
3 8
4 7 2
5 6 8 8
6 3 6
7 9
8 0
9 8 8 9
Bình Thuận Ngày mở thưởng:Thu Jun 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 5)
Giải đặc biệt 360860
Giải nhất 49710
Giải nhì 03707
Giải ba
 • 55945
 • 67824
Giải tư
 • 54205
 • 64831
 • 53663
 • 08150
 • 75850
 • 34391
 • 90433
 • -
Giải năm 1013
Giải sáu
 • 4029
 • 4698
 • 4864
Giải bảy 659
Giải tám 46
Đầu Đuôi
0 7 5
1 0 3
2 4 9
3 1 3
4 5 6
5 0 0 9
6 0 3 4
7
8
9 1 8