• |

Kỳ trước

Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jun 17 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 449182
Giải nhất 34817
Giải nhì 00740
Giải ba
 • 46943
 • 55270
Giải tư
 • 57493
 • 23631
 • 34968
 • 26709
 • 48101
 • 69731
 • 23578
 • -
Giải năm 4932
Giải sáu
 • 5234
 • 4407
 • 9355
Giải bảy 773
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 9 1 7 0
1 7
2
3 1 1 2 4
4 0 3
5 5
6 8
7 0 8 3
8 2
9 3
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jun 10 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 960266
Giải nhất 51500
Giải nhì 49689
Giải ba
 • 64285
 • 69407
Giải tư
 • 41599
 • 36488
 • 81759
 • 51833
 • 83022
 • 36118
 • 80024
 • -
Giải năm 4967
Giải sáu
 • 8266
 • 7150
 • 4378
Giải bảy 589
Giải tám 38
Đầu Đuôi
0 0 7
1 8
2 2 4
3 3 8
4
5 9 0
6 6 7 6
7 8
8 9 5 8 9
9 9
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jun 03 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 036254
Giải nhất 50915
Giải nhì 52142
Giải ba
 • 38937
 • 94740
Giải tư
 • 23657
 • 93446
 • 11571
 • 95420
 • 03619
 • 90799
 • 53635
 • -
Giải năm 4055
Giải sáu
 • 3823
 • 0759
 • 8030
Giải bảy 842
Giải tám 75
Đầu Đuôi
0
1 5 9
2 0 3
3 7 5 0
4 2 0 6 2
5 4 7 5 9
6
7 1 5
8
9 9
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat May 27 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 438065
Giải nhất 35859
Giải nhì 69071
Giải ba
 • 54703
 • 80657
Giải tư
 • 20682
 • 90128
 • 75232
 • 68640
 • 44744
 • 37957
 • 14678
 • -
Giải năm 2320
Giải sáu
 • 3540
 • 1156
 • 2579
Giải bảy 426
Giải tám 00
Đầu Đuôi
0 3 0
1
2 8 0 6
3 2
4 0 4 0
5 9 7 7 6
6 5
7 1 8 9
8 2
9
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat May 20 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 149186
Giải nhất 20984
Giải nhì 97846
Giải ba
 • 34062
 • 09226
Giải tư
 • 01691
 • 15737
 • 24386
 • 60226
 • 23653
 • 20176
 • 16799
 • -
Giải năm 0545
Giải sáu
 • 7909
 • 0876
 • 6543
Giải bảy 512
Giải tám 49
Đầu Đuôi
0 9
1 2
2 6 6
3 7
4 6 5 3 9
5 3
6 2
7 6 6
8 6 4 6
9 1 9