• |

Kỳ trước

Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jul 22 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 967196
Giải nhất 42397
Giải nhì 99094
Giải ba
 • 60247
 • 08263
Giải tư
 • 44849
 • 30180
 • 23123
 • 04848
 • 63393
 • 58574
 • 02913
 • -
Giải năm 0112
Giải sáu
 • 1062
 • 0359
 • 6315
Giải bảy 790
Giải tám 50
Đầu Đuôi
0
1 3 2 5
2 3
3
4 7 9 8
5 9 0
6 3 2
7 4
8 0
9 6 7 4 3 0
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jul 15 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 569392
Giải nhất 47898
Giải nhì 49729
Giải ba
 • 76074
 • 06472
Giải tư
 • 41818
 • 33012
 • 48339
 • 89150
 • 72859
 • 57772
 • 91245
 • -
Giải năm 2778
Giải sáu
 • 5011
 • 5941
 • 2460
Giải bảy 248
Giải tám 67
Đầu Đuôi
0
1 8 2 1
2 9
3 9
4 5 1 8
5 0 9
6 0 7
7 4 2 2 8
8
9 2 8
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jul 08 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 206925
Giải nhất 13589
Giải nhì 16846
Giải ba
 • 15814
 • 83077
Giải tư
 • 13493
 • 22774
 • 02754
 • 56077
 • 49645
 • 02907
 • 53025
 • -
Giải năm 6653
Giải sáu
 • 6557
 • 5033
 • 7313
Giải bảy 834
Giải tám 66
Đầu Đuôi
0 7
1 4 3
2 5 5
3 3 4
4 6 5
5 4 3 7
6 6
7 7 4 7
8 9
9 3
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jul 01 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 443388
Giải nhất 87510
Giải nhì 04803
Giải ba
 • 36832
 • 06359
Giải tư
 • 23059
 • 48931
 • 11469
 • 76928
 • 44149
 • 73490
 • 95602
 • -
Giải năm 1346
Giải sáu
 • 4493
 • 0176
 • 4430
Giải bảy 827
Giải tám 44
Đầu Đuôi
0 3 2
1 0
2 8 7
3 2 1 0
4 9 6 4
5 9 9
6 9
7 6
8 8
9 0 3
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Jun 24 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 566152
Giải nhất 22229
Giải nhì 60324
Giải ba
 • 79901
 • 63003
Giải tư
 • 46187
 • 42100
 • 55054
 • 20027
 • 36184
 • 13631
 • 92405
 • -
Giải năm 7000
Giải sáu
 • 2555
 • 0955
 • 2221
Giải bảy 147
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 1 3 0 5 0
1
2 9 4 7 1
3 1
4 7
5 2 4 5 5
6 9
7
8 7 4
9