• |

Kỳ trước

Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Sep 23 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 120082
Giải nhất 29819
Giải nhì 12579
Giải ba
 • 82185
 • 88355
Giải tư
 • 89322
 • 66631
 • 35209
 • 04536
 • 18161
 • 42155
 • 92325
 • -
Giải năm 1321
Giải sáu
 • 3747
 • 6787
 • 6295
Giải bảy 465
Giải tám 98
Đầu Đuôi
0 9
1 9
2 2 5 1
3 1 6
4 7
5 5 5
6 1 5
7 9
8 2 5 7
9 5 8
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Sep 16 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 167841
Giải nhất 91004
Giải nhì 24051
Giải ba
 • 87855
 • 26684
Giải tư
 • 00111
 • 97545
 • 46297
 • 09040
 • 69414
 • 25115
 • 35397
 • -
Giải năm 0073
Giải sáu
 • 8338
 • 8410
 • 1743
Giải bảy 154
Giải tám 09
Đầu Đuôi
0 4 9
1 1 4 5 0
2
3 8
4 1 5 0 3
5 1 5 4
6
7 3
8 4
9 7 7
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Sep 09 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 959188
Giải nhất 20221
Giải nhì 23264
Giải ba
 • 03188
 • 49437
Giải tư
 • 46732
 • 08271
 • 61683
 • 55875
 • 58455
 • 59943
 • 87346
 • -
Giải năm 5109
Giải sáu
 • 2394
 • 1890
 • 7852
Giải bảy 688
Giải tám 54
Đầu Đuôi
0 9
1
2 1
3 7 2
4 3 6
5 5 2 4
6 4
7 1 5
8 8 8 3 8
9 4 0
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Sep 02 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 928131
Giải nhất 49035
Giải nhì 21130
Giải ba
 • 83030
 • 35216
Giải tư
 • 82001
 • 01347
 • 44298
 • 32681
 • 11220
 • 13202
 • 75001
 • -
Giải năm 4844
Giải sáu
 • 5534
 • 9993
 • 6782
Giải bảy 837
Giải tám 68
Đầu Đuôi
0 1 2 1
1 6
2 0
3 1 5 0 0 4 7
4 7 4
5
6 8
7
8 1 2
9 8 3
Bình Phước Ngày mở thưởng:Sat Aug 26 16:12:00 ICT 2017 (Thứ 7)
Giải đặc biệt 913127
Giải nhất 76292
Giải nhì 01995
Giải ba
 • 17791
 • 39573
Giải tư
 • 47609
 • 43456
 • 25230
 • 84223
 • 21736
 • 78261
 • 37343
 • -
Giải năm 8631
Giải sáu
 • 0296
 • 6027
 • 1761
Giải bảy 333
Giải tám 45
Đầu Đuôi
0 9
1
2 7 3 7
3 0 6 1 3
4 3 5
5 6
6 1 1
7 3
8
9 2 5 1 6